Glumsø Net Avis » FORENINGER » Røde Kors, Suså
Røde Kors, Suså
Omsorgsklovnen Kikka kommer torsdag 30.9., kl. 19.30.
til generalforsamling.
Klovnen Kikka alias Kirsten Licia Lærke Olsen er uddannet som pædagog i 1987 - har meget erfaring i at arbejde med børn og voksne med særlige behov.
Hun skriver:
Kender du en som vil blive glad for et besøg af mig?
Måske arbejder du på et plejecenter og tænker at beboerne trænger til at muntres lidt op.
Jeg elsker at sprede glæde og være med til at gøre en forskel.
Støt op og meld dig ind i
Røde Kors SUSÅ – lokalafd. 393.
Det koster kun 175 kr. for enkeltmedlem
og 260 kr. for husstand om året.

Send en mail til kasserer Anni Olsen på ao@turbopost.dk eller
ring 28 72 39 47.


 
Vågetjenesten
Mange dør alene uden familie og venner.
Frivillige i vågetjenesten er til stede hos døende i den sidste tid, og kan give ro og tryghed ved at lytte, berolige, vise omsorg og være nærværende.
Eller vågetjenesten aflaster pårørende i den sidste svære tid. 
Gruppen har eksisteret siden oktober 2010.

Henvendelse kan ske til
Formand Inge-Lise Madsen tlf. 31778174

Besøgstjenesten

 
Frivillige besøgsvenner er med til at bryde ensomheden i et andet menneskes liv. 
En besøgsven kan være med til at bringe erindringer om gode oplevelser i livet frem i en hyggelig samtale.
Det skaber følelser af glæde - både hos besøgsmodtageren og hos den frivillige, der kan gøre en livsbekræftende forskel.
Vi arbejder på at samle besøgsvennerne i sensommeren 2021, og er samtidig bevidste om, at nogle har mistet besøgsmodtageren. Alligevel har vi et ønske om at se jer alle for at høre, hvad I tænker om fremtiden i besøgstjenesten. Vi er vidende om, at nogle måske har tanker om at stoppe, men derfor er det vigtigt, at vi kan sige ordentlig farvel.
 
 Varm sommer-hilsen og
god weekend til jer alle

 
Inge-Lise Madsen og
Anni Olsen
Nørklerne
Frivillige hos Nørklerne har travlt med strikkepindene.
De strikker bitte små huer og sokker til for tidligt fødte på Slagelse Sygehus.
Nørklerne strikker børnetøj og varmt tøj til nødlidende ude i verden. Behovet bestemmer, hvor i verden Røde Kors nødhjælp sendes hen. 
Gruppen har eksisteret siden oktober 2010

Gunderslev Kirke fik 11.7.2021 den sidste af de 6 bænke, som Røde Kors, Suså, havde købt som samtalebænke. Bænkene blev betalt af en arv, som var øremærket socialt samvær i Suså Kommune.
27.6.2021 afleverede vi 3 bænke til Sandby Kirke til fordeling mellem deres 5 kirker.
20.6.2021
Måske har I lagt mærke til, at flere organisationer har haft fokus på ensomhed i forbindelse med Corona ned-lukningen af samfundet. Røde Kors er "på banen" med samtalebænke, som vi opfordres til at købe og placere forskellige steder i vores nærområde.
Bestyrelsen besluttede, at vi her i "gamle Suså" ville tilbyde disse bænke til placering på vore lokale kirkegårde, hvis menighedsrådene ville takke ja. Vi fik ja fra tre pastorater og har købt 6 bænke. Torsdag den 10. juni var vi samlet om opgaven med samling og klargøring af bænkene, som nu skal ud på forskellige kirkegårde.
 
