Legeplads/sansoteket ved biblioteket i Glumsø
Sansoteket er del af Glumsø Bibliotekshave og er et byrum, der lægger op til sanseoplevelser, læring og hyggeligt samvær på tværs af generationer.
Fortællestedet’ inviterer til historiefortælling, eventyroplæsning og optræden, men kan også fungere som panna-bane – som ramme for ’gadefodbold’.
Forskellige redskaber appellerer til motorikken: balancebom og -redskaber, en ’glidebane’, hængekøjer - og en særlig trampolin spiller musik, når man hopper på den.

Der adgang til bibliotekets toiletter (uden for åbningstid adgang med sundhedskort).  Sansoteket ligger op til byens torv med 40 parkeringspladser og 300 m. til byens anlæg med strand og hjertesti. 

Sansoteket er anlagt af Glumsø Lokalråd med tilskud fra offentlige og private fonde.
20-6-2022
Marie Berre har taget dette smukke foto af vores dejlige legeplads Sansoteket i Glumsø
September 2018
Glumsø fik fint besøg fra Estland
 
Glumsøs nye aktivitets- og legested, Sansoteket, får fint besøg. 40 gæster fra Estland kommer til byen for at opleve Glumsø som den aktive by, vi er. De estiske gæster er inviteret til Danmark af den europæiske udviklingsfond, LAG. Formålet er at opleve, hvordan vi skaber udvikling i landdistrikterne. Fonden har været med til at finansiere Sansoteket.
Det er Glumsø og Omegns Lokalråd, der er værter for gæsterne fra Estland. Sansoteket er Lokalrådets seneste udviklingsprojekt i Glumsø. Gæsterne fra Estland kommer til Glumsø  onsdag d. 26. september, kl. 09:45. En guidet tur rundt i Glumsø begynder ved busholdepladsen ved plejehjemmet. Herfra går turen til fods til byens bedste udsigtspunkt i Anlægget med udsigt over søen, Danmarks korteste badestrand og et kig til Fugleskjulet i den sydlige ende af søen.
Herfra fortsætter rundvisningen i byen til Sansoteket, som er gæsternes egentlige mål. Her får de en fortælling om Glumsø som den lille stationsby, der har store ambitioner om at være en aktiv storby i miniformat. Der er afsat 45 minutter til de estiske gæsters besøg i Glumsø, før turen fortsætter til andre lokalområder, som arbejder frivilligt for at skabe liv og aktivitet i deres by.
Kommunalpolitiker Linda Frederiksen sammen med Pjerrot. De er klar til at byde velkommen til Sansoteket i Glumsø 25.8.2018.
Pjerrot underholdt børnene til indvielsen af Sansoteket i Glumsø 25.8.201
God legeplads til alle aldre ved biblioteket i Glumsø, Torvet 1, 4171 Glumsø
Sansoteket indviet af Pjerrot og Linda Frederiksen til byfesten KOKS 25.8.2018. Her ses Jens Nygaard Knudsen (primusmotor i at få legeplads/sansotek til Glumsø).

Officiel Åbning af Sansoteket på KOKS dagen 25. august 2018, kl. 10Åbningen af Sansoteket er kl 10  hvor Linda Fredriksen og Bakkens Pjerrot mange børns bedste ven, klipper snoren, herefter kommer
Jønner med sin guitar og spiller kl. 11 for børnene. Han  er en af Danmarks få børnetroubadurer, som udelukkende optræder med egne sange for børn. Jønner har i 21 år turneret land og rige rundt, ikke mindst på mange børnebiblioteker , børnehaver og børnefestivals.

I forlængelse af Sansoteket, vil der bag biblioteket i november måned blive etableret en Sansehave, som vil blive plantet til med æble- og pæretræer, frugtbuske og duftbuske. 
Det er bibliotekets tanke, at Sansoteket og Sansehaven skal være samlingspunkt for trivsel, atmosfære og miljø i Glumsø.
Haven vil kunne bruges til afslapning og afstresning, hvor lokalbefolkningen kan gå ind og plukke frugt og bær og ellers slappe af og lytte til fugle og insekternes puslen. 
Haven vil kunne bruges af alle børn og voksne, dagplejen, børnehaverne og ældrecentrene.
Se artikel i Glumsø ugeblad 24. juli 2018
Dejlige hængekøjer
Udfordringer til alle aldersgrupper
16. juli 2018 Nu er der sat læ/skyggesejl op
21. juni 2018
Det er rigtigt rart, at så mange finder vej til Sansoteket. Flere børn har afprøvet legepladsen og der har også været en del besøg af institutioner,
De 2 skraldespande er blevet lovet af Vej og Park at blive opsat i løbet af en uges tid.
Panna banen er der stor nysgerrighed for .
Regler kan ses på Biblioteket. Spørg efterdem.
Jeg sætter regler fundet på nettet ind efterfølgende. Så kan de fortælles videre.

