Glumsø Pensionistforening -- til glæde og gavn for dig selv og andre
Glumsø Pensionistforening aktiviteter:
Glumsø Pensionistforenings generalforsamling 24-3-2023
Generalforsamling 24-2-2023
Glumsø Pensionistforenings generalforsamling 24-2-2023, Formand Kim Larsen byder velkommen
Generalforsamling,
fredag den 24. februar 2023 kl. 10.  blev der afholdt generalforsamling i Glumsø Pensionistforening.

Kl. 14.00 – BANKO.

Faste aktiviteter

Aktiviteterne foregår i
Aktivitets og medborgerhuset Glumsø Kro

Sangkor hver 
mandag kl. 14 til 16
Startet 5.9.2022

  

Kortspil tirsdage kl. 19 til 22

Startet 6.9.


Seniordans fredage kl. 10 til 11.30
vi danser Les Lanciers i hele marts måned.
Vi slutter 31.3. med dans og frokost.
Sommerdans fredag 21.7. kl. 10.
Opstart igen fredag 25.8.23, kl. 10


Bankospil fredage lige uger

kl. 14 til 16


 
 
 

 
   

Bestyrelsen
 
Formand:      Kim Larsen       Tlf. 24 84 96 15                
Mail:  kimlarsen2016@gmail.com
Næstfmd.:     Ove Olsen        Tlf. 40 17 66 28                
Mail:  opo@post.tele.dk
Kasserer:      Kjeld Olsen        Tlf. 21 97 23 46                
Mail:  keoa@turbopost.dk
Sekretær:      Joan Hansen     Tlf. 23 48 11 58                
Mail:  mickhansen@mail.dk


 

Dansk Senior Dans,
under ledelse af Doris Christiansen

hver fredag kl. 10 til 11.30 

 

Nye dansere er meget velkomne
du kan komme ganske alene og prøve at danse med. Alle danse bliver gennemgået før musikken sættes til, så du kan nemt følge med.
Vi har det hyggeligt og dejligt.
sidste fredag i måneden spiser vi ofte sammen inden vi går hjemad.


 
    
 
Formand:
Kim Larsen     Tlf. 24 84 96 15                
Mail:  kimlarsen2016@gmail.com
 
Næstfmd.:    
Ove Olsen  Tlf. 40 17 66 28                
Mail:  opo@post.tele.dk
 
Kasserer:     
Kjeld Olsen  Tlf. 21 97 23 46                
Mail:  keoa@turbopost.dk
 
Sekretær:
Joan Hansen  Tlf. 23 48 11 58                
Mail:  mickhansen@mail.dk

 
NB. Du kan også læse om os på Glumsø Netavis ved ”klik” her

Generalforsamling – 2023
Fredag den 24. februar 2023, kl. 10  
 
Dagsorden / Referat  
 
Pkt. 01          Valg af dirigent.
                       Poul Erik Sørensen
                     
Pkt. 02          Valg af stemmetæller.
                      Ulla   -   Hans Hemmingsen
 
Pkt. 03          Foreningens årsberetning og orientering ved                          formanden – til godkendelse.
                      Godkendt se vedlagte bilag.
 
Pkt. 04          Foreningens reviderede regnskab fremlægges af                      kassereren – til godkendelse.
                    Et medlem mente at vi kunne spare                                   Seniorbladet fra D.S.
                      Dette var der ikke flertal for.
                      Regnskab godkendt.                      
 
Pkt. 05          Bestyrelsesforslag, herunder                                                  kontingentfastsættelse og indkomne forslag.
a.                  Kontingentfastsættelse.
                     Et medlem mente vi kunne forhøje det til                        Kr. 100,00.
                     Men bestyrelsen enige om at fortsætte                             med Kr. 80,00.
b.                   Indkomne forslag.
                      Se vedlagte bilag.
               
