Aktivitets- og Medborgerhuset Kroen
Aktivitets- og Medborgerhuset Kroen
Storegade 2, 4171 Glumsø
Telefon: 
40 17 66 28
Husrådet for Aktivitets- og Medborgerhuset

2022 

Michael Jørgensen
Poul Stennicke
Merete Djurhuus
Elisabeth Tramm
Marianne Rosell
Ove Olsen
Finn Arne PedersenValg til Husråd for Glumsø Kro 22. marts 2022

Referat
 
En lille sluttet skare var mødt frem til valg af husråd for Glumsø Kro.
Michael Jørgensen aflagde på husrådets vegne en beretning for perioden siden sidste valg i september 2021:
Det er kun små 7 måneder siden vi sidst havde valg til Husråd for Glumsø Kro, men der er sket en del ting i den forgange tid:
Husrådet har holdt tre møder, det første hvor vi konstituerede os, og fordelte de praktiske opgaver.
Vi har fået malet væggene i salen. Det var uge 42, færdig til teater.
Der er sat lister op i kobberstuen så stole ikke rammer vægen.
Der er lavet rampe fra Ringstedvej og op til niveau ved køkken.
Udendørs scene er etableret med hjælp fra bypedeller. Tak til dem.
Lydanlæg i sal er ordnet med hjælp fra Lyd-Lars
Vi prøver at være mere om os på Facebook og Glumsø Netavis mm.
Vi kom så også lige gennem endnu en nedlukning hen over julen. Husrådet valgte at lukke for aktiviteter, selvom flere godt kunne have gennemført det de havde planlagt. Vi fandt det ville blive for vanskeligt at forklare forskelle, så vi lukkede ned. Heldigvis kun tre uger.
Vi er stadig udfordret med manglende overensstemmelse mellem ruller med papirhåndklæder og holdere til disse, det samme gælder sæbe og dispensere.
I det store hele fungerer tingene godt, men det kan selvfølgelig blive bedre. I husrådet søger vi at følge op på uhensigtsmæssighederne, og at få disse rettet ved nældens rod.
Nu ser vi frem til at vi i de kommende måneder får sat nyt hegn op ved Rejseladen i bedet mod Ringstedvej, bliver færdig med ”haveprojektet” med planter ved rio-net, samt beslutning om til hvad og hvordan haven skal bruges fremover.
Vi skal have nyt gulv i kobberstuen. Vi vil have et trægulv. Det skal laves i sommerperioden, men skal være færdigt inden KOKS, og så plejer skolen, at bruge salen til gallafest for afgangsklasser. Men den mellemliggende periode burde være tid nok.
Vi har også nogle vinduer på 1. sal i billardlokalet som skal skiftes, det kunne blive i samme periode.
Tak for et godt samarbejde skal lyde til husråd og brugere af Kroen.
Beretningen blev taget til efterretning.
Herefter gik forsamlingen over til valg.
På valg var Merete Djurhuus, Poul Stennicke og Michael Jørgensen. De blev alle tre genvalgt.
Der var ikke nogen kandidater til de tre suppleantposter, hvorfor disse stadig er vakante.

Den tidligere Glumsø Kro