Glumsø Station

Kunst i Glumsø
Tragten står ved Glumsø Station
Læs mere om kunst i Glumsø, tryk på foto

Ny trappe til Glumsø Station adgang fra sti på Østergade eller gennem Glumsøparken.

Referat 19.1.2023
8.2 Stationsbygningen:
8.2.1 DSB har planer om at sætte stationsbygningen til salg. Poul BE har bedt om at få oplyst prisen på bygningen, men afventer stadig svar.
 8.2.2 Vedligeholdelse af bedene ved stationen: Visti har skrevet til Banedanmark, og der er kommet gang i renovering af bedet tættest på jernbanen.

Referat 24.11.2022

8-2-1 Stationsbygningen:
DSB har planer om at sætte stationsbygningen til salg. Poul B E har bedt om at få oplyst prisen på bygningen, men afventer stadig svar.
8-2-2 Realdanias kampagne ”Underværker” er måske en mulighed for finansiering.
8-2-3 Vedligeholdelse af bed ved stationen: Visti arbejder videre for at få DSB til at vedligeholde bedet eller endnu bedre få NK til at overtage pasningen, så bedene på stationsområdet bliver ensartede.

Referat fra Lokalrådet 21.4.2022 Vedr. Glumsø Station:
8.4.1 Mads har ikke fået fat i Mogens Hechman fra Banedanmark for at få et bud på, hvad de løbende omkostninger (el, varme mm) er for stationsbygningen, samt for at få et møde med Voxeværket. Mads prøver fortsat. Hvis ikke Mogens H vender tilbage, vil Mads selv aftale et møde med Voxeværket.
8.4.2 Visti afventer svar fra NK (Alex DA) om, hvem der skal vedligeholde hvilke arealer ved stationen.
8.4.3 Køreplan 2021-50: Visti, Poul BE, Mads og Jens BN har sendt et svar til Transportminister m.fl. med opfordring til enkelte, hurtigere tog i myldretiden

Lokalrådets referat 24.2.2022
1.1 Stationen:
1.1.1 Den 25. januar blev der afholdt et møde med Morten Hechman fra DSB Ejendomme. Morten H syntes det er nogle spændende ideer arbejdsgruppen har om udnyttelsen af den gamle stationsbygning. Morten H tager kontakt til Voxeværket og 7Eleven. Morten H vil også kigge på mulige foranstaltninger for at undgå hærværk på perronerne.
1.1.2 Ifølge den nye køreplan bliver rejsetiden til Kbh.H 5 minutter længere end tidligere, og det er stik imod det, der var udmeldt før omlægningen af jernbanestrækningen. Visti skriver på vegne af Lokalrådet til DSB for at gøre opmærksom på de forlængede rejsetider. Samtidig anmoder Lokalrådet om, at de reducerede rejsetider, der var stillet i udsigt, senest indføres i forbindelse med den næste køreplan.
1.1.3 Visti har fået kontakt til den medarbejder i NK, som skal hjælpe med at afklare ejerforholdene på stationens arealer (DSB/BaneDanmark/NK). Visti afventer en tilbagemelding.

Glumsø Station blev genindviet den 16-8-2021, kl. 15 til 16.30 af
minister Benny EngelbrechtKl. 15.00 Transportministeren modtog gæster ved Glumsø Station.
kl. 15.15 Den lokale strikkeklub holdt indvielsesbåndet ud på hver side af trappen til broen over skinnerne, og ministeren klippede båndet over.
kl. 15.20 BaneDanmarks byggeleder, Svend Skodborg Jørgensen viste gæsterne rundt på stationen og fortalte om procesen med at flytte en station og renovere en strækning. 
kl. 15.30 Der var gratis is til alle samt mulighed for at opleve det lokale museums udstilling af cykler. 
kl. 16.30 Tak for i dag

Glumsø Station er færdigrenoveret og det er blevet godt
Der er nogle småting, som er blevet nævnt overfor Banedanmark:
Lys på P-pladsen, opsætning af skraldespande samt et ønske om at få en infotavle over i nærheden af P-pladsen, så man ikke skal helt over til perronen for at se togafgangene. 

 


Har I hørt det ? Glumsø Station genåbner midlertidigt uden billetsalg [👍] [🇩🇰]
I anledning af stationsbygningens 100 års jubilæum har Glumsø og Omegns Lokalråd og Suså Egnshistoriske Forening indgået aftale med DSB om at åbne stationen i juni måned.
Der bliver lavet billede udstilling om stationen gennem 100 år. mm.
Klargøring til festlighederne er startet i dag 20.5.2024

