Glumsø Statsskov og Vestergårdsmose
Grøn plan 2009 - 2021 Se side 71 om Glumsø, tryk på billedet
Forslag om oprettelsen af Glumsø Statsskov 2004
læs mere om skoven- tryk her

 
Glumsø Statsskov/Vestergårdsmose
Glumsø Statsskov
Den 7. juni 2004 underskrev Suså Kommunes borgmester Poul Erik Sørensen og Miljøministeren betingelserne for overdragelsen af de kommende skovarealer til Staten. Overdragelsen og underskrivelsen fandt sted i projektområdet. Suså Kommune overdragede i alt ca. 44 ha landbrugsjord til Miljøministeriet ved kontraktens underskrift.
September 2004 nedsattes en arbejdsgruppe, som fik ansvaret for udarbejdelse af et planforslag.
Efterår 2005 igangsattes den egentlige tilplantning.


 
 I Vestergårds Mose er der gjort adskillige offerfund - man har ofret både mennesker og heste. Fra stenalderen er der fundet flintøkser i et såkaldt våddepot samt en forarbejdet vildsvinetand.
Jernalderen er repræsenteret ved fund af bl.a. et offerkar, og fra senere perioder er der fundet dragtspænder.
Gå ind i Vestergårds Mose ad Mosestien og oplev mosens mystik - der finder du yderligere information om de spændende fund. Der er altså tidlige tegn på, at området har været beboet af mennesker. For nutidens besøgende byder naturområdet på fred og ro, bevægelse og frisk luft. Samtidig er skoven med til at sikre vigtige grundvandsressourcer for Glumsø By.


Se mere om hjertestien i Glumsø