Glumsø Net Avis » Røde Kors, Suså


Røde
Kors, Suså
har følgende grupper:

 
Besøgstjenesten,
Frivillige besøgsvenner er med til at bryde ensomheden i et andet menneskes liv. 
En besøgsven kan være med til at bringe erindringer om gode oplevelser i livet frem i en hyggelig samtale.
Det skaber følelser af glæde - både hos besøgsmodtageren og hos den frivillige, der kan gøre en livsbekræftende forskel.


Nørkler.
Frivillige hos Nørklerne har travlt med strikkepindene.
De strikker bitte små huer og sokker til for tidligt fødte på Slagelse Sygehus.
Nørklerne strikker børnetøj og varmt tøj til nødlidende ude i verden. Behovet bestemmer, hvor i verden Røde Kors nødhjælp sendes hen. 


Siddedans,
hver tirsdag kl. 14 til 15.30 på Glumsø Kro. Med en kaffepause kl. ca. 14.30. Pris 10 kr.
Dans styrker både hjerne og hjerte. Det er en glad og fornøjelig motionsform, selv om man kun sidder på en stol eller kørestol.
Det giver meget motion, og så er det hyggeligt samvær med andre danseglade. 

 
Vågekoner,  
Mange dør alene uden familie og venner.
Frivillige i vågetjenesten er til stede hos døende i den sidste tid, og kan give ro og tryghed ved at lytte, berolige, vise omsorg og være nærværende.
Eller vågetjenesten aflaster pårørende i den sidste svære tid. 

Henvendelse kan ske til Formand Inge-Lise Madsen tlf. 31778174

 
 

Røde Kors, Suså, afholder bankospil 3 søndage i oktober måned

 

Støt op og meld dig ind i
Røde Kors SUSÅ – lokalafd. 393.
Det koster kun 175 kr. for enkeltmedlem
og 260 kr. for husstand om året.

Send en mail til kasserer Anni Olsen på ao@turbopost.dk eller ring 28 72 39 47.

 
Dansk Røde Kors, Suså, holdt 21.2.2019 Generalforsamling.
Røde Kors Suså havde Torsdag 15-2-2018 generalforsamling , som blev afholdt på Glumsø kro. Inge-lise Madsen bød velkommen , derefter blev der 1 min stilhed for afdøde HKH. Prins Henrik. HKH. Prins Henrik var i øvrigt projektor for Røde Kors. Efterfølgende blev Vagn Jacobsen valgt til dirigent. Gennemgik dagsordnen, og videre gav ordet til formanden Inge-Lise Madsen som aflagde årsberetningen, som bla. omhandlede besøg af Øzlem Cekic, deltagelse i KOKS, landsindsamlingen som gav kr 24.788. Besøgstjenesten fejrede 35 år, tur til Gavnø, hyggeeftermiddage på Cafe Rejseladen i Glumsø. Alle der var på valg blev genvalgt, hvilket var Karin Søgård, Marianne Madsen og Anni Olsen. Røde Kors Suså havde også på aftenen fornemt besøg, nemlig Regionkonsulent Bo Hansen fra Røde Kors, han berettede om hvad der rører på sig i Røde Kors. Efterfølgende var der kaffe og kage.