Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Mikrovirksomheder
Følg gruppen på facebook
 

Mona Hvid

Tlf 2126 6566

mona@monahvid.dk

Pressemeddelelse 27-8-2015

 

Danmarks første Mikromesse

Mikrovirksomheder kan rykke - også i fællesskab, når ideen kommer. Den 2. Februar 2015 var det første møde mellem mikrovirksomheder i Glumsø, Herlufmagle og Fensmark – alle sammen lokalsamfund, der er blevet mindre synlige efter kommunalreformen, og den 5. September afholder de Danmarks første mikromesse – her er behandlere, mandskabsudlejning, konsulenter, importtfirma m.m.

 

Det var Næstved Erhvervsforening  og Glumsø Lokalråd i samarbejde med Mona Hvid, Landliv, der tog initiativ til at etablere netværket, som er blevet taget godt imod og som efter blot ½ år har skabt Danmarks første mikromesse  på Glumsø Kro.

 

”Der er mange mikrovirksomheder i landdistrikterne, som ikke er kendt af andre end deres kunder, og behovet for at få et netværk med ligesindede på tværs af faggrupper er meget stort” siger Mona Hvid, der har medvirket til at etablere flere lokale netværk af mikrovirksomheder ”Udover det månedlige netværksmøde, så er der stor aktivitet i den lukkede Facebookgruppe, hvor man hjælper, inspirerer og giver hinanden sparring. Det er imponerende så hurtigt, at det er gået”

 

Der er en stor misforståelse hos mange, der tror, at mikrovirksomheder er iværksættere, der endnu ikke er blevet store. Der er også iværksættere, men rigtig mange mikrovirksomheder ønsker ikke at vækste i traditionel forstand med flere ansatte, mens mange ønsker at vækste igennem netværk.

 

”Vi vil med denne messe vise, både lokalbefolkningen, men meget gerne også det ganske land, at der er et blomstrende erhvervsliv, som ofte er overset” fortæller Claus Holm Larsen, som er en af initiativtagerne til Mikromessen ”og selvom vi alle har meget travlt i hver vores lille virksomhed, så giver netværket så meget inspiration, og vi kan se nogle perspektiver i det, så vi også prioriterer netværksmøder og arbejdet med at lave denne messe – hvor vi i den grad har opdaget hinandens styrker, herunder den store kreativitet, der er. F.eks. må vi ikke tage malerierne i Kroen ned, og hvor fedt er det, at skulle præsentere sin virksomhed sammen med et maleri, som man ikke har noget forhold til – så kom ideen, hvad man at flytte alle standene ind midt i salen, så kan publikum gå og se på malerier og på vores stande. Hvordan laver vi så en skillevæg? Der kom mange gode forslag, og vi afslører nok først på dagen, hvilken enkel løsning, der kom frem”

 

Der er kun plads til 25 udstillere inde og et par ude, men flere fra netværket, der pt tæller godt 70 vil være tilstede på messen.

 

”Vi ved, at der vil komme mikrovirksomheder langvejs fra, for at få inspiration til at lave deres egen messe – som ikke bliver sådan en fancy forkrommet én, som når vi udstiller i Bella Centret. Alle lokalområder har den udfordring, at man ikke ved, hvor stor betydning mikrovirksomhederne har – det kan være bedre at have 200 mikrovirksomheder i en kommune, der betaler skat lokalt, da mikroer også bor lokalt, end at have en virksomhed med 200 ansatte, hvor skatten betales til hovedkontorets kommune, og medarbejdernes i de kommuner, hvor de bor ” slutter Mona Hvid.


Yderligere information og billeder:

Mona Hvid

Tlf 2126 6566

mona@monahvid.dk
 
 
13-8-2015
Nu kan der ikke presses flere stande ind på Mikromessen
Efter omtale i pressen er det gået stærkt med bestilling af stande til Mikromessen, så nu er der udsolgt.
Både salen, Mellemstuen og Kobberstuen i Glumsø Kro vil blive fyldt op med stande, og der er også lidt plads til, at gæsterne kan købe sig lidt til ganen.
 
At besøge messen er gratis, så borgerne kan møde et lille udsnit af de mange mikrovirksomheder, der er i Glumsø, Herlufmagle og Fensmark området. "Der er flere hundrede - men der er kun plads til 30 stande, og nogle har bestilt 2, så der er 25 udstillere på den kommende messe" fortæller Mona Hvid, Landliv "Vi var på et tidspunkt i tvivl om, hvorvidt vi skulle ud i at leje telt, så flere virksomheder kunne blive præsenteret, men det vil være en lidt for stor mundfuld, når netværket er så nyt"
 
Netværket af Mikrovirksomheder havde det første møde i februar, som Næstved Erhvervsforening inviterede til , hvor der var mødt ca. 30 virksomheder op - mange var slet ikke kendt af de, der troede, at de kendte områdets erhvervsliv. Siden har ca. 30 flere virksomheder meldt sig ind i netværket (indtil videre er det gratis at være medlem af netværket). 
 
