Glumsø Station
Glumsø Station

Glumsø Station blev genindviet den 16-8-2021, kl. 15 til 16.30 af
minister Benny EngelbrechtKl. 15.00 Transportministeren modtog gæster ved Glumsø Station.
kl. 15.15 Den lokale strikkeklub holdt indvielsesbåndet ud på hver side af trappen til broen over skinnerne, og ministeren klippede båndet over.
kl. 15.20 BaneDanmarks byggeleder, Svend Skodborg Jørgensen viste gæsterne rundt på stationen og fortalte om procesen med at flytte en station og renovere en strækning. 
kl. 15.30 Der var gratis is til alle samt mulighed for at opleve det lokale museums udstilling af cykler. 
kl. 16.30 Tak for i dag

Glumsø Station er færdigrenoveret og det er blevet godt
Der er nogle småting, som er blevet nævnt overfor Banedanmark:
Lys på P-pladsen, opsætning af skraldespande samt et ønske om at få en infotavle over i nærheden af P-pladsen, så man ikke skal helt over til perronen for at se togafgangene. 
Læs mere fra lokalrådets referat 21.1.2021

Se punkt 7.4. fra Lokalrådets referat 15.4.2021
Vedrørende brug af stationsbygningen

Glumsø Station blev indviet i 1924 og styrkede i høj grad stationsbykarakteren. Efter en nedgangsperiode i slutningen af 1900-årene er det atter stationen, der får folk til at flytte til byen, som er blevet udvidet ganske markant mod nordvest. 
MANDAG 16. august 2021
kom transportminister Benny Engelbrecht til Glumsø for at markere (gen)indvielsen af byens nye station.
Den lokale strikkeklub holdt indvielsesbåndet ud på hver side af trappen til broen over skinnerne, og ministeren klippede båndet over.
Gratis is til alle samt mulighed for at opleve det lokale museums udstilling af cykler.
Se billederne nedenfor. 
Genindvielse af Glumsø Station 16-8-2021, Lokalrådsformand Visti takker BaneDanmark for samarbejdet
Transportminister Benny Engelbrecht på Glumsø station 16-8-2021
Mange var mødt frem i regnvejret til genindvielse af Glumsø Station 16-8-2021
Glumsø Station 30.11.2020
Glumsø Station 9.9.2020
Glumsø Station tog fra Næstved februar 2005
Tog mod Næstved februar 2005
Gå ikke over sporet der kommer tog
𝘓𝘶𝘧𝘵𝘧o𝘵𝘰 𝘢𝘧 𝘢𝘳𝘦𝘢𝘭𝘦𝘵 𝘰𝘮𝘬𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘦𝘯 𝘰𝘱𝘳𝘪𝘯𝘥𝘦𝘭𝘪𝘨𝘦 𝘎𝘭𝘶𝘮𝘴ø 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘮 𝘣𝘭𝘦𝘷 𝘣𝘺𝘨𝘨𝘦𝘵 𝘪 1922, 𝘮𝘦𝘥 𝘢̊𝘣𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘪 1923.
𝘋𝘦𝘳 𝘦𝘳 𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘭𝘪𝘥𝘵 𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯 - 𝘩𝘷𝘦𝘮 𝘬𝘢𝘯 𝘦𝘬𝘴𝘦𝘮𝘱𝘦𝘭𝘷𝘪𝘴 𝘩𝘶𝘴𝘬𝘦 𝘥𝘦𝘵 𝘩𝘷𝘪𝘥𝘦 𝘩𝘶𝘴, 𝘴𝘰𝘮 𝘭𝘢̊ 𝘥𝘦𝘳 𝘩𝘷𝘰𝘳 𝘷𝘪 𝘯𝘶 𝘩𝘢𝘳 𝘱𝘢𝘳𝘬𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨𝘴𝘱𝘭𝘢𝘥𝘴 𝘧𝘰𝘳𝘢𝘯 𝘩𝘰𝘷𝘦𝘥𝘣𝘺𝘨𝘯𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯.
𝘓𝘶𝘧𝘵𝘧𝘰𝘵𝘰. 𝘈̊𝘳: 1936-1938. 𝘖𝘱𝘩𝘢𝘷: 𝘚𝘺𝘭𝘷𝘦𝘴𝘵 𝘑𝘦𝘯𝘴𝘦𝘯,
GamleGlumsø Station
𝘍𝘰𝘵𝘰: 𝘋𝘦𝘵 𝘒𝘰𝘯𝘨𝘦𝘭𝘪𝘨𝘦 𝘉𝘪𝘣𝘭𝘪𝘰𝘵𝘦𝘬


