Ældre Sagen Suså-Holmegaard
Ældre Sagen Suså-Holmegaard
Aktiviteter
Datastue:
Ældresagens datastue har ikke faste åbningstider mere
I stedet kan I kontakte os og, efter aftale, få hjælp til udfordringer med data/IT eller mobiltelefoni.
Kontaktperson: Povl Etzerodt 20 66 44 85ÆldreSagen, Susaa Holmegaard Afdelings
turplaner:

9. september til 12. september 2024 bustur til Sønderjylland,
vi bor på Agerskov Kro 

Bestyrelsen
Formand:
Eli Larsen 55 50 14 54

Næstformand:

Sekretær:


Kasserer:
Ellen Klintø, 22 74 79 69

Webmaster:
Poul Anker Etzerodt, 20 66 44 85
 
Kontaktperson datastue:
Poul Etzerodt, 20 66 44 85

Ældre Sagen Suså Holmegaard afdeling afholdt årsmøde 7.3.2023 i Herlufmaglehallen. 
Følgende blev valgt:
Grethe Olsen, Bente Hemmingsen, Henriette Jensen og Ellen Klintø. Eli og Hans på valg næste år.

Rendsborg ved denne udsigt serveres kaffe på turen med ÆldreSagen, Suså,  i slutningen august 2023 med Vikingbus Rejser
Tårnet i Slesvig hvor der bliver serveret frokost
Seljtur til den smukke ø Helgoland
Telefonkæde

Er du utryg i dagligdagen, kan vi tilbyde
et dagligt opkald om morgenen. 

  Henriette Jensen 55 54 67 31

Besøgsven
Har du tid og lyst til at glæde andre med et besøg? Eller har du lyst til at tale med eller få besøg af en besøgsven.
Suså
Holmegaard: Elvi Nielsen 55 56 14 54
Bisidder:
Eli Larsen, 55 50 14 54
Demensaflastning
Vi kan tilbyde hjælp til pårørende til demensramte i eget hjem
Eli Larsen 55 50 14 54