Pannabaner - Regler

1. Kampen varer 3 min.
2. Man vinder ved at:

Score flest mål eller ved at lave en kontrolleret tunnel – Panna. En korrekt lavet Panna er, når boldholderen spiller bolden igennem modstanderens ben og
boldholderen, som den første, berører bolden igen på modsatte side. Bolden må ikke røre banden i forbindelse med en tunnel - hverken før eller efter
Panna'en laves. Spilles bolden gennem modstanderens ben og rammer banden fortsættes spillet uanset hvem, der er først på bolden bagefter.
En Panna kan laves både forfra og bagfra.
Spilles bolden igennem modstanderens ben, og modstanderen er først på bolden fortsættes spillet.
Dømmes der korrekt lavet Panna slutter kampen og vinderen er den, der laver Panna'en - uanset stillingen.
En tackling kan aldrig vurderes som korrekt lavet Panna.
3. Man taber hvis man:
Sparker bolden direkte ud over banden eller hvis man får to advarsler.
Ryger bolden over banden får modstanderen bolden med start fra egen banehalvdel. Den anden spiller skal befinde sig på egen banehalvdel.
Spillet stoppes, når bolden er ude af spil og sættes i gang igen, så snart bolden berøres igen.
4. Advarsler gives:
For alle former for skub, spark og urene tacklinger.
Hvis en spiller smider sig.
5. Ved uafgjort spilles til næste scoring
Ved resultatlighed efter 3 minutter spilles der videre til næst scorede mål eller Panna.
Dommeren igangsætter spillet på ny.
20. juni 2018 Trappe til rutchebanen
Trampoliner
Siddepladser
Grønt område
16. juni 2018 

Så har der været afleveringsforretning på Sansoteket.
På mandag formiddag - når byggehegnet er fjernet - kan Sansoteket benyttes delvis, Forstået på den måde, at der helst ikke skal trædes alt for meget i det nye rullegræs. Alt andet kan benyttes.

Sansoteket er ikke helt færdigt endnu. Beton skal hærde og rullegræs vandes hver dag. Om 3 uger . når solsejl og hængekøjer er sat op - er græsset så godt i groning, at der ikke mere skal vandes.
Så er Sansoteket fuldt funktionsklart.

Indvielsen bliver på KOKS dagen, den sidste lørdag i august kl 10 med et brag af en fest. Meget mere om dette kommer senere. Jens N K
25. april 2018
- Sansoteket etableres i uge 22 og 23.
Montagetid på 2 uger er afhængig af godt vejrlig.
I montageperioden vil der være nogen afspærring af parkerings båse på Torvet. Byggepladsen vil blive afspærret med byggehegn.
- Biblioteket etablerer ikke ekstra udgangsdør til Sansoteket, da der ikke er økonomi til stede i Kommunen på dette års budget. Biblioteket laver derfor på nuværende tidspunkt ingen rokade med flytning af børneafdelingen hen i nærheden af Sansoteket.
30. januar 2018
Til glædelig orientering har Næstved Kommune netop meddelt, at byrådet har imødekommet Kultur- og Demokratiudvalgets indstilling om bevilling på 350 tkr.

Nu er økonomien til projektet med NK bevilling på plads ,
Så nu bør tidsplanen med etablering i foråret og indvielse i forsommeren 2018 kunne følges.
Hilsen Jens
29. december 2017
Lidt orientering her ved årsskiftet 2017-2018.

