Glumsø Pensionistforening -- til glæde og gavn for dig selv og andre

Program for 2022/2023  tryk her
 
Bliv medlem af
Glumsø Pensionistforening  
Kreds Sydsjælland
 
Vær med til at forme dit arbejdsfrie 
liv og dit samvær med andre 
- til glæde og gavn for dig selv 
og andre

Aktivitet og Medborgerhuset (Kroen)
Storegade 2, 4171 Glumsø

 

Nyt program omdeles sammen med kontingentopkrævning
(kun 80 kr. for hele året)

 


 

Hvordan bliver jeg/vi medlem af Glumsø Pensionistforening?

 
Du vil også hos ovenstående kunne få meget mere at vide om foreningen, ligesom du kan få udleveret et program.
 
Glumsø Pensionistforening har ca. 480 medlemmer og kontingentet pr. år er kun Kr. 80. I prisen er inkluderet udgivelse af medlemsbladet,
Senior Bladet, 6 gange årligt.

Mødested for alle aktiviteter er i,
Aktivitets- og Medborgerhuset

” Kroen ”   Storegade 2, 4171 Glumsø.

Foreningen er tilsluttet Kreds Sydsjælland
Som igen hører under Danske Seniorer.
Danske Seniorer råder over kursuscentre bl.a. Rude Strand og Tisville.
 
Foreningens Fane: Stilles gerne til rådighed ved begravelse/bisættelse hvis et medlem ønsker det. Kontakt formanden.                                                        
 
Hvem kan blive medlem?
Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager en social pension, samt enhver, der er fyldt 55 år.
Ægtefæller eller samboende kan optages uden hensyn til alder. Disse er passive medlemmer.
 
Aktive medlemmer kan vælges til bestyrelsen på generalforsamlingen, der holdes hvert år i Aktivitets- og Medborgerhuset ”Kroen”, den sidste fredag
i februar måned.
Passive medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen og har ingen stemmeret.
Der er mange, der i dag gør en indsats for at aktivere de ældre medborgere – der er imidlertid lige så mange, som udtaler sig på de ældres vegne.
For andre kan det synes ligegyldigt, hvem der gør hvad, men for os at se, er der kun et sted, hvor de ældre har medbestemmelse, nemlig i pensionistforeningen.
 
Der er mange fordele ved at være medlem i Glumsø Pensionistforening.
For nærmere information, ret henvendelse til et bestyrelsesmedlem.