Glumsø Tingsted på Hjertestien ved Glumsø Sø i Glumsø Skov 

Fra kloak til fortidsminde
En arkæologisk udgravning ved Glumsø Sø
Dele af kulturlagene blev gravet op og vådsoldet for at sikre et repræsentativt fundmateriale
Da Glumsø Sø i 2016 skulle miljøforbedres blev der anlagt en ny spildevandsledning. Museum Sydøstdanmark overvågede anlægsarbejdet langs den nordlige side af en fremskudt bakke, og allerede tidligt stod det klart at tracéet krydsede bopladser fra flere perioder i forhistorien.
Udgravningens placering på den nordlige side af en fremskudt bakke ved søen er markeret. Det gamle kort viser tydeligt hvordan søbredden i perioder gror til.
 

De tykke og velbevarede kulturlag, som rummede et stort flintmateriale og keramik fra yngre stenalder, var et sjældent fund. Museet havde mulighed for at udrede hvor mange og hvilke bosættelsesperioder der var tale om, og hvilke aktiviteter man havde beskæftiget sig med på stedet.
Et kulturlag rummer oldsager eller andre spor efter mennesker. Det kan dannes som følge af aktiviteter på stedet eller ophobes ved en nedskridning af bopladsmateriale ad en skråning. Udgravningen ved Glumsø afslørede begge typer. Det tyder på, at der har været bopladser eller aktiviteter knyttet til sådanne både ved søbredden og længere oppe ad skråningen.
Fundene viser, at der på den gamle søbred har været aktivitet både i jægerstenalder (12.500-4.000 f.v.t.) og i bondestenalder (4.000-1.800 f.v.t.). Der blev endda fundet velbevarede barkflager, som kan have udgjort gulvlag i en hytte i nærheden. Længere oppe ad skråningen viste kulturlagene en større sammenblanding på grund af nedskridning. Her var fundmaterialet bredere dateret, og der blev også udgravet kogegruber fra bronze- eller jernalder, samt enkelte hustomter fra ældre jernalder ved siden af kulturlagene.
 
 
Pollenanalyser fra den gamle søbred viser, at der i perioder har været dyrket afgrøder allerede fra den tidlige del af bondestenalder ca. 3.800 f.v.t.
Fundmaterialet daterer i hovedsag kulturlagene til første del af bondestenalder men der er også fundet en kærneøkse og en skævpil, der dateres til jægerstenalder – nærmere bestemt perioden 7.000-5.000 f.v.t. 
Flintmaterialets sammensætning tyder ikke på at grov tilhugning af råmateriale er foregået andetsteds, medens der ses tegn på både egentlig redskabsproduktion og opskærpning af brugte redskaber.
Slidsporsanalyser af flintredskaber viser at mange har været brugt til bearbejdning af ben eller tak, men også græs og træ.
Sognepræst Annette Kruhøffer fortæller om fortiden, meget spændende og intessant
Glumsø Skov 15 år, Smørhul 10 år, Tingsted mindeplade 7.8.2021
 en kærneøkse og en skævpil, der dateres til jægerstenalder – nærmere bestemt perioden 7.000-5.000 f.v.t. 
September 2020
Tingstedet, Glumsø, - mødested for fejring af Glumsø Skov lørdag 7. august 2021 kl. 14 til 17
9. juni 2018 Dejlige grønne områder i Glumsø, her hjertestien med Tingstedet og fint højt græs på Tornskadesletten. 

Lørdag 24.6.2017 mødte 70 personer frem til den nye handicapsti. Der var 1 elkørestol, 4 el scotere, 7 rickshawcykler med passagerer.

Mette Madsen, fra museum SydøstDanmark fortalte begejstret om de fund, som museet gjorde i efteråret. Se ovenfor

Fundene er fra de tidligste bosætninger i Danmark for 3600 år siden.

7. juni 2017 Blev stenbunken fra kloakeringen flyttet. 2 dygtige arbejdere fra Brdr. K Hansen var meget tjenstvillige og interesseret i at lave et flot Tingsted til os i Glumsø. Over 30 sten blev båret rundt og omhyggeligt placeret i 2 cirkler af den store gravko. Imponerende finjustering med sådan nogle store sten.

Lørdag den 24. juni 2017, kl. 11 til 16 bliver der indvielse af Tingstedet, handicapstien og hundeskoven og skovens 10 års fødselsdag fejret.
Kl. 11 kommer 8 cykelpiloter med deres passagerere og er med til at åbne handicapstien. Naturvejleder Helen Holm tilbyder en lokal zoologisk have. Der bliver tændt bål og budt på pølser, snobrød og pandekager.
Tingstedet, Glumsø Tornskadeslette, blev etableret efter Næstved Kommune havde lavet stort spildevandsanlæg på Tornskadesletten. Der kom mange spændende museums genstande frem. På et tidspunkt vil museet levere tekst over fundene.