Glumsø Net Avis » Røde Kors, Suså

RØDE KORS SUSÅ
Desværre!
Ingen Reklame Bankospil i oktober 2020.
Ingen Siddedans
Corona er stadig iblandt os, derfor den svære beslutning.
Vi glæder os til at se jer igen til Bankospil
3 søndage i oktober 2021!
Venlig hilsen fra Bestyrelsen for Røde Kors Suså
Nørklerne i Røde Kors SUSÅ fejrer 10 års jubilæum 2020
Det er 10 år siden Ellen Klintø i Herlufmagle fik den strålende ide at starte en gruppe af Nørklere i Røde Kors Suså, damer i alle aldre som elsker at strikke og at gøre det sammen med andre med hygge og i en god sags tjeneste.
Ellen Klintø fortæller:
Da jeg forlod arbejdsmarkedet, meldte spørgsmålet sig ”Hva` så”. Det blev dog hurtigt klart, hvad jeg skulle, da jeg hørte om Nørkleaktiviteten i Røde Kors. Den gang var det ikke en aktivitet, som Røde Kors i Suså havde. Derfor meldte jeg mig ind i Røde Kors Næstved. Efter en tid som Nørkler/strikkedame i Næstved, fik jeg ideen, at starte en Nørklegruppe i Røde Kors Suså.  Jeg kontaktede Else Marie Tram, som var formand i Røde Kors Suså i 2010, og hun var med på ideen. Efter en del research blev gruppen en realitet med mig som aktivitetsleder den 1. oktober 2010.
Der var en 5-6 damer, der var med i starten, men i løbet af kort tid var vi 10 damer, der strikkede på livet løs. Nogle mødtes en gang om ugen, andre strikkede hjemme og kom en gang imellem og afleverede deres arbejde.
I dag er vi 12 damer, der strikker, og der er mulighed for at mødes
hver onsdag formiddag fra kl. 9.30 til kl. 11.30 på plejehjemmet Birkevang i Herlufmagle. Nogle kommer hver uge, andre kommer en gang imellem for at aflevere det, de har strikket og får en lille snak og en kop kaffe.
I starten strikkede vi tæppe, huer, vanter, sokker, undertøj og bluser, der blev afleveret til Røde Kors Pakkecentral i Kliplev ved Åbenrå, hvortil alle nørklegrupper i Danmark sender deres arbejder.
Her pakkes tøjet og sendes til Røde Kors/Halvmåne i de lande, der har behov for hjælp. Der er bl.a. sendt tøj til lande som Congo, Hviderusland, Malawi, Kirgisistan, Rwanda og Rumænien, blot for at nævne nogle af de lande, som har modtaget hjælpen med Røde Kors tøjpakker.
Nogle gange har vi set billeder fra udlevering af tøjet og de børn der har fået en bluse el.lign. har simpelt hen været så stolte og rigtig poseret for fotografen. Det er dejligt at se, at det vi laver, skaber glæde hos modtagerne. (Billede)
I efteråret 2011 hørte vi om strik til Neonatalafdelinger (en afdeling for nyfødte med særlige behov) tilknyttet fødeafdelingen på sygehusene. Vi kontaktede derfor Næstved Sygehus, og der blev etableret en aftale om, at vi strikkede huer og sokker til dem. I februar 2012 afleverede vi en masse huer og sokker. Efter afdelingens flytning til Slagelse sygehus, har vi fortsat arbejdet.
 
Vågetjenesten i Røde Kors SUSÅ fejrer 10 års jubilæum 2020
For 10 år siden så Anne Thomsen, at der var et behov for at starte en Vågegruppe i den gamle Suså Kommune. Frivillige i Vågegruppen tilbyder at våge over døende, som en aflastning for de pårørende. Det er blevet meget efterspurgt.
Anne Thomsen fortæller:
Med udgangspunkt i ordene Ifølge Røde Kors:  Ingen skal dø alene! talte bestyrelsen I Suså Røde Kors om, at vi burde have en Vågetjeneste i vores område. Det var svært for personalet at være ved en døende hele døgnet rundt. Især om natten. Else Marie Tram, som var formand, kontaktede vores to plejecentre Søvang og Birkevang for at høre, om de ville bruge os som vågere. Det blev godt modtaget, og jeg, som selv var pensioneret sygeplejerske, blev spurgt, om jeg ville påtage sig opgaven og være aktivitetsleder for området.  
Else Marie Tram kendte en del sygeplejersker og sygehjælpere, som netop var gået på pension. Dem kontaktede hun hor at høre, om de ville være med. Den 1. april 2010 oprettede Røde Kors Suså en Vågetjeneste med mig som aktivitetsleder. Vi startede med at være 5 frivillige vågekoner, nu er vi 11, der tager ud og våger både dag, aften og nat. Vi våger ca. 4 timer ad gangen.
Anne Thomsen har været aktiv og udviklet vågetjenesten – har deltaget i kurser og mødt andre vågegrupper, hvor der er udvekslet erfaringer og viden. 
De sidste 10 år har vi våget ca. 200 timer om året. Nogle år mindre andre år mere.
Vi våger primært på ældrecenter Birkevang i Herlufmagle og på Plejehjemmet Søvang i Glumsø. Vi påtager os også at våge i private hjem.
Ca. halvdelen af de frivillige vågere, har været med i alle 10 år, og heldigvis har vi fået nye frivillige vågere med.
 


Røde
Kors, Suså
har følgende grupper:

 
Besøgstjenesten,
Frivillige besøgsvenner er med til at bryde ensomheden i et andet menneskes liv. 
En besøgsven kan være med til at bringe erindringer om gode oplevelser i livet frem i en hyggelig samtale.
Det skaber følelser af glæde - både hos besøgsmodtageren og hos den frivillige, der kan gøre en livsbekræftende forskel.


Nørkler.
Frivillige hos Nørklerne har travlt med strikkepindene.
De strikker bitte små huer og sokker til for tidligt fødte på Slagelse Sygehus.
Nørklerne strikker børnetøj og varmt tøj til nødlidende ude i verden. Behovet bestemmer, hvor i verden Røde Kors nødhjælp sendes hen. 


Motionsgruppen holder corona pause
Motioner normalt hver tirsdag kl. 14 til 15.30 på Glumsø Kro. Med en kaffepause kl. ca. 14.30. Pris 10 kr.
En glad og fornøjelig motionsform, selv om man kun sidder på en stol eller kørestol og bevæger sig til dejlige dansemelodier. Det kaldes Siddedans.
Det giver meget motion, og så er det hyggeligt samvær med andre danseglade. Gruppen har eksisteret siden januar 2007.

 
Vågekoner,  
Mange dør alene uden familie og venner.
Frivillige i vågetjenesten er til stede hos døende i den sidste tid, og kan give ro og tryghed ved at lytte, berolige, vise omsorg og være nærværende.
Eller vågetjenesten aflaster pårørende i den sidste svære tid. 

Henvendelse kan ske til Formand Inge-Lise Madsen tlf. 31778174

 
 

Røde Kors, Suså, afholder desværre ikke bankospil de 3 planlagte søndage i oktober måned.

 

Støt op og meld dig ind i
Røde Kors SUSÅ – lokalafd. 393.
Det koster kun 175 kr. for enkeltmedlem
og 260 kr. for husstand om året.

Send en mail til kasserer Anni Olsen på ao@turbopost.dk eller ring 28 72 39 47.

 
Dansk Røde Kors, Suså, holdt 21.2.2019 Generalforsamling.
Røde Kors Suså havde Torsdag 15-2-2018 generalforsamling , som blev afholdt på Glumsø kro. Inge-lise Madsen bød velkommen , derefter blev der 1 min stilhed for afdøde HKH. Prins Henrik. HKH. Prins Henrik var i øvrigt projektor for Røde Kors. Efterfølgende blev Vagn Jacobsen valgt til dirigent. Gennemgik dagsordnen, og videre gav ordet til formanden Inge-Lise Madsen som aflagde årsberetningen, som bla. omhandlede besøg af Øzlem Cekic, deltagelse i KOKS, landsindsamlingen som gav kr 24.788. Besøgstjenesten fejrede 35 år, tur til Gavnø, hyggeeftermiddage på Cafe Rejseladen i Glumsø. Alle der var på valg blev genvalgt, hvilket var Karin Søgård, Marianne Madsen og Anni Olsen. Røde Kors Suså havde også på aftenen fornemt besøg, nemlig Regionkonsulent Bo Hansen fra Røde Kors, han berettede om hvad der rører på sig i Røde Kors. Efterfølgende var der kaffe og kage.