Glumsø Net Avis
Eskild Dohn i Glumsø

Eskild Dohn kan tilsyneladende det hele. Han har både udgivet egen musik og spillet med nogle af de helt store danske navne. Nu kommer han til Glumsø og giver en koncert.


Det sker 8. marts kl. 19 i Glumsø kirke, og der vil blive rift om pladserne. Kom derfor i god tid.
Det er gratis at komme ind, og der kan ikke reserveres pladser
Formiddagsmøder
Den anden onsdag i måneden holder vi et møde med sang, kaffedrikning og Danmarkshistorie.

Det foregår i
Længen, GLumsø Præstegård,  kl. 10.30-12
og koster 20 kr. at deltage. Alle er velkomne, 
 tilmelding er ikke nødvendig.


11. marts: Gamle Niels og hans kloge dronning
 


Minikonfirmander
Børn der går i 3. klasse, er velkomne til at blive minikonfirmander i Glumsø Kirke.

Vi starter et nyt hold op igen
onsdag den 19. februar (efter vinterferien).
Vi mødes kl. 14.00 – 15.30.

Børnene bliver hentet på skolen og så går vi over i kirken eller i Længen.
Vi synger, spiller teater, tegner og fortæller historier.

Tilmelding til sognepræst Annette Kruhøffer på mail: amak@km.dk.
 Babysalmesang
Er dit barn mellem 0 og 1 år og har du fri torsdag formiddag er I velkomne til babysalmesang. Vi synger, danser, leger og laver rytmer.
Når de små bliver trætte, drikker de voksne kaffe eller te og hygger sig.

Det foregår torsdag formiddag kl. 10 – 12
i Længen i Glumsø Præstegård.

Det er gratis at deltage, tilmeld dig hos
Santa Reinbergs på tlf. 51394173 eller hos
Louise Trojahn på tlf. 26816935.


 
VED DU DET?

Et medlemskab i Røde Kors SUSÅ bliver brugt til lokale aktiviteter.

Det er for eks. siddedans i Medborgerhuset. Dans styrker både hjerne og hjerte, og er en glad og fornøjelig motionsform, selv om man ikke danser rundt på gulvet. Det giver også god motion, selv om man sidder ned, og er hyggeligt samvær med andre danseglade.


VED DU DET?
 
Et medlemskab i Røde Kors SUSÅ bruges lokalt.
or eksempel i vågetjenesten. Mange dør alene uden familie eller venner. Frivillige i vågetjenesten er til stede hos døende i den sidste tid, og kan give medmenneskeligt nærvær, ro og tryghed ved at lytte, berolige, vise omsorg og være nærværende. Vågetjenesten aflaster også pårørende i den sidste svære tid.
Støt den lokale vågetjeneste og meld dig ind i Røde Kors SUSÅ. Kun 175 kr. for enkeltmedlem eller 260 kr. for husstand om året. Send en mail til kasserer Anni Olsen på ao@turbopost.dk eller ring 28 72 39 47.


Støt op og meld dig ind i
Røde Kors SUSÅ – lokalafd. 393.
Det koster kun 175 kr. for enkeltmedlem
og 260 kr. for husstand om året.

Send en mail til kasserer Anni Olsen på ao@turbopost.dk eller ring 28 72 39 47.
 
KLIK 

Stiforbindelse mellem
Sandbyvej og Nyvej

Under brolukningen foråret 2020


På Bane Danmark’s informationsmøde 14. januar blev bl.a. oplyst at broen ved Nyvej/Sandbyvej vil være spærret for al trafik i tidsrummet 29. marts til juni. Dette indebærer, ud over andre uhensigtsmæssigheder at beboerne, inklusive skolebørn, på Sandbyvej, Åsø Markvang og Vinderupvej skulle omkring Møllebækvej for at komme til Glumsø.

For at imødegå nogle af disse gener har Bane Danmark nu besluttet at der etableres sti/overgang for bløde trafikanter (gående, cyklende) fra Skovgårdsvej, over sporene til nuværende parkeringsplads ved Stationsvej – se nedenstående skitse.

Har du spørgsmål til dette, er du meget velkommen til at kontakte Glumsø og Omegns
Lokalråd på E-mail: glumsoelokalraad@gmail.com