Pkt. 06          Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
-Kjeld Olsen               Modtager genvalg  Genvalgt
-Tove Stennicke          Modtager genvalg  Genvalgt
-Inger Hemmingsen    Modtager genvalg  Genvalgt
-Gerda Lund               Modtager genvalg  Genvalgt
 
Pkt. 07          Valg af suppleant for 2 år.
-Jørgen Nielsen            Modtager ikke genvalg
-Leif Bækgaard blev valgt.
 
Pkt. 08          Valg af revisor – følgende er på valg for 2 år.
-Knud Østergaard            Modtager genvalg Genvalgt

Pkt. 09.         Valg af fanebærer,
-Ove Olsen                       Modtager genvalg Genvalgt
-Ove Jensen                      Modtager genvalg Genvalgt
 
Suppleant fanebærer.
-Tom Lindholm Jørgensen     Modtager ikke genvalg
Poul Stennicke blev valgt.
Pkt. 10          Eventuelt.
-Alt kan drøftes men ikke godkendes.
-En syntes ikke om maden vi fik på turen til Flensburg.
-En forespurgte om en tur til Lubeck næste gang
-Referent
Joan


Generalforsamling – Fredag den 24. februar 2023, kl. 10  
 
Dagsorden / Referat  
 
Pkt. 01          Valg af dirigent.
                       Poul Erik Sørensen
                     
Pkt. 02          Valg af stemmetæller.
                      Ulla   -   Hans Hemmingsen
 
Pkt. 03          Foreningens årsberetning og orientering ved formanden – til godkendelse.
                      Godkendt se vedlagte bilag.
 
Pkt. 04          Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren – til godkendelse.
          Et medlem mente at vi kunne spare Seniorbladet fra D.S.
                      Dette var der ikke flertal for.
                      Regnskab godkendt.  
                       
Pkt. 05          Bestyrelsesforslag, herunder kontingentfastsættelse og indkomne forslag.
a.Kontingentfastsættelse.
b.Et medlem mente vi kunne forhøje det til Kr. 100,00.
c.Men bestyrelsen enige om at fortsætte med Kr. 80,00.
d.Indkomne forslag.
e.Se vedlagte bilag.
               
Pkt. 06          Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
-Kjeld Olsen                                        Modtager genvalg  Genvalgt
-Tove Stennicke                                  Modtager genvalg  Genvalgt
-Inger Hemmingsen                            Modtager genvalg  Genvalgt
-Gerda Lund                                       Modtager genvalg  Genvalgt
 
Pkt. 07          Valg af suppleant for 2 år.
-Jørgen Nielsen                                   Modtager ikke genvalg
-Leif Bækgaard blev valgt.
 
Pkt. 08          Valg af revisor – følgende er på valg for 2 år.
-Knud Østergaard                                Modtager genvalg Genvalgt

Pkt. 09.         Valg af fanebærer,
-Ove Olsen                                          Modtager genvalg Genvalgt
-Ove Jensen                                        Modtager genvalg Genvalgt
 
Suppleant fanebærer.
-Tom Lindholm Jørgensen                  Modtager ikke genvalg
Poul Stennicke blev valgt.
Pkt. 10          Eventuelt.
-Alt kan drøftes men ikke godkendes.
-En syntes ikke om maden vi fik på turen til Flensburg.
-En forespurgte om en tur til Lubeck næste gang
-Referent
Joan


 
Fredag den 25. februar 2022 afholdt Glumsø Pensionistforening
sin årlige generalforsamling
på kroen i Glumsø.
Dagen blev startet med sang-morgenbrød og kaffe.
Derefter blev den formelde del af generalforsamlingen sat i gang, tidligere Suså borgmester Poul Erik Sørensen blev valgt til dirigent.
Formand og kasser fremlagde årsberetning/regnskab, hvilket blev godkendt af de knapt 100 fremmødte gæster.
Efterfølgende var der valg til bestyrelsens poster i foreningen, og bestyrelsen er nu følgende:
Gerda Lund, Inger Hemmingsen, Tove Stennicke, Martin Jeppesen, Kim Larsen, Jørgen Nielsen, Ove Peder Olsen, Kjeld Olsen, Ove Jensen, Astrid Møller, Joan Hansen, Grethe Kirstine Olsen, da foto blev taget var Grethe sygdomsramt.
Der var også plads til forloren skildpadde med tilbehør.

