Glumsø Boligudvikling


Boligudvikling – tiltrækning af nye borgere til byen

I Glumsø har vi rigtig mange muligheder - Café, biograf, butikker, museum, supermarkeder, badesø, hundeskove, togstation, lægehus og apotek. Frivillige og foreninger. Bibliotek og borgerservice. Børneinstitutioner og erhverv som slagteri, elektrikere, VVS, tømrer, m.m.

Dette vil vi meget dele med andre bl.a. tilflyttere til byen. Derfor har Lokalrådet i en årrække arbejdet på muligheden for at bygge flere boliger i området. Der er nu 3 områder, der er under udbygning, hvor der forventelig kan etableres omkring 240 boliger (ejer, lejer, andels, etc.).
Lokalrådet ser det som en vigtig opgave at medvirke til at tiltrække stor diversitet af nye borgere til disse boliger.


1. Spånpladegrunden, (Møllegården, Fabriksvej, Nyvej) Boligselskabet Sjælland

2. Søpark Alle 1, Birch Ejendomme

3. Sorøvej 17, bygherren (Teas)
 

Nyvej/
Fabriksvej/Hjertestien i Glumsø

Nye vejnavne i området:

Møllekrogen og Møllesvinget

Der bliver også udstykket byggegrunde tæt på Møllegården/Fabriksvej
 


Referat 20.4.2023
Spånpladegrunden: Birch ejendomme har ikke fået svar på, hvornår de kan byde på en byggegrund. Det er til vurdering, om der evt. skal føres fjernvarme ud til området.

Referat 19-1-2023
8.1.5 Spånpladegrunden: Byggemodning er planlagt med opstart i februar 2023 og færdig august 2023
30-1-2023 Skrev Sjællandske om byggeriet
Om kort tid starter endnu et boligbyggeri i Glumsø. Boligselskabet Sjælland vil bygge 40 nye rækkehuse, Søgården. Bæredygtige boliger i træ, beliggende mellem Glumsø Sø og Glumsø Skov i stationsbyen mellem Næstved og Ringsted. Rækkehusene vil efter planen være klar til indflytning i løbet af 2025.
30-1-2023 Skrev Sjællandske om byggeriet
Om kort tid starter endnu et boligbyggeri i Glumsø. Boligselskabet Sjælland vil bygge 40 nye rækkehuse, Søgården. Bæredygtige boliger i træ, beliggende mellem Glumsø Sø og Glumsø Skov i stationsbyen mellem Næstved og Ringsted. Rækkehusene vil efter planen være klar til indflytning i løbet af 2025.
Nu 15. januar 2023 er byggeprojekt Søgården så småt gået igang på Fabriksvej/Nyvej i Glumsø. Det er søgerender som museet tjekker for evt. historik.
Her kommer parcelhus grunde og lejeboliger. Det er boligselskabet Sjælland som vil bygge Søgårdens 40 trærækkehuse tæt på Glumsø sø og hjertestien.
De 66 rækkehuse tæt på stendyssen blev udlejet på 14 dage. Nu bliver der nogle villaer i dejlige og rolige omgivelser og i smuk naturområde til salg, for mange har valgt at flytte ind i de nye rækkehuse.
Hold øje med ejendomsmæglerne, hvis du vil købe hus i vores skønne Glumsø.
Referat 24.11.2022: 
Byggemodningen forventes færdig til august 2023
referat 17.3.2022
Spånpladegrunden: Ansøgning om kombineret cykel- gangsti til/fra området er sendt til NK
 
Lokalrådets referat 24.2.2022
punkt 8 Boligudvikling i Glumsø:
1.1.1 Spånpladegrunden: Man kan følge arbejdet med at byggemodne mm på: Kommende byggegrunde | Næstved Kommune (naestved.dk) Boligselskabet Sjælland forventer at starte byggeriet af deres lejligheder ultimo 2022. Man kan allerede nu lade sig skrive op på: www.bosj.dk
LOKALPLAN 104, Fabriksvej/Møllegården/Søgården (skriv dig op her)
Boligbebyggelse, naturkvaliteter og nye fællesskaber er blandt de vigtigste
parametre for udviklingen af et nyt boligområde ved Glumsø Sø
og danner rammen for den nyelokalplan. 
SE HELE LOKALPLANEN nedenfor