Lokalområdet må gerne opdage, at her er mange virksomheder
Derudover vil det være godt for hele området, hvis alle vidste, at her er et mangfoldigt erhvervsliv, og et netværk. 
 
"Hvis man ikke ved bedre, kunne man få den opfattelse, at alt liv og ikke mindst erhvervsliv er dødt udenfor byerne - både når man ser nogle kommunernes erhvervsstrategi og ikke mindst, hvis man læser landsdækkende aviser" påpeger Mona Hvid "men der er en hel underskov af Mikrovirksomheder. Når jeg kalder det "underskov", så er det fordi de er usynlige / "flyver under radaren" på nær hos deres kunder. Vi har en stor udfordring, at man indenfor Valby Bakke og på mange rådhuse endnu ikke har opdaget, at her er et stærke erhvervsliv, der kan bidrage meget. Den ensidige fokus på vækstvirksomheder har gjort, at mange fejlagtigt tror, at en mikrovirksomhed er en iværksætter, der endnu ikke er blevet stor. Mange mikrovirksomheder er ikke interesseret i traditionel vækst med flere ansatte, men ønsker at vokse igennem netværk"
 
Flere fordele ved mikrovirksomhederne
Mange mikrovirksomheder består kun af ejeren, men de sørger også for, at der er arbejde til revisoren, grafikeren, web-designeren, underleverandører - bare for at nævne nogle enkelte. Og de betaler skat til den kommune, hvor de er - mens andre større virksomheder ofte har hjemadresse i en anden kommune - bl.a. derfor får lokalområdet mere for de penge, der lægges i en lokal virksomheder.
 
Netværket kan blive en tilflyttermagnet
Jo flere, der ved, at her er masser af mikrovirksomheder og der er et netværk, som tager imod nystartede eller tilflyttede virksomheder, jo mere attraktivt bliver det at bo i lokalområdet. 
"Meget tyder på, at der vil ske en kraftig stigning i det, som jeg kalder "senior-iværksættere"  - det kan være personer, der synes, at det er tid at få foden under eget bord, nogle, der ikke har lyst til at arbejde, der hvor de gør, eller de, der opdager, at der er altså mere krudt i dem, efter at de er gået på efterløn/pension. Og der er også en anden tendens: Flere unge vil prøve kræfter med at være selvstændige. Alle er velkomne i netværket - også mens de arbejder med planerne om at etablere sig"
 
Faktaboks
Mikromesse den 5. september 2015 kl. 10-16
på Glumsø Kro
 
Gratis entre
 
Arrangør: Netværket af Mikrovirksomheder i Glumsø, Herlufmagle og Fensmark
 
 
Stor interesse for netværk for mikrovirksomheder

Interessen for et lokalt netværk for mikrovirksomheder i Glumsø, Herlufmagle og Fensmark overstiger langt forventningerne

 
30 tilmeldte sig indenfor det første døgn efter, at der var etableret en lukket gruppe på Facebook: Mikrovirksomheder i Glumsø, Herlufmagle og Fensmark. Nu er der 54 medlemmer og halvdelen mødte op til det første rigtige netværksmøde i Rejseladen.
Erfaringsudvekslingen er allerede godt i gang på Facebook, og det er indbyrdes aftaler også, men alle er enige om, at det er vigtigt at lære hinanden bedre at kende ved at mødes til netværksmøder. Det bliver den 3. mandag om måneden – ofte i Rejseladen, andre gange i Fensmark eller Herlufmagle.
Mange vil gerne handle lokalt, men mange mikrovirksomheder lever et stille, skjult liv, og derfor vil netværket arbejde på, hvordan der kan blive en hjemmeside, hvor man kan finde de lokale små virksomheder. Derudover skal hjemmesiden hjælpe folk, der overvejer at flytte til området med den smukke natur og de gode offentlige transportmuligheder, til at opdage, at her er et netværk, som tager imod nye virksomheder.  Der er allerede i netværket nogle virksomheder, som er ved at samle tilstrækkeligt mod og andre ressourcer til at starte som selvstændig – hvor netværket er et sted, hvor man kan hente megen hjælp og inspiration.
Der er 7 virksomheder i netværket, der beskæftiger sig med at lave hjemmesider – hvordan klarer man den? De, der har lyst til at være med til at lave en hjemmeside, laver en foreløbig skitse samt prisen for etablering og drift, der sendes ud til netværket inden mødet i april.
På sådan en aften hører man om virksomheder, som man ikke aner eksisterer og som løser særlige opgaver. Vi håber, at en journalist finder frem til Mickey Heuser, Dansk Mandskabsudlejning og høre om, hvordan man får 35 tunge ventilationsenheder op på 14 etage i tirsdagens blæst, og også giver sig tid til at høre skrædderen om at forvandle et par gamle vaders til en vandtæt taske.
Det er Næstved Erhvervsforening i samarbejde med Glumsø Lokalråd, der har taget initiativet til etablering af lokalt netværk, som Mona Hvid, Landliv støtter opstarten.
 