Glumsø Pensionistforening er en af de største af slagsen på Sjælland, pt. tæller foreningen knapt 450 medlemmer.
Af aktiviteter i klubben kan bla. nævnes:
kortspil-banko-seniordans-sangkor-PC/EDB, hvilket benyttes af rigtig mange medlemmer.
Af kommende arrangementer i Pensionistforeningen kan bla. nævnes:
Bustur til Fredensborg slot, Sommer Banko, Efterårsfest med musik og mad, Modeopvisning og julebanko.
Skulle det sidste have interesse, kan man med fordel indmelde sig i pensionistklubben, mod et symbolsk beløb i kontingent, alt dette vil kunne ses på Glumsø Pensionistforenings hjemmeside, som vil blive opdateret i den kommende uge.
De nye medlemskort er lige på trapperne, så medlemmerne i klubben, vil blive mødt af et bestyrelsesmedlem, hvor man aftaler afregning og udlevering af kortet, der kan betales kontant - mobilpay eller Netbank, træffes medlemmet ikke hjemme, vil der ligge en seddel i postkassen, for yderlig info.
Bestyrelsen konstituerede sig på dagens bestyrelsesmøde den 11/3, således:
Formand Kim Larsen
Næstf.     Ove Peder Olsen
Kasserer  Kjeld Olsen.
Sekretær Joan Hansen.

Skulle der være spørgsmål til Pensionistklubben, er i velkommen til at kontakte formanden, info findes på deres hjemmeside.


Generalforsamling i Glumsø Pensionistforening.
13-8-2021 afholdt foreningen sin årlige generalforsamling på kroen i Glumsø.
Formand Henri Larsen bød forsamlingen velkommen, og sangen "Den danske sang er en ung, blond pige". Så kom der kaffe og morgenbrød på bordet.
Generalforsamlingen var lovligt indkaldt, dirigent og stemmetæller blev valgt.
Formandens årsberetning berørte bla:
At alle aktiviteter har været ned lukket hele år 2020, det gjalt bla. kortspil-sang-rejser-dans m.m.
Men nu er der lys for enden af tunnelen, alle aktiviteter genåbner her i September måned, Lørdag d. 28 August vil dele af bestyrelsen være en del af KOKS, med en stand.
Opstarts datoer fremkommer snarest, så der kan krydses af i kalenderen.
Der sælges stadig billetter til foredraget med Claus Hagen Petersen, det omhandler sangeren Kim Larsen, det er Mandag d. 13 September kl. 19,00, kontakt Kjeld på Tlf: 21 97 23 46.
Opstart af arrangementer kan ses på Pensionistforeningen`s hjemmeside. Beretningen blev godkendt med klapsalver.
Regnskabet som Kjeld Olsen fremlagde blev ligeledes godkendt med klapsalver, kontingent forbliver uændret, 70,- kr.
Valg til bestyrelsen, på valg var :
Henri Larsen-Kjeld Olsen-Tove Stennicke og Inger Hemmingsen.
De 3 sidst nævnte blev genvalgt, Henri Larsen ønskede at udtræde af bestyrelsen. og Kim Larsen blev valgt i stedet for Henri. Som supp. blev Marianne Rosell valgt. Revisor blev Knud Østergård, fanebærer 2 x Ove.
Til slut blev sangen " Vi elsker vort land" sunget.
Alt dette var hurtigt overstået, nok fordi medlemmerne kunne dufte 
"Forloren skildpadde-rødbeder-æg og brød"