Ny station i Glumsø

GLUMSØ STATION KLAR TIL FREMTIDEN  🚉   🎉
Glumsø-borgere kan glæde sig – den 30. november byder vi jer allesammen velkommen tilbage til en ny og forbedret version af både strækning og station 💚 Stationen er blevet flyttet, ombygget og er ved at blive gjort køreklar til fremtidens el-tog. Se med her, og find ud af, hvilke fordele det har for dig, dyrene og miljøet 

 
Indvielse af Glumsø Ny Station
30. november 2020
 
I stationsbyen Glumsø glæder vi os nu til, efter 8 mdr. nedlukning, igen at få togforbindelse til omverden, ikke mindst København som vi så nu igen kan nå på 50 minutter.
Stationen og dermed togforbindelsen til København, med mulighed for at stige af i eksempelvis Ringsted, Roskilde og Høje Tåstrup, er et af de stærke fundamenter i det aktive handels- og borgerliv byen kan glæde sig over. Som handelsby kan man udover de mere almindelige fødevareforretninger finde både slagter, bager, blomsterforretning og Nordeuropas største forretning med lædermøbler.
Byen er også begunstiget af have mange foreninger, og klubber herunder bl.a. Strikkeklubben som holder til på Loftværket som er en del af Medborgerhuset – Glumsø Kro. Klubben består af bland andet Marianne, Majbritt Inge og Lone. Da de hørte om indvielsen af Glumsø station, syntes de det kunne være en sjov ide at strikke snoren, der skulle klippes over. Som tænkt så gjort, så lige om lidt erklærer Transport- og Boligminister Benny Engelbrecht den nye Glumsø Station for indviet ved at klippe den strikkede snor over, der i farverne rød, hvid, blå illustrere dels DSB-farverne dels den blå Glumsø sø.
 
Pva Glumsø og Omegns Lokalråd
Hilsen Visti

Se BaneDanmarks nyrenoverede station Glumsø
26. november 2020
Det er sin sag at få et kabelrør på én kilometer på plads. TV2 Lorry var med, da Banedanmark og Aarsleff i nattens mulm og mørke bugserede føringsrøret igennem havnen.

SE, h
er hvordan det gik
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020, udsigt over støjværnet
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020, udsigt mod Ringstd fra trappetårnet
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020, udsigt fra broen mod Næstved
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020, den nye bus- og kys og kør bane
Kunstværk midlertidig placering
Østergade sti til Stationsvej
Næstved Kommune er ved at etablere Sti fra Stationsvej til Østergade,27.10.2020
22.12.2020 gelænder sat op ved stiforbindelse fra Østergade til Glumsø Station
Bent Nielsen har taget en del billeder i år omkring jernbaneombygningen i Glumsø klik her og se lidt af det store projekt
Glumsø 13-09-2020

 
Referat af dialogmøde i Glumsø 2020.09.08
 
Tilstede var:    
Pernille Palstrøm, anlægschef Banedanmark, Ringsted-Femern Banen
Svend Skodborg-Jørgensen, udførelseskoordinator, Banedanmark, Ringsted-Femern Banen
Torben Bo Hansen, Åsø Vandværk m.m.
Tove Karlshøj, landbrug og jordomlægning i Åsø
Mogens Peterson, landbrug og jordomlægning i Åsø
Andreas Peterson, landbrug og jordomlægning i Åsø
Morten Schmidt Pedersen, beboerrepræsentant Vrangstrup
Heine Skjerning, tragten
Ellen Wejdling, Glumsø og Omegns Lokalråd
Thor Temte, Glumsø og Omegns Lokalråd
Poul B. Eriksen, Glumsø og Omegns Lokalråd
Visti S. Christoffersen, Glumsø og Omegns Lokalråd
 
Agenda:
Evaluering, hvordan gik samarbejdet/dialogen så.
"Sagen" om deponering af brugte skærver i gammel bane trace.  
Indvielse af ny station. Hvilken dag - og hvem, hvor og hvordan.  
Tragten (kunstværk) - anbringelse, hvor og hvordan.
Belægning i området ved busholdeplads.
Sti Østergade-stationen.
Rail walking
M.m.
 
