Glumsø Pensionistforening -- til glæde og gavn for dig selv og andre
Glumsø Net Avis » FORENINGER » Glumsø Pensionistforening » Program 2022/2023
Glumsø Pensionistforening aktiviteter:
Foredrag – ”Min sidste vilje”-
afholdes
onsdag den 23. november kl. 14.
Advokat Vagn Sanggaard Jakobsen og Martin Falk Rømer fra Advokatfirmaet Ladefoged i Ringsted samt bedemand Niels Pedersen, Glumsø kommer og holder foredraget.
Foredraget varer ca. 45 minutter. Herefter serveres kaffe/the og kringle.
Senere kan der stilles spørgsmål til foredragsholderne. Arrangementet er GRATIS, men tilmelding til formanden/bestyrelsen er nødvendig.

 


 

Juleindkøbstur til Flensborg i Tyskland -
Onsdag den 7. december 2022.

 
Turen går direkte via Storebæltsbroen og sydpå gennem Jylland til Flensborg (undervejs serveres der kaffe/the og et rundstykke).
I Flensborg starter vi med en frokost ca. kl. 11.45 (Schnitzel Wiener Art) ved Nordermarkt inkl. 1 øl/vand (så er det nemt at gå til Julemarkedet i gågaden).
Vi nyder den julepyntede by og kan gøre nogle fordelagtige juleindkøb. En dejlig kombination af gemütlichkeit og hygge.
I de mange boder kan der købes finurlige juleting og kunsthåndværk og byens historiske købmandsgårde sørger for hyggelige rammer til juleindkøbene.
Kl. 15.00 starter hjemturen, hvor vi får et stop v/Fleggaard, v/Grænsen ca. 1-1½ time for at handle ind til julens glæder.
  
Pris for medlemmer 500,00 kr. IKKE medlemmer 655,00 kr.
Der er begrænset antal pladser – så først til mølle.
 
Bindende tilmelding og betaling senest den 4. NOVEMBER til
Ove Olsen tlf. 40 17 66 28.
eller ved bankospil på kroen i lige uger.
 
HUSK: At medbringe gyldigt PAS og EURO.
Kl. 08.00 Afgang fra Herlufmagle-hallen og kl. 08.15 fra Søvang, Glumsø.
Hjemkomst ca. kl. 20.00.


 


 
 
Julebanko/med spisning fra kl. 11.30 afholdes
fredag den 16. december 2022.
Der serveres 2 slags sild og to stykker smørrebrød samt en øl/vand og snaps samt kaffe og småkager til en pris på i alt kr. 150,-. Betaling ved tilmelding. -😊

 
Julehygge  - Tirsdag den 27. december kl. 14 i Kobberstuen.
Generalforsamling,
fredag den 24. februar 2023 kl. 10.  

Indkomne forslag fra medlemmerne skal være formanden i hændesenest 8 dage før jf. vedtægternes §5 pkt. 5.
Kl. 10.00 – Kaffe/the med rundstykke og derefter Generalforsamling.
Kl. 11.30 – Spisning (varm ret til kr 5 0,-), hvor tilmelding er nødvendig til formanden/bestyrelsen –
SENEST den 10. februar 2023.
Kl. 14.00 – BANKO.

Faste aktiviteter

Aktiviteterne foregår i
Aktivitets og medborgerhuset Glumsø Kro

Sangkor hver 
mandag kl. 14 til 16
Startet 5.9.2022

  

Kortspil tirsdage kl. 19 til 22

Startet 6.9.


Seniordans fredage kl. 10 til 11.30
startet 26.8.2022.

Bankospil fredage lige uger

kl. 14 til 16


 
 
 

Nye priser på bankoplader
fra 1.7.2022

Kære medlemmer
 
Så er det tid til meddelelse nr. 4 gældende for resten af året og starten på 2023.
 
Foredrag – ”Min sidste vilje”- afholdes
onsdag den 23. november kl. 14.
Advokat Vagn Sanggaard Jakobsen og Martin Falk Rømer fra Advokatfirmaet Ladefoged i Ringsted samt bedemand Niels Pedersen, Glumsø kommer og holder foredraget.
Foredraget varer ca. 45 minutter. Herefter serveres kaffe/the og kringle.
Senere kan der stilles spørgsmål til foredragsholderne. Arrangementet er GRATIS, men tilmelding til formanden/bestyrelsen er nødvendig.
 
