Lions Suså
Hvis du får gode brugbare ting i overskud, tager Lions Suså meget gerne imod effekter til vores næste loppemarked.

Vi har åbent for aflevering af effekter hver torsdag kl. 13.00-17.00
Sandbyvej 13, 4171 Glumsø
Det kan være vanskeligt i få ord at beskrive, hvad Lions Club Suså konkret støtter.
Et uddrag af vore vedtægters formålsparagraf giver et finderpeg:

At være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd

At hjælpe vanskeligt stillede medmennesker

At hjælpe almennyttige formål indenfor forskellige samfundsgrupper, f.eks. ungdoms-/ældregrupper eller enkeltpersoner, hvor hjælpen kan bidrage til bedre trivsel, uddannelse eller lignende for en større gruppe i samfundet.

I kort form kan det udtrykkes sådan: Lions Club Suså vil gerne hjælpe de af vore medmennesker som måtte have hjælp behov! Det gælder lokalt, nationalt og internationalt.