Glumsø Station blev indviet i 1924 og styrkede i høj grad stationsbykarakteren. Efter en nedgangsperiode i slutningen af 1900-årene er det atter stationen, der får folk til at flytte til byen, som er blevet udvidet ganske markant mod nordvest. 
MANDAG 16. august 2021
kom transportminister Benny Engelbrecht til Glumsø for at markere (gen)indvielsen af byens nye station.
Den lokale strikkeklub holdt indvielsesbåndet ud på hver side af trappen til broen over skinnerne, og ministeren klippede båndet over.
Gratis is til alle samt mulighed for at opleve det lokale museums udstilling af cykler.
Se billederne nedenfor. 
Genindvielse af Glumsø Station 16-8-2021, Lokalrådsformand Visti takker BaneDanmark for samarbejdet
Transportminister Benny Engelbrecht på Glumsø station 16-8-2021
Mange var mødt frem i regnvejret til genindvielse af Glumsø Station 16-8-2021
Glumsø Station 30.11.2020
Glumsø Station 9.9.2020
Glumsø Station tog fra Næstved februar 2005
Tog mod Næstved februar 2005
Gå ikke over sporet der kommer tog
Se forskellige videoer

Glumsø 2007


Kenny Films 
fra Glumsø Station 2010

og hans nye fra 2020

𝘓𝘶𝘧𝘵𝘧o𝘵𝘰 𝘢𝘧 𝘢𝘳𝘦𝘢𝘭𝘦𝘵 𝘰𝘮𝘬𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘦𝘯 𝘰𝘱𝘳𝘪𝘯𝘥𝘦𝘭𝘪𝘨𝘦 𝘎𝘭𝘶𝘮𝘴ø 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘮 𝘣𝘭𝘦𝘷 𝘣𝘺𝘨𝘨𝘦𝘵 𝘪 1922, 𝘮𝘦𝘥 𝘢̊𝘣𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘪 1923.
𝘋𝘦𝘳 𝘦𝘳 𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘭𝘪𝘥𝘵 𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯 - 𝘩𝘷𝘦𝘮 𝘬𝘢𝘯 𝘦𝘬𝘴𝘦𝘮𝘱𝘦𝘭𝘷𝘪𝘴 𝘩𝘶𝘴𝘬𝘦 𝘥𝘦𝘵 𝘩𝘷𝘪𝘥𝘦 𝘩𝘶𝘴, 𝘴𝘰𝘮 𝘭𝘢̊ 𝘥𝘦𝘳 𝘩𝘷𝘰𝘳 𝘷𝘪 𝘯𝘶 𝘩𝘢𝘳 𝘱𝘢𝘳𝘬𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨𝘴𝘱𝘭𝘢𝘥𝘴 𝘧𝘰𝘳𝘢𝘯 𝘩𝘰𝘷𝘦𝘥𝘣𝘺𝘨𝘯𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯.
𝘓𝘶𝘧𝘵𝘧𝘰𝘵𝘰. 𝘈̊𝘳: 1936-1938. 𝘖𝘱𝘩𝘢𝘷: 𝘚𝘺𝘭𝘷𝘦𝘴𝘵 𝘑𝘦𝘯𝘴𝘦𝘯,
GamleGlumsø Station
𝘍𝘰𝘵𝘰: 𝘋𝘦𝘵 𝘒𝘰𝘯𝘨𝘦𝘭𝘪𝘨𝘦 𝘉𝘪𝘣𝘭𝘪𝘰𝘵𝘦𝘬


Ny station i Glumsø

GLUMSØ STATION KLAR TIL FREMTIDEN  🚉   🎉
Glumsø-borgere kan glæde sig – den 30. november byder vi jer allesammen velkommen tilbage til en ny og forbedret version af både strækning og station 💚 Stationen er blevet flyttet, ombygget og er ved at blive gjort køreklar til fremtidens el-tog. Se med her, og find ud af, hvilke fordele det har for dig, dyrene og miljøet 

 
Indvielse af Glumsø Ny Station
30. november 2020
 
I stationsbyen Glumsø glæder vi os nu til, efter 8 mdr. nedlukning, igen at få togforbindelse til omverden, ikke mindst København som vi så nu igen kan nå på 50 minutter.
Stationen og dermed togforbindelsen til København, med mulighed for at stige af i eksempelvis Ringsted, Roskilde og Høje Tåstrup, er et af de stærke fundamenter i det aktive handels- og borgerliv byen kan glæde sig over. Som handelsby kan man udover de mere almindelige fødevareforretninger finde både slagter, bager, blomsterforretning og Nordeuropas største forretning med lædermøbler.
Byen er også begunstiget af have mange foreninger, og klubber herunder bl.a. Strikkeklubben som holder til på Loftværket som er en del af Medborgerhuset – Glumsø Kro. Klubben består af bland andet Marianne, Majbritt Inge og Lone. Da de hørte om indvielsen af Glumsø station, syntes de det kunne være en sjov ide at strikke snoren, der skulle klippes over. Som tænkt så gjort, så lige om lidt erklærer Transport- og Boligminister Benny Engelbrecht den nye Glumsø Station for indviet ved at klippe den strikkede snor over, der i farverne rød, hvid, blå illustrere dels DSB-farverne dels den blå Glumsø sø.
 