Juleindkøbstur til Flensborg
Onsdag den 7. december
 
Julebanko/med spisning fra kl. 11.30 afholdes
fredag den 16. december 2022.
Der serveres 2 slags sild og to stykker smørrebrød samt en øl/vand og snaps samt kaffe og småkager til en pris på i alt kr. 150,-. Betaling ved tilmelding. -😊
 
Julehygge  - Tirsdag den 27. december kl. 14 i Kobberstuen.
 
Generalforsamling, fredag
den 24. februar 2023 kl. 10.
  • Indkomne forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde
senest 8 dage før jf. vedtægternes §5 pkt. 5.
  • Kl. 10.00 – Kaffe/the med rundstykke og derefter Generalforsamling.
  • Kl. 11.30 – Spisning (varm ret til kr.50,-), hvor tilmelding er nødvendig til formanden/bestyrelsen – SENEST den 10. februar 2023.
Kl. 14.00 – BANKO
 
 
   
 
Kære medlemmer
 
Sommeren er over os, men det er tid til
meddelelse nr. 3
Efterår 2022 en lidt ”køligere” tid.
 
Efteråret er også starten på de faste ugentlige indendørsaktiviteter:
 
Sangkor      mandag den 5. september fra kl. 14 til 16.
 Kortspil        tirsdag den 6. september fra kl. 19 til 22.
 EDB hjælp   tirsdag den 6. september kl. 9.30 til 11.30.
   Senior Dans   fredag den 26. august fra kl. 10 til 11.30.

Bankospil       hver fredag i lige uger fra kl. 14 til 16.  
Efterårsfesten- bliver som tidligere oplyst lørdag den 24. september kl. 12.30 med spisning (menu: 2 retter) med vin / øl og vand.
Underholdningen sørger keyboard spiller Kim Visti for, så vi kan få rørt sangermuskler og bentøjet.
PRIS kr. 150,- pr. deltager. Festen slutter kl. 17.30.
 
Modeopvisning bliver som sagt – Onsdag den 28. september kl. 14.00. Pris kr. 50,-.
 
Julehygge  - Tirsdag den 27. december kl. 14 i Kobberstuen.
 
Generalforsamling, fredag den 24. februar 2023 kl. 10.  Nærmere om dette i næste info.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
Formand:      Kim Larsen       Tlf. 24 84 96 15                
Mail:  kimlarsen2016@gmail.com
Næstfmd.:     Ove Olsen        Tlf. 40 17 66 28                
Mail:  opo@post.tele.dk
Kasserer:      Kjeld Olsen        Tlf. 21 97 23 46                
Mail:  keoa@turbopost.dk
Sekretær:      Joan Hansen     Tlf. 23 48 11 58                
Mail:  mickhansen@mail.dk


 

Dansk Senior Dans,
under ledelse af Doris Christiansen

hver fredag kl. 10 til 11.30 

 

Nye dansere er meget velkomne
du kan komme ganske alene og prøve at danse med. Alle danse bliver gennemgået før musikken sættes til, så du kan nemt følge med.
Vi har det hyggeligt og dejligt.
sidste fredag i måneden spiser vi ofte sammen inden vi går hjemad.


 
    
 
Formand:
Kim Larsen     Tlf. 24 84 96 15                
Mail:  kimlarsen2016@gmail.com
 
Næstfmd.:    
Ove Olsen  Tlf. 40 17 66 28                
Mail:  opo@post.tele.dk
 
Kasserer:     
Kjeld Olsen  Tlf. 21 97 23 46                
Mail:  keoa@turbopost.dk
 
Sekretær:
Joan Hansen  Tlf. 23 48 11 58                
Mail:  mickhansen@mail.dk

 
NB. Du kan også læse om os på Glumsø Netavis ved ”klik” her
Fredag den 25. februar 2022 afholdt Glumsø Pensionistforening
sin årlige generalforsamling
på kroen i Glumsø.
Dagen blev startet med sang-morgenbrød og kaffe.
Derefter blev den formelde del af generalforsamlingen sat i gang, tidligere Suså borgmester Poul Erik Sørensen blev valgt til dirigent.
Formand og kasser fremlagde årsberetning/regnskab, hvilket blev godkendt af de knapt 100 fremmødte gæster.
Efterfølgende var der valg til bestyrelsens poster i foreningen, og bestyrelsen er nu følgende:
Gerda Lund, Inger Hemmingsen, Tove Stennicke, Martin Jeppesen, Kim Larsen, Jørgen Nielsen, Ove Peder Olsen, Kjeld Olsen, Ove Jensen, Astrid Møller, Joan Hansen, Grethe Kirstine Olsen, da foto blev taget var Grethe sygdomsramt.
Der var også plads til forloren skildpadde med tilbehør.

