Søg efter begravede på Glumsø Kirkegård

Kirkeanlægget
Glumsø kirke er i sin nuværende skikkelse en langhusbygning med romansk midtparti, gotisk vestforlængelse, langhuskor fra 1859 og to tilbygninger – tårn i vest og våbenhus ligeledes fra 1859. Af den romanske bygning står kun skibets langmure, opført af regelmæssigt hugne granitkvadre.

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)
Kirken ligger centralt i byen, højt placeret på kanten af en skråning, hvor terrænet falder ned mod Glumsø Sø og den gamle bydel omkring søen. Kirken er meget synlig i den gamle bydel syd og sydvest for kirken.

Den gamle vejstruktur i byen knytter sig til kirken, og vejen fører rundt om kirken, hvorfra der er en flot udsigt over Glumsø Sø. Vest og nord for kirken passerer landevejen igennem byen. Kirkebygningen er ikke særlig synlig fra landevejen, men kirkegården har mod nord en væsentlig kontakt til landevejen og det ubebyggede areal nord for kirken og præstegården.

Fra kirkegården er der en flot udsigt over Glumsø Sø mod nord, hvor man fra kirkens indgangsparti kan se langt ud over søområdet. Fra den nordlige del af kirkegården er der visuel kontakt med det ubebyggede areal midt i byen.

Kirken har en klar tilknytning til Glumsø Sø, og området omkring den.

se kirkens hjemmeside

Følg Livet i Glumsø, Bavelse og Næsby Kirker