Pva Glumsø og Omegns Lokalråd
Hilsen Visti

Se BaneDanmarks nyrenoverede station Glumsø
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020, udsigt over støjværnet
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020, udsigt mod Ringstd fra trappetårnet
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020, udsigt fra broen mod Næstved
Åben byggeplads Glumsø Station 9.9.2020, den nye bus- og kys og kør bane
22.12.2020 gelænder sat op ved stiforbindelse fra Østergade til Glumsø Station
DSB/Banedanmark 
har haft åben byggeplads på Glumsø station
Onsdag den 9. september kl. 16.30-17:30 åbnede vi hegnet til vores byggeplads på Glumsø Station, hvor arbejdet med at ombygge stationen er i fuld gang. Det var en unik mulighed for at komme helt tæt på projektet og få en snak med Banedanmarks medarbejdere.
mail: byggepladsvandring_glumso@bane.dk eller på tlf. nr. 9139 9866.
 
Mvh Banedanmark
Referat fra Lokalrådets møde 18.6.2020 vedr. Glumsø Station
7.2 Spor/stations omlægning i/ved Glumsø (Poul, Visti)
7.2.1 Samarbejdet med BD: Samarbejdet går rimelig.
7.2.2 Stiforbindelse. Poul checker med Peter Kapiczynski at man har husket den
7.2.3 Tragt. Kunstner inddrages i fremtidig placering. Visti kontakter Heine
7.2.4 Indvielse: Arbejdsgruppe: Ellen, Poul og Visti. Visti taler indledningsvis med Banedanmark om hvilke tanker, de har gjort sig. Lions (Otto) vil gerne tage sig af traktement (Vi går ud fra, at Banedanmark betaler).
Vi fjerner broerne over Sandbyvej og Holmager 28.3.2020

Når banen lukker for trafik mellem Ringsted og Næstved lørdag den 28. marts, går Banedanmarks entreprenører umiddelbart i gang med at fjerne sporet, og efter få dage river de broerne, der bærer banen over Sandbyvej og Holmager, ned.

Hele sporet og dermed også broerne bliver bygget op igen ca. 8 meter øst for den placering det har i dag. Sporet bliver bygget sammen med de nye spor nord og syd for byen, og dermed bliver sporet rettet ud, så togene kan køre med højere hastighed. Nord for Glumsø ligger det nye jernbanetracé ca. 200 meter vestligere end det spor, som vi nu fjerner. På by-siden af sporet anbringer vi desuden en støjskærm.


Nyt stationsområde

Selve Glumsø Station får en helt ny udformning med forplads med afsætningsplads, bussluse og cykelparkering. Derfor skal vi nedbryde det nuværende stationsområde med skinner og perroner, ligesom den øverste del af jernbanen bliver fjernet. Der kommer nye perroner og en ny gangbro, som bliver bygget op ca. 100 meter længere mod syd end den nuværende.


Bortgravning af bløde aflejringer i nordenden af Østerskov

I nordenden af Østerskov er der et tykt lag med bløde aflejringer, som giver udfordringer for togtrafikken. Det graver vi væk og bygger en ny jernbanedæmning op med materialer, som ikke giver sætninger under de nye jernbanespor. I forbindelse med det arbejde bliver der udført en del gravearbejde, transport og endelig opfyldning og opbygning af en ny jernbanedæmning.


Gener fra arbejdet

Der vil være nogen støj fra arbejdet, som foregår i døgndrift, indtil entreprenørerne helt har fjernet spor, broer og bløde aflejringer.
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.
Derefter vil de forsøge at koncentrere arbejdet til dagtimerne, men i perioder vil det blive nødvendigt at arbejde i nat- og weekendtimer også, blandt andet når de bygger nye materialer ind i jernbanedæmningen.
Der vil desuden være tung trafik i området, mens materialer fra nedrivning og opbygning af spor, broer, støjskærm m.v. bliver transporteret til og fra.
Det vil ikke være muligt at komme på tværs af banen på Sandbyvej og Holmager. Vi har derfor anlagt en midlertidig sti for bløde trafikanter over banen inde på stationsområdet. Vi forventer at kunne åbne Sandbyvej og Holmager for almindelig vejtrafik igen omkring begyndelsen af juni måned.

Yderligere kontakt og information

Hvis du har spørgsmål til arbejdet på Ringsted-Femern Banen, kan du kontakte os på:

- femern@bane.dk
- Telefon 9139 9866

Du kan tilmelde dig nyt om projektet på www.banedanmark.dk/abonnement. Du kan også følge Ringsted-Femern Banen på Facebook.
På dsb.dk/trafikinformation/sydbanen kan du se mere om togtrafikken og de muligheder for erstatning, der er for pendlere. Se også rejseplanen.dk
Vi beklager de gener, arbejdet medfører.

Med venlig hilsen
Udførelseskoordinator

DSB har overdraget brugsretten til underetagen i Stationsbygningen til den gruppe, som arbejder på at udnytte lokalerne til erhverv og kontorer. DSB er interesseret i at få gang i projektet, og de vil rydde lokalerne, herunder fjerne disken i det gamle billetsalg.
Indtil videre er der 1 erhvervsdrivende, som gerne vil lave forretning i et af lokalerne.

Kontor fællesskab i Glumsø Stations Bygning

Vi er lige ved at kunne udleje stations bygningen
Kontakt mig hvis det har din interesse 

Poul Glumsø og Omegns Lokalråd
Pbe@cirkelnet.dk