Ældre Sagen Suså-Holmegaard
Glumsø Net Avis » FORENINGER » Ældre Sagen
Ældre Sagen Suså-Holmegaard
Aktiviteter
Datastue:
Ældre Sagen har en datastue i Suså Huset
Tirsdag i lige uger i tidsrummet 10 - 12
Poul er tovholder.

Vaccinationer - influenza
Røgleparken
6/10 i tidsrummet 9,00-15,00

Birkevang
8/10 i tidsrummet 9,00-12,00

Søvang
8/10 i tidsrummet 13,30-15,30

Spis Sammen ​02.11.2021 kl.11.30-15.30

I samarbejde med Kabyssen i Herlufmaglehallen afholder vi igen "Spis sammen", og alle er velkomne.

LOKALAFDELING  Suså-Holmegaard

HVEM  For alle

PRIS MEDLEMMER 
100 kr.

PRIS IKKE MEDLEMMER 
100 kr.

SÆRLIGE BEHOV
Adgang med kørestol: Ja

TILMELDING
Grethe Olsen, 23 72 28 46 Eli Larsen 55 50 14 54 / 40 97 14 54 Henriette Jensen, 55 54 67 31

MØDESTED Herlufmaglehallen

BESKRIVELSE 
Arrangementet er for alle, også for ikke-medlemmer. Du må gerne invitere din nabo med.
Hvis du er ny tilflyttet eller du lige har mistet dit netværk, er det en god lejlighed til at møde nye mennesker.

Bestyrelsen
Formand:
Eli Larsen 55 50 14 54

Næstformand:
Grethe Olsen, 23 72 28 46

Sekretær:
Thorkild

Kasserer:

Foreningen mangler en kasserer, har du mod til at melde dig?????

Webmaster:
Poul Anker Etzerodt, poul@etzerodt.net
1. suppleant i lokalafdelingens bestyrelse
Poul Etzerodt 20 66 44 85

Årsmøde i Herlufmaglehallen


Tirsdag d. 10 August 2021 var der det årlige årsmøde i Ældre Sagen Suså - Holmegård i Herlufmagle Hallen.
Formand Eli Larsen bød de fremmødte medlemmer velkommen, og havde lige et par praktiske oplysninger inden årsmødet startede, det var bla. at Ældre Sagen var vært ved 3 stk. smørrebrød, 1 øl eller vand, og kaffe med friskbagt kage. Så gik mødet i gang.
Otto Høst blev valgt til dirigent, klarede det med bravur.
Derefter fremlagde Formanden Eli Larsen foreningens beretning, hun runde bla. følgende områder :
At bestyrelsen består af 7 medlemmer, nemlig Grethe, Hanne, Bente, Lone, Henriette, Hans og Eli. Torkild er sekretær, men ude fra bestyrelsen.
Ældre Sagen har en datastue i Suså Huset hver anden Tirsdag i lige uger i tidsrummet 10,00 - 12,00, Poul er tovholder.
Der har ikke været Lørdag/Søndags Cafeer, grundet Covid 19, og der vil ikke blive åbnet, før end der kommer nye gældende regler.
I Ældre Sagen er der 2 telefonkæder, Grethe er tovholder på den ene med 6 personer, oh Henriette og Bente har 7 personer, som der bliver ringet op hver morgen, hvilket giver stor trykhed hos de borgere der bliver ringet op.
Besøgsvenner er der også i Ældre Sagen , tovholder på dette er Grethe for Glumsø området og Elvi Nielsen for Holmegård, pt. er der 24 frivillige besøgsvenner.
Ældre Sangen kan også tilbyde en borger, at være bisidder, ved feks. møde med visitator, læge hjælp, der er også frivillige der aflaster pårørende til demente.
I den kommende tilbydes der også influenza vaccine i samarbejde med lægernes korps, dvs. at der bliver vaccineret i :
Røgleparken d. 6/10 i tidsrummet 9,00-15,00
Birkevang d. 8/10 i tidsrummet 9,00-12,00
Søvang d. 8/10 i tidsrummet 13,30-15,30
Og det er en service til de ældre der bor på disse Centre.
Rejser foresættes der også i den kommende periode, der bliver bla. 1 dagstur til Bakken/guidet tur i København, en tur til Østrig med Egons Turistfart, sidst nævnte tur, vil der være info møde d. 14/10 kl. 19,00 i Herlufmagle Hallen, der vil der være en fra Turistselskabet og fortælle om denne tur.
Næste store arrangement er "Danmark spiser sammen", det er den 2/11 fra kl. 11,30-15,30 i Herlufmagle Hallen, yderlig info kommer.
Eli Larsen afrundede beretningen, ved at takke alle i bestyrelsen for et godt samarbejde.
Et flot regnskab blev gennemgået af Poul Etzerodt, og godkendt.
Så kom valget til Ældre Sagen, Grethe, Henriette, Lone og Bente, var på valg og blev genvalgt, suppl blev Poul og Inger valgt.
MEN--MEN-- Ældre Sagen mangler en kasserer ,så skulle der være en iblandt læserne der kunne tænke sig denne opgave, så kontakt Eli Larsen, det kræver lidt tal øvelse og medlems skab af Ældre Sagen.
Slut mæssigt var der flotte stykker smørrebrød, kage op kaffe.
Telefonkæde
Er du utryg i dagligdagen, kan vi tilbyde et dagligt opkald om morgenen. 
Grethe Olsen, 23 72 28 46
Besøgsven
Har du tid og lyst til at glæde andre med et besøg? Eller har du lyst til at tale med eller få besøg af en besøgsven.
Suså: Grethe Olesen 23 72 28 46
Holmegaard: Elvi Nielsen 55 56 14 54
Bisidder:
Eli Larsen, 55 50 14 54
Demensaflastning
Vi kan tilbyde hjælp til pårørende til demensramte i eget hjem
Eli Larsen 55 50 14 54