Boliger i Glumsø


Boligudvikling – tiltrækning af nye borgere til byen

I Glumsø har vi rigtig mange muligheder - Café, biograf, butikker, museum, supermarkeder, badesø, hundeskove, togstation, lægehus og apotek. Frivillige og foreninger. Bibliotek og borgerservice. Børneinstitutioner og erhverv som slagteri, elektrikere, VVS, tømrer, m.m.

Dette vil vi meget dele med andre bl.a. tilflyttere til byen. Derfor har Lokalrådet i en årrække arbejdet på muligheden for at bygge flere boliger i området. Der er nu 2 områder, der er under udbygning, hvor der forventelig kan etableres omkring 200 boliger (ejer, lejer, andels, etc.).
Lokalrådet ser det som en vigtig opgave at medvirke til at tiltrække stor diversitet af nye borgere til disse boliger.


1. Spånpladegrunden, Glumsø

2. Sorøvej 17/Vibevej 5, Glumsø

Fabriksvej - Spånpladegrunden
nye vejnavne:
Møllekrogen og Møllesvinget, Glumsø

Vejetanblering i Glumsø 28.6.2024
Møllesvinget Glumsø
Fabriksvej Glumsø spærret 28.6.24
Næstved Kommune påbegyndte byggemodning af Møllekrogen og Møllesvinget i Glumsø - på det areal, der tidligere er blevet omtalt som ”Spånpladegrunden”  
onsdag den 11. oktober 2023
Begyndelsen på et nyt og spændende byudviklingsprojekt på Fabriksvej i Glumsø med 5 del etaper.
1. etape er 14 parcelhusgrunde, 
2. etape er rækkehusegrund
se mere på lokalplanen
11-10-2023 Fabriksvej Glumsø
Byggemodnings start med Birgitte Gregersen, lokalrådsformand Visti Christoffersen
11-10-2023 Fabriksvej Glumsø
Byggemodnings start
11-10-2023 Fabriksvej Glumsø
Byggemodnings start Borgmester Carsten Rasmussen ankommet
Sjællandske 11.10-2023
Foto Kim Larsen, Næstved Kommune inviterede 11-10-23
til 1. spadestik til byggemodningen af Møllekrogen  og Møllesvinget
på tidligere Fabriksvej i Glumsø
14-10-2023 planering og måske klar til mandskabsvogne
14-10-2023 planering og måske klar til mandskabsvogne og materielplads til
byggemodning af Fabriksvej, Glumsø
Næstved Kommune inviterer hermed til fejring af første spadestik i den kommunale byggemodning af Møllekrogen og Møllesvinget i Glumsø - på det areal, der tidligere er blevet omtalt som ”Spånpladegrunden”.
Fejringen markerer begyndelsen på et nyt og spændende byudviklingsprojekt på Fabriksvej i Glumsø og finder sted onsdag den 11. oktober 2023 kl. 11.00. Der vil være korte taler fra borgmester Carsten Rasmussen og Glumsø Lokalråd.
 
Planlagt byggeområde Møllekrogen og Møllesvinget, ved siden af Møllegården, Glumsø
Planlagt byggeområde Møllekrogen og Møllesvinget, Glumsø
Planlagt byggeområde Møllekrogen og Møllesvinget, Glumsø

August 2023
Vejnavne vedtaget 

Boligselskabet Sjælland
kalder deres bebyggelse 
Søgården,
Møllesvinget, Glumsø

 

30-1-2023 ifølge Sjællandske
Om kort tid starter endnu et boligbyggeri i Glumsø. Boligselskabet Sjælland vil bygge 40 nye rækkehuse, Søgården.
Bæredygtige boliger i træ, beliggende mellem Glumsø Sø og Glumsø Skov i stationsbyen mellem Næstved og Ringsted. Rækkehusene vil efter planen være klar til indflytning i løbet af 2025.


Byrådet accepterede
- ansøgning om at bygge 40 almenboliger på spånpladegrunden og med bevilling af den nødvendige grundkapital, lidt over 6 mill. kr.
- og besluttede at købstilbudet fra Sjællanske Boligselskab på en af storparacellerne på kunne imødekommes. 

Det drejer sig om storparacellen Delområde IV a og b Nyvej/Fabriksvej - længst væk fra rundkørslen ved Søparken. 
 
Dermed kan vi forvente at byggeriet at boligerne går i gang i løbet af maj 2024

Tryk på her og se planen
 
ThorNÆSTVED KOMMUNE, Marts 2021
 
Lokalplan 104 for et boligområde ved Glumsø Sø og Nyvej, sydvest for Glumsø

Områdets anvendelse
Området skal disponeres og bebygges med henholdsvis åben/lav boligbebyggelse i form af parcelhuse og tæt/lav boligbebyggelse med lodret eller vandret lejlighedsskel.
Forinden udstykning og bebyggelse kan påbegyndes skal der fremsendes en bebyggelsesplan og en terræn- og beplantningsplan omfattende hele lokalplanområdet til Byrådets godkendelse.
I disse planer skal redegøres for arealdisponering, terrænbehandling, og beplantning, herunder i hvilket omfang den eksisterende beplantning bevares.
Byrådet vil lægge vægt på, at der skabes et boligområde, der på bedste vis udnytter den gode beliggenhed ned til Glumsø Sø og skaber en attraktiv sammenhæng mellem bebyggelse og landskabet ved søen. 


