INTERESSE TILSAGN:
Kontaktperson: *
Adresse: *
By: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked *
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
Få mere info om fjernvarme så se disse link
Fakta om fjernvarme (danskfjernvarme.dk)

Få Byvarme i Glumsø - Fjernvarme - E.ON (eon.dk) 

og eller kontakt bestyrelsen i Glumsø Fjernvarme A.m.b.a.
på E-mail: 
gvarmevaerk@gmail.com 


 
 
E.ON Præsentation (2.6 Mb)

16-8-2023
Status er at vi i bestyrelsen for Glumsø Fjernvarme i sommerferien har indsendt et projektforslag for etablering af fjernvarme i byen til Næstved Kommune. Næste step er en behandling i byrådet primo oktober, hvor vi håber på et rungende ja, 🙂 så vi kan komme videre med at sende det i udbud. Men kom gerne forbi vores info stand til KOKS lørdag den 26. august 2023, hvis men vil vide mere. Lige nu er det vigtigt at vi kan indsamle så mange interesstilkendegivelser som muligt fra jer. Tilkendegivelserne er ikke bindende på nogen måde og skal kun give os en indikation af hvor langt vi er.
Vagn Holk

Referat Lokalrådet 15.6.2023
Fjernvarme i Glumsø: Arbejdet går planmæssigt - Det er planen, at alle i Glumsø kan have fjernvarme om 5 år 


 
Referat 25.5.2023 Lokalrådet:
Punkt 7.2  Fjernvarme i Glumsø:

læs referatet tryk her
17-04-2023

Kære fjernvarme interesserede
Her en kort status for bestyrelsens arbejde.
 
Selskabsoprettelsen af Glumsø Fjernvarme trækker ud på grund af ekstraordinære sagsbehandlingstider i SKAT. Den træge sagsbehandling hos SKAT begynder desværre for alvor at påvirke arbejdet med at få etableret fjernvarme i Glumsø.  SKAT er blevet rykket gentagne gange og melder tilbage at det skyldes stor travlhed hos deres sagsbehandlere. Derfor er bestyrelsen på nogle områder lidt fastlåst i forhold til at komme videre i processen.
Alligevel er det lykkes os nu at indgå en aftale med energiselskabet E.ON om, at udarbejde et egentligt projektforslag for etablering af fjernvarme i Glumsø.
 
Aftalen omfatter nødvendig og relevant bistand til udarbejdelse, indsendelse og kommunal behandling af projektforslag frem til endelig kommunal godkendelse for fjernvarme i Glumsø by. 
Vi forventer at kunne indsende projektforslaget til Næstved Kommune i løbet af juni måned.
 
Når projektforslaget er endelig godkendt, kan vi sætte arbejdet i gang med at lave udbudsmateriale og herefter sætte arbejdet i udbud.
 
Hilsen Vagn Holk Lauridsen 
Formand for bestyrelsen
Glumsø Fjernvarme.

 
 
Glumsø Fjernvarme A.m.b.a. er nu stiftet !

25. januar 2023 var dagen hvor selskabet Glumsø Fjernvarme A.m.b.a.. blev stiftet.
Cirka 80 personer var mødt op i den Gule Cafe til den stiftende generalforsamling. Efter kort velkomst fra Lokalrådets formand tog Vagn Holk over og fortalte om processen man skal igennem for at nå endemålet – fjernvarme i Glumsø by.
 
Efterfølgende var en gennemgang/debat over de fremlagte vedtægter, hvorefter de blev vedtaget med stor majoritet.
Til bestyrelse var opstillet 6 mand og 2 suppleanter. Da der ikke var modkandidater blev disse valgt til selskabets første bestyrelse.
 


Referat fra mødet --se nedenstående :
Referat stiftende generalforsamling - Glumsø Fjernvarme amba - 2023-01-2 (0.7 Mb)

Vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling 25-1-2023 - se nedenstående:
Vedtægter - Glumsø Fjernvarme amba - 2023-01-25 (0.3 Mb)


Interesse tilsagn 27. december 2022Status
(10. marts 2023) på bestyrelsens arbejde med etablering af fjernevarme i Glumsø -
se nedenstående:
Statusbrev 10. marts 2023 (72.3 Kb)

Fjernvarme i Glumsø? 
Borgermøde den 13. oktober kl 19.00 i Glumsø Hallen.
 
Glumsø & Omegns Lokalråds bestyrelse var den 16. september til et møde med Næstved Kommune og Energiselskabet E.ON. Formålet med mødet var at informere Lokalrådets bestyrelse om mulighederne for at etablere fjernvarme i Glumsø By.
 
Lokalrådets bestyrelse fandt informationerne interessante, og de ønsker, at alle borgere i Glumsø skal oplyses om mulighederne så hurtigt som muligt. Derfor bliver der afholdt Borgermøde i Glumsø Hallen den 13. oktober kl. 19.00, hvor Næstved Kommune og Energiselskabet E.ON deltager. På mødet vil man også spørge deltagerne, hvem der er interesseret i at tilslutte sig fjernvarme i Glumsø By og hvem, der vil deltage i en arbejdsgruppe omkring oprettelse af Glumsø Byvarme.
 
Bestyrelsen for Glumsø & Omegns Lokalråd, håber at rigtig mange af borgerne i Glumsø vil møde op.