 
Efter velkomst lagde Visti ud med at takke for godt samarbejde i byggeperioden. Påpegede at Svend var kontant i den løbende dialog hvilket medvirkede til at undgå misforståelser. Banedanmark takkede ligeledes for godt samarbejde, tålmodighed og gode input undervejs i processen.
Poul måtte dog supplerede med at informationsniveauet/dialogen i det tidlige stadie var mangelfuld eller ikke eksisterende. Eksempelvis var det ad omveje at Lokalrådet blev informeret om Banedanmarks (fremover betegnet Bd) oprindelige planer var at bibeholde stationsforplads som den var, og så bare anlægge gangsti til den nye perron.
 
Har selvfølgelig været større om mindre problemer undervejs, støj, støv, m.m. men et af hovedproblemerne, specielt i starten, var de mange lastbiltransporter til og i byen – der blev kørt for stærkt og vigepligt ikke overholdt. Efter påtale blev der rettet op på dette.
 
Antal af lastbiltransporter blev også større end oprindelig kalkuleret da det viste sig nødvendigt at tilføre 160.000m3 stabilt underlag til den nye dæmning lige syd for broen ved Østergade. Til gengæld blev store mængder opgravet jord nu i overskud. Denne overskudsjord bliver nu planeret ud på marken syd for Østergade, omkring hvor byggepladsen er nu. Den planerede jord vil blive drænet.
 
Baggrunden for at store mængder skærver, såvel de skærver der lå i forvejen, såvel som tilførte skærver bl.a. fra Rislev, er blevet brugt som opfyld i stedet for jord i de nedlagte banegrave ved Åsø og Møllebækvej er, at der ikke var tid til at nedknuse og anvende disse til andre formål, som BD ellers normalt gør. 
 
Vedrørende de opfyldte banegrave er den oprindelige plan, at de lodsejere der har tilstødende jord vil blive tilbudt at overtage det nu opfyldte baneareal. På forespørgsel om hvad der vil ske hvis disse lodsejere ikke ønskede dette, svarede Svend ”at så måtte man tage den derfra”. Eventuelt kunne tænkes at Bd så plantede skov på arealerne, da man var i underskud af genplantning af erstatningsskov.
 
Der blev stillet spørgsmål omkring håndtering af eksisterende dræn, og til det svarede Svend at BD er ansvarlig for at vandet kan komme væk, bl.a. er afvanding fra det gamle baneareal koblet på forsinkelsesanlæg. Det blev af Svend også pointeret at Bd selvfølgelig er ansvarlig for at reetablere ødelagte dræn og sikre at dræn der tidligere afvandede til banegraven vil blive reetableret så afvandingen kan fortsætte. Andreas påpegede at det havde været en god ide hvis afvandingsproblematikken fra starten hade været tænkt ind i en dialog med ejerne af drænene og BD.
 
Ellen påpegede at MJE i hovedparten af tiden på pladsen ved Østergade startede 5:30 om morgenen og går hjem 14:30.  Der burde, i en så lang periode, tages det hensyn til beboerne at man startede senere f.eks. 6:30. Svend svarede at det var ikke noget man fra Bane Danmark kunne ændre og 60% af arbejdet faktisk foregik om natten. Det har dog været anført overfor entreprenørerne, at støjende aktiviteter i videst muligt omfang skulle udføres i tidsrummet 06.00 – 18.00.
 
I den sammenhæng anførte Torben at han så det som hensynsløst og unødvendigt at man brugte 2 nætter på ar ramme pæle i jorden ved Åsø stedet for at gøre dette om dagen
 
Omkring Bane Danmarks nuværende areal øst for stationen bekræftede Svend at arealet ville forblive Bd’s ejendom, men der vil ikke fremover være adgang fra Sandbyvej. For Bd’s løbende servicering af baneanlægget vil blive etableret adgangsvej fra Skullerupvej. Denne vej vil blive afspærret med bom.
 
Pernille anførte at man nu var tæt på afslutningen af anlægsarbejdet og der ikke skulle forventes store støjscener fra færdiggørelsen, dog ville der på et tidspunkt blive fræsning af skinnerne, hvilket foregår om natten og støjer en del – men er jo noget som også er foregået regelmæssigt over de sidste mange år.
 
Tove gjorde opmærksom på at man på et tidspunkt lagde store arealer jernplader (køreplader) ud uden at lodsejer var adviseret. Svend beklagede dette. Yderligere anførte Tove at man ikke var adviseret om den ekstra lastbiltransport. Svend anførte at der var sendt besked ud til de beboere der måtte formodes at være berørt, men vil undersøge hvorfor man tilsyneladende ikke var blevet informeret på Åsø Markvang.
 
Svend informerede om at nedrivning af broen ved Møllebækvej er i gang, og umiddelbart efter dette er færdiggjort går man i gang med nedrivning af broen ved Åsø.
 
Skiltning/advisering om lukning af Møllebækvej for nedrivning af broen er gjort alt for sent (2 hverdage før lukning). Svend mener at beboerne på vejen er adviseret meget tidligere, vil undersøge dette og vender tilbage.
 
Morten anførte at skiltning omkring brolukning(er) ved Vrangstrup generelt havde været under al kritik. Dels al for sene adviseringer dels direkte forkerte skiltninger.
 
Der blev fra Lokalrådet anført at man gerne ville medvirke ved indvielsen af den nye station og i den anledning spurgt ind til dato for dette. Pernille svarede at dato p.t. ikke var kendt, men hun skulle til møde førstkommende fredag og forventede dato oplyst der.
Efterskrift: Visti har fredag modtaget besked fra Pernille at dato ikke var blevet oplyst, men vi ville blive informeret så snart den blev kendt.
 
Mht. genoptagelse af normal toggang oplyste Svend at man havde spærring til 30. november kl. 03:00 så der umiddelbart derefter kunne forventes normal toggang.
 
Det var Lokalrådets tanke at tragten skulle opsættes og indvies sammen med stationen, men da Heine ikke mente at den i sin nuværende form kunne få en optimal placeringen på arealet blev det aftalt at ændre på tragtens underlag, så den på den måde bedre kunne komme til sin ret. Heine undersøger muligheder og pris for dette, men dette indebærer at tragten ikke vil være på plads til indvielsen. Tragten er i øjeblikket i depot hos Bd og der skal findes et sted den kan være, indtil endelig placering på stationen. Heine tilbød den kunne være hos ham
 
En del veje er, i forbindelse med den meget kørsel af lastbiler, blevet stærkt beskadiget. Henvendelse omkring renovering af disse skal foregå til kommunen, ikke til Bd.
 
For beboere i området har der været forespørgsel om Rail Walking på strækningen Herlufmagle-Glumsø. Dette var man ikke meget for i Bd, mange regler skulle overholdes, risiko for uheld ved gang i skærver/på sveller så det kan kun meget vanskeligt forsvares. 
 
På forespørgsel om der fra Bd’ var kendskab til at man nogen steder havde malet broer hvide var svaret nej, bl.a. fordi man så fremover også fik en vedligeholdelse af disse. I forbindelse med vedligeholdelse blev spurgt hvad man fra Bd gjorde når/hvis der blev malet graffiti på disse. Svaret var ”ingenting”!
Efterskrift: Svend: Jeg har undersøgt dette, og vores Projektejer er ikke afvisende, men lokalrådet må kontakte kommunen, som i givet tilfælde kan indgå en aftale med kommunen.
 
Mod syd slutter støjskærmene ved viadukten Østergade/Skullerupvej. I den forbindelse er beboerne på Østergårdsvej blevet lovet at hvis der senere, i praksis, kan måles støj over det tilladte, vil der efterfølgende blive opsat støjskærme. Svend bekræfter at den nye dæmning er opbygget så der vil være plads/mulighed for opsætning af skærme.
 
