Glumsø og Omegns Ældreklub
Nyt program 2023/2024
Gamle traditioner
Bestyrelsen glæder sig igen i år til at byde jer
velkommen til en
ny sæson i
Glumsø og omegn's Ældreklub.
 
Ældre- klubben
er for alle Borgere over 60 år, samt
førtidspensionister
"i vores område."
 
Medlemsgebyr
50 kr. for hele sæsonen
Som betales ved første møde man deltager i efter 1-8-23
 
Onsdags Arrangementer:
Pris pr. gang inkl. Kaffe 50 kr.
Derudover er der ekstra gebyr for særlige arrangementer
som fastsættes senere.
Tilmelding skal ske til bestyrelsen
Senest mandagen før
Mødested: Hvor intet andet er anført
Medborger og Aktivitetshuset " Glumsø Kro "

 

 Kontakt
Bestyrelsesmedlemmer:
 
Formand........ John Eigil Hansen, Spurvevej 10 d. 4171...... 26 84 82 50
Næstformand. Poul Stennicke, Østergårdsvej 35, 4171........ 41 42 51 84
Kasserer........ Bente Andersen, Vejgården 13, 4160............ 61 34 59 21
Sekretær........ Bente Andersen, Vejgården 13, 4160............ 61 34 59 21
Bst.medlem.... Ingrid Christensen, Ringstedvej 5 B, 4171..... 20 96 21 01
Bst.medlem.... Annelise Hesselberg, Platanvej 85 B. 4684... 51 34 98 70
Bst.medlem.... Asta Holm, Østergårdsvej 27, 4171............... 29 64 58 80
Bst.medlem.... Ellis Akselsen, Stendyssevej 8, 4171............. 29 89 13 26
Bst.medlem.... Sonja Larsen, Glumsø parken 4. st.th.4171... 29 63 70 12
Bst.medlem.... Milly N. Olsen, Elmebjergvej 23 E th., 4180... 24 87 19 12
Bst.medlem.... Conny Nielsen, Glumsøparken 16 I th, 4171. 60 45 59 73
Bst.medlem.... Mogens Jensen, Skelbyvej 45, 4160.............. 22 85 09 64

Ret til ændringer forbeholdes.
Venlig hilsen Bestyrelsen)

 

Fotograf Kim Larsen, Glumsø

Glumsø og omegns Ældreklub 8-2-2023
Faste aktiviteter

Hej alle ældre i Glumsø og omegn.
Så er det ved at være tid til at åbne igen efter sommerferien.
Vi starter allerede tirsdag 1.8.23 med kortspil, kl. 13.30 til 16,30.
Fredag den 4.8. starter vi igen op med bankospil, og som sædvanlig er det fra kl. 14,00. Til banko er også de nye medlemskort klar til udlevering, kr. 50,00 for hele næste sæson (frem til 21.6.2024).
Vi glæder os til at se jer og ønsker jer fortsat god sommer
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Glumsø Ældreklub

Arrangementer
for sæsonen 2023-24
Så starter vi op
tirsdag den 1. august 2023 med Kortspil
og 
fredag den 4. august 2023 med Banko

Kortspil
Tirsdage i ulige uger fra kl. 13.30 — 16.30
Start d.01-08-2023 til 18-06-2024
 
Bankospil
Fredage i ulige uger kl. 14.00 —17.00
Start d. 04-08-2023 til 21-06-2024
 
God og glad gymnastik.
ved Birgitte Rydahl Nielsen

Onsdage kl. 10.00 - 11.00.
Start 04-10-2023 - 27-03-2024
 
Andre aktiviteter
Arrangementer
for sæsonen 2023-24

 
Modeopvisning
Onsdag d.17. april kl. 14.00.
Fra Boutique B, Faxe
 
Evt. Forårsfest ”igen”
 
(Ret til ændringer forbeholdes. Venlig hilsen Bestyrelsen)