Søpark Alle 3 A - 25 E, (Brynet) Glumsø
23. september 2023 alle er flyttet ind i de 66 rækkehuse i Glumsø
1. juli 2023 flyttede den første gruppe borgere ind i de nye rækkehuse, Søpark Brynet, Søpark Alle 3A til 25E, Glumsø
16-3-2023 Landskabet biver genskabt med snart grønne områder
22-2-2023 Nu er de sidste blokke af rækkehuse på
Søpark Alle 3a - 25e klar til at få lagt tag.
Januar 2023 udlejningen er gået stærkt, på 14 dage blev næsten alle 66 boliger bestilt og udlejet.
10/11-22 var en lille delegation fra Lokalrådet på guidet rundtur på byggegrunden Søpark Alle 1, hvor Birch ejendomme er i færd med at bygge 66 rækkehuse, som størrelsesmæssigt vil komme til at variere fra 65-125m2 og fra 2-5-værelser.
Som det ses på billedet, er området i øjeblikket en typisk byggeplads med de første huse under opførelse opkørte veje og store jordbunker, men turen kunne alligevel give indtrykket af et område der, når det bliver færdigetableret, vil ligge naturskønt på et stærkt skrånende terræn med udsigt til skov og engareal. Der vil fra Birch Ejendomme blive åbnet for udlejning først i det nye år med de første huse klar til indflytning 2.kv. 2023 og alle boliger færdige over sommeren 2023. Vil du vide mere kan du kan du kigge på dette link Lejebolig i Glumsø - Se rækkehuse her - Birch Ejendomme, og her også få mulighed for at allerede nu at skrive dig på en interesseliste hos Birch Ejendomme.
Tryk her eller på foto

Referat 24-2-2022
Søpark Allé: Birch Ejendomme forventer at starte byggeriet her i foråret, og at de 66 rækkehuse vil være klar til indflytning i sommeren 2023. Visti sætter tilkørselsveje til boligerne på dagsordenen til næste møde.

December 2021
Lokalplan 135, Søpark Alle, Glumsø
Lokalplanen giver mulighed for, at realisere ca. 65 boliger som tætlav bebyggelse og sikrer en hensigtsmæssig vejadgang fra Søpark Allé. Endvidere sikrer lokalplanen, at de rekreative ruter langs Glumsø Statsskov og forbindelserne til de nordligt beliggende, grønne områder fastholdes. 

Borgermøde
I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der

borgermøde den 27.01.2022 kl. 16:30-18:00 digitalt

10 ugers offentlig høring
Forslaget er fremlagt fra den 10.12.2021 til den 18.02.2022. Herefter vil Plan-, Kultur og Lokaldemokratiudvalget tage stilling til sagen.

Skriv dig op her hos Birch Ejendomme

Øvrige planer
Referat 20.4.2023
Sorøvej 17: Der har været afholdt et nabomøde på byggegrunden med NK. Der var en grundig debat om projektforslaget. NK vil se på projektforslaget igen.

Referat 19.1.2023
8.1.4 Sorøvej 17: Der er fremsendt oplæg til lokalplan. NK vil afholde et forborgermøde i marts måned. De nærmeste naboer vil blive inviteret via e-Boks.


Referat 18-8-2022
9.1.7 Sorøvej 17:
Ejeren af Sorøvej 17 har også købet den ubebyggede grund på Vibevej. Ellers ikke noget nyt.

