Ældre Sagen Suså-Holmegaard
Ældre Sagen Suså-Holmegaard
Aktiviteter
Datastue:
Ældresagens datastue har ikke faste åbningstider mere
I stedet kan I kontakte os og, efter aftale, få hjælp til udfordringer med data/IT eller mobiltelefoni.
Kontaktperson: Povl Etzerodt 20 66 44 85

Susaa Holmegaard afdeling

Mindeord for Grethe Olsen

Normalt er julen hjerternes fest. Til glæde for alle.

Men i år overskyggedes julens glæder af en stor sorg:
Vi mistede, pludseligt, Grethe Olsen.

Med Grethes bortgang mistede vi vores formand og et meget elsket og værdsat bestyrelsesmedlem i lokalafdelingens bestyrelse. Og en elsket og værdsat veninde.

Grethes altid gode humør var smittende. Og hendes energi syntes uudtømmelig. Grethe var en sand ildsjæl, der altid havde overskud til at hjælpe andre. Hun var venlig, men kunne godt sætte
grænser og sige fra, men altid på en god måde, og ofte med glimt i øjet. Ingen var i tvivl.

Grethes hjerte bankede for det, at være frivillig. Vi kan nævne ældresagen og pensionistforeningen. Og hun var en stor hjælp og støtte til, især Søvang i Glumsø, hvor hun lagde mange timer.

Selvom hun var det store foreningsmenneske, var hun også meget privat. Hun delte kun momentvis hendes privatliv med nogle få. For hende handlede det om, hvad hun kunne gøre for
andre, og ikke om hende selv.

Med Grethes bortgang har vi mistet kær ven, en stor inspirationskilde og en kæmpe ildsjæl.

Vi vil aldrig glemme, hvad hun har betydet for os i Ældresagens lokalbestyrelse.


Æret være Grethes minde.


ÆldreSagen, Susaa Holmegaard Afdelings
turplaner:
13. maj 2024 bustur til Nordsjælland, 1 dags tur
9. september til 12. september 2024 bustur til Sønderjylland,
vi bor på Agerskov Kro 

Bestyrelsen
Formand:
Eli Larsen 55 50 14 54

Næstformand:

Sekretær:
Thorkild Lundgaard, 55 50 14 62

Kasserer:
Ellen Klintø, 22 74 79 69

Webmaster:
Poul Anker Etzerodt, 20 66 44 85
 
Kontaktperson datastue:
Poul Etzerodt, 20 66 44 85

Ældre Sagen Suså Holmegaard afdeling afholdt årsmøde 7.3.2023 i Herlufmaglehallen. 
Følgende blev valgt:
Grethe Olsen, Bente Hemmingsen, Henriette Jensen og Ellen Klintø. Eli og Hans på valg næste år.

12-10-2022
ÆldreSagens, Suså, samlede knap 50 personer til infomøde i Herlufmaglehallen. Paw fra Vikingbus Rejser fortalte om den planlagte tur i slutningen af
august 2023. Turen går til Nordtyskland, hotel Carstens, i Bordesholm, udflugt til Helgoland m.m. Tilmelding til Eli 55 50 14 54 eller Grethe 23 72 28 46
klik på foto her under

Rendsborg ved denne udsigt serveres kaffe på turen med ÆldreSagen, Suså,  i slutningen august 2023 med Vikingbus Rejser
Tårnet i Slesvig hvor der bliver serveret frokost
Seljtur til den smukke ø Helgoland

Årsmøde i Herlufmaglehallen


Tirsdag d. 10 August 2021 var der det årlige årsmøde i Ældre Sagen Suså - Holmegård i Herlufmagle Hallen.
Formand Eli Larsen bød de fremmødte medlemmer velkommen, og havde lige et par praktiske oplysninger inden årsmødet startede, det var bla. at Ældre Sagen var vært ved 3 stk. smørrebrød, 1 øl eller vand, og kaffe med friskbagt kage. Så gik mødet i gang.
Otto Høst blev valgt til dirigent, klarede det med bravur.
Derefter fremlagde Formanden Eli Larsen foreningens beretning, hun runde bla. følgende områder :
At bestyrelsen består af 7 medlemmer, nemlig Grethe, Hanne, Bente, Lone, Henriette, Hans og Eli. Torkild er sekretær, men ude fra bestyrelsen.
Ældre Sagen har en datastue i Suså Huset hver anden Tirsdag i lige uger i tidsrummet 10,00 - 12,00, Poul er tovholder.
Der har ikke været Lørdag/Søndags Cafeer, grundet Covid 19, og der vil ikke blive åbnet, før end der kommer nye gældende regler.
I Ældre Sagen er der 2 telefonkæder, Grethe er tovholder på den ene med 6 personer, oh Henriette og Bente har 7 personer, som der bliver ringet op hver morgen, hvilket giver stor trykhed hos de borgere der bliver ringet op.
Besøgsvenner er der også i Ældre Sagen , tovholder på dette er Grethe for Glumsø området og Elvi Nielsen for Holmegård, pt. er der 24 frivillige besøgsvenner.
Ældre Sangen kan også tilbyde en borger, at være bisidder, ved feks. møde med visitator, læge hjælp, der er også frivillige der aflaster pårørende til demente.
I den kommende tilbydes der også influenza vaccine i samarbejde med lægernes korps, dvs. at der bliver vaccineret i :
Røgleparken d. 6/10 i tidsrummet 9,00-15,00
Birkevang d. 8/10 i tidsrummet 9,00-12,00
Søvang d. 8/10 i tidsrummet 13,30-15,30
Og det er en service til de ældre der bor på disse Centre.
Rejser foresættes der også i den kommende periode, der bliver bla. 1 dagstur til Bakken/guidet tur i København, en tur til Østrig med Egons Turistfart, sidst nævnte tur, vil der være info møde d. 14/10 kl. 19,00 i Herlufmagle Hallen, der vil der være en fra Turistselskabet og fortælle om denne tur.
Næste store arrangement er "Danmark spiser sammen", det er den 2/11 fra kl. 11,30-15,30 i Herlufmagle Hallen, yderlig info kommer.
Eli Larsen afrundede beretningen, ved at takke alle i bestyrelsen for et godt samarbejde.
Et flot regnskab blev gennemgået af Poul Etzerodt, og godkendt.
Så kom valget til Ældre Sagen, Grethe, Henriette, Lone og Bente, var på valg og blev genvalgt, suppl blev Poul og Inger valgt.
MEN--MEN-- Ældre Sagen mangler en kasserer ,så skulle der være en iblandt læserne der kunne tænke sig denne opgave, så kontakt Eli Larsen, det kræver lidt tal øvelse og medlems skab af Ældre Sagen.
Slut mæssigt var der flotte stykker smørrebrød, kage op kaffe.
Telefonkæde

Er du utryg i dagligdagen, kan vi tilbyde
et dagligt opkald om morgenen. 

Grethe Olsen, 23 72 28 46

Besøgsven
Har du tid og lyst til at glæde andre med et besøg? Eller har du lyst til at tale med eller få besøg af en besøgsven.
Suså: Grethe Olesen 23 72 28 46
Holmegaard: Elvi Nielsen 55 56 14 54
Bisidder:
Eli Larsen, 55 50 14 54
Demensaflastning
Vi kan tilbyde hjælp til pårørende til demensramte i eget hjem
Eli Larsen 55 50 14 54