Meningen med denne besked er blot at fortælle,
at vi søndag den 20. juni leverede 2 bænke til Glumsø Kirkegård
søndag den 27.6. Kl. 10.30 leverer vi 3 bænke ved Sandby kirke og
søndag den 11.7. Kl. 10.30 leverer vi en bænk ved Gunderslev kirke.
(Menighedsrådet i Herlufmagle har takket nej.)
I forbindelse med, at Røde Kors har gang i en landsdækkende kampagne mod ensomhed, opfordres alle afdelinger til at opstille en eller flere samtalebænke i lokalsamfundet
Røde Kors Suså har valgt at tilbyde bænke til opstilling på kirkegårde i "gamle Suså Kommune"
En arbejdsgruppe var samlet torsdag den 10. juni, hvor 6 bænke blev samlet, og der blev hygget samtidig med at arbejdet blev udført.
Der skal efterfølgende aftales en dato for levering af bænkene til de forskellige kirkegårde i det tidligere Suså Kommune.
Siddedans
Motionerer normalt hver tirsdag
kl. 14 til 15.30 på Glumsø Kro.
 Med en kaffepause kl. ca. 14.30. Pris 10 kr.
Dog med følgende ændringer:
19.10. Efterårsferie
tirsdag 02.11 Spis sammen i Herlufmaglehallen
tirsdag 16. 11. Valgdagen
lørdag 4. 12. Julebal i
Sørbymaglehallen kl. 10 - 14.30
 

En glad og fornøjelig motionsform, selv om man kun sidder på en stol eller kørestol og bevæger sig til dejlige dansemelodier. Det kaldes Siddedans.
Det giver meget motion, og så er det hyggeligt samvær med andre danseglade. Gruppen har eksisteret siden januar 2007.
Gruppen ledes af Maria og Doris


RØDE KORS SUSÅ
Vi glæder os til at se jer igen til Bankospil
3 søndage i oktober 2021!
Venlig hilsen og god sommer
fra Bestyrelsen for Røde Kors Suså
Nørklerne i Røde Kors SUSÅ fejrer 10 års jubilæum 2020
Det er 10 år siden Ellen Klintø i Herlufmagle fik den strålende ide at starte en gruppe af Nørklere i Røde Kors Suså, damer i alle aldre som elsker at strikke og at gøre det sammen med andre med hygge og i en god sags tjeneste.
Ellen Klintø fortæller:
Da jeg forlod arbejdsmarkedet, meldte spørgsmålet sig ”Hva` så”. Det blev dog hurtigt klart, hvad jeg skulle, da jeg hørte om Nørkleaktiviteten i Røde Kors. Den gang var det ikke en aktivitet, som Røde Kors i Suså havde. Derfor meldte jeg mig ind i Røde Kors Næstved. Efter en tid som Nørkler/strikkedame i Næstved, fik jeg ideen, at starte en Nørklegruppe i Røde Kors Suså.  Jeg kontaktede Else Marie Tram, som var formand i Røde Kors Suså i 2010, og hun var med på ideen. Efter en del research blev gruppen en realitet med mig som aktivitetsleder den 1. oktober 2010.
Der var en 5-6 damer, der var med i starten, men i løbet af kort tid var vi 10 damer, der strikkede på livet løs. Nogle mødtes en gang om ugen, andre strikkede hjemme og kom en gang imellem og afleverede deres arbejde.
Vågetjenesten i Røde Kors SUSÅ fejrer 10 års jubilæum 2020
For 10 år siden så Anne Thomsen, at der var et behov for at starte en Vågegruppe i den gamle Suså Kommune. Frivillige i Vågegruppen tilbyder at våge over døende, som en aflastning for de pårørende. Det er blevet meget efterspurgt.
Anne Thomsen fortæller:
Med udgangspunkt i ordene Ifølge Røde Kors:  Ingen skal dø alene! talte bestyrelsen I Suså Røde Kors om, at vi burde have en Vågetjeneste i vores område. Det var svært for personalet at være ved en døende hele døgnet rundt. Især om natten. Else Marie Tram, som var formand, kontaktede vores to plejecentre Søvang og Birkevang for at høre, om de ville bruge os som vågere. Det blev godt modtaget, og jeg, som selv var pensioneret sygeplejerske, blev spurgt, om jeg ville påtage sig opgaven og være aktivitetsleder for området.  
Else Marie Tram kendte en del sygeplejersker og sygehjælpere, som netop var gået på pension. Dem kontaktede hun hor at høre, om de ville være med. Den 1. april 2010 oprettede Røde Kors Suså en Vågetjeneste med mig som aktivitetsleder. Vi startede med at være 5 frivillige vågekoner, nu er vi 11, der tager ud og våger både dag, aften og nat. Vi våger ca. 4 timer ad gangen.
Anne Thomsen har været aktiv og udviklet vågetjenesten – har deltaget i kurser og mødt andre vågegrupper, hvor der er udvekslet erfaringer og viden. 
De sidste 10 år har vi våget ca. 200 timer om året. Nogle år mindre andre år mere.
Vi våger primært på ældrecenter Birkevang i Herlufmagle og på Plejehjemmet Søvang i Glumsø. Vi påtager os også at våge i private hjem.
Ca. halvdelen af de frivillige vågere, har været med i alle 10 år, og heldigvis har vi fået nye frivillige vågere med.
 


