Glumsø og Omegns Ældreklub
Ældre- klubben
er for alle Borgere over 60 år, samt førtidspensionister
"i vores område."
 
Medlemsgebyr
50 kr. for hele sæsonen
Som betales ved første møde man deltager i efter 31-07-22

 

 Kontakt
Bestyrelsesmedlemmer:

 
Formand....... John Eigil Hansen, Spurvevej 10 d. 4171
26 84 82 50
Næstformand. Poul Stennicke, Østergårdsvej 35, 4171
41 42 51 84
Kasserer........  Bente Andersen, Vejgården 13, 4160
61 34 59 21
Sekretær........ Bente Andersen, Vejgården 13, 4160
61 34 59 21
Bst.medlem.... Ingrid Christensen, Ringstedvej 5 B, 4171
20 96 21 01
Bst.medlem.... Annelise Hesselberg, Platanvej 85 B. 4684
51 34 98 70
Bst.medlem.... Asta Holm, Østergårdsvej, 4171
29 64 58 80
Bst.medlem.... Ellis Akselsen, Stendyssevej 8, 4171 
29 89 13 26
Bst.medlem.... Sonja Larsen, Glumsø parken 4. st.th. 4171. 
29 63 70 12
Bst.medlem.... Anker Hansen, Østergårdsvej 12, 4171 
27 54 10 71
Bst.medlem    Minna Hansen, Østergårdsvej 12, 4171     
25 70 36 28

Ret til ændringer forbeholdes.
Venlig hilsen Bestyrelsen)
Forbehold for Corona restriktioner
Faste aktiviteter
Nyt program 2022/2023
Gamle traditioner
Bestyrelsen glæder sig igen i år til at byde jer velkommen til en ny sæson i Glumsø og omegn's Ældreklub.
 
Medlemsgebyr
50 kr. for hele sæsonen
Som betales ved første møde man deltager i efter 31-07-22
 
Onsdags
Arrangementer:
Pris pr. gang inkl. Kaffe 50 kr.
Derudover er der ekstra gebyr for særlige arrangementer som
fastsættes senere.
Tilmelding skal ske til bestyrelsen
Senest mandagen før
 
Mødested: Hvor intet andet er anført
Medborger og Aktivitetshuset " Glumsø Kro "
 
Kortspil
Tirsdage i ulige uger fra kl. 13.30 — 16.30
Start den 02-08-2022 til 20-06-2023
 
Bankospil
Fredage i ulige uger kl. 14.00 —17.00
Start den 05-08-2022 til 23-06-2023
 
God og glad gymnastik. v. Birgitte Rydahl Nielsen
Onsdage kl. 10.00 - 11.00. (05-10-2022 - 29-03-2023)

 

 
Andre aktiviteter
Arrangementer:
  
Modeopvisning
Onsdag d.19. april kl. 14.00.
Fra Seniorshoppen.DK
 
Forårsfest sammen med Glumsø Pensionistforening
Lørdag d. 13. maj kl. 12.30

(De farende Svende- underholder)
 
(Ret til ændringer forbeholdes. Venlig hilsen Bestyrelsen)