November 2020

Grønne Glumsø med solceller, vandgenvinding, varmepumper, grønne tage og dele-elbiler: Stort seniorboligprojekt til ¼ mia. kr. i støbeskeen med 150 lejeboliger
Knap 150 bæredygtige boliger med 2-3 værelser i størrelsen 60-90 m² er på tegnebrættet i Glumsø i Næstved Kommune til samlet 250 mio. kr. Her får omkring 200-300 seniorer på 55+ de helt ideelle rammer til seniortilværelsen. EDC Erhverv Poul Erik Bech har stået for salget af den knap 30.000 m² erhvervsgrund og skal også stå for salget af det samlede investeringsprojekt og selve udlejningen af seniorboligerne.Sorøvej 17/Vibevej 5, Glumsø

Indsend høringssvar tryk på billedet

Lærkevej/Sorøvej/Vibevej 5  Glumsø
Her er planer om at opføre ejer rækkehuse.
Lokalplan under udarbejdelse

Set fra Lærkevej


 

Set fra Sorøvej 17
Lokalrådmødet 17-3-2022
Boligudvikling i Glumsø:

Sorøvej 17: Antallet af boliger ønskes udvidet fra 12 til 18, hvis det lykkes at tilkøbe Vibevej 5. Lokalrådet er orienteret om, at nogle borgere har sendt NK nogle spørgsmål vedr. anvendelsen af grundene for at få afklaret: hvad NK vil med Vibevej 5, hvordan NK forholder sig til antallet af boliger, antal etager på boligerne samt til- og frakørsel og herunder belastning af Lærkevej i forbindelse med byggeriet. Taes har endnu ikke indsendt udkast til lokalplan for området.
 


Søpark Alle 3A til 25E, Glumsø
bygget færdig oktober 2023Se forskellige boligtyper i Glumsø
Nogle af billedteksterne har link til en hjemmeside
Glumsø set fra Hjertestien
Lejeboliger i Rådhusbo, Realskolevej 5, Glumsø
Visitations boliger i Søvænget, Glumsø, tryk her og se mulighederne
Lejeboliger på Stationsvej, Glumsø
Andelsboliger i Købmandsgården, Bavelsevej, Glumsø
Andelsboliger i Glumsø, Drosselvej
Andelsboliger på Drosselvej, Glumsø
Drosselvej og Mejsevej har også villaer, Foto set fra Spurvevej,  Glumsø
Der er 3 etaper med andelsboliger på Spurvevej, Glumsø
Andelsforeningen Fugleparken, Spurvevej 2A til 22B, Glumsø
Andelsforeningen Fugleparken, Spurvevej 2A til 22B, Glumsø
Det gamle Apotek, Storegade 11, Glumsø. Andelsboliger
Ejerlejligheder Glumsø Parken
Sjællandske Boligselskab, Søparken, Glumsø
Sjællandske Boligselskab, Søparken, Glumsø
Boligselskabet planlægger at bygge nye boliger på Fabriksvej/Nyvej i Glumsø
Søpark Alle 3A til 25E, Brynet, 4171 Glumsø.
2023 byfesten KOKS, se mere om byfesten
Spurvevej villa område med lukkede vænger i Glumsø
Villaområde Bavelsevej, Glumsø
Lejeboliger på Stationsvej, Glumsø
Birch Ejendomme, Søpark Alle 3A - 25E, Glumsø
Birch Ejendomme, Søpark Alle 3A - 25E, Glumsø

Her kan du se hele lokalplanen for ny bebyggelse på "Spånnen", Fabriksvej/Nyvej i Glumsø

I Glumsø, Næstved Kommune, kan du blive nabo til by og vand, skov og land. Hvad enten du er til byens puls eller landlig idyl, har vi det her i Næstved.

Og i Glumsø, Næstved, har vi råd til lidt mere. Med en kvadratmeterpris på ca. 14.000 kr. får vi tre gange mere bolig for pengene end i København, hvor kvadratmeterprisen er ca. 46.000 kr. Faktisk sparer en børnefamilie omkring 8.000 kr. om måneden i Næstved sammenlignet med København.
Glumsø er stationsby på Ringsted-Næstved-banen (1924).
I Glumsø kan du tage toget til København på mindre end en time. 
Når du bor i Glumsø, er du i bogstaveligste forstand omringet af naturen med badesø, hjertesti, bålhytte og sheltere med fiskesø