I forbindelse med hvem der kan kontaktes for information om hvad der sker med af de nedlagte og opfyldet banegrave, f.eks. anlæg af åbent vandløb, etablering af dræn, brug til landbrugsjord m.m.  vil Svend vende tilbage med navn på denne/disse.
Efterskrift Svend: Indgangsvinklen til dette vil være den samme som nedenstående, idet vi på denne måde sikrer at dette holdes ensartet og journaliseres.
 
Andreas har yderligere spørgsmål relateret til projektet. Aftalt at Visti og Andreas sætter sig sammen og formulerer disse som så sendes til Femern@bane.dk / Svend Skodborg-Jørgensen
 
Dette referat er gennemlæst, korrigeret og godkendt af:
Pernille Palstrøm, anlægschef Banedanmark, Ringsted-Femern Banen
Svend Skodborg-Jørgensen, udførelseskoordinator, Banedanmark, Ringsted-Femern Banen
 
Referent:
Visti S. Christoffersen, Glumsø og Omegns Lokalråd / E-mail: glumsoelokalraad@gmail.com / Mobil 4123 2612
DSB/Banedanmark 
har haft åben byggeplads på Glumsø station
Onsdag den 9. september kl. 16.30-17:30 åbnede vi hegnet til vores byggeplads på Glumsø Station, hvor arbejdet med at ombygge stationen er i fuld gang. Det var en unik mulighed for at komme helt tæt på projektet og få en snak med Banedanmarks medarbejdere.
mail: byggepladsvandring_glumso@bane.dk eller på tlf. nr. 9139 9866.
 
Mvh Banedanmark
Referat fra Lokalrådets møde 18.6.2020 vedr. Glumsø Station
7.2 Spor/stations omlægning i/ved Glumsø (Poul, Visti)
7.2.1 Samarbejdet med BD: Samarbejdet går rimelig.
7.2.2 Stiforbindelse. Poul checker med Peter Kapiczynski at man har husket den
7.2.3 Tragt. Kunstner inddrages i fremtidig placering. Visti kontakter Heine
7.2.4 Indvielse: Arbejdsgruppe: Ellen, Poul og Visti. Visti taler indledningsvis med Banedanmark om hvilke tanker, de har gjort sig. Lions (Otto) vil gerne tage sig af traktement (Vi går ud fra, at Banedanmark betaler).
Vi fjerner broerne over Sandbyvej og Holmager 28.3.2020

Når banen lukker for trafik mellem Ringsted og Næstved lørdag den 28. marts, går Banedanmarks entreprenører umiddelbart i gang med at fjerne sporet, og efter få dage river de broerne, der bærer banen over Sandbyvej og Holmager, ned.

Hele sporet og dermed også broerne bliver bygget op igen ca. 8 meter øst for den placering det har i dag. Sporet bliver bygget sammen med de nye spor nord og syd for byen, og dermed bliver sporet rettet ud, så togene kan køre med højere hastighed. Nord for Glumsø ligger det nye jernbanetracé ca. 200 meter vestligere end det spor, som vi nu fjerner. På by-siden af sporet anbringer vi desuden en støjskærm.


Nyt stationsområde

Selve Glumsø Station får en helt ny udformning med forplads med afsætningsplads, bussluse og cykelparkering. Derfor skal vi nedbryde det nuværende stationsområde med skinner og perroner, ligesom den øverste del af jernbanen bliver fjernet. Der kommer nye perroner og en ny gangbro, som bliver bygget op ca. 100 meter længere mod syd end den nuværende.


Bortgravning af bløde aflejringer i nordenden af Østerskov

I nordenden af Østerskov er der et tykt lag med bløde aflejringer, som giver udfordringer for togtrafikken. Det graver vi væk og bygger en ny jernbanedæmning op med materialer, som ikke giver sætninger under de nye jernbanespor. I forbindelse med det arbejde bliver der udført en del gravearbejde, transport og endelig opfyldning og opbygning af en ny jernbanedæmning.