Glumsø Pensionistforening er en af de største af slagsen på Sjælland, pt. tæller foreningen knapt 450 medlemmer.
Af aktiviteter i klubben kan bla. nævnes:
kortspil-banko-seniordans-sangkor-PC/EDB, hvilket benyttes af rigtig mange medlemmer.
Af kommende arrangementer i Pensionistforeningen kan bla. nævnes:
Bustur til Fredensborg slot, Sommer Banko, Efterårsfest med musik og mad, Modeopvisning og julebanko.
Skulle det sidste have interesse, kan man med fordel indmelde sig i pensionistklubben, mod et symbolsk beløb i kontingent, alt dette vil kunne ses på Glumsø Pensionistforenings hjemmeside, som vil blive opdateret i den kommende uge.
De nye medlemskort er lige på trapperne, så medlemmerne i klubben, vil blive mødt af et bestyrelsesmedlem, hvor man aftaler afregning og udlevering af kortet, der kan betales kontant - mobilpay eller Netbank, træffes medlemmet ikke hjemme, vil der ligge en seddel i postkassen, for yderlig info.
Bestyrelsen konstituerede sig på dagens bestyrelsesmøde den 11/3, således:
Formand Kim Larsen
Næstf.     Ove Peder Olsen
Kasserer  Kjeld Olsen.
Sekretær Joan Hansen.

Skulle der være spørgsmål til Pensionistklubben, er i velkommen til at kontakte formanden, info findes på deres hjemmeside.


Generalforsamling i Glumsø Pensionistforening.
13-8-2021 afholdt foreningen sin årlige generalforsamling på kroen i Glumsø.
Formand Henri Larsen bød forsamlingen velkommen, og sangen "Den danske sang er en ung, blond pige". Så kom der kaffe og morgenbrød på bordet.
Generalforsamlingen var lovligt indkaldt, dirigent og stemmetæller blev valgt.
Formandens årsberetning berørte bla:
At alle aktiviteter har været ned lukket hele år 2020, det gjalt bla. kortspil-sang-rejser-dans m.m.
Men nu er der lys for enden af tunnelen, alle aktiviteter genåbner her i September måned, Lørdag d. 28 August vil dele af bestyrelsen være en del af KOKS, med en stand.
Opstarts datoer fremkommer snarest, så der kan krydses af i kalenderen.
Der sælges stadig billetter til foredraget med Claus Hagen Petersen, det omhandler sangeren Kim Larsen, det er Mandag d. 13 September kl. 19,00, kontakt Kjeld på Tlf: 21 97 23 46.
Opstart af arrangementer kan ses på Pensionistforeningen`s hjemmeside. Beretningen blev godkendt med klapsalver.
Regnskabet som Kjeld Olsen fremlagde blev ligeledes godkendt med klapsalver, kontingent forbliver uændret, 70,- kr.
Valg til bestyrelsen, på valg var :
Henri Larsen-Kjeld Olsen-Tove Stennicke og Inger Hemmingsen.
De 3 sidst nævnte blev genvalgt, Henri Larsen ønskede at udtræde af bestyrelsen. og Kim Larsen blev valgt i stedet for Henri. Som supp. blev Marianne Rosell valgt. Revisor blev Knud Østergård, fanebærer 2 x Ove.
Til slut blev sangen " Vi elsker vort land" sunget.
Alt dette var hurtigt overstået, nok fordi medlemmerne kunne dufte 
"Forloren skildpadde-rødbeder-æg og brød"

