Glumsø Net Avis » FORENINGER » Glumsø og Omegns Lokalråd » Lokalrådets frivillige - Bypedeller
Glumsø og Omegns Lokalråds Bypedeller
Vi mødes igen den 30. oktober kl. 10.00 og holder en lille status
for igangværende opgaver.
Vel mødt 
Venlig hilsen Vagn
7.8.2021 på skovdagen var Bypedeller hjælpesomme og satte flagstænger op. Hentede øl og vand i Brugsen. 

Hvad har du lyst til at byde ind med, så vi stadig kan have et flot og aktivt Glumsø?
Vi mødes ca 1 gang om måneden og aftaler, hvem som vil påtage sig en opgave.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 7220 2533 eller skrive til vagnholk@gmail.com

Hurra for By-Pedellerne, som 10. juni 2021 har taget det gamle hegn indtil bageren ned, så Vej og Park kan sætte et hegn op mellem bager og krohaven.
Ligeledes er kommunen i gang med opkørsels rampe til salen bagved.
Det var også By-pedellerne der opsatte skygge sejlet på legepladsen ”Sansoteket”.
Maj 2021
Borde og bænke renoveret ved Grillpladsen ved Glumsø Sø

Lørdag 11.9.2021

Her er et mødenotat fra i dag:-)
Fremmødte var Doris, Tom, HC, Jørgen og Carsten + (Mogens der kom efter mødet) + Poul fra lokalrådet
Afbud fra Bjørn, Per, Tonny, Inga

Hjemmesiden:
Doris har sørget for at man nu kan læse om bypellerne på netavisen
Det er blevet rigtigt godt Doris !
Klik på linket her: Lokalrådets frivillige - Bypedeller - Glumsø og Omegns Lokalråd - FORENINGER - Glumsø Net Avis - GlumsoAvis

Opgaver:
Opsyn med Sansotektet
Doris og Inga tager en tur forbi Sansotektet inden så længe for at se om alt er som det skal være og gør rent hvis det trænger til det. 

Færdiggørelse af byens flagstænger - Slibning og Maling
Tom og Tonny er næsten i mål med alle de mange  flagstænger. Tom og Tonny prøver lige at finde en dag hvor de sidste kan blive malet færdige.

Græsslåning ved Tingstedet og ved Smørhullet
HC står for græsslåningen. Der er nogle udgifter til benzin og knive til græsslåmaskinen, som refunderes hos lokalrådets kasserer. 

Lydanlæg til Lokalrådets Generalforsamling den 14. september.
HC sørger for den gode lyd til generalforsamlingen. Der er åbnet i den gule cafe fra kl. 16.00

Flytte borde og stole i medborgerhuset lørdag d. 16. oktober
Tom og Mogens har meldt sig til at hjælpe med at rydde salen i forbindelse med gulvslibning og maling Tom aftaler videre med Ove på mandag og tager efterfølgende fat i Mogens om det. Hvis der er flere af jer som har mulighed for at hjælpe den 16. oktober, må i gerne melde jer under fanerne :-)   
Det hele skal flyttes tilbage når malerne er færdige

Montering af nyt skilt ved Tingstedet
Poul har nu fået den nye skilte stander. (Står i skurvognen) 
Bjørn træffer aftale med Poul om opsætningen af skiltet

Ny terrasse bag kroen
Poul fortalte at der forventeligt kommer materialer til terrassen indenfor 4 dage.
Skulle der være nogen af jer der vil hjælpe med montering af terrasse, er der således mulighed for det  [😊]

Færdiggørelse af skurvognen !
Maling af facade
Per, Carsten og Mogens mødes tirsdag d. 14. september kl. 09.00 for at male Skurvognen
Vagn køber Gori 22 og malerruller
Vi aftaler nærmere med Bjørn om montering af de sidste lister omkring vinduer m.m. . Når det er klaret mangler vi blot at genmontere løftebeslagene.

Fortsat god weekend til alle
Hilsen Vagn


 
26.6.2021
Skurvogn:
De sidste materialer er nu indkøbt
Bjørn finder en dag i næste uge hvor de sidste plader og finish udføres. Vi kan også få malet facaderne i løbet af ugen. Bjørn skiver ud i gruppen omkring det.
 
Byens flagstænger males inden den 5 august
I august skal der både holdes konfirmationer og KOKS
Derfor er der en god anledning til at luge at få efterset og malet byens flagstænger
Jeg søger 3 personer der kan gå sammen om at få det klaret. Meld gerne tilbage til mig omkring det så vi kan få det i værksat 😊
 
KOKS og Strømudtagende
Det blev nævnt at det er vigtigt at strømudtagene i byen virker når der skal afholdes KOKS . Vagn taler med Visti og Poul omkring det. 
 
Bænke ved søen
Carsten og Jørgen
Har kigget på bænkene med henblik på at "fikse dem op" Træet er så angrebet af råd så det ikke nytter noget at give dem olie.  Vi vælger derfor ikke  at gøre mere ved dem. Men indstiller til at når der på et tidspunkt kommer nye bænke, vedligeholder vi dem fra start. 
 
Bænke ved stationen
Er klargjort og malet 
De står nu ved skurvognen og venter på en afklaring omkring jording 
Det blev foreslået at vi sætter den ene af bænkene tilbage til den gamle stationsbygning, hvor den stod. Så kan man sidder der og vente på bussen.
Den anden bænk arbejder Vagn og Visti stadigvæk på at få placeret henne ved den nye stationsplads.
 
Hjælper til Skovens dag den 7. august fra kl. 14.00 - 17.00
Bjørn har meldt sig til blandt andet at hjælpe Doris med at tænde bål ved smørhullet og være med til praktiske på dagen. Bjørn og Doris aftaler nærmere
 
Hundeskovene i Øst og Vest
Det er jo meget vigtigt for de "tobenede" at de firbenede bliver indenfor hegnet når der skal luftes.  Jeg søger derfor nogen der vil gå en tur og kontrollere  indhegningerne for at kigge på om der er noget der skal vedligeholdes, så vi kan få det med i vedligeholdelsesplanen
Meld gerne tilbage til Vagn omkring det. 
 
Til slut vil gerne lige videre give en masse ros til jer alle fra lokalrådet
 
 
VI SES IGEN til STATUSMØDET DEN 7. AUGUST kl. 9.00
 
GOD SOMMER TIL ALLE !!
 
Hilsen Vagn
15.5.2021
Kære alle !
Så fik vi indviet skurvognen for alvor i dag, med en god smørebrødsfrokost
Tak til alle jer der kunne deltage for særdeles hyggeligt samvær. [😊]
Juni er en travl tid med arrangementer, så der er svært at finde en mødedato, men
jeg håber vi ses til samlingsmøde
den 26. juni kl. 09.00 - 12.00, hvor nye opgaver venter og hvor vi skal give en status på de opgaver vi har gang i. 

Hilsen Vagn 
Referat fra møde 10.4.2021
 
10.4.2021 tog vi fat om følgende aktiviteter
Bænkene på stationen blev afmonteret
De skal nu slibes repareres og males, hvorefter de skal placeres og skrues fast tættere på den nye station Det klarer Jørgen og Carsten
De nedslidte bænke ved Smørhullet blev der taget mål til nyt træ tilskæring linolie behandling og eftermontering. Det klarer Jørgen og Carsten
Brænde til Smørhullet blev kløvet af Per og Vagn hos en meget  flink mand med en trækløver😊
Tilsyn med SmørhulletPer har tilbudt at være tilsynsførende på Smørhullet. Per kan kontakte Visti (tlf. 4123 2612) for at høre nærmere om det. Inga hjælper med rengøring af toilettet, som hun har gjort hele tiden.
Værktøjsvægge i skurvognen blev tilskåret og monteret af Bjørn som er ankermand på Skurvognsrenoveringen. De bliver nu malet af Per
Bjørn tog mål til at bestille materialer til udvendig beklædning af skurvognen. Næste step er at Bjørn tager fat i Per, Mogens, Carsten og Jørgen, så de kan hjælpe til med at renovere skurvognen. Vi prøver at blive færdig med den til den 15. maj.
Sansotektet
Doris og Inga har tilbudt at føre tilsyn med  Sansotektet. Hvis der er noget der skal repareres er Mogens udpeget som kontaktperson på det. Doris og Inga kan kontakte Visti Kristoffersen på tlf. 4123 2612 med hensyn på de opgaver det indebærer at holde øje med Sansotektet. Mogens kan sætte solsejlet op ved Sansotektet. Solsejlet fåes hos Visti. 
Det var alt for nu !
Vi mødes igen den 1. maj ved skurvognen kl. 09.00, hvor der venter nye opgaver til dem der har lyst og tid😊
Hilsen Vagn
 