Gener fra arbejdet

Der vil være nogen støj fra arbejdet, som foregår i døgndrift, indtil entreprenørerne helt har fjernet spor, broer og bløde aflejringer.
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.
Derefter vil de forsøge at koncentrere arbejdet til dagtimerne, men i perioder vil det blive nødvendigt at arbejde i nat- og weekendtimer også, blandt andet når de bygger nye materialer ind i jernbanedæmningen.
Der vil desuden være tung trafik i området, mens materialer fra nedrivning og opbygning af spor, broer, støjskærm m.v. bliver transporteret til og fra.
Det vil ikke være muligt at komme på tværs af banen på Sandbyvej og Holmager. Vi har derfor anlagt en midlertidig sti for bløde trafikanter over banen inde på stationsområdet. Vi forventer at kunne åbne Sandbyvej og Holmager for almindelig vejtrafik igen omkring begyndelsen af juni måned.

Yderligere kontakt og information

Hvis du har spørgsmål til arbejdet på Ringsted-Femern Banen, kan du kontakte os på:

- femern@bane.dk
- Telefon 9139 9866

Du kan tilmelde dig nyt om projektet på www.banedanmark.dk/abonnement. Du kan også følge Ringsted-Femern Banen på Facebook.
På dsb.dk/trafikinformation/sydbanen kan du se mere om togtrafikken og de muligheder for erstatning, der er for pendlere. Se også rejseplanen.dk
Vi beklager de gener, arbejdet medfører.

Med venlig hilsen
Udførelseskoordinator
på mødet 14.1.2020 med DSB og BaneDanmark Se her DSB tilbyder pendlerne to måneders gratis transport
 

Referat 21.11.2019
8. Status på projekter / opgaver: 8.1. 
Da der skal opsættes et arbejdshegn i forbindelse med sporarbejdet på Glumsø station udsættes ibrugtagningen af stationsbygningen. Hegnet vil lukke stationsbygningen inde i det halve år, sporarbejdet tager, derfor vil det ikke være muligt at tage bygningen i brug. DSB har godkendt vedtægterne for den forening, som skal styre udlejningen af kontorlokaler mm. Nu skal der søges fondsmidler til ombygning af lokalerne. Thor vil gerne hjælpe med projektet


DSB har overdraget brugsretten til underetagen i Stationsbygningen til den gruppe, som arbejder på at udnytte lokalerne til erhverv og kontorer. DSB er interesseret i at få gang i projektet, og de vil rydde lokalerne, herunder fjerne disken i det gamle billetsalg.
Indtil videre er der 1 erhvervsdrivende, som gerne vil lave forretning i et af lokalerne.

Kontor fællesskab i Glumsø Stations Bygning

Vi er lige ved at kunne udleje stations bygningen
Kontakt mig hvis det har din interesse 

Poul Glumsø og Omegns Lokalråd
Pbe@cirkelnet.dk
Sjælllandske 13.11.2018
bus i påsken 2019

 
Link til brev:
Sti fra Østergade til Stationen.docx (4.7 Mb)

Til Næstved Kommune

2017 

Emne: Renovering/opgradering af stien der forbinder Østergade med Glumsø station.

 

Glumsø by har i dag et veludbygget og velfungerende stisystem, rækkende helt ud i villakvarterene. Stierne medvirker til at det er muligt at færdes til/fra gøremål som, at handle, tilgang til offentlig transport, besøge hinanden, få lidt motion eller slet og ret – gå en tur. Stierne medvirker på denne måde også til at man med fordel kan færdes rigtig meget uden brug af bil.

Et vitalt sted i byen er stisystemet dog stort set ikke anvendeligt, nemlig den del af det der forbinder Østergade med stationen (se Fig 4+5). Dels er stien fra starten uhensigtsmæssigt opbygget med trapper, dels har manglende vedligehold over år gjort at den på det nærmeste er ubrugelig.

 

I forbindelse med den planlagte omlægning af stationen lægges der derfor, fra Stationens Venner / Glumsø og Omegns Lokalråd, op til at den eksisterende sti renoveres til en standard der sikrer god, hurtig og komfortabel adgang for gående, trækkende cyklister, barnevogne og handicappede m.fl. Dette primært for at give indbyggere fra byens sydøstlige del en hurtig og komfortabel adgang til og fra stationen.

 

Stien påtænkes udført i en bredde af minimum 2.4 mtr. og befæstet med fliser med indbygget ledelinje for handicappede. Ved tilslutningen fra Østergade opbygges vejen med hastighedschikane og fodgængerfelt (som nuværende ved Glumsø Brugs) og skilt visende vej til stationen.