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig, og blev følgende:
Formand Kim Larsen.
N.Formand Ove Peder Olsen
Kasserer Kjeld Olsen.
Sekretær Joan Hansen.
SOMMER-BANKO  fredag den 29. juli 2022 over 70 personer deltog og nød det lækre smørrebrød og samvær.
Generalforsamling 25-2-2022
Poul Erik Sørensen dirigent, Kim Larsen, Formand i Glumsø Pensionistforening 25-2-2022
Hele bestyrelsen i Glumsø Pensionistforening  samlet ved generalforsamlingen 25-2-2022
Julefrokost 2021
Julefrokost 24-11-2021 i Pensionistforeningen i Glumsø
Sangerinde Lise Nees underholdt 2 x 40 minutter med gode og glade sange.
Giro 413 på Kroen i Glumsø.
Glumsø Pensionistforening havde Onsdag middag inviteret medlemmer af foreningen til hyggeligt samvær.
Da formanden havde budt de godt 100 gæster velkommen, blev sangen "Der er noget i Luften" sunget.
Derefter gik gæsterne ombord i en luksus platte, der var bla. sild-roastbeef-flæskesteg-ost m.m.., alt dette blev skyllet ned med vand-vin-øl og ikke mindst snaps.
Arrangementet var kommet i stand gennem Danske Seniorer, der var en bevillings pulje, hvor foreninger kunne søge om penge til mad og underholdning, hvilket klubben her havde gjort.
Underholdningen, var med tema på på Giro 413, sangerinden Lisa Nees havde taget turen fra København til Glumsø for at underholde og fortælle lidt om det kendte radioprogram Giro 413, som først startede på P3, siden da P4-P5 og blev flyttet fra FM til DAB, af melodier der bla. blev sunget var "Mormors kolonihavehus" - "Ta med ud og fisk" - "Arriverdeci Franz" og mange flere.
Og hvilken sangstemme Lise Nees havde, den tog publikum med storm, 2 x 40 min med Danske sange, hvor alle kunne synge med.
Glumsø Pensionistforening melder om et kanon godt arrangement, og takkede Lise Nees - de fremmødte gæster og alle de frivillige, der var med til, at alle havde en dejlig dag.
Formand Ove Olsen byder velkommen til Generalforsamlingen 21. 2. 2020
Onsdag 9. oktober Foredrag med Ulf Pilgaard – ”Mit liv som Ulf”
Keld O bød Ulf Pilgård velkommen
Ulf P viste foto fra sit spændende liv
Glumsø Pensionistforening deltog i fejringen af Dannebrogs 800 år jubilum. Her får fanen et fanebånd, som dokumentation for deltagelse i jubilæet
De grønnes Tambourgdorps, Næstved, første an og 12 faner fulgte efter
Fanerne vises frem ude foran kroen. Glumsø Pensionistforeningsfane er nr. 1 fra højre
10. april 2019 endelig foredrag med Per Larsen

Per Larsen , tidligere chefpolitiinspektør , er nu rådgiver for kriminalitetsforebyggelse og bande konflikt.

Per Larsen har bla. stået i spidsen for Blekinggade sagen-sagen i år 1988-91 og Faderhuset på Jagtvej i KBH.

Har været efterforsker i rockerkrigen 1996-97 i KBH.

En meget humør fyldt Per Larsen fortalte med sit eget sprog (bandeord) om arbejdet i Københavns Politi.
Keld Olesen bød på vegne af foreningen velkommen til de godt 150 gæster, et arrangement der desværre blev aflyst i September 2018, pga. alvorlig sygdom hos Per Larsen.
På kanten af livet i Glumsø.

Glumsø Pensionistforening havde inviteret tidligere Chefpolitiinspektør Per Larsen til foredrag på Glumsø Kro Onsdag aften.
Modeopvisning 27.02.2019
Generalforsamling 23.2.2019
Udflugt til Knuthenborg den 20. juni 2018
Efterårsfest med lækker mad og god musik 29. september 2018
God musik gør alle glade 29. september 2018
Julefrokostbanko 14.12.18
3. juledag deltog 26 personer i kaffehygge med en masse sange fra højskolesangbogen


Glumsø Kro store sal fyldt med deltagere til Erik Clausens foredrag 24.oktober 2017. Fine foto og tekst fra Tv-midsjælland
Glumsø Kro store sal fyldt med deltagere til Erik Clausens foredrag 24.oktober 2017