Hjertestien
Hjertestien
Stien er ca. 3,8 km. Den er nem at gå på, fordi den er jævn og næsten helt flad. Fysisk udfordring kan du få
på bakkerne ved plejehjemmet eller på trampestien op til bålhytte, kaldet ”Smørhullet”.
Der er gode P-muligheder tæt på søen. Med DSB er der tog én gang i timen, og der er mindre end ½ km fra
stationen til søen. (se kortet)
Hjertestien er mere end en smuk naturoplevelse!
Det skal også være trygt at færdes på den.
Stien vil kunne bruges det meste af året af cyklister, brugere af kørestole, el-scootere m.v.
Bliver man dårlig på turen, kan man sætte sig på en af de 8 bænke og ringe efter hjælp på 1-1-2 og oplyse nummeret på bænken. På stien er man ligeså sikker i forhold til redningstjeneste, som i eget hjem og der er god mobildækning.
Der er solidt hegn mellem stien og foldene med dyr, ligesom ryttere til hest er henvist til et ridespor, syd om
søen, adskilt med hegn fra Hjertestien.
Glumsø Sø
Søen burde kun hedde Glumsø, og så kunne man passende kalde byen Glumsø By. Søens navn kom nemlig
først. Allerede i 1280 kendte man Glumsyø, som hentydede til, at søen virkede mørk og farlig. Her mere
end 700 år senere virker søen lys og indbydende.
Søen rundt
På højre hånd har du natur-børne-institution Haletussen og begiver dig langs Kølebækken syd om søen.
Lige efter finder vi en trampesti, som leder op til en lund på bakketoppen.
Her er der borde, bænke, grillpladser og en fantastisk udsigt over både sø og by. Hvis vejret er mindre godt, finder du både ly og læ på vest siden af bakken. Her er der, i en gammel mergelgrav, indrettet en bålhytte, kaldet ”Smørhullet.”
Endnu en trampesti fører tilbage til Hjertestien. Stien fortsætter mod syd med nybyggeri på højre hånd hvor også den gamle spåndpladefabrik ligger. Vi følger stien mod højre, det giver udsyn til folde med køer og får.
Der drejes brat til venstre, og vi følger stien med ridesporet på venstre hånd. Stien svinger igen til venstre, og vi går langs med Telemarksgrøften frem til den nye bro (2012).
På den anden side af broen er stien på steder ret smal, og visse steder er der vand på begge sider (pas på de
små børn).
Ved sydenden af søen drejer stien brat til venstre Derefter møder vi åbne marker med almindelige afgrøder. Der er også enge med græssende kødkvæg. På venstre hånd søen med det rige fugleliv.
Vi kommer til Glumsø Gamle rensningsanlæg og Slagteri på højre hånd, hvorefter vi går til venstre
ind i Anlægget, fra anlæggets top er der en vidunderlig udsigt over søen. Vi fortsætter gennem anlægget og drejer to gange til venstre og er igen tilbage til udgangspunktet.
Hjertestiens forhistorie og tak til alle.
Stien omkring Glumsø Sø blev etableret i 1972. Uden vedligeholdelse forfaldt den, og dele af den stod
under vand på visse årstider.
En interessegruppe under Lokalrådet, vi kalder os Søens Folk, har i samarbejde med Hjerteforeningen taget
initiativ til at etablere en Hjertesti.
Projektet har været mere end 3 år undervejs, og i forløbet har der været samarbejde med mange mennesker
og organisationer, bl.a. Naturfredningsforeningen. Vi skal her takke bredt for gode snakke og nye ideer.
Uden al den opbakning var stien ikke blevet så flot som den er nu.

Hensigten med Hjertestien er, at stien kan benyttes det meste af året af brugere til fods eller på cykel eller
med andre hjælpemidler (eldreven scooter, rollator, kørestol) og at det kan foregå relativt risikofrit.
Mere specifikt skal der rettes en tak til flere afdelinger i Næstved Kommune.
Afdelingen Vand & Miljø stod for økonomi og projektledelse. Projektleder Lars Malmborg. I forløbet har
Lars ydet Lokalrådet megen støtte. Andre i afdelingen har deltaget i projektafviklingen.
Afdelingen Vej & Park havde entreprisen på renoveringen. Medarbejderne, der udførte selve opgaven, har
fået megen ros undervejs fra glade Glumsøborgere over resultatet.
Beredskabschefen har aktivt støttet ideen om at få skabt både en bredere sti, som muliggør kørsel med
redningskøretøjer, og bænknumre, som gør det nemt at køre direkte til den person, der har kaldt 112.
Systemets gennemførelse er sket i samarbejde med Region Sjælland, og det er første gang, systemet
anvendes i naturen her ved Glumsø Sø.
Stien gennemløber på vestsiden af søen Naturstyrelsens areal.
Naturstyrelsen har som nabo til stien (på begge sider) haft rig mulighed for at tilføre mangfoldighed og
nye oplevelsesmuligheder, som de mange daglige brugere af stien udtrykker stor glæde over.
Bl.a. er stien afgrænset med et solidt hegn til dyr i folde og til et ridespor fra broen ved Telemarksgrøften til
Fabriksvej. Naturstyrelsen har stillet areal til rådighed for ridesporet og også til et ridespor nord for Nyvej
helt til P-pladsen ved Søpark Alle/Haletudsen.
Yderligere har Naturstyrelsen åbnet en ny trampesti til Hjertestien fra P-pladsen ved Hundeskoven, Nyvej/Fabriksvej.
Naturstyrelsen har opsat nye ruteafmærkninger i forbindelse med tiltagene.
Bænk 1

Bænk 2

Bænk 3

Bænk 4

Bænk 5


Bænk 6

Bænk 7

Bænk 8


Seværdigheder:

Badestranden og vinterbadere

Bålhytten Smørhullet, naturbase

Glumsø Dyssen og

Offermosen

Glumsø Tingsted


Hjertestien