HOSPICE


MIDTSJÆLLAND
 

Indbydelse til 

stiftende generalforsamling til


Støtteforening for
Hospice Midtsjælland
8. juni kl 19.00

på Susaaskolen
(Afdeling Glumsø)
Åsøvej 5, 4171 Glumsø
i den Gule cafe 
Støtteforeningen for Hospice Midtsjælland.
Pressemeddelelse
 
Hospice giver mulighed for en tryg og sikker afslutning på livet, men der er slet ikke pladser nok. Hele Sjælland har kun tre tilbud, og belægningsprocenten er næsten 100 %. Det betyder, at de fleste mennesker er henvist til at dø hjemme eller på hospitalet – måske plaget af smerter.

En arbejdsgruppe fra Glumsø har taget initiativ til at etablere et nyt hospice i Glumsø. Midt på Sjælland, tæt på stationen og med naturen lige uden for vinduerne rækker Hospice Midtsjælland ud til mennesker i den sidste del af livet. Nye klimavenlige bygninger i ét plan skal danne rammen om en harmonisk og værdig afslutning på livet.

Det er hårdt arbejde at etablere en ny institution, og der er derfor brug for alle gode kræfter – både i form at moralsk opbakning og i form af frivillige. Støtteforeningen dannes ved en stiftende generalforsamling den 8. juni kl. 19 i Den gule Café i Glumsø. Alle er velkomne – både de nysgerrige og dem, der allerede nu ved, at de har et overskud, de vil kanalisere ind i den gode sag.
 
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Thomas Knudsen, telefon 21 44 97 99 eller mail: thomas.s.knudsen@mail.dk


 
Vores mail add er:

hospicemsj@mail.dk
https://www.facebook.com/groups/702375764985449


Ny satsning
Der mangler hospicepladser til Midt- og Sydsjællands borgere, men det vil en gruppe berørte borgere gøre noget ved. Der bliver dannet en støtteforening, før arbejdet med at rejse penge og bygge nyt hospice går i gang.
 

Livets sidste måneder kan være svære. Mange lever alene, og så er det ikke trygt at være overladt til sig selv i eget hjem. Selv når et ægtepar rammes af den enes sygdom, kan det slide voldsomt på helbred og kræfter, hvis hjemmet omdannes til en sygestue.
Hospice er et tilbud til mennesker med terminal sygdom. De får mulighed for at bo et sted, hvor plejen er i top, og hvor der findes specialister i smertebehandling. De sidste dage af et langt liv kan på den måde forvandles til et harmonisk og fredfyldt farvel.

Alt for tit er der desværre optaget på de eksisterende pladser. Der er en belægning på næsten 100 %, og derfor er der sjældent pladser ledige, når borgerne behøver dem. Det er mærkeligt, eftersom disse til døden syge mennesker ofte bliver indlagt på hospital – for blot at blive udskrevet og hjemsendt bagefter.

Hospitalspladser er en del dyrere end pladser på hospice. Men betalingen for hospitalspladser er sådan indrettet, at kommunen betaler for de første to dage, hvorefter regionen overtager betalingen. Derfor modtages patienter meget gerne på sygehusene – men sendes lige så gerne hjem igen efter et par dage. Denne ’elastik-effekt’ giver en uro og usikkerhed i patienternes behandling og liv, der gør den sidste tid pinefuld.
De heldige, der tilbydes en plads på hospice, kan til gengæld se frem til smertelindring og individuel behandling, der gør det muligt for den døende at tage en værdig afsked med livet.
 
Hospice skal kunne nås med bus eller tog
Region Sjælland har tre tilbud om hospice: Hospice Sjælland i Trekroner, Filadelfia ved Slagelse samt Svanevig ved Bandholm på Lolland. Det eneste sted, der ligger godt for offentlig trafik, er Hospice Sjælland. Regionen dækker et stort areal, og befolkningssammensætningen har bevirket, at den offentlige transport på tværs i regionen slet ikke kan stå mål med fx Hovedstaden eller Region Midtjylland. Det har en konsekvens for de mennesker, der får brug for hjælp i livets sidste stunder.

”Jeg har oplevet, at folk har fravalgt hospice, fordi de ikke ville dø alene,” siger sognepræst Annette Kruhøffer.
”Et tilbud om en plads på Svanevig er fristende, men ved udsigten til, at ægtefællen eller børnene ikke kan komme på besøg, vil nogle hellere blive hjemme og lide med smerterne.”
Hun har dog også oplevet mennesker, der kom på hospice i den allersidste del af deres liv – men som blev sendt hjem efter nogle uger, fordi den gode pleje og smertelindringen gav dem fornyede kræfter.
”Der er nogen, der bliver sendt hjem med besked om, at nu er de så livlige, at de hører til derhjemme. De må komme igen, når de er blevet tilstrækkeligt syge. Det er de gode oplevelser,” siger hun med et smil i øjet.

