INTERESSE TILSAGN:
Kontaktperson: *
Adresse: *
By: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked *
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
Få mere info om fjernvarme så se disse link
Fakta om fjernvarme (danskfjernvarme.dk)

Få Byvarme i Glumsø - Fjernvarme - E.ON (eon.dk) 

og eller kontakt bestyrelsen i Glumsø Fjernvarme A.m.b.a.
på E-mail: 
gvarmevaerk@gmail.com 


 
 
E.ON Præsentation (2.6 Mb)

Glumsø Fjernvarme A.m.b.a. er nu stiftet !

25. januar 2023 var dagen hvor selskabet Glumsø Fjernvarme A.m.b.a.. blev stiftet.
Cirka 80 personer var mødt op i den Gule Cafe til den stiftende generalforsamling. Efter kort velkomst fra Lokalrådets formand tog Vagn Holk over og fortalte om processen man skal igennem for at nå endemålet – fjernvarme i Glumsø by.
 
Efterfølgende var en gennemgang/debat over de fremlagte vedtægter, hvorefter de blev vedtaget med stor majoritet.
Til bestyrelse var opstillet 6 mand og 2 suppleanter. Da der ikke var modkandidater blev disse valgt til selskabets første bestyrelse.
 


Referat fra mødet --se nedenstående :
Referat stiftende generalforsamling - Glumsø Fjernvarme amba - 2023-01-2 (0.7 Mb)

Vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling 25-1-2023 - se nedenstående:
Vedtægter - Glumsø Fjernvarme amba - 2023-01-25 (0.3 Mb)


Interesse tilsagn 27. december 2022Status
(10. marts 2023) på bestyrelsens arbejde med etablering af fjernevarme i Glumsø -
se nedenstående:
Statusbrev 10. marts 2023 (72.3 Kb)

Fjernvarme i Glumsø? 
Borgermøde den 13. oktober kl 19.00 i Glumsø Hallen.
 
Glumsø & Omegns Lokalråds bestyrelse var den 16. september til et møde med Næstved Kommune og Energiselskabet E.ON. Formålet med mødet var at informere Lokalrådets bestyrelse om mulighederne for at etablere fjernvarme i Glumsø By.
 
Lokalrådets bestyrelse fandt informationerne interessante, og de ønsker, at alle borgere i Glumsø skal oplyses om mulighederne så hurtigt som muligt. Derfor bliver der afholdt Borgermøde i Glumsø Hallen den 13. oktober kl. 19.00, hvor Næstved Kommune og Energiselskabet E.ON deltager. På mødet vil man også spørge deltagerne, hvem der er interesseret i at tilslutte sig fjernvarme i Glumsø By og hvem, der vil deltage i en arbejdsgruppe omkring oprettelse af Glumsø Byvarme.
 
Bestyrelsen for Glumsø & Omegns Lokalråd, håber at rigtig mange af borgerne i Glumsø vil møde op.