9.1.8 Åsøvej 4A:
Ejeren har fået afslag fra NK om opførelse af 17 ældreboliger på grunden. Afslaget er begrundet i, at det bliver for mange boliger på det pågældende areal. 

referat 17.3.2022
Sorøvej 17: Antallet af boliger ønskes udvidet fra 12 til 18, hvis det lykkes at tilkøbe Vibevej 5. Lokalrådet er orienteret om, at nogle borgere har sendt NK nogle spørgsmål vedr. anvendelsen af grundene for at få afklaret: hvad NK vil med Vibevej 5, hvordan NK forholder sig til antallet af boliger, antal etager på boligerne samt til- og frakørsel og herunder belastning af Lærkevej i forbindelse med byggeriet. Taes har endnu ikke indsendt udkast til lokalplan for området.

Referat 24-2-2022
Sorøvej 17: Med baggrund i planerne om byggeri på grunden Sorøvej 17, var Lokalrådet i starten af februar vært for et kaffemøde med bygherren (Teas), naboerne samt beboerne på Lærkevej. Lokalrådet fungerede som mødeleder. Der er mulighed for, at byggeriet bliver større end først antaget, idet NK har besluttet at sætte deres grund på Vibevej 5 til salg. Grunden støder på til Sorøvej 17 og Teas er interesserede i at tilkøbe grunden. Beboerne i området er bl.a. bekymrede for, hvordan det vil lykkes at få trafikken til og fra bebyggelsen afviklet.

LÆS HELE LOKALPLANEN FOR SPÅNPLADEGRUNDEN I GLUMSØ (8.0 Mb)

SÅDAN KOMMER DU IGANG

ALLE forslag og ideer vil blive videregivet til kommunen men Lokalrådet forbeholder sig ret til, primært at støtte planer som i udstrakt grad medvirker til at bringe nye borgere til byen.

Forslagene skal være med udgangspunkt i eksisterende loklaplan for området
Er der elementer i lokalplanen som ikke harmonerer med dine ideer skal dette anføres i dit ideoplæg.

Der er fra Lokalarådet nedsat en arbejdsgruppe omkring boligbyggeri/udnyttelse af Spånpladegrunden.

Er du i tvivl om noget er du meget velkommen til at kontakte gruppen. Gruppen består af:
Visti Christoffersen / ervichr@gmail.com / mobil 41232612
Poul Eriksen / pbe@cirkelnet.dk / mobil 22116722
Thor Temte / thor.temte@gmail.com / mobil 25450563
Elisabeth Tramm / tramm210@gmail.com / mobil 30296566

Du kan også kontakte os ved at skrive i bloggen her til højre.  

Sådan gør du:

Nedfæld dine ideer i skrift, skitser og billeder max 25 MB.

Følgende formater kan anvendes . doc/docx -  xml/xmls - PDF - PNG - JPG - Word   

Send dine dokummenter til : pbe@cirkelnet.dk 

Du vil hurtigst mulig få en bekræftigelse på at vi har modtaget dine dokumenter.

 CHAT forum. Her kan du skrive spørgsmål og indlæg omkring boligbyggeri i Glumsø.

Spørgsmålene og indlæg vil blive synlige hvis de har almen interesse.
Email (vil ikke blive vist)
Kontaktperson: *
E-mail: *
Besked *
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
Forslag til bedre infrastruktur. Bedre trafiksikkerhed for cyklister og motionister: Anlæg af cykelsti eller 2 minus 1 vej på Åsøvej ml. Tyvelse og Glumsø. Det vil give god mening da der mange skoleelever i området omkring Tyvelse og vejen er kategoriseret som farlig skolevej. Anlæg af en mere sikker vej vil gavne både skolebørn og motionister!
Har det ikke før været planen at der skulle laves 2 minus 1 vej på denne strækning? Hvad blev der egentlig af det?
Mvh Anders

Kontaktperson: Lone Laursen

Besked:
Vi magler et hospice i Næstved kommune. Det ville være en super beliggenhed i forbindelse med boliger, skabe lokale arbejdspladser, besøgende/pårørende ville nemt kunne komme hertil med tog og bus.......tryk her og se hospice planer