Glumsø Ældreklub
Glumsø Net Avis » Glumsø Ældreklub

Glumsø Ældreklub’s  Arrangementer 2018/2019

 

 
Nyt program Gamle traditioner
 
Bestyrelsen glæder sig igen i år til at byde jer velkommen til en ny sæson i Glumsø og omegn’s Ældreklub.
 

Ældre- klubben er for alle Borgere over 60 år, samt førtidspensionister ”i vores område.”

 
Medlemsgebyr
30 kr. for hele sæsonen
Som betales ved første møde man deltager i efter 01-08-18

Onsdags arrangementer:

Pris pr. gang inkl. Kaffe 40 kr.
Derudover er der ekstra gebyr for særlige arrangementer som fastsættes senere.

Tilmelding skal ske til bestyrelsen

Senest mandagen før

 
Mødested: Hvor intet andet er anført
Medborger og Aktivitetshuset ” Glumsø Kro ”
 

Kortspil og hyggeligt samvær

Tirsdage i ulige uger fra kl. 13.00 – 17.00                     


Onsdag:

God og glad gymnastik i Ældreklubben starter
onsdag den 3. oktober kl. 9 til 10 i salen på Glumsø Kro

Bankospil

Fredage i ulige uger kl. 14.00 – 17.00
                     

Kalenderen: 

Kabaret med ”Mindeperlerne”
Onsdag den 31. oktober kl. 12.30
En ”Kabaret” der bare skal opleves!
Vi starter med at spise ”Gammeldags Gule ærter”
 
Adventsfest
Onsdag den 28. november kl. 14.00
Spisning og sang, Underholdning af Luciapigerne
En historie læst af?

2019
 
Underholdning og Stegt flæsk
Onsdag den  23. januar kl. 12.30
Underholdning v. Carsten Rasmussen
Med mulighed for en svingom
 
Biograftur
Onsdag den 20. februar kl. 14.00
 
Modeopvisning:
Onsdag den 20. marts kl. 14.00
Fra Seniorshoppen.DK
 
Syng med. Underholdning
Onsdag den 3. april kl. 14.00
Nærmere program senere
 
Forårsfest 2019
Onsdag den 15. maj kl. 12.30
Spisning, musik og dans m.m.
 
Ret til ændringer forbeholdes. Venlig hilsen Bestyrelsen

Kontakt
Bestyrelsesmedlemmer:
 
Formand .......... Poul E. Sørensen, Spurvevej 2 A, 4171 . 57 64 65 07
Næstformand
.. Ingrid Christensen, Ringstedvej 5 B, 4171..... 20 96 21 01
Kasserer ..........   Kjeld Petersen, Spurvevej 10 C, 4171............ 21 70 19 15

Sekretær ......... John Hansen, Spurvevej 10 D, 4171..............  26 84 82 50
Bst.medlem ..... Asta Holm, Østergårdsvej,4171........................29 64 58 80
Bst.medlem ..... Annelise Hesselberg, Platanvej 85 B, 4684...     51 34 98 70
Bst.medlem ..... Anni Niekrenz, Spurvevej 2 A, 4171................  29 46 87 40
Bst.medlem ..... Bertha Ingemansen, Østergårdsvej 29, 4171     24 62 48 75
Bst.medlem ..... Vilna Skov, Spurvevej 16 B, 4171...................   30 53 71 65
Bst.medlem ..... Ib Akselsen, Stendyssevej 8, 4171 ................   52 24 14 12
Bst.medlem ..... Ellis Akselsen, Stendyssevej 8, 4171.............     29 89 13 26
Bst.medlem ..... Sonja Larsen, Glumsø parken 4. st.th. 4171.      57 64 67 87
Bst.medlem ..... Anker Hansen, Østergårdsvej 12, 4171.........     27 54 10 71
Bst.medlem ..... Minna Hansen, Østergårdsvej 12, 4171.........     25 70 36 28
 

 

Der kræves medlemskort til Glumsø Ældreklubs arrangementer.
Det betales første gang man møder op. Pt. 30 kr. pr. år.
 
Alle arrangementer kan læses i Glumsø Ugeblad ugen før.
Der er opslag hængt op flere steder i Glumsø.

Formand
Poul Erik Sørensen
tlf.57646507
Hyggeeftermiddag på kroen med korsange 18. april 2018
Dit navn:  
Din kommentar: