Røde Kors, Suså
Donationer fra firmaer i Glumsø, Herlufmagle, Fensmark til bankospil hos Røde Kors, Suså,  i Glumsø
Bankospil i mellemstuen i Aktivitets- og Medborgerhuset Glumsø Kro
Røde Kors, Suså, bankospil i salen på Glumsø Kro
Stort reklamebankospil

Røde Kors Suså fik afholdt deres bankospil, tusind tak for alle de fine gevinster, som vi fik og mange tak for det fine fremmøde begge søndage.
Det er dejligt med så stor en opbakning.
Håber vi ses til næste år.

På Røde Kors, Susås vegne


 
 

27.6.2023 Fotograf Kim Larsen, Glumsø
Fotograf Kim Larsen, Glumsø
Aktivitets- og Medborgerhuset Glumsø Kro hvor 120 personer deltog i foredrag med Rasmus Tantholdt og Anders Ladekarl, arrangeret af Røde Kors, Suså
Røde Kors, Suså, donerer penge til Røde Kors indsamlingen 27-9-2023
Formand for Røde Kors, Suså, Inge-Lise Madsen byder velkommen til foredrag med Rasmus Tantholdt og Anders Ladekarl 
Røde Kors, Suså, Foredrag 27.9.2023 med Tantholdt og Anders Ladekarl i Glumsø
Foto Annette Helmer (konsulent i Røde Kors)
Foto Annette Helmer (konsulent i Røde Kors)
Anders Ladekarl, Rasmus Tantholdt og Anni Olsen
Foto Annette Helmer (konsulent i Røde Kors)
Bestyrelsen Røde Kors, Suså, overrækker check på 12.000 kr. til Landsindsamlingen
Foto Annette Helmer (konsulent i Røde Kors)
Foredrag hos Røde Kors, Suså 27.9.2023
Rasmus Tantholdt


Røde Kors, Suså har følgende grupper:
 

Besøgstjenesten,
Frivillige besøgsvenner er med til at bryde ensomheden i et andet menneskes liv. 
En besøgsven kan være med til at bringe erindringer om gode oplevelser i livet frem i en hyggelig samtale.
Det skaber følelser af glæde - både hos besøgsmodtageren og hos den frivillige, der kan gøre en livsbekræftende forskel.

Nørklerne
Frivillige hos Nørklerne har travlt med strikkepindene.
De strikker bitte små huer og sokker til for tidligt fødte på Slagelse Sygehus.
Nørklerne strikker børnetøj og varmt tøj til nødlidende ude i verden. Behovet bestemmer, hvor i verden Røde Kors nødhjælp sendes hen. 

Siddedans 
Motionerer normalt hver tirsdag kl. 14 til 15.30 på Glumsø Kro. Med en kaffepause kl. ca. 14.30. Pris 10 kr.
En glad og fornøjelig motionsform, selv om man kun sidder på en stol eller kørestol og bevæger sig til dejlige dansemelodier. Det kaldes Siddedans.
Det giver meget motion, og så er det hyggeligt samvær med andre danseglade. Gruppen har eksisteret siden januar 2007.
 
Vågetjenesten
Mange dør alene uden familie og venner.
Frivillige i vågetjenesten er til stede hos døende i den sidste tid, og kan give ro og tryghed ved at lytte, berolige, vise omsorg og være nærværende.
Eller vågetjenesten aflaster pårørende i den sidste svære tid. 

Henvendelse kan ske til Formand Inge-Lise Madsen tlf. 31778174
Røde Kors, Suså
23-2-2023 Der blev afholdt generalforsamling hos Røde Kors, Suså.
Søndag 20.11.2022 var 43 personer fra Røde Kors, Suså, samlet til den årlige julehygge. I år blev det en løvfaldsfest med lækker forloren hare og æblekager. Men mandelgaven manglede ikke, for under 4 skåle var sat et mærke, som udløste en fin lille nissegave.
Bestyrelsen havde sørget for en hyggelig dag med god musik og godt humør-

Omkring 70 personer deltog 16.10.2022 i bankospil arrangeret af Røde Kors, Suså. De flotte præmierne var fra de erhvervsdrivende.
Røde Kors, Suså, har valgt at nøjes med et bankospil i år

Omkring 70 personer deltog 16.10.2022 i bankospil  arrangeret a
f Røde Kors, Suså.

