Glumsø Pensionistforening
Program 2023/24
og faste aktiviteter

Sangkor hver 
mandag kl. 14 til 16


Kortspil tirsdage kl. 19 til 22Formiddagsdans fredage kl. 10 til 11.30
Kom og prøv at danse med

Bankospil fredage lige uger

kl. 14 til 16Program 2023/2024

Efterårsfest:
Bliver afholdt 
lørdag den 30. september kl. 12.30 med spisning menu 2 retter: Hamburgerryg m/flødekartofler/salat og dessert med vin / øl og vand samt kaffe/te.
Underholdningen sørger Henry O`Conner for, så vi kan få rørt sangermuskler og bentøjet.

 
PRIS kr. 200,- pr. deltager. Festen slutter kl. 17.30.


 
Modeopvisning er planlagt til
onsdag den 11. oktober, kl. 14


Juleindkøbstur er planlagt til
onsdag den 6.december 2023

Juleindkøbstur
: På opfordring fra flere af vores medlemmer prøver vi at genoptage en tur til -  
Rostock i Tyskland 
 • Fra Glumsø kører vi via Herlufmagle hallen til Gedser Færgehavn. På overfarten vil der være frokostbuffet inkl. drikkevarer.
 • Derefter kører vi til JULE-marked i Rostock.
 • Efter ca. 1½time her kører vi til Border Shoppen for at handle i 1½ time.
 • På færgen hjem kl. 18.00 er der aftenbuffet inkl. drikkevarer.
Turens pris for medlemmer bliver kr. 700,- og IKKE medlemmer kr. 985,-.
Alting er blevet dyrere i forhold til sidst vi var afsted, så derfor oplyser vi det nu, så I kan spare lidt op hver måned, hvis I vil med.
Turen starter kl. 9.00 fra Søvang, Glumsø og hjemkomst ca. kl. 22.30.   
Sidste frist for bindende tilmelding er:
Fredag den 20. oktober 2023. HUSK gyldigt PAS.


Julehygge:  - Onsdag den 27. december kl. 14 i Kobberstuen.
Generalforsamling, fredag den 23. februar 2024 kl. 10.  Nærmere om dette i næste info.

Kære medlemmer
 
Sensommeren - Efteråret nærmer sig med raske skridt.
Derfor er det tid til meddelelse nr. 3/2023 med oplysning om de faste ugentlige indendørsaktiviteter m.m.
 
 • Sangkor             mandag den 4. september fra kl. 14 til 16 i Kobberstuen.
 • Kortspil              tirsdag den 5. september fra kl. 19 til 22 i Kobberstuen.
 • Senior Dans       fredag den 25. august fra kl. 10 til 11.30.
 • Bankospil           hver fredag i lige uger fra kl. 14 til 16.
 
Efterårsfest:- Bliver afholdt lørdag den 30. september kl. 12.30 med spisning menu 2 retter: Hamburgerryg m/flødekartofler/salat og dessert med vin / øl og vand samt kaffe/te.
Underholdningen sørger Henry O`Conner for, så vi kan få rørt sangermuskler og bentøjet.
PRIS kr. 200,- pr. deltager. Festen slutter kl. 17.30.
 
Modeopvisning bliver som sagt – Onsdag den 11. oktober kl. 14.00. Pris kr. 50,-.
 
Rostock-tur:  Onsdag den 6. december– Sidste tilmelding- & Betalingsdag: 20. oktober.
 
Julehygge:  - Onsdag den 27. december kl. 14 i Kobberstuen.
 
Generalforsamling, fredag den 23. februar 2024 kl. 10Nærmere om dette i næste info.

HUSK:
hvis ikke andet er oplyst, foregår alle aktiviteter i
 
Aktivitets- & Medborgerhuset ”Kroen” Glumsø.
Med venlig sommerhilsen
Bestyrelsen
 

Sommerbanko 28-7-23
Hanne Andersen vandt 2 x steg flæsk fra Kabyssen en del af Herlufmagle-hallen,
Henri Larsen vandt en gavekurv fra Søgade Begravelse v/Niels Pedersen,
og Karen Nielsen vandt en fodbehandling hos Klinik for fodterapi v. statsautoriseret fodterapeut Susanne Johansen.

Tak til alle.
Glumsø Pensionistforening melder om et godt arrangement
Glumsø Pensionistforening
Bestyrelsen
 
 
Formand:
Kim Larsen                       
Tlf. 24 84 96 15    Mail:  kimlarsen2016@gmail.com

Næstfmd.:    
Joan Hansen                      
Tlf. 23 48 11 58    Mail:  mickhansen@mail.dk

Kasserer:
Kjeld Olsen                       
Tlf. 21 97 23 46    Mail: keoa@turbopost.dk

Sekretær:
Joan Hansen & Kim Larsen i «Fællesskab»  

Den 10. marts 2023 har vi haft bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse blev konstitueret hvilket gav følgende resultat:
 • Formand            Kim Larsen
 • Næstformand     Joan Hansen
 • Kasserer            Kjeld Olsen
 • Sekretær             Joan Hansen & Kim Larsen i «Fællesskab»
Med venlig forårshilsen
Bestyrelsen

Hvordan bliver jeg/vi medlem af Glumsø Pensionistforening?

 
Du vil også hos ovenstående kunne få meget mere at vide om foreningen, ligesom du kan få udleveret et program.
 