Til jeres orientering kommer behandling af ny bevilling på 350 tkr fra Næstved Kommune op på Kulturudvalgets første møde i februar og der skal sikkert være en efterfølgende beslutning i det nye byråd.
Hvis alt lykkedes kan projektet etableres i foråret 2018 og indvielse i forsommeren.
Vi må krydse fingre for at dette lykkedes, nu da der er bevillinger fra anden side og forsinkelsen af projektet skyldtes at Kommunen lavede dette stunt med den tidligere bevilling, der som tidligere beskrevet er brugt på Arenaen i Næstved.

Vi håber virkeligt at projektet efter snart 5 års arbejde kommer til virkelighed, så det bliver den gode i Glumsø, som Jespers initiativ i sin tid forestillede sig. Placeringen ved Biblioteket var Jespers ide og navnet Sansoteket kom fra Eva, der dengang var ansat på Glumsø Bibliotek.

Godt nytår.
Hilsen Jens
27. september 2017
Nu er der fundet økonomi på en lille mill. kr til gennemførelse af projekt Sansoteket ved Glumsø Bibliotek. 
Lokale og Anlægsfonden har bevilling på 180 tkr.
LAG (EU-midler) har givet tilsagn på 461 tkr.
Næstved Kommune har jo oprindeligt givet tilsagn på 350 tk til benyttelse i kalenderåret 2017.

Umiddelbart er planen undeskrift til total leverandør i 2017 og indvielse i forsommeren 2018.

Projektet har været undervejs i over 4 år nu.
Det har været en lang omgang. Op ad bakke. Mange ansøgninger med afslag. En fond udtalte (desværre kun mundtligt, at legeplads var en kommunal opgave). Nu er det altså bare lykkedes.

Læs meget gerne projektbeskrivelsen som er sendt til fonde. Nu er Sansoteket et samlingssted med aktiviteter. En moderne udgave af landsbyens gadekær. Lad os se om denne funktion kan skabes i Glumsø - Sansoteket er muligheden, der er åben for denne udvikling kan ske. Det er stadig også en legeplads.
24. september 2017

Her er så mail tekst til Kulturudvalgets medlemmer: 
I dagsordenen til jeres møde den 25 september er indsat følgende i punkt 78:
Administrationen kan anbefale Kulturudvalget at omprioritere de 350.000 fra Sansotektet samt yderligere 350.000 af de uprioriterede midler til lysanlæg på Næstved Stadion.

Som tidligere meddelt kulturudvalget er dette projekt budget på 1 mill. kr nu fundet og i dette indgår de 350 t. kr fra NK.
Vi indstiller derfor i Kulturudvalgets behandling af punkt 78, at der ifm. punktets behandling samtidigt findes en løsningsmodel for, at projektet i 2018 atter kan få NK støtte på samme beløb og tidsrammen er, at der kan laves ordre til leverandør primo 2018 og tidsplanen for indvielse fortsat er i forsommeren 2018.

Til orientering af, hvorfor bevilling af projektet er vigtig primo 2018, er for at nå hele fondafviklingen og dermed afslutte NK mellemfinansiering inden årsskiftet 2018/2019. LAGs sagbehandlingstid er kendt for at være af vis varighed.

Til yderligere orientering er projektet udløst af en høj score af lokal befolkningens ønsker ifm. tidligere LUP undersøgelse. 
Derfor er der rigtigt mange interesserede, der ønsker udsagn fra politikere her op til kommunalvalget, at projektet har en løsningsmodel fra politisk side om bevilling, så der fortsat kan forventes samme økonomiske bidrag fra NK, så Sansoteket kan etableres og indvies efter tidsplanen i forsommeren 2018. Vi vil orientere om sagen i det offentlige rum.

Projektet Sansoteket var oprindelig ønsket om en legeplads. Sansoteket opfylder dette ønske, men er blevet udvidet af placering ved Glumsø Biblioteks muligheder for at være åben for mange andre funktioner og adfærdsmønstre i det lokale rum. Vores bud på fremtidens lokal Bibliotek. Der er vedhæftet projektbeskrivelse anvendt til ansøgning af LAG midler og som enstemmig er imødegået i LAG Sydsjællands bestyrelses afgørelse for bevilling på 461 t.kr. Der er også billeder af Sansotekets forventede fysiske indhold ved Glumsø Bibliotek.
God læselyst.
Video Glumsø Sansotek/Legeplads ved biblioteket