Glumsø og Omegns Ældreklub
Glumsø Net Avis » FORENINGER » Glumsø Ældreklub
Ældreklubben
er for alle Borgere over 60 år, samt førtidspensionister
"i vores område."

Medlemsgebyr
40 kr. for hele sæsonen
Som betales ved første møde man deltager i efter 31-07-21

Kontakt
Bestyrelsesmedlemmer:
 
Formand.......... John Eigil Hansen,
Spurvevej 10 d. 4171 .... 26 84 82 50

Næstformand... Asta Holm,
Østergårdsvej, 4171 ................... 29 64 58 80
Kasserer.......... Bente Andersen,
Vejgården 13, 4160............ 61 34 59 21
Sekretær.......... Asta Holm,
Østergårdsvej, 4171 ................... 29 64 58 80
Bst.medlem...... Ingrid Christensen,
Ringstedvej 5 B, 4171.... 20 96 21 01
Bst.medlem...... Annelise Hesselberg,
Platanvej 85 B. 4684.. 51 34 98 70
Bst.medlem...... Poul Stennicke,
Østergårdsvej 35, 4171....... 41 42 51 84
Bst.medlem...... Ib Akselsen,
Stendyssevej 8, 4171 ............... 52 24 14 12
Bst.medlem...... Ellis Akselsen,
Stendyssevej 8, 4171 ........... 29 89 13 26
Bst.medlem...... Sonja Larsen,
Glumsø parken 4. st.th. 4171. 29 63 70 12
Bst.medlem...... Anker Hansen,
Østergårdsvej 12, 4171........ 27 54 10 71
Bst.medlem...... Minna Hansen,
Østergårdsvej 12, 4171 ....... 25 70 36 28


 
Ret til ændringer forbeholdes.
Venlig hilsen Bestyrelsen)
Forbehold for Corona restriktioner
Faste aktiviteter
Aktivitets- og medborgerhuset Glumsø Kro
Nyt program + Gamle traditioner

Bestyrelsen glæder sig igen i år til at byde jer velkommen til en ny
sæson 2021/2022 i Glumsø og omegn's Ældreklub.

Onsdags
Arrangementer:
Pris pr. gang inkl. Kaffe 40 kr.
Derudover er der ekstra gebyr for særlige arrangementer som
fastsættes senere.
Tilmelding skal ske til bestyrelsen
Senest mandagen før
Mødested: Hvor intet andet er anført
Medborger og Aktivitetshuset " Glumsø Kro "

Kortspil og hyggeligt samvær
Tirsdage i ulige uger fra kl. 13.30 — 17.00
Start 31-08-2021

Bankospil
Fredage i ulige uger kl. 14.00 —17.00
Start d. 3-09-2021 til 24-06-2022

God og glad gymnastik. ved
Birgitte Rydahl Nielsen

Onsdage kl. 10.00 - 11.00.
(06-10-2021 - 30-03-2022)

 
Andre aktiviteter
Bustur til Christiania og havnerundfart
Pris kr. 595 inkl. frokost og buskaffe
Onsdag d 22. september.
Afgang kl. 8.30 fra Søvang og kl.8.40 fra Birkevang

Sang m. Kaffe og kage
Hans kommer og spiller
Onsdag d. 3. november kl. 14.00


 
Adventsfest
Spisning (smørrebrød med tilbehør) Annette Kruhøffer fortæller historie Santa og Lusiapigerne kommer
Onsdag d. 01. december kl. 12.30

Underholdning og stegt flæsk
Spisning m.m.
Mogens kommer og spiller
Onsdag d. 26. januar kl. 12.30

Forsinket 50-års Jubilæum
Spisning m.m.
Musik ved Karsten Rasmussen
Underholdning ved Lotte Riisholt
Onsdag d.23. marts kl. 12.30

Modeopvisning
Fra Seniorshoppen.DK
Onsdag d.20. april kl. 14.00.