Glumsø Pensionistforening har ca. 430 medlemmer og
kontingentet pr. år er kun Kr. 80. I prisen er inkluderet udgivelse af medlemsbladet,
Senior Bladet, 6 gange årligt.


Nyt program omdeles sammen med kontingentopkrævning
(kun 80 kr. for hele året)

Generalforsamling – 2023
Fredag den 24. februar 2023, kl. 10  
 
Dagsorden / Referat  
 
Pkt. 01          Valg af dirigent.
                       Poul Erik Sørensen
                     
Pkt. 02          Valg af stemmetæller.
                      Ulla   -   Hans Hemmingsen
 
Pkt. 03          Foreningens årsberetning og orientering ved                          formanden – til godkendelse.
                      Godkendt se vedlagte bilag.
 
Pkt. 04          Foreningens reviderede regnskab fremlægges af                      kassereren – til godkendelse.
                    Et medlem mente at vi kunne spare                                   Seniorbladet fra D.S.
                      Dette var der ikke flertal for.
                      Regnskab godkendt.                      
 
Pkt. 05          Bestyrelsesforslag, herunder                                                  kontingentfastsættelse og indkomne forslag.
a.                  Kontingentfastsættelse.
                     Et medlem mente vi kunne forhøje det til                        Kr. 100,00.
                     Men bestyrelsen enige om at fortsætte                             med Kr. 80,00.
b.                   Indkomne forslag.
                      Se vedlagte bilag.
               
Pkt. 06          Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
-Kjeld Olsen               Modtager genvalg  Genvalgt
-Tove Stennicke          Modtager genvalg  Genvalgt
-Inger Hemmingsen    Modtager genvalg  Genvalgt
-Gerda Lund               Modtager genvalg  Genvalgt
 
Pkt. 07          Valg af suppleant for 2 år.
-Jørgen Nielsen            Modtager ikke genvalg
-Leif Bækgaard blev valgt.
 
Pkt. 08          Valg af revisor – følgende er på valg for 2 år.
-Knud Østergaard            Modtager genvalg Genvalgt

Pkt. 09.         Valg af fanebærer,
-Ove Olsen                       Modtager genvalg Genvalgt
-Ove Jensen                      Modtager genvalg Genvalgt
 
Suppleant fanebærer.
-Tom Lindholm Jørgensen     Modtager ikke genvalg
Poul Stennicke blev valgt.
Pkt. 10          Eventuelt.
-Alt kan drøftes men ikke godkendes.
-En syntes ikke om maden vi fik på turen til Flensburg.
-En forespurgte om en tur til Lubeck næste gang
-Referent
Joan

Glumsø Pensionistforening

Praktiske oplysninger
HUSK:
hvis ikke andet er oplyst, foregår alle aktiviteter i
 
Aktivitets- & Medborgerhuset ”Kroen” Glumsø,
Storegade 2, 4171 GlumsøForeningen er tilsluttet Kreds Sydsjælland
Som igen hører under Danske Seniorer.
Danske Seniorer råder over kursuscentre bl.a. Rude Strand og Tisville.

 
Foreningens Fane: Stilles gerne til rådighed ved begravelse/bisættelse hvis et medlem ønsker det. Kontakt formanden.                                                        
 
Hvem kan blive medlem?
Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager en social pension, samt enhver, der er fyldt 55 år.
Ægtefæller eller samboende kan optages uden hensyn til alder. Disse er passive medlemmer.
 
Aktive medlemmer kan vælges til bestyrelsen på generalforsamlingen, der holdes hvert år i Aktivitets- og Medborgerhuset ”Kroen”, den sidste fredag
i februar måned.
Passive medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen og har ingen stemmeret.
Der er mange, der i dag gør en indsats for at aktivere de ældre medborgere – der er imidlertid lige så mange, som udtaler sig på de ældres vegne.
For andre kan det synes ligegyldigt, hvem der gør hvad, men for os at se, er der kun et sted, hvor de ældre har medbestemmelse, nemlig i pensionistforeningen.
 
Der er mange fordele ved at være medlem i Glumsø Pensionistforening.

Bliv medlem af
Glumsø Pensionistforening  
Kreds Sydsjælland
 
Vær med til at forme dit arbejdsfrie 
liv og dit samvær med andre 
- til glæde og gavn for dig selv 
og andre

Aktivitet og Medborgerhuset (Kroen)
Storegade 2, 4171 Glumsø

Sommerbanko 28-7-2023

Sild-snaps-smørrebrød mange gæster og gode gevinster.
Glumsø Pensionistforening havde denne Fredag den årlige sommerbanko på kroen i Glumsø.
70 gæster havde valgt at komme til denne lille fest, der blev startet med sang - Hvide/stegte sild + Flæskesteg og oksebryst smørrebrød, det blev skyllet ned med "lidt" snaps-øl og vand.
Da alt dette var overstået, skulle de fremmødte gæster flytte rundt på plader og brikker, hvilket gik rigtigt godt.
Tak  til alle frivillige.
På dagen var der ekstra gevinster ,
Hanne Andersen vandt 2 x steg flæsk fra Kabyssen en del af Herlufmagle-hallen,
Henri Larsen vandt en gavekurv fra Søgade Begravelse v/Niels Pedersen,
og Karen Nielsen vandt en fodbehandling hos Klinik for fodterapi v. statsautoriseret fodterapeut Susanne Johansen.

Tak til alle.
Glumsø Pensionistforening melder om et godt arrangement.