Kunst i Glumsø
Gavlmaleri i Glumsø
Gavlmaleri afsløret til
KOKS 2023
i GLUMSØ 
"Glumsøs længser"


Lørdag efter middag blev gavlmaleriet i Storegade hos Ahlmann afsløret,
Dette er kommet i stand pga mange har foreslået at Glumsø bør have noget mere kunst.
Lokalrådet kontaktede Wengbergs Møbler, Glumsø erhverv, Egnshistorisk forening, Glumsø Slagtehus, Tybjerggaard, Ejendomsselvsabet TEAS, Birch Ejendomme Næstvedegnens landsbrugsfond og Næstved kommune.
Den 48 årige Anne Bundgaard fra København blev valgt. Hun havde det der skulle bruges, uddannet på Danmarks Design Højskole i år 2002, og fra år 2016 har Anne levet af at male gavle, malerier m.m.
I en uge har Anne malet og har været meget glad for den store opbagning der har været fra Glumsø´s borgere, der bød på kaffe, kage, vand + diverse goder.
På KOKS I GLUMSØ startede tovholder Jens Bybeck Nielsen med en god tale, derefter tog Anne Bundgaard over og fortalte om gavlmaleriet.
På begge sider af maleriet er der noget krims -krams, som kan sætte fantasien i gang. Bl.a. et kranie, en rørdrum, bål og natur, som alt sammen er i Glumsø.
Det der svæver i det blå er vore tanker, de 2 mennesker på malerier repræsenterer Glumsø`s indbyggere, det kan være både unge eller gamle, som kan være hjemme eller længes hjem til Glumsø.
Bagrunden for gavlmaleriet er,  at hun for 30-35 år siden har boet i en lille by som Glumsø, og det blev hun inspireret af.
Gavlmaleri i Glumsø August 2023
Gavlmaleri i Glumsø August 2023 tegnes op
Gavlmaleri i Glumsø August 2023
Gavlmaleri i Glumsø 24. August 2023
Klar til at afsløre Glumsøs første gavlmaleri 25.8.2023
Gavlmaleri i Glumsø August 2023 blev til byfesten KOKS afsløret af  tovholder Jens Bybeck Nielsen med en god tale, derefter tog Anne Bundgaard over og fortalte om gavlmaleriet.
til byfesten KOKS 2023 blev Glumsøs første gavlmaleri afsløret af  tovholder Jens Bybeck Nielsen sammen med maleren Anne Bundgaard 
Byfesten KOKS 2023
Byfesten KOKS 2023 med afsløring af Glumsøs gavlmaleri "Glumsøs Længsler"
Sjællandske:
Gavlmaleri i Glumsø August 2023
Vægmaleri udført af unge i Glumsø
Et vægmaleri bliver til maj 2024

Vægmaleri Peace  Love Unity

"Kærlighed" i Glumsø afsløret 17.5.2024

Inspireret af Paze2fat og de unge i Glumsø.

Sponsoreret af Suså Lion, Spar-Nord Fonden og Næstved Kommune
Kunstrute om Glumsø Sø
Hjertestien i Glumsø har kunsttavler med div oplysniger
der er 8 bænke med kunsttavle ved hver bænk
Hjertestien i Glumsø har kunsttavler med div oplysniger
Kunst ved alle 8 bænke ved Glumsø Sø
Hjertestien i Glumsø har kunsttavler med div oplysniger
Ved bænk nr. 6
Hjertestien i Glumsø har kunsttavler med div oplysniger
Kunstner Gudrun Cordt
Hjertestien i Glumsø har kunsttavler med div oplysniger
Bænk nr. 8

Heine Skjernings Tragthjul

Skulptur ved Glumsø Station. Tragtskulpturens form gentager bevægelsen af folk spredt i oplandet, som samles et sted, på stationen, for derefter at spredes igen i alle retninger. Skulpturen peger på stationen som et værdifuldt infrastrukturelt element i Glumsø.

En hilsen til Aagaard Andersens skulpturer ved Fredericia Station. Tragten er samtidig en hilsen til DSBs oprindelige vartegn, et bevinget hjul, som fx pryder Hotel Astoria ved Københavns Hovedbanegård

2022 lidt skjult står nu kunstrværket i det tidligere Aboret ved Glumsø Station
Otto og Birte Høst deltog 1.7.2008
Rasmus Nielsen og tidligere borgmester Poul Erik Sørensen 1.7.2008
Poul E Sørensen
Kunst i det offentlige rum af Heine Skjerning

Ved Glumsø Station på Midtsjælland placeret decentreret i forhold til jernbane og station ligger Skjernings store skulptur Tragthjul. Det er en menneskehøj åben konstruktion af ribber, der samles i en tragtform og holdes på plads af en flere meter i diameter stor ring. Skulpturen var egentlig tænkt i en større kontekst, idet der var tale om et fælles projekt med landskabsarkitekten Jeppe Aagaard Andersen. Tanken var, at skulptur og det rangérområde skulpturen er placeret i skulle omdannes til et slags ørken landskab med særlige planter. Skjerning fandt hos Jeppe Aagaard Andersen beslægtede visioner om fremelskning af biotopiske miljøer. Denne kontekstuelle dimension er desværre ikke blevet realiseret. Men denne tværæstetiske arbejdsform får forhåbentlig mulighed for at blive afprøvet i virkeligheden ud i fremtiden.
Tragthjulset
31-5-2022 står Tragthjulet af Heine nu på det tidligere aboret, som måtte lade livet, da Glumsø Station blev ombygget fra 2017 til 2021.
31.5.2022 Glumsø Station og Tragthjulet, som står i resternen af Glumsø Stations Aboret 
Glumsø Stations Aboret 2013
Den 28. maj 1996 fik Glumsø kirke opsat et monument på fællesgraven. Det er udført af kunstneren Ullrich Rössing i samarbejde med Espersens stenhuggeri, Holstebro.


Tryk her og se hvad Ullrich Rössing  har beskrevet  om monumentet.

Det er for øvrigt også Ullrich Rössing, som har lavet nummertavlerne inde i kirken


Bogkvisten blev indviet 26. marts 2022. 
Byt en bog
Tag en bog med hjem fra Bogkvisten og sæt gerne en anden bog i stedet, som du ikke længere har brug for.
Glamle men fortsat gode bøger - får nyt liv og de gode læseoplevelser kan gives videre.
God læselyst Bogkvisten er produceret af Alfa Kviste, tryk her og læs mere om firmaet.