Faktaboks
Har du en mikrovirksomhed i Glumsø–Herlufmagle-Fensmark området er du velkommen til at deltage i netværket.
Du kan tilmelde dig gruppens Facebookgruppe ”Mikrovirksomheder Glumsø, Herlufmagle og Fensmark”
 
Næste møde er mandag den 20.april kl. 18 i Rejseladen
- tilmelding via det link, der ligger på FB.
- Hvis du ikke er på Facebook, så send en mail til mona@monahvid.dk
 
 
Yderligere oplysninger
Mona Hvid, Landliv mona@landliv.dk tlf 2126 6566
 
Foto – fra venstre til højre (det er ikke noget godt billede, men deltagernes mangfoldighed i beskæftigelse retfærdiggør det)

Martin Christiansen, Haveservice

Gerd Hallas, Hallas grafisk design

Kim Larsen - Superbrugsen / Fotograf

Allan Bennerman, Flytning og Multiservice / bennerman.dk

Jan Bolhøj , Fensmark.net og Næstvedsiden.net

Johan Ingerslev Jensen,Ingerslevs maskinstation

Anne-Marie Sadolin Jørgensen, Forvever Health


Stor opbakning til nyt lokalt netværk vedr. mikrovirksomheder
 
”Vi har behov for et lokalt netværk, hvor vi bakker hinanden op” var det samstemmende budskab fra de godt 30 mikrovirksomheder m.fl, der var mødt op mandag aften til Næstved Erhvervsforenings møde med mikrovirksomheder i Glumsø, Herlufmagle og Fensmark.
Det var meget forskellige virksomheder, der var mødt op denne aften: en ung maskinstationsejer, en ny uddannet skrædder, en operasanger – der udover at kan tilbyde sin sang også har et rejsebureau med musikrejser, en VVS-er, 3 meget forskellige it-firmaer, en ny-tilflyttet fysioterapeut, et tømmerfirma, en bogholder, et par web-shops, en grafiker, et nystartet haveservicefirma, en, der laver hjemmesider, en anden, der designer skilte o.lign, et par alternative behandlere, genbrugsbutikken m.m. Derudover var der nogle, der var lige ved at tage springet til at starte som selvstændige. Et par stykker kom, fordi de gerne vil støtte op om initiativet, biblioteket, repræsentant fra Brugsens butiksråd, samt lokalrådsmedlemmer
”Her er mange virksomheder, som vi aldrig har hørt om” konstaterede Torben Larsen, formand for Næstved Erhvervsforening efter, at alle havde præsenteret sig.
Borgmester Carsten Rasmussen hilste et netværk af mikrovirksomheder i den nordlige del af Næstved kommune velkommen. Udvikling og ikke mindst udvikling af erhvervslivet – i kommunens landdistrikter er vigtig. Her kan man kombinere en tilværelse som selvstændig med dejlig natur, smukke omgivelser og god plads, og muligheden for at indgå i et lokalt netværk vil være et yderligere plus.
 
Borgmesteren fremhævede lokalområdets store fordel ved ”at toget standser i Glumsø – også efter 2021”, Glumsø station blev nævnt flere gange i løbet af aftenen, som et muligt sted i fremtiden, hvor man kunne indrette kontorer og mødefaciliteter ”Det er rart at have et neutralt sted, hvor man kan holde møder med kunder” konstaterede borgmesteren, der ikke kunne love noget, men kommunen vil være behjælpelig, når forholdene om stationen skal afklares. Borgmesteren lovede også at presse på for at få tilstrækkelige netforbindelser.
”Netværk er en langtidsinvestering, og man skal først spørge sig selv, hvad kan jeg bidrage med i netværket og dernæst, hvad vil jeg gerne have” sagde Mona Hvid, Landliv, som Næstved Erhvervsforening har indgået aftale med om at give fødselshjælp til netværk i landdistrikterne.
Dette blev aftenens opgave for de fremmødte, og her er rigtig mange ressourcer at trække på, og behovet for sparring, at få etableret et netværk, hvor man kan drage nytte af hinanden, anbefale hinanden, hjælpe hinanden både når det går opad, men også i kriser – og skabe et fællesskab, der er med til både at løfte erhvervslivet og dermed også lokalområderne.
Der blev etableret en tovholdergruppe, der skal arrangere det næste møde primo marts, og måske bliver det her nødvendigt at leje lokalet ved siden af Rejseladen, for at der kan blive plads til lidt flere.
Der er etableret en Facebookgruppe: Mikrovirksomheder Glumsø, Herlufmagle og Fensmark, hvor man kan præsentere sin virksomhed, dele nyheder og erfaringer, efterlyse gode råd osv.
Yderligere information
Mona Hvid, Landliv  tlf mona@landliv.dk tlf 2126 6566

Foto: Poul B Eriksen mødte op som selvstændig og som medlem af lokalrådet. Her i samtale med iværksætter Martin Christiansen, mc.enterprise
 
følg os på facebook 
https://www.facebook.com/groups/916265121751697/?fref=ts