Glumsø Pensionistforening
Program 2023/24
og faste aktiviteter

Sangkor hver 
mandag kl. 14 til 16


Kortspil tirsdage kl. 19 til 22Formiddagsdans fredage kl. 10 til 11.30
Kom og prøv at danse med

Bankospil fredage lige uger

kl. 14 til 16Program 2023/2024
Kære medlemmer
 
Generalforsamling, fredag den 23. februar 2024 kl. 10.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 
Generalforsamling 23.2.2024
Generalforsamling 23.2.2024
Sommerbanko 28-7-23
Hanne Andersen vandt 2 x steg flæsk fra Kabyssen en del af Herlufmagle-hallen,
Henri Larsen vandt en gavekurv fra Søgade Begravelse v/Niels Pedersen,
og Karen Nielsen vandt en fodbehandling hos Klinik for fodterapi v. statsautoriseret fodterapeut Susanne Johansen.

Tak til alle.
Glumsø Pensionistforening melder om et godt arrangement
Julebanko 15.12.2023
Glumsø Pensionistforening
Bestyrelsen
 
 
Formand:
Kim Larsen                       
Tlf. 24 84 96 15    Mail:  kimlarsen2016@gmail.com

Næstfmd.:    
Joan Hansen                      
Tlf. 23 48 11 58    Mail:  mickhansen@mail.dk

Kasserer:
Kjeld Olsen                       
Tlf. 21 97 23 46    Mail: keoa@turbopost.dk

Sekretær:
Joan Hansen & Kim Larsen i «Fællesskab»  

Den 10. marts 2023 har vi haft bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse blev konstitueret hvilket gav følgende resultat:
  • Formand            Kim Larsen
  • Næstformand     Joan Hansen
  • Kasserer            Kjeld Olsen
  • Sekretær             Joan Hansen & Kim Larsen i «Fællesskab»
Med venlig forårshilsen
Bestyrelsen

Hvordan bliver jeg/vi medlem af Glumsø Pensionistforening?

 
Du vil også hos ovenstående kunne få meget mere at vide om foreningen, ligesom du kan få udleveret et program.
 
Glumsø Pensionistforening har ca. 430 medlemmer og
kontingentet pr. år er kun Kr. 80. I prisen er inkluderet udgivelse af medlemsbladet,
Senior Bladet, 6 gange årligt.


Nyt program omdeles sammen med kontingentopkrævning
(kun 80 kr. for hele året)

Generalforsamling – 2023
Fredag den 24. februar 2023, kl. 10  
 
Dagsorden / Referat  
 
Pkt. 01          Valg af dirigent.
                       Poul Erik Sørensen
                     
Pkt. 02          Valg af stemmetæller.
                      Ulla   -   Hans Hemmingsen
 
Pkt. 03          Foreningens årsberetning og orientering ved                          formanden – til godkendelse.
                      Godkendt se vedlagte bilag.
 
Pkt. 04          Foreningens reviderede regnskab fremlægges af                      kassereren – til godkendelse.
                    Et medlem mente at vi kunne spare                                   Seniorbladet fra D.S.
                      Dette var der ikke flertal for.
                      Regnskab godkendt.                      
 
Pkt. 05          Bestyrelsesforslag, herunder                                                  kontingentfastsættelse og indkomne forslag.
a.                  Kontingentfastsættelse.
                     Et medlem mente vi kunne forhøje det til                        Kr. 100,00.
                     Men bestyrelsen enige om at fortsætte                             med Kr. 80,00.
b.                   Indkomne forslag.
                      Se vedlagte bilag.
               
Pkt. 06          Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
-Kjeld Olsen               Modtager genvalg  Genvalgt
-Tove Stennicke          Modtager genvalg  Genvalgt
-Inger Hemmingsen    Modtager genvalg  Genvalgt
-Gerda Lund               Modtager genvalg  Genvalgt
 
Pkt. 07          Valg af suppleant for 2 år.
-Jørgen Nielsen            Modtager ikke genvalg
-Leif Bækgaard blev valgt.
 
