Glumsø Station

Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020, udsigt over støjværnet
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020, udsigt mod Ringstd fra trappetårnet
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020, udsigt fra broen mod Næstved
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020, den nye bus- og kys og kør bane
DSB/Banedanmark 
Kom til åben byggeplads på Glumsø station
Onsdag den 9. september kl. 16.30-17:30 åbner vi hegnet til vores byggeplads på Glumsø Station, hvor arbejdet med at ombygge stationen er i fuld gang. Det er en unik mulighed for at komme helt tæt på projektet og få en snak med Banedanmarks medarbejdere.
Praktisk info
Tilmelding er nødvendig, da vi maksimalt har plads til 50 deltagere.
Tilmelding skal ske senest mandag den 7. september, på mail: byggepladsvandring_glumso@bane.dk eller på tlf. nr. 9139 9866.
Husk praktisk fodtøj.
Vi glæder os til at se dig.
Mvh Banedanmark
Referat fra Lokalrådets møde 18.6.2020 vedr. Glumsø Station:

7.2 Spor/stations omlægning i/ved Glumsø (Poul, Visti)
7.2.1 Samarbejdet med BD: Samarbejdet går rimelig.
7.2.2 Stiforbindelse. Poul checker med Peter Kapiczynski at man har husket den
7.2.3 Tragt. Kunstner inddrages i fremtidig placering. Visti kontakter Heine
7.2.4 Indvielse: Arbejdsgruppe: Ellen, Poul og Visti. Visti taler indledningsvis med Banedanmark om hvilke tanker, de har gjort sig. Lions (Otto) vil gerne tage sig af traktement (Vi går ud fra, at Banedanmark betaler).
Referat fra Lokalrådets møde 18.6.2020 vedr. Glumsø Station
7.2 Spor/stations omlægning i/ved Glumsø (Poul, Visti)
7.2.1 Samarbejdet med BD: Samarbejdet går rimelig.
7.2.2 Stiforbindelse. Poul checker med Peter Kapiczynski at man har husket den
7.2.3 Tragt. Kunstner inddrages i fremtidig placering. Visti kontakter Heine
7.2.4 Indvielse: Arbejdsgruppe: Ellen, Poul og Visti. Visti taler indledningsvis med Banedanmark om hvilke tanker, de har gjort sig. Lions (Otto) vil gerne tage sig af traktement (Vi går ud fra, at Banedanmark betaler).


Vi fjerner broerne over Sandbyvej og Holmager 28.3.2020

Når banen lukker for trafik mellem Ringsted og Næstved lørdag den 28. marts, går Banedanmarks entreprenører umiddelbart i gang med at fjerne sporet, og efter få dage river de broerne, der bærer banen over Sandbyvej og Holmager, ned.

Hele sporet og dermed også broerne bliver bygget op igen ca. 8 meter øst for den placering det har i dag. Sporet bliver bygget sammen med de nye spor nord og syd for byen, og dermed bliver sporet rettet ud, så togene kan køre med højere hastighed. Nord for Glumsø ligger det nye jernbanetracé ca. 200 meter vestligere end det spor, som vi nu fjerner. På by-siden af sporet anbringer vi desuden en støjskærm.


Nyt stationsområde

Selve Glumsø Station får en helt ny udformning med forplads med afsætningsplads, bussluse og cykelparkering. Derfor skal vi nedbryde det nuværende stationsområde med skinner og perroner, ligesom den øverste del af jernbanen bliver fjernet. Der kommer nye perroner og en ny gangbro, som bliver bygget op ca. 100 meter længere mod syd end den nuværende.


Bortgravning af bløde aflejringer i nordenden af Østerskov

I nordenden af Østerskov er der et tykt lag med bløde aflejringer, som giver udfordringer for togtrafikken. Det graver vi væk og bygger en ny jernbanedæmning op med materialer, som ikke giver sætninger under de nye jernbanespor. I forbindelse med det arbejde bliver der udført en del gravearbejde, transport og endelig opfyldning og opbygning af en ny jernbanedæmning.


Gener fra arbejdet

Der vil være nogen støj fra arbejdet, som foregår i døgndrift, indtil entreprenørerne helt har fjernet spor, broer og bløde aflejringer.
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.
Derefter vil de forsøge at koncentrere arbejdet til dagtimerne, men i perioder vil det blive nødvendigt at arbejde i nat- og weekendtimer også, blandt andet når de bygger nye materialer ind i jernbanedæmningen.
Der vil desuden være tung trafik i området, mens materialer fra nedrivning og opbygning af spor, broer, støjskærm m.v. bliver transporteret til og fra.
Det vil ikke være muligt at komme på tværs af banen på Sandbyvej og Holmager. Vi har derfor anlagt en midlertidig sti for bløde trafikanter over banen inde på stationsområdet. Vi forventer at kunne åbne Sandbyvej og Holmager for almindelig vejtrafik igen omkring begyndelsen af juni måned.

Yderligere kontakt og information

Hvis du har spørgsmål til arbejdet på Ringsted-Femern Banen, kan du kontakte os på:

- femern@bane.dk
- Telefon 9139 9866

Du kan tilmelde dig nyt om projektet på www.banedanmark.dk/abonnement. Du kan også følge Ringsted-Femern Banen på Facebook.
På dsb.dk/trafikinformation/sydbanen kan du se mere om togtrafikken og de muligheder for erstatning, der er for pendlere. Se også rejseplanen.dk
Vi beklager de gener, arbejdet medfører.

Med venlig hilsen
Udførelseskoordinator
på mødet 14.1.2020 med DSB og BaneDanmark Se her DSB tilbyder pendlerne to måneders gratis transport
 

Referat 21.11.2019
8. Status på projekter / opgaver: 8.1. 
Da der skal opsættes et arbejdshegn i forbindelse med sporarbejdet på Glumsø station udsættes ibrugtagningen af stationsbygningen. Hegnet vil lukke stationsbygningen inde i det halve år, sporarbejdet tager, derfor vil det ikke være muligt at tage bygningen i brug. DSB har godkendt vedtægterne for den forening, som skal styre udlejningen af kontorlokaler mm. Nu skal der søges fondsmidler til ombygning af lokalerne. Thor vil gerne hjælpe med projektet


DSB har overdraget brugsretten til underetagen i Stationsbygningen til den gruppe, som arbejder på at udnytte lokalerne til erhverv og kontorer. DSB er interesseret i at få gang i projektet, og de vil rydde lokalerne, herunder fjerne disken i det gamle billetsalg.
Indtil videre er der 1 erhvervsdrivende, som gerne vil lave forretning i et af lokalerne.

Kontor fællesskab i Glumsø Stations Bygning

Vi er lige ved at kunne udleje stations bygningen
Kontakt mig hvis det har din interesse 

Poul Glumsø og Omegns Lokalråd
Pbe@cirkelnet.dk
Sjælllandske 13.11.2018
bus i påsken 2019

 
Link til brev:
Sti fra Østergade til Stationen.docx (4.7 Mb)

Til Næstved Kommune

2017 

Emne: Renovering/opgradering af stien der forbinder Østergade med Glumsø station.

 

Glumsø by har i dag et veludbygget og velfungerende stisystem, rækkende helt ud i villakvarterene. Stierne medvirker til at det er muligt at færdes til/fra gøremål som, at handle, tilgang til offentlig transport, besøge hinanden, få lidt motion eller slet og ret – gå en tur. Stierne medvirker på denne måde også til at man med fordel kan færdes rigtig meget uden brug af bil.

Et vitalt sted i byen er stisystemet dog stort set ikke anvendeligt, nemlig den del af det der forbinder Østergade med stationen (se Fig 4+5). Dels er stien fra starten uhensigtsmæssigt opbygget med trapper, dels har manglende vedligehold over år gjort at den på det nærmeste er ubrugelig.

 

I forbindelse med den planlagte omlægning af stationen lægges der derfor, fra Stationens Venner / Glumsø og Omegns Lokalråd, op til at den eksisterende sti renoveres til en standard der sikrer god, hurtig og komfortabel adgang for gående, trækkende cyklister, barnevogne og handicappede m.fl. Dette primært for at give indbyggere fra byens sydøstlige del en hurtig og komfortabel adgang til og fra stationen.

 

Stien påtænkes udført i en bredde af minimum 2.4 mtr. og befæstet med fliser med indbygget ledelinje for handicappede. Ved tilslutningen fra Østergade opbygges vejen med hastighedschikane og fodgængerfelt (som nuværende ved Glumsø Brugs) og skilt visende vej til stationen.

Stien starter i niveau med Østergade og de første 5mtr. føres den vandret for derefter at stige med max 50 0/00 til højeste punkt.

Stien forsynes i begge ender med chikane bøjler og med kantbelysning hele vejen. Se i øvrigt fig 1+2.

 

Ved stationen tilsluttes stien den nye sti der i forbindelse med stationsprojektet fører til cykelparkering og perroner (se Fig 3).

 

Stationens Venner stiller meget gerne op til en yderligere dialog omkring detaljerne i dette projekt.

 

Pva. Stationens Venner / Glumsø og Omegns Lokalråd

 

Poul B. Eriksen, Sorøvej 29, 4171 Glumsø / pbe@cirkelnet.dk / mobil 2211 6722

Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø / ervichr@gmail.com / mobil 4123 2612

 


12+13 december 2016
Så er besigtigelsen af den 6 km lange banestrækning fra Boelhaveskov til Holmager (minus området i Glumsø by mellem de 2 broer) forud for den endelige ekspropriationsforretning (uge 13+14) gennemført. Besigtigelsen startede med offentlig møde i Herlufmaglehallen, hvor de fremmødte 35-40 lodsejere og andre interessenter af Bane Danmark i detaljer blev orienteret planerne for projektet. Derefter kørte man til området omkring Boelhaveskov (området nord for Møllebækvej) hvor den fysiske besigtigelse startede. Derefter gik det slag i slag efter en nøje fastlagt plan indtil dagen efter, hvor man sluttede ved broen i Holmager.

Det blev endvidere på mødet oplyst at første spærring (= ingen toggang) ville blive over påsken 2017 hvor der ikke vil være toggang mellem Ringsted og Nykøbing. Denne spærring ville blive brugt til nødvendige forarbejder forud for jord og byggearbejder på hele strækningen. Der indsættes istedet togbusser i perioden.

Billederne viser deltagerne fra Bane Danmark, Ekspropriationskommissionen og lodsejere ved starten af besigtigelsen ved Boelhaveskov og dagen efter ved Åsø.
deltagerne fra Bane Danmark, Ekspropriationskommissionen og lodsejere ved starten af besigtigelsen ved Boelhaveskov og dagen efter ved Åsø de. 2016
Broen i Åsø
Broen i Åsø
____________________________________________________________________________________________________
.
Rødby-Femern projektet – info 01-12-2016
 
I forbindelse med Rødby-Femern projektet*) er Bane Danmark og DSB’s arbejde med sporomlægningen ved Åsø, Glumsø og Østerskov så småt gået i gang. I forbindelse med projektet er der oprettet en såkaldt dialog gruppe bestående af medlemmer fra Bane Danmark, DSB, Næstved Kommune, Glumsø og Omegns Lokalråd og repræsentanter for borgere i de berørte områder.
*)Sporomlægning, nyt stationsområde og elektrificering
 
Første møde i dialoggruppen blev afholdt 14 november på Glumsø Kro. Nedenstående er informationer fra mødet:

 
 • Ved Østerskov skal eksisterende spor flyttes med nordøst – se skitse 1 -  og her er man allerede i gang med at fælde træer som skal give plads til dette.
 
 • Ved Åsø flyttes sporet over en længere strækning mod nordvest – se skitse 2. Udgravning til denne nye linjeføring indebærer udgravning af 5.000.000m3 jord hvoraf de 1.000.000m3 flyttes fra Åsø til området ved Østerskov hvor de anvendes til ny dæmming. Transport af jorden fra Åsø vil foregå med dumper (5.000læs) på en midlertidig vej anlagt på markerne langs med det eksisterende spor. Kørslen vil således kun berøre vejnettet ved overkørsel af banen ved Møllebækbroen og krydsning af henholdsvis Sandbyvej og Skullerupvej.
Den resterende jord anvendes dels til niveauregulering nord for Åsø og resten køres i depot. Jorden fra dette depot vil, når det nye spor tages i brug år 2022, blive anvendt til opfyldning af den gamle banegrav
 
 • Ovenstående jordarbejdet begynder i april 2017 og forventes færdig primo 2018.
 
