Glumsø Net Avis » FORENINGER » Lions Suså
Lions Suså
Det kan være vanskeligt i få ord at beskrive, hvad Lions Club Suså konkret støtter.
Et uddrag af vore vedtægters formålsparagraf giver et finderpeg:

At være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd

At hjælpe vanskeligt stillede medmennesker

At hjælpe almennyttige formål indenfor forskellige samfundsgrupper, f.eks. ungdoms-/ældregrupper eller enkeltpersoner, hvor hjælpen kan bidrage til bedre trivsel, uddannelse eller lignende for en større gruppe i samfundet.

I kort form kan det udtrykkes sådan: Lions Club Suså vil gerne hjælpe de af vore medmennesker som måtte have hjælp behov! Det gælder lokalt, nationalt og internationalt.