Hospice

 

Sydsjælland
 

 

Pressemeddelelse

Støtteforeningen for Hospice Sydsjælland håber på at få regionens tilsagn om at tegne en driftsoverenskomst om et fremtidigt hospice.

Støtteforeningen har flere hundrede medlemmer, men der er brug for flere for at få regionen til at erkende behovets omfang og dermed realiseret planerne om yderligere et hospice.

Derfor afholder foreningen informationsmøder, hvor alle er velkomne. Det er gratis at deltage – og det er også gratis at være medlem af støtteforeningen.

Allerede i 2019 konstaterede Statsrevisorerne, at ”Det er utilfredsstillende, at regionerne ikke har sikret, at patienter med behov har adgang til specialiseret palliation. Det betyder desværre, at ikke alle patienter, som er uafvendeligt døende, får den bedste smertelindring”.

De har fulgt sagen lige siden og konstaterer i 2023, at stadig ingen regioner i Danmark lever op til målsætningen.

I Region Sjælland er problemet særlig stort, fordi der procentvis er flere ældre og syge, og fordi den offentlige transport er meget mangelfuld – ikke mindst til Svanevig, hvor en tredjedel af pladserne tilbydes.

Yderligere oplysninger: Bestyrelsesmedlem Thomas Knudsen, tlf. 21 44 97 99.

Støtteforeningen for Hospice Sydsjælland.

Pressemeddelelse
 
Hospice giver mulighed for en tryg og sikker afslutning på livet, men der er slet ikke pladser nok. Hele Sjælland har kun tre tilbud, og belægningsprocenten er næsten 100 %. Det betyder, at de fleste mennesker er henvist til at dø hjemme eller på hospitalet – måske plaget af smerter.

En arbejdsgruppe fra Glumsø har taget initiativ til at etablere et nyt hospice i
Syd Sjælland, gerne tæt på stationen og med naturen lige uden for vinduerne rækker Hospice Sydsjælland ud til mennesker i den sidste del af livet. Nye klimavenlige bygninger i ét plan skal danne rammen om en harmonisk og værdig afslutning på livet.

Det er hårdt arbejde at etablere en ny institution, og der er derfor brug for alle gode kræfter – både i form at moralsk opbakning og i form af frivillige. Støtteforeningen blev dannet den 8. juni i Den gule Café i Glumsø. Støt os og meld din ind i Støtteforeningen. blanket herover.
 

 

Støt Hospice Sydsjælland

Meld dig ind i foreningen ved at
udfylde nedenstående skema
eller skrive/ringe til Thomas Knudsen
Thomas.S.Knudsen@mail.dk
eller tlf. 21 44 97 99.
Det koster ikke noget
Støtteforeningen drives udelukkende ved frivillige kræfter

Kontaktperson: *
Adresse: *
Postnummer: *
By: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
 https://www.facebook.com/groups/702375764985449
 
Støt  op om bestræbelserne
på at bygge et hospice 
 
 

Et værdigt liv - hele livet.
Det er ambitionerne, der ligger til grund for ønsket om at etablere et hospice på Sydsjælland.
Når et menneske er sygt til døden, skal de kostbare sidste dage eller uger bruges godt. Smerter skal lindres og frygten for at være alene derhjemme skal fjernes.
 Livet skal nydes så godt, som kræfterne tillader, og kærligheden til familien skal have ro til at udfolde sig uden bekymringerne for, om plejen er i orden.
 
I dag er der rift om hospicepladserne. Derfor er det ikke alle, der får tilbuddet om en værdig og rolig afslutning på livet.
I stedet bliver den syge indlagt på hospitalet - ofte i en fast pendulfart mellem hjem og hospitalsseng. Det er en dyr løsning, som giver anledning til bekymringer og uro.
 
Vi kan ændre på dette, hvis vi vil.
Vi kan stå sammen om at skabe et godt alternativ for dem, der har brug for omsorg og pleje.
Vi kan etablere flere pladser på hospice, og det kan ovenikøbet være en fornuftig, økonomisk disposition for kommuner og regionen.
 
Samtidig kan borgerne i Midt- og Sydsjælland tilbringe deres livsaften i rolige omgivelser med et personale, der har specialiseret sig i palliativ behandling.
Glumsø ligger centralt med bus- og togforbindelser, der gør det nemt at komme på besøg for familiemedlemmer - også ældre uden egen bil.
Det nærliggende plejehjem og den korte afstand til sygehuse i Næstved, Ringsted og Slagelse giver optimale muligheder for høj faglighed og effektiv rekruttering af personale.


https://hospice-sydsjlland.dk                                                Intranet