Glumsø Pensionistforening
Glumsø Net Avis » Glumsø Pensionistforening

Godt nytår

Program for 2018/2019

 

Bliv medlem af Glumsø Pensionistforening 

 

 

Vær med til at forme dit arbejdsfrie liv

og dit samvær med andre 

- til glæde og gavn for dig selv 

og andre

 

 

Nyt program omdeles sammen med kontingentopkrævning (kun 70 kr. for hele året)
 

Glumsø Pensionistforening 

Formand:        Ove Olsen -                  Tlf. 40 17 66 28   

                                                                Mail: opo@post.tele.dk

 

 

Næstformand: Henri Larsen -             Tlf. 57 64 36 41

                                                                Mail: hegularsen@gmail.com 
 

 

Sekretær:        Joan Hansen -              Tlf. 23 48 11 58

                                                                Mail: mickhansen@mail.dk   
 

Du vil hos ovenstående kunne få meget mere at vide om foreningen, ligesom du kan få udleveret et program.
 


 

Mandage 
sangkor

Tirsdage
Edb
kortspil

Onsdage
udflugter

Fredage
Senior Dans
Bankospil

  

Husk vi har bankospil hver

fredag i lige uger fra kl. 14 til 16

 

Sangkor hver mandag fra

kl. 14 til 16 hele vinterperioden

 

EDB hjælp tirsdage kl. 9.30 til 11.30

 

Kortspil i vinterhalvåret hver tirsdag fra kl. 19 til kl. 22
start første tirsdag i september kl 19
 

hver fredag kl. 10 til 11:30

Dansk Senior Dans, under ledelse
af Doris Christiansen 
​10 kr. pr. gang

start fredag 4. januar 2019

 

  

Mødested for alle aktiviteter er i,
Aktivitet og Medborgerhuset

”Kroen”   Storegade 2,  4171  Glumsø

 

Foreningen er tilsluttet Kreds Sydsjælland
Som igen hører under Danske Seniorer.
Danske Seniorer råder over kursuscentre bl.a. Rude Strand og Tisville.

Glumsø Pensionistforening har ca. 480 medlemmer

og kontingentet pr. år er kun Kr.70.

I prisen er inkluderet udgivelse af medlemsbladet, Senior Bladet, 6 gange årligt.

 
Foreningens Fane: Stilles gerne til rådighed ved begravelse/bisættelse hvis et medlem ønsker det. Kontakt formanden.                                                        
 
Hvem kan blive medlem?
Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager en social pension, samt enhver, der er fyldt 55 år.
 
Ægtefæller eller samboende kan optages uden hensyn til alder. Disse er passive medlemmer.
 
Aktive medlemmer kan vælges til bestyrelsen på generalforsamlingen, der holdes hvert år i Aktivitets og Medborgerhuset ”Kroen”, sidst i februar måned.
Passive medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen og har ingen stemmeret.

Der er mange, der i dag gør en indsats for at aktivere de ældre medborgere – der er imidlertid lige så mange, som udtaler sig på de ældres vegne.
For andre kan det synes ligegyldigt, hvem der gør hvad, men for os at se, er der kun et sted, hvor de ældre har medbestemmelse, nemlig i pensionistforeningen.
 
Der er mange fordele ved at være medlem i Glumsø Pensionistforening.
For nærmere information, ret henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
 
På bestyrelsens vegne
Ove