City Night
 
14. juni 2024

 
City Night den
14. juni 2024

Foto Kim Larsen 2017


Julemanden kommer
 december 2024

Foto fra 2011
 
Glumsø Erhverv tidliger Byens børn 
Beskrivelse:
 
Glumsø Erhverv er en fleksibel arbejdsgruppe under Lokalrådets paraply. Vi er "bøjelige" i forhold til den opgave, der skal udføres.

Indvielse af Hjertestien var en kæmpeudfordring, som krævede mange hænder! Fastelavn er blevet rutine, der kan klares af to m/k.
 
Glumsø Erhverv arrangerer også "City night" med aften-åbning af alle butikker. Der er masser af liv i Storegade og som regel et stort motionsløb rundt om søen.
 
Glumsø Erhverv er bagmænd/-kvinder for jule-eventen, som altid lægges i 1. lørdag i advent.
 Arrangementet rummer store muligheder for at aktivere mange folk i alle aldersgrupper.
Referat fra Møde i Glumsø  Erhverv mandag d. 8/1 2024
 
Alle virksomheder og foreninger er velkomne. Vi skal planlægge årets aktiviteter.
 
Dagsorden:
1.             Valg af ordstyrer.
2.             Regnskaber og kontingent for virksomheder. (Jan)
3.             Information fra lokalrådet om Glumsø´s udvikling. ( Visti )
4.             Evaluering af aktiviteter i 2023.
5.             Forslag til aktiviteter i 2024.
6.             Nedsættelse af udvalg
7.              Evt. 
 
Rigtig god jul til jer alle. 
På vegne af Glumsø Erhverv, et udvalg under Glumsø Lokalråd
  1. Poul Eriksen blev valgt til ordstyrer. Der var 16 personer der var mødt op. Joachim fra Biografen, Rikke & Ulrik fra Shell, Camilla fra Frisør Rosengren, Helle fra Eddie´s Kød, Lone fra Glumsø Idrætsforening, Jeanett fra Form & Frisør, Jacob Olsen fra Glumsø Badminton, Jan Ståhlberg fra SiliconHagen Danmark, Poul, Visti & Jens fra Lokalrådet, Jan fra Wengberg, Betina & Brian fra Hjorts Køreskole.
  2. Jan Wengberg gennemgik regnskabet. Der står 14.463,39 på kontoen ved udgangen af 2023. Det blev oplyst at Glumsø erhverv havde skænket 5.000,- til Gavlmaleriet, som blev afsløret til KOKS. Det blev besluttet at fastholde kontingentet på 500,- for virksomheder. Og foreninger betaler ikke noget.
  3. Visti informerede om udviklingen i Glumsø.
  4. City-night[JW1]  - Glumsøløbet var en stor succes, vejret var fint og der var mange mennesker. Der var et ønske om mere aktivitet i gaden efter Glumsøløbet.
Halloween – Palle & Niels Bedemand havde et rigtig fint arrangement i kælderen under Superbrugsen. Palle havde og et ønske om at flytte det hele op i butikken.
Jul I Glumsø – Der var mange mennesker ved plejehjemmet og krosalen var fyldt op. imens Julemanden dansede om træet med børnene. Og Rejseladen serverede æbleskiver, gløgg og saftevand. Om aftenen feste 60 personer, Medlemmer af Glumsø Erhverv og deres ansatte. Stor tak til Rejseladen for samarbejdet.
  1. Der var stemning for samme aktiviteter som i 23, City-night, Halloween & Jul. Og evt. et løb for børn, som skulle scanne QR koder rundt om i byen i forbindelse med City-night.
  2. City-Night består af Visti & Lone, som står for Glumsøløbet, samt et aktivitetsudvalg som består af Helle, Jan & Camilla. Halloween Står Palle for. Der blev ikke valgt nogen til Juleudvalget, det blev foreslået at Biografen måske ville løfte opgaven, muligvis sammen med Rejseladen. Lys på juletræet ved plejehjemmet vil Jan Gerne forsat stå for, Rikke & Ulrik vil gerne have ansvaret for lyskæderne i træerne, Der var også stemning for at Glumsø Erhverv gerne ville deltage med lidt økonomi. Vi håber der er nogen der melder sig til at arrangere Jul i Glumsø.
  3. Det blev foreslået at Glumsø erhverv skulle stå frem og slå et slag for Glumsø Fjernvarme, det var der ikke stemning for.