Glumsø HallenUdvidelse af Glumsø Hallens kapacitet

Glumsø Hallen som udnyttes effektivt af såvel skolen (i skoletiden) og byens idræt (efter skoletid) har store problemer med plads til opbevaring redskaber. En stor del af dem, opbevares i øjeblikket ude i selve hallen. Der er Ligeledes behov for, at der kan dyrkes aktiviteter som eksempelvis yoga, spinning, fitness, mindre gymnastikhold i dagtimerne, hvor skolen beslaglægger hallen og gymnastiksalen.

På den baggrund ønskes hallen udbygget med bedre faciliteter for opbevaring af redskaber inklusive et lokale, hvor der kan dyrkes sport i mindre hold.


Glumsø Hallens Cafeterialokale
ser her

Glumsøhallen
Åsøvej 7A

4171 Glumsø