De flotte præmier var fra de erhvervsdrivende. Røde Kors, Suså, har valgt at nøjes med et bankospil i år.
Vi omsatte samlet for 7023 Kr., hvoraf de 510 var Mobilpay.
Tak for alle præmierne og tak for du mødte til vores banko

Støt op og meld dig ind i
Røde Kors SUSÅ – lokalafd. 393.
Dit personlige medlemskab koster kun 225 kr. om året. Eller tilmeld hele husstanden for 335 kr. om året 

Send en mail til kasserer Anni Olsen på ao@turbopost.dk eller
ring 28 72 39 47.


 
Referat fra Generalforsamling 22/2 2022.
Røde Kors Suså.
Glumsøhallens Cafeteria kl. 19.30
 
 
Valg af referent. -Anne Thomsen.
Valg af Dirigent. - Vagn Jacobsen.
Vagn konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Beretning om afdelingens virksomhed. - Ingelise Madsen
-Der har i året siden sidste generalforsamling og Coronalukning været afholdt 5 bestyrelsesmøder.
-Vi har indkøbt 5 samtalebænke gennem RK som vi har fordelt i vores 3 kirkesogne, tak til Doris og Ole der transporterede dem ud.
-Ingelise har deltaget i 2 netværksmøder hvilket har været givende, og fået et indblik i hvad der rør sig i andre kommuner.
-Vi har i år sendt 8 børn på ferielejr gennem ungdommens røde kors.
-Der har været afholdt julefest for alle i RK både frivillige, besøgmodtagere og siddedansere, og nørklere.
-Igennem Rotary har vi været med til at støtte et projekt der giver børn en julegave, vi har støttet med at uddele gaver til 25 børn i vores kommune.
-Vi har også deltaget i KOKS hvilket var en succes da vi havde en tombola med gode gevinster, der var vi godt besøgt.
-Beretningen blev enstemmigt godkendt.                      
b.  Nørklerne – repræsenteret ved Inge-Lise Madsen.
Der er blevet strikket til både sygehuset, og sendt videre til RK
depot, Ellen siger tak til de mange donationer der er givet i form af garn.
c. Vågetjenesten – ved Anne Thomsen.
Det har været en stille periode da der mange steder har været lukket pga. Corona. Vi har været ude at våge 4 gange siden efteråret og vi har våget 42 timer.
Vi er 10 vågere, og de 7 er over 70 år så vi trænger til nye mennesker, da meget af aktiviteten er om natten.
d. Besøgstjenesten. Ved Anni Olsen.
Siddedans er en aktivitet i RK der bliver ledet af Doris, der er i øjeblikket 8-12 siddedansere der kommer, og der er problemer med kørsel for nogle af dem. Vi vil prøver at tage kontakt til taxa for at se om det kan løse sig.
Det er i øjeblikke lidt svævende hvor mange besøgsvenner og modtager der er da KONTAKT gennem Rk. har været nede, vi håber det løser sig snart.
3.   Regnskabet blev gennemgået og godkendt det vedlægges referatet.
 Det blev besluttet et vi i fremtiden vil forsøge at køre videre i samme spor og håber der er god opbakning til det.
 
5. Indkomne forslag. - Der var ikke kommet noget.                    
 
6. Valg til bestyrelsen. -
På valg er: Karin Søgaard for 2 år. Ønsker ikke genvalg
Marianne Madsen for 2 år. -ønsker ikke genvalg.
Og Kasserer Anni Olsen for 2 år ønsker genvalg. Blev genvalgt
Suppleanter Jette Hein og Nina Lykke jensen.
Både Jette og Ninna blev valgt til bestyrelsen, og som suppleant blev Ellen Klintø valgt.
Revisorer og suppleanter blev også genvalgt.
Formanden Inge-Lise Madsen takkede de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde, vi har været glade for det arbejde de har lagt i foreningen. De fik hver en flot buket blomster.
 
Derefter var der kaffe og kage. Formanden takkede for god ro og orden.
 
Vedlagt. Til formanden regnskab.
 
Referent Anne Tofte Thomsen.

 
 
           
 
 
 
Vågetjenesten
Mange dør alene uden familie og venner.

Frivillige i vågetjenesten er til stede hos døende i den sidste tid, og kan give ro og tryghed ved at lytte, berolige, vise omsorg og være nærværende.
Eller vågetjenesten aflaster pårørende i den sidste svære tid. 
Gruppen har eksisteret siden oktober 2010.

Henvendelse kan ske til
Formand Inge-Lise Madsen tlf. 31778174

Vågetjenesten i Røde Kors SUSÅ fejrede 10 års jubilæum 2020
For 10 år siden så Anne Thomsen, at der var et behov for at starte en Vågegruppe i den gamle Suså Kommune. Frivillige i Vågegruppen tilbyder at våge over døende, som en aflastning for de pårørende. Det er blevet meget efterspurgt.
Anne Thomsen fortæller:
Med udgangspunkt i ordene Ifølge Røde Kors:  Ingen skal dø alene! talte bestyrelsen I Suså Røde Kors om, at vi burde have en Vågetjeneste i vores område. Det var svært for personalet at være ved en døende hele døgnet rundt. Især om natten. Else Marie Tram, som var formand, kontaktede vores to plejecentre Søvang og Birkevang for at høre, om de ville bruge os som vågere. Det blev godt modtaget, og jeg, som selv var pensioneret sygeplejerske, blev spurgt, om jeg ville påtage sig opgaven og være aktivitetsleder for området.  
Else Marie Tram kendte en del sygeplejersker og sygehjælpere, som netop var gået på pension. Dem kontaktede hun hor at høre, om de ville være med. Den 1. april 2010 oprettede Røde Kors Suså en Vågetjeneste med mig som aktivitetsleder. Vi startede med at være 5 frivillige vågekoner, nu er vi 11, der tager ud og våger både dag, aften og nat. Vi våger ca. 4 timer ad gangen.
Anne Thomsen har været aktiv og udviklet vågetjenesten – har deltaget i kurser og mødt andre vågegrupper, hvor der er udvekslet erfaringer og viden. 
De sidste 10 år har vi våget ca. 200 timer om året. Nogle år mindre andre år mere.
Vi våger primært på ældrecenter Birkevang i Herlufmagle og på Plejehjemmet Søvang i Glumsø. Vi påtager os også at våge i private hjem.
Ca. halvdelen af de frivillige vågere, har været med i alle 10 år, og heldigvis har vi fået nye frivillige vågere med. 
Besøgstjenesten

 
Frivillige besøgsvenner er med til at bryde ensomheden i et andet menneskes liv. 
En besøgsven kan være med til at bringe erindringer om gode oplevelser i livet frem i en hyggelig samtale.
Det skaber følelser af glæde - både hos besøgsmodtageren og hos den frivillige, der kan gøre en livsbekræftende forskel.
Feriebørn - ønsketræet
Henvendelse kan ske til
Formand Inge-Lise Madsen tlf. 31778174

Nørklerne
Frivillige hos Nørklerne har travlt med strikkepindene.
De strikker bitte små huer og sokker til for tidligt fødte på Slagelse Sygehus.
Nørklerne strikker børnetøj og varmt tøj til nødlidende ude i verden. Behovet bestemmer, hvor i verden Røde Kors nødhjælp sendes hen. 

Hver nørklegruppe har en nørkleleder, som organiserer arbejdet og samler gruppen efter aftale. Nogle strikker og syr hjemme og mødes for at aflevere deres ting og være sammen, mens andre mødes privat eller hos Røde Kors hver eller hver anden uge
Gruppen har eksisteret siden oktober 2010 og ledes af Ellen Klintø

Materialer som garn og stof skaffes via genbrug eller donationer fra private og virksomheder. Det færdige tøj og tæpper samles lokalt og sendes derefter til Røde Kors’ pakkecentral i Kliplev i Sønderjylland. Her sorteres det af frivillige, pakkes i særlige sække og sendes videre ud i verden.
Nørklerne i Røde Kors SUSÅ fejrede 10 års jubilæum 2020
Det er 10 år siden Ellen Klintø i Herlufmagle fik den strålende ide at starte en gruppe af Nørklere i Røde Kors Suså, damer i alle aldre som elsker at strikke og at gøre det sammen med andre med hygge og i en god sags tjeneste.
Ellen Klintø fortæller:
Da jeg forlod arbejdsmarkedet, meldte spørgsmålet sig ”Hva` så”. Det blev dog hurtigt klart, hvad jeg skulle, da jeg hørte om Nørkleaktiviteten i Røde Kors. Den gang var det ikke en aktivitet, som Røde Kors i Suså havde. Derfor meldte jeg mig ind i Røde Kors Næstved. Efter en tid som Nørkler/strikkedame i Næstved, fik jeg ideen, at starte en Nørklegruppe i Røde Kors Suså.  Jeg kontaktede Else Marie Tram, som var formand i Røde Kors Suså i 2010, og hun var med på ideen. Efter en del research blev gruppen en realitet med mig som aktivitetsleder den 1. oktober 2010.
Der var en 5-6 damer, der var med i starten, men i løbet af kort tid var vi 10 damer, der strikkede på livet løs. Nogle mødtes en gang om ugen, andre strikkede hjemme og kom en gang imellem og afleverede deres arbejde.

Siddedans
Røde Kors, Suså
motionerer normalt hver tirsdag
kl. 14 til 15.30 på Glumsø Kro.
 
Med en kaffepause kl. ca. 14.30. Pris 10 kr.

 
 
 
Siddedans
En glad og fornøjelig motionsform, selv om man kun sidder på en stol eller kørestol og bevæger sig til dejlige dansemelodier. Det kaldes Siddedans.
Det giver meget motion, og så er det hyggeligt samvær med andre danseglade. Gruppen har eksisteret siden januar 2007.
Gruppen ledes af Maria og Doris

20.6.2021
Måske har I lagt mærke til, at flere organisationer har haft fokus på ensomhed i forbindelse med Corona ned-lukningen af samfundet. Røde Kors er "på banen" med samtalebænke, som vi opfordres til at købe og placere forskellige steder i vores nærområde.
Bestyrelsen besluttede, at vi her i "gamle Suså" ville tilbyde disse bænke til placering på vore lokale kirkegårde, hvis menighedsrådene ville takke ja. Vi fik ja fra tre pastorater og har købt 6 bænke. Torsdag den 10. juni var vi samlet om opgaven med samling og klargøring af bænkene, som nu skal ud på forskellige kirkegårde.
 
Meningen med denne besked er blot at fortælle,
at vi søndag den 20. juni leverede 2 bænke til Glumsø Kirkegård
søndag den 27.6. Kl. 10.30 leverede vi 3 bænke ved Sandby kirke og
søndag den 11.7. Kl. 10.30 leverede vi en bænk ved Gunderslev kirke.
(Menighedsrådet i Herlufmagle har takket nej.)
Støt op og meld dig ind i
Røde Kors SUSÅ – lokalafd. 393.
Det koster kun 175 kr. for enkeltmedlem
og 260 kr. for husstand om året.

Send en mail til kasserer Anni Olsen på ao@turbopost.dk eller ring 28 72 39 47.