Glumsø City Night 2022 onsdag 25. maj kl. 15-21.  
 | Facebook

 Kim Larsen skriver:
 

City Night i Glumsø med fokus på Glumsø løbet 2022.
172 glade løbere i alle aldersgrupper var Onsdag aften mødt op til motion, der var 2 km, 5 km og 10 km ruter.
Formand for Glumsø Gymnastikforening Lone Bech holdt tale.
Som nogle af billederne viser, artede vejret sig ikke fra den bedste side, der var ingen sure miner fra løberne, ej heller fra den lille hund, som også er på et af billederne.
2 km blev vundet af børrenene Karl og Isabella.
5 km i alderen 11 - 14 år blev det Anna og Malthe.
5 km voksne blev vinderne Jacob Nielsen og Solveig Søvind.
10 km voksne blev vinderne Pernille Villumsen og Christian Svendsen.
Der blev udtrukket 2 gaver på startnumrene, og det blev Nick Langkjær og Martin Havregaard,
Mathilde Larsen v/Krea By Mathilde havde sponseret 2 flotte buketter til de 2 sidst nævnte.
Efter løbet var der "sluk efter" på Cafe Rejseladen.


 
 
 


 
City Night den
9. juni 2023

Foto Kim Larsen 2017


Julemanden kommer
2. december 2023

Foto fra 2011
 
Glumsø Erhverv tidliger Byens børn 
Beskrivelse:
 
Glumsø Erhverv er en fleksibel arbejdsgruppe under Lokalrådets paraply. Vi er "bøjelige" i forhold til den opgave, der skal udføres.

Indvielse af Hjertestien var en kæmpeudfordring, som krævede mange hænder! Fastelavn er blevet rutine, der kan klares af to m/k.
 
Glumsø Erhverv arrangerer også "City night" med aften-åbning af alle butikker. Der er masser af liv i Storegade og som regel et stort motionsløb rundt om søen.
 
Glumsø Erhverv er bagmænd/-kvinder for jule-eventen, som altid lægges i 1. lørdag i advent.
 Arrangementet rummer store muligheder for at aktivere mange folk i alle aldersgrupper.
Punkter fra Lokalrådsmødet 19-1-2023:
4.2.2 Poul BE orienterede om, at Glumsø Erhverv fortsat arbejder 
på at oprette en ”flere butikker i butikken”, dvs. at flere forskellige handlende kan sælge deres varer fra det samme lokale. Glumsø Erhverv vil gerne have hjælp til at finde nogle små virksomheder, som vil indgå i ”butikken”.
 4.2.3 Glumsø Erhvervs kommende arrangementer:
 4.2.3.1 City Night den 9. juni
 4.2.3.2 Halloween
 4.2.3.3 Julemanden kommer den 2. december
Februar 2022
18-20 personer, repræsenterende erhvervsliv og foreninger Glumsø, var i går mødt op i Hallens Cafeteria. Her havde Glumsø Erhverv (tidligere Byens børn) inviteret til en debat og tilrettelæggelse af mulige fremtidige aktiviteter i byen, dels de velkendte som eksempelvis City Night, KOKS, Julemanden m.m. dels eventuelle nye tiltag som Tour de Glumsø 2022, Skøjtebane i byen, Torvedag og ovre i det mere eksotiske, måske snekanon på kælkebakken. Der blev, som vanlig, efterlyst flere ”hænder” til at medvirke til tilrettelæggelse og udførelse af aktiviteterne. I den forbindelse kunne man glæde sig over at lokalrådet på mødet kunne præsentere de igangværende planer for udbygning af Glumsø by, der anslået vil give en tilflytning på 500-600 personer.
 
Referat fra mødet 6/1 2020
 Jan Wengberg blev enstemmigt valgt til referent og ordstyrer.
Der har været i alt 4 arrangementer i 2019, hvor Byens Børn har stået for de 3. Det første var fastelavn. Det var Superbrugsen der stod for det, og da det kun var Helle der havde deltaget med børnene, var det svært at evaluere. Jeg har efterfølgende talt med Palle fra Superbrugsen, som oplyser at det blev afholdt i gården bag Superbrugsen, da Rejseladen var optaget. Alt i alt et glimrende arrangement med god opbakning.
      
Det næste arrangement i rækken, var City-Night den 4. juni. Vejret var godt, der var knapt 100 løbere til glumsøløbet. Dog manglede der nogle Amerikanerbiler hvilken vi også har modtaget en undskyldning for. Det unge håbefulde band STENGANG afsluttede aftenen på festlig vis.
 
KOKS afholdes af KOKS udvalget, i 2019 prøvede man at holde festen over 2 dage. Fredag aften for de unge og den sædvanlige fest med kræmmere og musik. Der var omdelt en flot brochure som man vil gøre endnu bedre for annoncørerne i 2020, hvor det også bliver over 2 dage. Der blev nævnt at der manglede højtaler/lyd i den østlige ende af Storegade. (fra bageren og ned imod Rejseladen).
 
Julemanden kom også til Glumsø den sidste lørdag i november. Sammen med 14-16 ryttere fra rideskolen. Og sluttede af med dans om træet på kroen, hvor Rejseladen solgte æbleskiver.
 
Regnskabet 
 
Det blev besluttet at kontingentet igen skulle være 500,- pr. år. Man kan benytte MobilPay nr. 54590 eller overføre til vores konto 2520-0718351502. Husk at oplyse hvor betalingen kommer fra. Kontingentet bedes indbetalt senest 28/2 2020.
Alle virksomheder i Glumsø området er velkomne.
 
Superbrugsen tager sig af fastelavn, som bliver lørdag d. 22/2 2020. Loftværket vil gerne deltage med at hjælpe med kostumer op til fastelavn.
 
City-Night bliver torsdag d.4/6 2020. Der blev nedsat et udvalg med Visti, Camilla og
Helle som tovholder. Benedicte nævnte at Rejseladen holder længe åbent denne aften.
 
KOKS afholdes i år fredag og lørdag d. 28-29/8
 
Jul i Glumsø bliver i år lørdag d. 28/11. Udvalget består af Rejseladen ved Hanne Lis, Helle og Jan. Der var et ønske om en minimesse. Vi taler stadig om ny julebelysning i Storegade.
 Poul vil lave et forslag
 
Visti orienterede på vegne af lokalrådet, om byggeriet på jernbanen og hvilke gener dette medfører, Viadukten på Nyvej/Sandbyvej og Holmager bliver lukket i en periode. Hold jer orienteret på nettet. Han orienterede ligeledes om Spånplade grunden.
 
Man blev enige om at ændre vores navn, Byens Børn til Glumsø Erhverv. Hvilket siger mere
om hvad vi laver.
Referat fra mødet 6/1 2020
 Jan Wengberg blev enstemmigt valgt til referent og ordstyrer.
Der har været i alt 4 arrangementer i 2019, hvor Byens Børn har stået for de 3. Det første var fastelavn. Det var Superbrugsen der stod for det, og da det kun var Helle der havde deltaget med børnene, var det svært at evaluere. Jeg har efterfølgende talt med Palle fra Superbrugsen, som oplyser at det blev afholdt i gården bag Superbrugsen, da Rejseladen var optaget. Alt i alt et glimrende arrangement med god opbakning.
      
Det næste arrangement i rækken, var City-Night den 4. juni. Vejret var godt, der var knapt 100 løbere til glumsøløbet. Dog manglede der nogle Amerikanerbiler hvilken vi også har modtaget en undskyldning for. Det unge håbefulde band STENGANG afsluttede aftenen på festlig vis.
 
KOKS afholdes af KOKS udvalget, i 2019 prøvede man at holde festen over 2 dage. Fredag aften for de unge og den sædvanlige fest med kræmmere og musik. Der var omdelt en flot brochure som man vil gøre endnu bedre for annoncørerne i 2020, hvor det også bliver over 2 dage. Der blev nævnt at der manglede højtaler/lyd i den østlige ende af Storegade. (fra bageren og ned imod Rejseladen).
 
Julemanden kom også til Glumsø den sidste lørdag i november. Sammen med 14-16 ryttere fra rideskolen. Og sluttede af med dans om træet på kroen, hvor Rejseladen solgte æbleskiver.
 
Regnskabet 
 
Det blev besluttet at kontingentet igen skulle være 500,- pr. år. Man kan benytte MobilPay nr. 54590 eller overføre til vores konto 2520-0718351502. Husk at oplyse hvor betalingen kommer fra. Kontingentet bedes indbetalt senest 28/2 2020.
Alle virksomheder i Glumsø området er velkomne.
 
Superbrugsen tager sig af fastelavn, som bliver lørdag d. 22/2 2020. Loftværket vil gerne deltage med at hjælpe med kostumer op til fastelavn.
 
City-Night bliver torsdag d.4/6 2020. Der blev nedsat et udvalg med Visti, Camilla og
Helle som tovholder. Benedicte nævnte at Rejseladen holder længe åbent denne aften.
 
KOKS afholdes i år fredag og lørdag d. 28-29/8
 
Jul i Glumsø bliver i år lørdag d. 28/11. Udvalget består af Rejseladen ved Hanne Lis, Helle og Jan. Der var et ønske om en minimesse. Vi taler stadig om ny julebelysning i Storegade.
 Poul vil lave et forslag
 
Visti orienterede på vegne af lokalrådet, om byggeriet på jernbanen og hvilke gener dette medfører, Viadukten på Nyvej/Sandbyvej og Holmager bliver lukket i en periode. Hold jer orienteret på nettet. Han orienterede ligeledes om Spånplade grunden.
 
Man blev enige om at ændre vores navn, Byens Børn til Glumsø Erhverv. Hvilket siger mere
om hvad vi laver.