Stien starter i niveau med Østergade og de første 5mtr. føres den vandret for derefter at stige med max 50 0/00 til højeste punkt.

Stien forsynes i begge ender med chikane bøjler og med kantbelysning hele vejen. Se i øvrigt fig 1+2.

 

Ved stationen tilsluttes stien den nye sti der i forbindelse med stationsprojektet fører til cykelparkering og perroner (se Fig 3).

 

Stationens Venner stiller meget gerne op til en yderligere dialog omkring detaljerne i dette projekt.

 

Pva. Stationens Venner / Glumsø og Omegns Lokalråd

 

Poul B. Eriksen, Sorøvej 29, 4171 Glumsø / pbe@cirkelnet.dk / mobil 2211 6722

Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø / ervichr@gmail.com / mobil 4123 2612

 


12+13 december 2016
Så er besigtigelsen af den 6 km lange banestrækning fra Boelhaveskov til Holmager (minus området i Glumsø by mellem de 2 broer) forud for den endelige ekspropriationsforretning (uge 13+14) gennemført. Besigtigelsen startede med offentlig møde i Herlufmaglehallen, hvor de fremmødte 35-40 lodsejere og andre interessenter af Bane Danmark i detaljer blev orienteret planerne for projektet. Derefter kørte man til området omkring Boelhaveskov (området nord for Møllebækvej) hvor den fysiske besigtigelse startede. Derefter gik det slag i slag efter en nøje fastlagt plan indtil dagen efter, hvor man sluttede ved broen i Holmager.

Det blev endvidere på mødet oplyst at første spærring (= ingen toggang) ville blive over påsken 2017 hvor der ikke vil være toggang mellem Ringsted og Nykøbing. Denne spærring ville blive brugt til nødvendige forarbejder forud for jord og byggearbejder på hele strækningen. Der indsættes istedet togbusser i perioden.

Billederne viser deltagerne fra Bane Danmark, Ekspropriationskommissionen og lodsejere ved starten af besigtigelsen ved Boelhaveskov og dagen efter ved Åsø.
deltagerne fra Bane Danmark, Ekspropriationskommissionen og lodsejere ved starten af besigtigelsen ved Boelhaveskov og dagen efter ved Åsø de. 2016
Broen i Åsø
Broen i Åsø
____________________________________________________________________________________________________
.
Rødby-Femern projektet – info 01-12-2016
 
I forbindelse med Rødby-Femern projektet*) er Bane Danmark og DSB’s arbejde med sporomlægningen ved Åsø, Glumsø og Østerskov så småt gået i gang. I forbindelse med projektet er der oprettet en såkaldt dialog gruppe bestående af medlemmer fra Bane Danmark, DSB, Næstved Kommune, Glumsø og Omegns Lokalråd og repræsentanter for borgere i de berørte områder.
*)Sporomlægning, nyt stationsområde og elektrificering
 
Første møde i dialoggruppen blev afholdt 14 november på Glumsø Kro. Nedenstående er informationer fra mødet:

 
 • Ved Østerskov skal eksisterende spor flyttes med nordøst – se skitse 1 -  og her er man allerede i gang med at fælde træer som skal give plads til dette.
 
 • Ved Åsø flyttes sporet over en længere strækning mod nordvest – se skitse 2. Udgravning til denne nye linjeføring indebærer udgravning af 5.000.000m3 jord hvoraf de 1.000.000m3 flyttes fra Åsø til området ved Østerskov hvor de anvendes til ny dæmming. Transport af jorden fra Åsø vil foregå med dumper (5.000læs) på en midlertidig vej anlagt på markerne langs med det eksisterende spor. Kørslen vil således kun berøre vejnettet ved overkørsel af banen ved Møllebækbroen og krydsning af henholdsvis Sandbyvej og Skullerupvej.
Den resterende jord anvendes dels til niveauregulering nord for Åsø og resten køres i depot. Jorden fra dette depot vil, når det nye spor tages i brug år 2022, blive anvendt til opfyldning af den gamle banegrav
 
 • Ovenstående jordarbejdet begynder i april 2017 og forventes færdig primo 2018.
 
