Glumsø Pensionistforening
Glumsø Net Avis » Glumsø Pensionistforening

Program for 2019
 
Bliv medlem af
Glumsø Pensionistforening  
Kreds Sydsjælland
 
Vær med til at forme dit arbejdsfrie
 
liv og dit samvær med andre
 
- til glæde og gavn for dig selv
 
og andre

Aktivitet og Medborgerhuset (Kroen)
Storegade 2, 4171 Glumsø

 

Nyt program omdeles sammen med kontingentopkrævning (kun 70 kr. for hele året)
 


 


Hvordan bliver jeg/vi medlem af Glumsø Pensionistforening?

 
Formand:         Ove Olsen -                    Tlf. 40 17 66 28   
                                                                 Mail: opo@post.tele.dk
 
Kasserer:         Kjeld Olsen -                 Tlf. 21 97 23 46
                                                                 Mail: keoa@turbopost.dk
 
Næstformand: Henri Larsen -              Tlf. 57 64 36 41
                                                                 Mail: hegularsen@gmail.com
 
Sekretær:         Joan Hansen -               Tlf. 23 48 11 58
                                                                 Mail: mickhansen@mail.dk  
 

Du vil også hos ovenstående kunne få meget mere at vide om foreningen, ligesom du kan få udleveret et program.
 
Glumsø Pensionistforening har ca. 480 medlemmer og kontingentet pr. år er kun Kr.70. I prisen er inkluderet udgivelse af medlemsbladet,
Senior Bladet, 6 gange årligt.

Mandage 
sangkor

Tirsdage
Edb
kortspil

Onsdage
udflugter

Fredage
Senior Dans
Bankospil

  

Husk vi har bankospil hver fredag i lige uger fra kl. 14 til 16.
 
Sangkor hver mandag
fra kl. 14 til 16 hele vinterperioden.

 
Kortspil i vinterperioden
hver tirsdag fra kl. 19 til kl. 22

start første tirsdag i september kl. 19.
 
EDB hjælp tirsdag
fra kl. 9.30 til 11.30,

start den 3. september og slutter udgangen af marts 2020.
 
Dansk Senior Dans, under ledelse af Doris Christiansen
hver fredag kl. 10 til 11.30 -
Start den 6. september 2019.

 

Mødested for alle aktiviteter er i, Aktivitet og Medborgerhuset
” Kroen ”   Storegade 2, 4171 Glumsø.
Foreningen er tilsluttet Kreds Sydsjælland
Som igen hører under Danske Seniorer.
Danske Seniorer råder over kursuscentre bl.a. Rude Strand og Tisville.
 
Foreningens Fane: Stilles gerne til rådighed ved begravelse/bisættelse hvis et medlem ønsker det. Kontakt formanden.       
                                                

Glumsø Pensionistforening har ca. 480 medlemmer
og kontingentet pr. år er kun Kr.70.

I prisen er inkluderet udgivelse af medlemsbladet, Senior Bladet, 6 gange årligt.                                                       

Hvem kan blive medlem?
Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager en social pension, samt enhver, der er fyldt 55 år.
Ægtefæller eller samboende kan optages uden hensyn til alder. Disse er passive medlemmer.
 
Aktive medlemmer kan vælges til bestyrelsen på generalforsamlingen, der holdes hvert år i Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen”, den sidste fredag
i februar måned.
Passive medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen og har ingen stemmeret.
Der er mange, der i dag gør en indsats for at aktivere de ældre medborgere – der er imidlertid lige så mange, som udtaler sig på de ældres vegne.
For andre kan det synes ligegyldigt, hvem der gør hvad, men for os at se, er der kun et sted, hvor de ældre har medbestemmelse, nemlig i pensionistforeningen.
 
Der er mange fordele ved at være medlem i Glumsø Pensionistforening.
For nærmere information, ret henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
På bestyrelsens vegne
Ove