Pkt. 08          Valg af revisor – følgende er på valg for 2 år.
-Knud Østergaard            Modtager genvalg Genvalgt

Pkt. 09.         Valg af fanebærer,
-Ove Olsen                       Modtager genvalg Genvalgt
-Ove Jensen                      Modtager genvalg Genvalgt
 
Suppleant fanebærer.
-Tom Lindholm Jørgensen     Modtager ikke genvalg
Poul Stennicke blev valgt.
Pkt. 10          Eventuelt.
-Alt kan drøftes men ikke godkendes.
-En syntes ikke om maden vi fik på turen til Flensburg.
-En forespurgte om en tur til Lubeck næste gang
-Referent
Joan

Glumsø Pensionistforening

Praktiske oplysninger
HUSK:
hvis ikke andet er oplyst, foregår alle aktiviteter i
 
Aktivitets- & Medborgerhuset ”Kroen” Glumsø,
Storegade 2, 4171 GlumsøForeningen er tilsluttet Kreds Sydsjælland
Som igen hører under Danske Seniorer.
Danske Seniorer råder over kursuscentre bl.a. Rude Strand og Tisville.

 
Foreningens Fane: Stilles gerne til rådighed ved begravelse/bisættelse hvis et medlem ønsker det. Kontakt formanden.                                                        
 
Hvem kan blive medlem?
Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager en social pension, samt enhver, der er fyldt 55 år.
Ægtefæller eller samboende kan optages uden hensyn til alder. Disse er passive medlemmer.
 
Aktive medlemmer kan vælges til bestyrelsen på generalforsamlingen, der holdes hvert år i Aktivitets- og Medborgerhuset ”Kroen”, den sidste fredag
i februar måned.
Passive medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen og har ingen stemmeret.
Der er mange, der i dag gør en indsats for at aktivere de ældre medborgere – der er imidlertid lige så mange, som udtaler sig på de ældres vegne.
For andre kan det synes ligegyldigt, hvem der gør hvad, men for os at se, er der kun et sted, hvor de ældre har medbestemmelse, nemlig i pensionistforeningen.
 
Der er mange fordele ved at være medlem i Glumsø Pensionistforening.

Bliv medlem af
Glumsø Pensionistforening  
Kreds Sydsjælland
 
Vær med til at forme dit arbejdsfrie 
liv og dit samvær med andre 
- til glæde og gavn for dig selv 
og andre

Aktivitet og Medborgerhuset (Kroen)
Storegade 2, 4171 GlumsøEfterårsfest på kroen i Glumsø.
Lørdag 30. september 2023 havde Glumsø Pensionistforening inviteret medlemmer til fest på den lokale "Kro" i Glumsø.
Formanden bød de 65 gæster velkommen til eftermiddagens fest. Der blev startet med Suså sangen, så var festen skudt i gang.
Menuèn kom fra Kabyssen en del af Herlufmagle-hallen v/Ernst Bach og bestod af Hamburgryg tilberedt i sousvide-flødekartofler- årstidens salat, og desserten var citronformage, som de fremmødte gæster tog en stor andel af.
Underholdningen stod Henry O´ Conner for, en Irsk/Dansk spændende person, der var masser af lokale Irske sange i det første sæt/afsnit. Efter pausen blev det yderst danse venlig musik. Der blev danset igennem hele eftermiddagen.
Arrangør fra Glumsø Pensionistforening melder om et rigtigt godt arrangement med rigtig god mad og musik-underholdning.

Efterårsfest med Glumsø Pensionistforening lørdag 30.9.2023
Henry O`Conner

Sommerbanko 28-7-2023

Sild-snaps-smørrebrød mange gæster og gode gevinster.
Glumsø Pensionistforening havde denne Fredag den årlige sommerbanko på kroen i Glumsø.
70 gæster havde valgt at komme til denne lille fest, der blev startet med sang - Hvide/stegte sild + Flæskesteg og oksebryst smørrebrød, det blev skyllet ned med "lidt" snaps-øl og vand.
Da alt dette var overstået, skulle de fremmødte gæster flytte rundt på plader og brikker, hvilket gik rigtigt godt.
Tak  til alle frivillige.
På dagen var der ekstra gevinster ,
Hanne Andersen vandt 2 x steg flæsk fra Kabyssen en del af Herlufmagle-hallen,
Henri Larsen vandt en gavekurv fra Søgade Begravelse v/Niels Pedersen,
og Karen Nielsen vandt en fodbehandling hos Klinik for fodterapi v. statsautoriseret fodterapeut Susanne Johansen.

Tak til alle.
Glumsø Pensionistforening melder om et godt arrangement.