 • Ligeledes vil Åsø bygade i foråret 2017 blive afspærret ved broen og ikke mere genåbnet, d.v.s. der bliver ikke fremover bro over banen ved Åsø.
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
.
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
.
 

Proces og tidsplan for arealerhvervelse

  1. Arkæologiske undersøgelser har været i gang siden 1. september 2016 olodsejerne er varslet ved brev og møde om indgrebet
  2. Besigtigelsesforretning 12. og 13. december 2016 oBesigtigelsesmateriale er fremsendt til berørte lodsejere 4 uger før og projektet er fremlagt ved Næstved Kommune
  3. oOffentligt borgermøde den 12. december 8.30 i Herlufmagle Hallen
  4. Ekspropriationsforretning uge 13 og 14 2017 oBerørte lodsejere indkaldes direkte til møde med ekspropriationskommissionen
   • Arealerhvervelse sker via bestemmelserne i statsekspropriations loven
"sikring" af cykelparkering
Hej Bente.
Mange tak for din tilbagemelding, og jeg kan sige dig at opgaven med "sikring" af cykelparkering på stationen var på bordet på ikke mindre end 2 møder med DSB i sidste uge. I første omgang er opgaven at DSB skal fremskaffe de låger som på et tidspunkt blev fjernet fra cykelskuret. Problemet lige her og nu er, dels at DSB har meget travlt omkring deres stationsvedligeholdelse, dels at de faktisk ikke rigtig har styr på hvor de har opmagasineret de låger.
MEN - der arbejdes absolut på sagen!
Hilsen, Poul og Visti  
Den 20. november 2016  skrev Bente
Hej Visti.

Håber det går fremad med planer om aflåst cykelparkering.

Du har bedt om info om cykeltyveri. Det er dette ikke, men i løbet af den sidste uge, er beslaget til min cykel lås fjernet, så den hænger løs, med risiko for at blokere mit baghjul. Har nu sat den fast med strips.
I går var ventilen på mit baghjul skruet løs, så der var ingen luft i.

Det er ikke tyveri, men det er skide irriterende at opleve, så jeg håber virkelig at vi kan få lås på cykelparkering i Glumsø.

Vh Bente

________________________________________________________________________________________________________________________
.
17-11-2016

Der forhandles med DSB Egendom om leje af nederste etage på Glumsø Station med Tee stedet i Sorø.
_________________________________________________________________________________________________________________
.
 
  
Læs nyheden på Banedanmarks hjemmeside  

Naboinformation

 
28.10.2016 14:59  
 

Fældning af træer ved Tyvelsevej

I forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skal en lang række vejbroer ombygges.

Dette gør sig også gældende for broen ved Tyvelsevej ved Glumsø, som skal rives ned og erstattes af en ny og højere bro, som giver plads til det nye kørestrømsanlægget i forbindelse med elektrificeringen af jernbanen.

Broarbejdet forventes at gå i gang i starten af 2017, men før dette arbejde kan begynde, er vi desværre nødt til at fælde en række vejtræer. Fældningen går vores entreprenør i gang med allerede nu og i starten af næste uge.
 
På tegningen nedenfor kan du se hvilke træer, der er tale om med rødt kryds. Vi gør vores bedste for at tage hensyn til beboerne i området, men vi undgår ikke, at der vil være støj i forbindelse med fældningen.

Yderligere kontakt og information
Har du har spørgsmål til arbejdet kan du skrive til e-mail femern@bane.dk eller ringe til vores vagttelefon  9139 9866.

Læs mere om Ringsted-Femern Banen på vores hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig nyt
om projektet på www.banedanmark.dk/abonnement.

Med venlig hilsen

Svend Skodborg-Jørgensen
Byggeleder
Banedanmark

Tyvelsevej

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________
.

22. august 2016

Teknisk Udvalg indstiller til Næstved Byråd at udformningen af Glumsø station bliver som udkastet med den ekstra estimeret udgift til Næstved Komune på 1/3 af 9,2 mio.

22. august 2016

Teknisk Udvalg indstiller til Næstved Byråd at udformningen af Glumsø station bliver som udkastet med den ekstra estimeret udgift til Næstved Komune på 1/3 af 9,2 mio.
 
Bane Danmark sætter deres alm. støjskærme op men stiller sig posetivt for at de beplantes med egeføj.