Glumsø Ældreklub
Glumsø Net Avis » Glumsø Ældreklub

Glumsø Ældreklub’s  Arrangementer 2018/2019

 

 
Forårsfest 15.5.19
God stemning til Glumsø Ældreklubs Adventsfest på Glumsø Kro 28.11.18
God og hyggelig stemning 
Over 80 personer deltog i Glumsø Ældreklubs Adventsfest 28.11.18
Lækkekrt smørrebrød til alle til Glumsø Ældreklubs Adventsfest 28.11.18
Tidligere provst Vagn Birk Jensen og hans hustru sang og hyggede til adventsfesten 28.11.18
Suså Pigekor fra Glumsø, Næsby og Bavelse kirke gik Lucia. De var meget dygtige og gode til at synge.
Smørrebrødet deles ud
Bestyrelsen for Glumsø Ældreklub havde pyntet smukt til Adventsfesten 28.11.18 på Glumsø Kro
Formanden  for Glumsø Ældreklub Poul Erik Sørensen får en snak med Vagn Birk Jensen
Nyt program Gamle traditioner

Der udarbejdes et nyt program for sæson 2019/2010

 
 

Ældre- klubben er for alle Borgere over 60 år, samt førtidspensionister ”i vores område.”

 
Medlemsgebyr
30 kr. for hele sæsonen
Som betales ved første møde man deltager i efter 01-08-19

Onsdags arrangementer:

Pris pr. gang inkl. Kaffe 40 kr.
Derudover er der ekstra gebyr for særlige arrangementer som fastsættes senere.

Tilmelding skal ske til bestyrelsen

Senest mandagen før

 
Mødested: Hvor intet andet er anført
Medborger og Aktivitetshuset ” Glumsø Kro ”
 

Kortspil og hyggeligt samvær

Tirsdage i ulige uger fra kl. 13.00 – 17.00                     


Onsdag:

God og glad gymnastik i Ældreklubben 
onsdage kl. 9 til 10 i salen på Glumsø Kro

Bankospil

Fredage i ulige uger kl. 14.00 – 17.00
                     


 

Kontakt
Bestyrelsesmedlemmer:
 
Formand .......... Poul E. Sørensen, Spurvevej 2 A, 4171 . 57 64 65 07
Næstformand
.. Ingrid Christensen, Ringstedvej 5 B, 4171..... 20 96 21 01
Kasserer ..........   Kjeld Petersen, Spurvevej 10 C, 4171............ 21 70 19 15

Sekretær ......... John Hansen, Spurvevej 10 D, 4171..............  26 84 82 50
Bst.medlem ..... Asta Holm, Østergårdsvej,4171........................29 64 58 80
Bst.medlem ..... Annelise Hesselberg, Platanvej 85 B, 4684...     51 34 98 70
Bst.medlem ..... Anni Niekrenz, Spurvevej 2 A, 4171................  29 46 87 40
Bst.medlem ..... Bertha Ingemansen, Østergårdsvej 29, 4171     24 62 48 75
Bst.medlem ..... Vilna Skov, Spurvevej 16 B, 4171...................   30 53 71 65
Bst.medlem ..... Ib Akselsen, Stendyssevej 8, 4171 ................   52 24 14 12
Bst.medlem ..... Ellis Akselsen, Stendyssevej 8, 4171.............     29 89 13 26
Bst.medlem ..... Sonja Larsen, Glumsø parken 4. st.th. 4171.      57 64 67 87
Bst.medlem ..... Anker Hansen, Østergårdsvej 12, 4171.........     27 54 10 71
Bst.medlem ..... Minna Hansen, Østergårdsvej 12, 4171.........     25 70 36 28
 

 

Der kræves medlemskort til Glumsø Ældreklubs arrangementer.
Det betales første gang man møder op. 30 kr. pr. år.
 
Alle arrangementer kan læses i Glumsø Ugeblad ugen før.
Der er opslag hængt op flere steder i Glumsø.

Formand
Poul Erik Sørensen
tlf.57646507
Forårsfest 15. maj 2019

Dit navn:  
Din kommentar: