Glumsø Net Avis

Vi fjerner broerne over Sandbyvej og Holmager

Når banen lukker for trafik mellem Ringsted og Næstved lørdag den 28. marts, går Banedanmarks entreprenører umiddelbart i gang med at fjerne sporet, og efter få dage river de broerne, der bærer banen over Sandbyvej og Holmager, ned.

 
FORÅRETS KONFIRMATIONER
ER UDSAT


Af hensyn til smittespredning med coronavirus har landets biskopper besluttet, at forårets konfirmationer skal udsættes til efter pinse.

Ønsker du en samtale med præsten eller har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sognepræsten.

Sognepræst Annette Marie Kruhøffer
Glumsø - Bavelse - Næsby
amak@km.dk
Tlf. 20 84 67 38

Før-påske hilsen
fra Annette M Kruhøffer,
Sognepræst Glumsø, Bavelse og Næsby kirker
 
For tre uger siden var vi samlet i Længen til sang, Danmarkshistorie og bagerens gode rundstykker. Emnet var kong Niels og betydningen af at have en klog hustru. På onsdag skulle vi efter planen have hørt historien om Knud Lavard og hans sørgelige død som optakt til påsken, men det har vi opgivet.
Vi må ikke samles på grund af smittefaren - og derfor må vi heller ikke gå i kirke påskesøndag.
Det fylder meget hos mange mennesker. For os, der er kristne, er påsken ikke kun gode frokoster, friske æg og traveture i skoven med familien.
Påsken er det mirakel, vi lever på. Det er vores vished for, at Vorherre selv gik rundt på jorden og prøvede at være menneske. At han døde, ligesom vi også skal dø engang. Men at han overvandt døden og kom ud igen med livet i behold - og at han dermed banede vejen for os andre.
Den fest må vi nu holde hver for sig. Corona/Covid-19 skal man ikke spøge med. Men når myndighederne giver grønt lys for at genoptage vores gamle liv, så er kirken parat med åbne døre igen.
Påskesøndag vil jeg lægge min prædiken ud på hjemmesiden. Dem, der har lyst til et ord med på vejen, kan læse den. Jeg foreslår også, at vi, der ellers ville være kommet i kirke, kan indlede vores påskefrokost med en bøn, som er skrevet af sognepræst Betty Grønne Ahrenfeldt fra Skive. Vi kan ikke være sammen - men vi kan takke for, at vi trods alt har hinanden i tankerne og ved, at Gud er med os alle dage.
 
Påskebøn
Gode Gud, Giv os i dag glæden ved at dele et godt påskemåltid i dit navn. Vi takker dig for, at vi kan være her og fejre påske.
Guds søn har selv sagt os, at han er livets brød, og at den, der kommer til ham, ikke skal sulte, og at den, der tror på ham, aldrig skal tørste. Vær du med os i dag, hvor vi på én gang har nok at spise og drikke, og samtidig måske tørster og hungrer efter at være sammen om dit bord, og også savner at være sammen med nogle, vi holder af.
Vi beder dig være hos dem og tak, at vi må tro, at du er hos os alle - nær og fjern. Amen.
Sognepræst Betty Grønne Ahrenfeldt, Skive


Frivillig Gruppen

Glumsø – Bavelse – Næsby Kirker
 
Har du lyst til at være med i vores frivilliggruppe?
Vi hjælper omkring kirkens mange forskellige arrangementer så som specielle gudstjenester, foredrag, koncerter og KOKS.

Vi holder møde ca. 3 gange om året, og her har du mulighed for at byde ind med gode ideer.

Er det noget for dig, så er du meget velkommen.
 
Kontaktperson: Marianne Larsen
tlf. 24 24 45 57
GLUMSØ STÅR SAMMEN
HVER FOR SIG

Glumsø Pensionistforening fortæller, at Tur til Busturen til Hillerød
Onsdag den 17. juni 2020  
er aflyst.

 
Badminton i Glumsøhallen

suspenderet i marts 2020
 
 
Klubbens bestyrelse har med øjeblikkelig virkning besluttet at alle træninger resten af måneden for alle afdelinger er suspenderet set i lyset af myndighedernes anbefalinger mht. forsamlinger i forbindelse med den udbrudte coronavirus i Danmark.
Det vil sige, at såvel ungdomstræningerne, motionisttræningerne og pensionisttræningen hhv. mandage, onsdage og torsdage er aflyst resten af marts måned.
Yderligere information følger i takt med udviklingen i Danmark.
 
PS: Klubmesterskab for motionister og pensionister er foreløbig planlagt til den 25.  april. Nærmere information/evt. invitation herom følger ligeledes.
Sæsonen slutter med udgangen af april måned 2020.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen
Glumsø Badminton Klub


Stiforbindelse mellem
Sandbyvej og Nyvej

Under brolukningen foråret 2020


På Bane Danmark’s informationsmøde 14. januar blev bl.a. oplyst at broen ved Nyvej/Sandbyvej vil være spærret for al trafik i tidsrummet 29. marts til juni. Dette indebærer, ud over andre uhensigtsmæssigheder at beboerne, inklusive skolebørn, på Sandbyvej, Åsø Markvang og Vinderupvej skulle omkring Møllebækvej for at komme til Glumsø.

For at imødegå nogle af disse gener har Bane Danmark nu besluttet at der etableres sti/overgang for bløde trafikanter (gående, cyklende) fra Skovgårdsvej, over sporene til nuværende parkeringsplads ved Stationsvej – se nedenstående skitse.

Har du spørgsmål til dette, er du meget velkommen til at kontakte Glumsø og Omegns
Lokalråd på E-mail: glumsoelokalraad@gmail.com