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig, og blev følgende:
Formand Kim Larsen.
N.Formand Ove Peder Olsen
Kasserer Kjeld Olsen.
Sekretær Joan Hansen.
SOMMER-BANKO  fredag den 29. juli 2022 over 70 personer deltog og nød det lækre smørrebrød og samvær.
Generalforsamling 25-2-2022
Poul Erik Sørensen dirigent, Kim Larsen, Formand i Glumsø Pensionistforening 25-2-2022
Hele bestyrelsen i Glumsø Pensionistforening  samlet ved generalforsamlingen 25-2-2022
Julefrokost 2021
Julefrokost 24-11-2021 i Pensionistforeningen i Glumsø
Sangerinde Lise Nees underholdt 2 x 40 minutter med gode og glade sange.
Giro 413 på Kroen i Glumsø.
Glumsø Pensionistforening havde Onsdag middag inviteret medlemmer af foreningen til hyggeligt samvær.
Da formanden havde budt de godt 100 gæster velkommen, blev sangen "Der er noget i Luften" sunget.
Derefter gik gæsterne ombord i en luksus platte, der var bla. sild-roastbeef-flæskesteg-ost m.m.., alt dette blev skyllet ned med vand-vin-øl og ikke mindst snaps.
Arrangementet var kommet i stand gennem Danske Seniorer, der var en bevillings pulje, hvor foreninger kunne søge om penge til mad og underholdning, hvilket klubben her havde gjort.
Underholdningen, var med tema på på Giro 413, sangerinden Lisa Nees havde taget turen fra København til Glumsø for at underholde og fortælle lidt om det kendte radioprogram Giro 413, som først startede på P3, siden da P4-P5 og blev flyttet fra FM til DAB, af melodier der bla. blev sunget var "Mormors kolonihavehus" - "Ta med ud og fisk" - "Arriverdeci Franz" og mange flere.
Og hvilken sangstemme Lise Nees havde, den tog publikum med storm, 2 x 40 min med Danske sange, hvor alle kunne synge med.
Glumsø Pensionistforening melder om et kanon godt arrangement, og takkede Lise Nees - de fremmødte gæster og alle de frivillige, der var med til, at alle havde en dejlig dag.
Formand Ove Olsen byder velkommen til Generalforsamlingen 21. 2. 2020
Onsdag 9. oktober Foredrag med Ulf Pilgaard – ”Mit liv som Ulf”
Keld O bød Ulf Pilgård velkommen
Ulf P viste foto fra sit spændende liv
Glumsø Pensionistforening deltog i fejringen af Dannebrogs 800 år jubilum. Her får fanen et fanebånd, som dokumentation for deltagelse i jubilæet
De grønnes Tambourgdorps, Næstved, første an og 12 faner fulgte efter
Fanerne vises frem ude foran kroen. Glumsø Pensionistforeningsfane er nr. 1 fra højre
10. april 2019 endelig foredrag med Per Larsen

Per Larsen , tidligere chefpolitiinspektør , er nu rådgiver for kriminalitetsforebyggelse og bande konflikt.

Per Larsen har bla. stået i spidsen for Blekinggade sagen-sagen i år 1988-91 og Faderhuset på Jagtvej i KBH.

Har været efterforsker i rockerkrigen 1996-97 i KBH.

En meget humør fyldt Per Larsen fortalte med sit eget sprog (bandeord) om arbejdet i Københavns Politi.
Keld Olesen bød på vegne af foreningen velkommen til de godt 150 gæster, et arrangement der desværre blev aflyst i September 2018, pga. alvorlig sygdom hos Per Larsen.
På kanten af livet i Glumsø.

Glumsø Pensionistforening havde inviteret tidligere Chefpolitiinspektør Per Larsen til foredrag på Glumsø Kro Onsdag aften.
Modeopvisning 27.02.2019
Generalforsamling 23.2.2019
Udflugt til Knuthenborg den 20. juni 2018
Efterårsfest med lækker mad og god musik 29. september 2018
God musik gør alle glade 29. september 2018
Julefrokostbanko 14.12.18
3. juledag deltog 26 personer i kaffehygge med en masse sange fra højskolesangbogen


Glumsø Kro store sal fyldt med deltagere til Erik Clausens foredrag 24.oktober 2017. Fine foto og tekst fra Tv-midsjælland
Glumsø Kro store sal fyldt med deltagere til Erik Clausens foredrag 24.oktober 2017