Røde
Kors, Suså
har følgende grupper:

 
Besøgstjenesten,
Frivillige besøgsvenner er med til at bryde ensomheden i et andet menneskes liv. 
En besøgsven kan være med til at bringe erindringer om gode oplevelser i livet frem i en hyggelig samtale.
Det skaber følelser af glæde - både hos besøgsmodtageren og hos den frivillige, der kan gøre en livsbekræftende forskel.


Nørkler.
Frivillige hos Nørklerne har travlt med strikkepindene.
De strikker bitte små huer og sokker til for tidligt fødte på Slagelse Sygehus.
Nørklerne strikker børnetøj og varmt tøj til nødlidende ude i verden. Behovet bestemmer, hvor i verden Røde Kors nødhjælp sendes hen. 


Siddedansen holder corona pause (anden social aktivitet)
Motionerer normalt hver tirsdag kl. 14 til 15.30 på Glumsø Kro. Med en kaffepause kl. ca. 14.30. Pris 10 kr.
En glad og fornøjelig motionsform, selv om man kun sidder på en stol eller kørestol og bevæger sig til dejlige dansemelodier. Det kaldes Siddedans.
Det giver meget motion, og så er det hyggeligt samvær med andre danseglade. Gruppen har eksisteret siden januar 2007.

 
Vågekoner,  
Mange dør alene uden familie og venner.
Frivillige i vågetjenesten er til stede hos døende i den sidste tid, og kan give ro og tryghed ved at lytte, berolige, vise omsorg og være nærværende.
Eller vågetjenesten aflaster pårørende i den sidste svære tid. 

Henvendelse kan ske til Formand Inge-Lise Madsen tlf. 31778174

 
 

Røde Kors, Suså, afholder desværre ikke bankospil de 3 planlagte søndage i oktober måned.

 

Støt op og meld dig ind i
Røde Kors SUSÅ – lokalafd. 393.
Det koster kun 175 kr. for enkeltmedlem
og 260 kr. for husstand om året.

Send en mail til kasserer Anni Olsen på ao@turbopost.dk eller ring 28 72 39 47.

 
Dansk Røde Kors, Suså, holdt 21.2.2019 Generalforsamling.
Røde Kors Suså havde Torsdag 15-2-2018 generalforsamling , som blev afholdt på Glumsø kro. Inge-lise Madsen bød velkommen , derefter blev der 1 min stilhed for afdøde HKH. Prins Henrik. HKH. Prins Henrik var i øvrigt projektor for Røde Kors. Efterfølgende blev Vagn Jacobsen valgt til dirigent. Gennemgik dagsordnen, og videre gav ordet til formanden Inge-Lise Madsen som aflagde årsberetningen, som bla. omhandlede besøg af Øzlem Cekic, deltagelse i KOKS, landsindsamlingen som gav kr 24.788. Besøgstjenesten fejrede 35 år, tur til Gavnø, hyggeeftermiddage på Cafe Rejseladen i Glumsø. Alle der var på valg blev genvalgt, hvilket var Karin Søgård, Marianne Madsen og Anni Olsen. Røde Kors Suså havde også på aftenen fornemt besøg, nemlig Regionkonsulent Bo Hansen fra Røde Kors, han berettede om hvad der rører på sig i Røde Kors. Efterfølgende var der kaffe og kage.