 • Ligeledes vil Åsø bygade i foråret 2017 blive afspærret ved broen og ikke mere genåbnet, d.v.s. der bliver ikke fremover bro over banen ved Åsø.
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
.
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
.
 

Proces og tidsplan for arealerhvervelse

  1. Arkæologiske undersøgelser har været i gang siden 1. september 2016 olodsejerne er varslet ved brev og møde om indgrebet
  2. Besigtigelsesforretning 12. og 13. december 2016 oBesigtigelsesmateriale er fremsendt til berørte lodsejere 4 uger før og projektet er fremlagt ved Næstved Kommune
  3. oOffentligt borgermøde den 12. december 8.30 i Herlufmagle Hallen
  4. Ekspropriationsforretning uge 13 og 14 2017 oBerørte lodsejere indkaldes direkte til møde med ekspropriationskommissionen
   • Arealerhvervelse sker via bestemmelserne i statsekspropriations loven
"sikring" af cykelparkering
Hej Bente.
Mange tak for din tilbagemelding, og jeg kan sige dig at opgaven med "sikring" af cykelparkering på stationen var på bordet på ikke mindre end 2 møder med DSB i sidste uge. I første omgang er opgaven at DSB skal fremskaffe de låger som på et tidspunkt blev fjernet fra cykelskuret. Problemet lige her og nu er, dels at DSB har meget travlt omkring deres stationsvedligeholdelse, dels at de faktisk ikke rigtig har styr på hvor de har opmagasineret de låger.
MEN - der arbejdes absolut på sagen!
Hilsen, Poul og Visti  
Den 20. november 2016  skrev Bente
Hej Visti.

Håber det går fremad med planer om aflåst cykelparkering.

Du har bedt om info om cykeltyveri. Det er dette ikke, men i løbet af den sidste uge, er beslaget til min cykel lås fjernet, så den hænger løs, med risiko for at blokere mit baghjul. Har nu sat den fast med strips.
I går var ventilen på mit baghjul skruet løs, så der var ingen luft i.

Det er ikke tyveri, men det er skide irriterende at opleve, så jeg håber virkelig at vi kan få lås på cykelparkering i Glumsø.

Vh Bente

________________________________________________________________________________________________________________________
.
17-11-2016

Der forhandles med DSB Egendom om leje af nederste etage på Glumsø Station med Tee stedet i Sorø.
_________________________________________________________________________________________________________________
.
 
  
Læs nyheden på Banedanmarks hjemmeside  

Naboinformation

 
28.10.2016 14:59  
 

Fældning af træer ved Tyvelsevej

I forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skal en lang række vejbroer ombygges.

Dette gør sig også gældende for broen ved Tyvelsevej ved Glumsø, som skal rives ned og erstattes af en ny og højere bro, som giver plads til det nye kørestrømsanlægget i forbindelse med elektrificeringen af jernbanen.

Broarbejdet forventes at gå i gang i starten af 2017, men før dette arbejde kan begynde, er vi desværre nødt til at fælde en række vejtræer. Fældningen går vores entreprenør i gang med allerede nu og i starten af næste uge.
 
På tegningen nedenfor kan du se hvilke træer, der er tale om med rødt kryds. Vi gør vores bedste for at tage hensyn til beboerne i området, men vi undgår ikke, at der vil være støj i forbindelse med fældningen.

Yderligere kontakt og information
Har du har spørgsmål til arbejdet kan du skrive til e-mail femern@bane.dk eller ringe til vores vagttelefon  9139 9866.

Læs mere om Ringsted-Femern Banen på vores hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig nyt
om projektet på www.banedanmark.dk/abonnement.

Med venlig hilsen

Svend Skodborg-Jørgensen
Byggeleder
Banedanmark

Tyvelsevej

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________
.

22. august 2016

Teknisk Udvalg indstiller til Næstved Byråd at udformningen af Glumsø station bliver som udkastet med den ekstra estimeret udgift til Næstved Komune på 1/3 af 9,2 mio.

22. august 2016

Teknisk Udvalg indstiller til Næstved Byråd at udformningen af Glumsø station bliver som udkastet med den ekstra estimeret udgift til Næstved Komune på 1/3 af 9,2 mio.
 
Bane Danmark sætter deres alm. støjskærme op men stiller sig posetivt for at de beplantes med egeføj.