Glumsø ligger centralt placeret midt på Sjælland i naturskønne omgivelser. Busser og tog gør det muligt at komme ubesværet til Glumsø fra de store byer i oplandet, og hvis børnebørnene bor i København, tager turen med tog mindre end en time.
 
Utryghed forstærker smerter og frygt for et uværdigt liv
”Fra Røde Kors ved vi, at mange mennesker føler utryghed i den sidste tid. Vores besøgsvenner og vågere kan fortælle, at de gamle og de meget syge tit er fortrolige med døden. Utrygheden gælder ikke livets afslutning, men smerter og et uværdigt liv. Derfor er det rette tilbud meget vigtigt,” siger Anni Olsen.
Som mangeårig frivillig i Røde Kors har hun fulgt udviklingen på tæt hold.

”I dag lever mange flere mennesker alene end før. Det er et faktum, vi kan aflæse i alle statistikker. Og terminalt syge borgere kræver smertelindring og omsorg – men ikke altid specialistbehandling på et hospital. Derfor er der god økonomisk fornuft i etablere hospicepladser. Det var ikke svært at gå ind i denne sag,” siger Anni Olsen.   
Hun håber, at et nyt hospice ved søen med udsigt til både natur og mennesker vil blive en realitet. Næstved kommune ejer en grund ned til Glumsø sø – kun fem minutters gang fra stationen, og kommunen er ikke afvisende overfor at stille den til rådighed for et projekt af denne type. Men det kræver opbakning – og det kræver aftaler med regionen.

”Vi har haft kontakt med enkelte personer fra regionen, og vi har mødt positiv velvilje. Men naturligvis skal der strikkes noget sammen, der kan bære i økonomisk henseende. Derfor etablerer vi en støtteforening, som kan være med til at påvirke vores politikere, ” slutter Anni Olsen.
 
Støtteforening for Hospice Midtsjælland
Den stiftende generalforsamling afholdes 8. juni i den gule cafe på Glumsø skole Åsøvej 5, 4171 Glumsø kl. 19:00
Alle er velkomne

 
Hospice Midtsjælland
Et værdigt liv - hele livet.

Støt borgeropbakningen om oprettelsen af
Hospice Midtsjælland, tilmeld dig gratis støtteforeningen

Støt Hospice Midtsjælland

Meld dig ind i foreningen ved at
udfylde nedenstående skema
eller skrive/ringe til Thomas Knudsen
Thomas.S.Knudsen@mail.dk
eller tlf. 21 44 97 99.
Det koster ikke noget
Støtteforeningen drives udelukkende ved frivillige kræfter

Kontaktperson: *
Adresse: *
Postnummer: *
By: *
Telefon: *
E-mail: *
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
Hospice Midtsjælland
 
Et værdigt liv - hele livet.
 
Støt  op om bestræbelserne
på at bygge et hospice i Glumsø
 
 

Et værdigt liv - hele livet.
Det er ambitionerne, der ligger til grund for ønsket om at etablere et hospice på Midtsjælland.
Når et menneske er sygt til døden, skal de kostbare sidste dage eller uger bruges godt. Smerter skal lindres og frygten for at være alene derhjemme skal fjernes.
 Livet skal nydes så godt, som kræfterne tillader, og kærligheden til familien skal have ro til at udfolde sig uden bekymringerne for, om plejen er i orden.
 
I dag er der rift om hospicepladserne. Derfor er det ikke alle, der får tilbuddet om en værdig og rolig afslutning på livet.
I stedet bliver den syge indlagt på hospitalet - ofte i en fast pendulfart mellem hjem og hospitalsseng. Det er en dyr løsning, som giver anledning til bekymringer og uro.
 
Vi kan ændre på dette, hvis vi vil.
Vi kan stå sammen om at skabe et godt alternativ for dem, der har brug for omsorg og pleje.
Vi kan etablere flere pladser på hospice, og det kan ovenikøbet være en fornuftig, økonomisk disposition for kommuner og regionen.
 
Samtidig kan borgerne i Midt- og Sydøstsjælland tilbringe deres livsaften i rolige omgivelser med et personale, der har specialiseret sig i palliativ behandling.
Glumsø ligger centralt med bus- og togforbindelser, der gør det nemt at komme på besøg for familiemedlemmer - også ældre uden egen bil.
Det nærliggende plejehjem og den korte afstand til sygehuse i Næstved, Ringsted og Slagelse giver optimale muligheder for høj faglighed og effektiv rekruttering af personale.
Vores mail add er:

hospicemsj@mail.dk