Glumsø og Omegns Lokalråds By-pedeller
Glumsø Bypedeller samledes 12.5.2024 for at aftale, hvilke opgaver som skal i gangsættes for Glumsø Lokalråd.
Vagn bød velkommen og havde noteret alle opgaverne på tavlen, de frivillige bypedeller valgte, hvilke opgaver de ville tage sig af.
Har du brug for et samvær og har lyst til at hjælpe lokalrådet med en lille opgave, er du velkommen til at kontakte Vagn Holk
Der er brug for flere bypedeller,
kan du lide at slå græs?
Kan du lide at hjæpe med små reparationer?
Er du god til edb programmer - hjemmeside?
Vil du være med til at sætte flagstænger op i byen?
Bypedellerne er frivillige og udfører ad hoc opgaver.
Opgaver, de synes, der er sjove at arbejde med.
Vagn har en liste over opgaver, som Bypedellerne vælger fra.

Vil du hjælpe lokalrådet - så meld dig som bypedel
det er frivilligt arbejde  - hyggeligt at mødes - og en gang imellem spise sammen.
Hilsen Vagn
tlf. 2176 9867 
Kære alle
Så er det med at komme ud af vinterdvalen, kridte skoene, tage et par knæbøjninger og finde arbejdshandskerne, for nu tager vi  fat på en ny sæson for bypedellerne i GLUMSØ  [😀] . 
Per har gjort det lille værksted fint i stand med at lave hylder og hængt værktøj op.
Poul har stillet sin trailer til rådighed som står klar bag ved skurvognen. 
SÅ velkommen til i skuvognen den 5. maj 2023 kl. 10.00. Her er frisk kaffe/the og 2 slags basser. Vi snakker om løst og fast,  kigger på listen og aftaler et par opgaver.
Jeg glæder mig til at se jer
Velmødt !
Venlig hilsen Vagn   

Kære bypedeller
Palle siger mange tak til at vi kan mødes den 5. november 2023, kl. 10.00 - 14.00
Og lave nogle opgaver for ham
Vi starter med en kop kaffe og en "basse" kl. 10.00
Meld gerne lige tilbage til mig om din detagelse
Vel mødt til så mange som muligt !
Hilsen Vagn

Referat 22.4.2023
Kære alle !
Så er det vist på høje tid at jeg får skrevet ud til jer
Håber i er friske på nogle nye opgaver der altsammen bidrager så fint til vores by. Jeg skrevet jeres navne ind med fed nednefor. Det er opgaver udover de af jer som har driftsopgaver med  feks.smørhullet og sansotektet mv.
I skal selv sørge for at aftale opgaverne med hinanden 
Nederst i mailen har jeg skrevet jeres telefonnumre ned, så i kan få fat i hinanden 
 
Vi mødes igen i  skurvognen lørdag den 10. juni kl. 09.00
for at samle op på status for opgaverne

 
Husk at gemme kvitteringer for de materialer i køber ind
Taget på smørhullet
Omkring taget på smørhullet har lokalrådet fået Næstved kommune til at kigge på at reparere det - og så er den jo klaret :-)
Slå græs under hegnet ved folden samt ved tingstedet et par gange om året
Kunne være en opgave for Per måske i samarbejde med Visti ?
"Flydebøjer" til hegnstråd i den nye fold
Vagn taler lige med Ellen Wejdling om en mulig løsning
Stakit ved biografen 
Vagn taler lige med biografen omkring det 
Sætte gelænder op indenfor ved trappe på rejseladen
 Bjørn er i gang med det
Spang ved jernbaneterrænet langs Skovgårdvej og Forbedring af underlag med stabilgrus ved jernbane terrænet
Mogens har kigget på det og ved hvad der skal bruges.  Kan Tonny og Erik hjælpe her  ?
Behandle bænke ved rejseladen 4 stk + de 2 ved smørhullet
Den klarer Jørgen og Carsten
Male skurvognen
En opgave for Tonny og Erik
Sætte/ skifte dupper under stole i hallens cafeteria
Per kigger på det sammen med Visti
Spang ved speedwaybanen forlænges
Den kigger Mogens og Bjørn på
Forbedre sikkerhed for cykeltyveri ved den aflåste cykelparkering
Bjørn, Mogens og Visti kigger på det

Mange hilsner fra Vagn

Bypedellerne 9. april 2022
Kære bypedeller
Tak for et fint opstartsmøde !
NB: VIGTIGT punkt som jeg glemte!
Vi har i lokalrådet besluttet at alle registrerede bypedeller får en polo shirt eller lignende med logo på.
Du skal derfor lige kigge i nakken og melde din trøjestørrelse tilbage til mig hurtigst muligt eller i ugen efter påske.

Vi aftalte følgende:
Under ”hængere fra 2021”
1. Terrassen ved kroen
Der mangler lige et sidste bræt der skal monteres. (Gerne inden den 24. april, hvor Rejseladen holder 15-års fødselsdag.)
Erik og Bjørn indkøber træbrædder som også kan anvendes til projekt ”trædebræddder” bagved speedwaybanen.
2. Skurvognen
Bjørn kigger på de sidste ting i forbindelse med skurvognen.  Herunder fugning og tætning rundt ved dør of vinduer, samt lister der skal genmonteres. I gavlenderne mangler der ligeledes lidt finish. Skurvognen skal have en omgang maling mere i løbet af sommeren. Bjørn indkøber maling af samme slags som sidste gang.
Tonny hjælper gerne med at male, når den tid kommer. Bjørn aftaler videre med et par bypedeller mere for hjælp til færdiggørelsen af skurvognen.
Vagn køber og monterer rullegardin til vinduet ind til værkstedet
Vagn flytter nøgleboksen om på gavlen af skurvognen
Per donerer sin trykluftkompressor til skurvognen, samt en buskrydder.  
Tonny spørger hos Lions efter en elkedel og en kaffemaskine til skurvognen.
3. Maling af flagstænger
Der udestår at male de sidste ca. 10 flagstænger – Tom og Tonny færdiggør dette når det bliver varmt nok til at male (malingen står i skurvognen, men tjek lige om det er godt nok endnu)
4.  ”Trædebrædder ” over det ofte våde stykke på stien til Vesterskov (bagved speedwaybanen)
Her blev det aftalt at der også nedgraves et par tværgående rør så vandet kan løbe under stien
Herefter laves der ca. 8 meter lang sammenhængede trædebrædder (ca. 50 cm bred)
Erik, Mogens og Bjørn kigger på det. Tonny nævnte i den forbindelse at han har noget træ som han gerne donerer til diverse projekter. Tonny kører forbi skurvognen med det.
5.Næste møde er den 21. maj kl. 11.00
hvor der serveres smørrebrød til deltagerne – HUSK TILMELDING TIL Vagn senest den 13 maj.

Rigtig god Påske !

Venlig hilsen Vagn

  

 
Bypedellerne i Glumsø 
Kort om bypeddelordningen
Den 1. november 2020 blev bypedelordningen en realitet i Glumsø. Ved opstartsmødet kom der 6 bypedeller.
Der er i alt 13 frivillige tilknyttet ordningen. Bydpedellerne er et initiativ fra lokalrådet for Glumsø og Omegn. Formålet med ordningen er, at byens fællesfaciliteter skal fremstå pæne og vel vedligeholdte. Det gør at man får lyst til at bruge dem. Bypedellernes opgave er hovedsageligt småreparationer, vedligeholdelsesopgaver og tilsynsopgaver med en række af byens fællesfaciliteter. Eksempelvis tilsyn med smørhullet, som også driftes med fremlægning af brænde og rengøring af naturtoilettet. Herudover er der tilsyn med badebroen fugleskjulet, Sansotektet, byens flagstænger, bænke m.m.
Pedellerne giver også ofte en hånd med i forbindelse med større arrangementer i byen. Der holdes møde med bypedellerne ca. hver 3 uge. På møderne fortæller de involverede deltagere om status for de opgaver som de har skullet tage sig af siden sidste møde. Der tildeles også nye opgaver. Løsningen af opgaverne bliver herefter drøftet og det aftales hvem der er ”formand” på opgaven. Ligeledes aftales det med indkøb af påkrævede materialer.
Hilsen Vagn
tlf. 2176 9867

Lokalrådets frivillige bypedeller har gang i mange små og store opgaver.
Bypedel Per i gang med at slå græs på Tornskadesletten, mens en anden bypedel kratryddede om div. sten m.m.
Bypedel Bjørn H i gang med at højtryksrense Glumsø by bænke i Storegade 18-7-2023
Bypedeller i Glumsø i gang med at rense bænkene i Storegade i Glumsø
Bypedeller har 1-8-23 renset bænkene i Glumsø
2 by-pedeller gjorde klar til skovens dag 7.8.2021
Bypedellerne har beskåret træerne, så der kommer sol og lys til Bålhytten Smørhullet
For at det primitive toilet ved naturbasen Smørhullet kan fungere optimalt, skal der sollys til. Derfor har Glumsø Bypedeller beskåret træerne.
Og en bypedel tilser toilettet, så det er til at benytte.
2-11-2021 Kro haven ny terassse/scene 2 by-pedeller i arbejde
November 2021 "Basen" by-pedellernes mandskabsvogn er renoveret og vendt
På Brugsens areal, hvor levering til butikken foregår
Bypedel har repareret skiltet til toilet ved Smørhullet
Tagpap og drypnæse er sat på bålhytten Smørhullet september 2023
Referat fra bypedel møde 10-4-2021
I lørdags tog vi fat om følgende aktiviteter
Bænkene på stationen blev afmonteret
De skal nu slibes repareres og males, hvorefter de skal placeres og skrues fast tættere på den nye station pDet klarer Jørgen og Carsten
 
De nedslidte bænke ved Smørhullet blev der taget mål til nyt træ tilskæring linolie behandling og eftermontering. Det klarer Jørgen og Carsten
 
Brænde til Smørhullet blev kløvet af Per og Vagn hos en meget  flink mand med en trækløver😊
 
Tilsyn med Smørhullet. Per har tilbudt at være tilsynsførende på Smørhullet. Per kan kontakte Visti (tlf. 4123 2612) for at høre nærmere om det. Inga hjælper med rengøring af toilettet, som hun har gjort hele tiden.
 
Værktøjsvægge i skurvognen blev tilskåret og monteret af Bjørn som er ankermand på Skurvognsrenoveringen. De bliver nu malet af Per
Bjørn tog mål til at bestille materialer til udvendig beklædning af skurvognen. Næste step er at Bjørn tager fat i Per, Mogens, Carsten og Jørgen, så de kan hjælpe til med at renovere skurvognen. Vi prøver at blive færdig med den til den 15. maj.
 
Sansotektet
Doris og Inga har tilbudt at føre tilsyn med  Sansotektet. Hvis der er noget der skal repareres er Mogens udpeget som kontaktperson på det. Doris og Inga kan kontakte Visti Kristoffersen på tlf. 4123 2612 med hensyn på de opgaver det indebærer at holde øje med Sansotektet. Mogens kan sætte solsejlet op ved Sansotektet. Solsejlet fåes hos Visti.
 
Det var alt for nu !
Vi mødes igen den 1. maj ved skurvognen kl. 09.00, hvor der venter nye opgaver til dem der har lyst og tid😊
 
Hilsen Vagn