Glumsø Ældreklub
Glumsø Net Avis » FORENINGER » Glumsø Ældreklub

Glumsø Ældreklub’s  Arrangementer 2020/2021

 

 
Nyt program
Gamle traditioner

Bestyrelsen glæder sig igen i år til at byde jer
velkommen til en

ny sæson i Glumsø og omegn's Ældreklub.

Ældre- klubben
er for alle Borgere over 60 år, samt førtidspensionister
"i vores område."

Medlemsgebyr
40 kr. for hele sæsonen
Som betales ved første møde man deltager i efter 31-07-20

Se særlige arrangementer, tryk her
Onsdags
Arrangementer:
Pris pr. gang inkl. Kaffe 40 kr.
Derudover er der ekstra gebyr for særlige arrangementer som
fastsættes senere.
Tilmelding skal ske til bestyrelsen
Senest mandagen før

Mødested: Hvor intet andet er anført
Medborger og Aktivitetshuset " Glumsø Kro "

Kortspil og hyggeligt samvær
Tirsdage i ulige uger fra kl. 13.30 — 17.00
Start d.11-08-2020 til 22-06-2021


Bankospil
Fredage i ulige uger kl. 14.00 —17.00
Start d. 31-07-2020 til 25-06-2021


God og glad gymnastik. v. Marianne Madsen
Onsdage kl. 9.00 - 10.00. (06-10-2020 - 14-04-2021)

venlig hilsen Bestyrelsen

Glumsø Ældreklub
 
Formand: John Eigil Hansen, 
Spurvevej 10D,  4171 Glumsø tlf. 2684 8250

Bestyrelsesmedlemmer:

Næstformand........ Asta Holm, Østergårdsvej, 4171 .................................. 29 64 58 80
Kasserer............     Bente Andersen, Klintemarksvej 6, 4160...................... 61 34 59 21
Sekretær................ Asta Holm, Østergårdsvej, 4171 ................................ 29 64 58 80
Bst.medlem........... Ingrid Christensen, Ringstedvej 5 B, 4171.................... 20 96 21 01
Bst.medlem........... Kjeld Pedersen, Spurvevej 10 c,.4171 ......................... 21 70 19 15
Bst.medlem........... Annelise Hesselberg, Platanvej 85 B. 4684.............. .... 51 34 98 70
Bst.medlem........... Poul Stennicke, Østergårdsvej 35, 4171....................... 41 42 51 84
Bst.medlem........... Ib Akselsen, Stendyssevej 8, 4171 .............................. 52 24 14 12
Bst.medlem........... Ellis Akselsen, Stendyssevej 8, 4171 ........................... 29 89 13 26
Bst.medlem........... Sonja Larsen, Glumsø parken 4. st.th. 4171.............. .. 29 63 70 12
Bst.medlem........... Anker Hansen, Østergårdsvej 12, 4171........................ 27 54 10 71
Bst.medlem........... Minna Hansen, Østergårdsvej 12, 4171 ....................... 25 70 36 28

 

Forårsfest 15.5.19
God stemning til Glumsø Ældreklubs Adventsfest på Glumsø Kro 28.11.18
God og hyggelig stemning 
Over 80 personer deltog i Glumsø Ældreklubs Adventsfest 28.11.18
Lækkekrt smørrebrød til alle til Glumsø Ældreklubs Adventsfest 28.11.18
Tidligere provst Vagn Birk Jensen og hans hustru sang og hyggede til adventsfesten 28.11.18
Suså Pigekor fra Glumsø, Næsby og Bavelse kirke gik Lucia. De var meget dygtige og gode til at synge.
Smørrebrødet deles ud
Bestyrelsen for Glumsø Ældreklub havde pyntet smukt til Adventsfesten 28.11.18 på Glumsø Kro
Formanden  for Glumsø Ældreklub Poul Erik Sørensen får en snak med Vagn Birk Jensen
Forårsfest 15. maj 2019

Dit navn:  
Din kommentar: