Årets gang ved Kim Holst
Forår,
Østerskov 25.5.2020
Lærk
Næsbyholm Storskov
blomstrende pil
Prunus Virgiana
Fladstjerne
De flotte gamle alle træer på Stationsvej
Sommer
Hjertestien i Glumsø
Drosselbækken på Drossevej i Glumsø
Se historie om Glumsødyssen, tryk her
Tingstedet i Glumsø blev lavet efter den store kloakering på Tornskadesletten. Det skal minde om tidligere tiders beboer ved Glumsø Sø
HUMLE! - hvad laver du under vores blad?
Skelby (krigshavnen) 25.6.2020
Vrangstrup, Ringsted Å flyder ind i Susåen, juni 2020
Ringsted Å flyder ind i Susåen ( Ringsted å i venstre side) juni 2020

 
Grå ænder ved Glumsø Sø 
Natpåfugleøje, set ved Glumsø Sø
Admiral 
Græsrandøje
Trappetårn over Glumsø Stations 2018
Hunden kunne de ikke lokke med i.....
Glumsøs Badesø
Hr. & fru Libelle hygger sig
Hjertestien langs Telemarksrenden, udløb fra Glumsø Sø
Køerne græsser ved Glumsø Sø,  så engen kan blomstre med majgøgeurt
Samgsvane på besøg i Glumsø Sø
Glumsø Sø får besøg af mange forskellige fugle
Efterår
Et kig over Glumsø Sø
Broen over Telemarksrenden ved Glumsø Sø
Bænk ved Glumsø Sø, der nummerede bænke, det er en sikkerhed, når man færdes om søen.
Hejren står ofte ved Glumsø Sø
Glumsø Sø rundt september 2020
Glumsø Sø rundt september 2020
Glumsø Sø rundt september 2020
Glumsø Sø rundt september 2020
Sød lille pindsvine-unge på besøg i Glumsøparken
Udsigt med den nye bro over Suså'en 10. oktober 2020.
Udsigt op mod Næsby fra Vester Broby 10.10.2020
Vinter
Vinterbaderne ved Glumsø Badesø
Hele året rundt kan man færdes på Hjertestien om Glumsø Sø
Glumsø Kirke
6.12.2020 På et tidspunkt kom der lidt lys og farve igennem på en grå dag
Glumsø 18.12.2020
Svampe fra eftermiddagsturen ved Glumsø Sø 2.1.2021
Det flotte nye fugletårn ved Ravnstrup Sø
Hjertestien ved Glumsø Sø 12. januar 2021
Glumsø by set fra Glumsø Sø, hjertestien, 12. januar 2021
Østerskov 14. januar 2021
Glumsø Sø er altid et besøg værd.
Vranstrup Kirke ​Springvand (vinterlukket)
Vrangstrup kirke - en romansk kirke. Smuk både ud- og indvendig
Retur til forsiden