Fra referat 19.11.2020
7.2 6 interesserede mødte op til kaffe og en snak i skurvognen den 1. november og i alt 9 personer er pt. på listen over frivillige. Gruppen vil starte med renovere og indrette skurvognen. Vagn undersøger, hvordan der skaffes strøm til skurvognen. Brugsen har tilbudt at levere strøm til lys i opstartsfasen og Lions har tilbudt, at gruppen kan hente borde, stole og værktøj ude på deres loppemarkedslager. Der har været en flot pressedækning af projektet både i TV2, P4 og trykte medier. 
1.11.2020 
Bypedeller i kort snor

Søndag formiddag havde en snes mænd valgt at møde op på SuperBrugsen Glumsø`s parkeringsplads.
En ny "gammel" skurvogn var samlingsstedet.
Lokalrådet Glumsø ved tovholder Vang Holk fortalte om de forskellige arbejdsopgaver som der kunne være i lokal området, så som at vellige holde fælles arealer, reparationsopgaver og eller pleje byens fælles områder, der kom mange gode forslag på det stående møde med arbejdsopgaver, bl.a. istandsættelse af skurvogn.
Der blev også tid til en kop murerkaffe.
Skulle der gå en eller flere rundt med lidt tid i overskud , så tøv ikke med at kontakte Vagn på tlf: 72 20 25 33

 

Folk søges til ny by pedel ordning i Glumsø

Har du mon lyst til at være med i en gruppe frivillige som i fællesskab indimellem udfører mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver eller pleje byens fællesområder?
Det kan for f.eks. være græsslåning ved tingstedet, holde træer nede omkring toiletter ved Smørhullet, male byens flagstænger, skifte en lås eller reparere en bænk, til gavn for vores dejlige by.
Den 1. november kl. 10.30 kan man møde op til en kop kaffe ved skurvognen bag ved brugsen, for at høre nærmere om Glumsøs nye by pedel ordning
Er du interesseret i at være med og høre nærmere om det nye tiltag i byen, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 7220 2533 eller skrive til vagnholk@gmail.com
Dit navn:  
Din kommentar:  
Presse tekst:


Bypedeller i Glumsø

Søndag den 1. november gik startskuddet for initiativet omkring den frivillige by- pedelordning i Glumsø og i den anledning havde Glumsø og Omegns Lokalråd inviteret interresede til at møde op ved skuret bag Super Brugsen. Mange var mødt og fik en orientering om arbejdet af lokalrådets tovholder på opgaven Vagn Holk.
Glumsøs fællesfaciliteter som bl.a. omfatter den nye badebro, Fugleskjulet, Tingstedet, Smørhullet og Sansotektet i byen bliver brugt flittigt, hvilket er meget positivt og med til at gøre Glumsø et attraktivt sted at bosætte sig. Når ting bliver brugt og udsat for vind og vejr, bliver de naturligvis slidte, går itu og dermed hurtigt kedelige at se på. Det kaster en vis ”tristhed” over bymiljøet og området ved søen som ingen kan være interesserede i.
By-pedellerne er en gruppe frivillige som i fællesskab vil udføre mindre reparationer og vedligehold af nogle fællesfaciliteter i byen Det kan for f.eks. være græsslåning, male byens flagstænger, skifte en lås eller reparere en bænk, klippe og beskære m.m. Hermed bidrager by-pedellerne til noget meget vigtigt for Glumsø, nemlig at byens mange gæster og ikke mindst byens borgere fortsat kan nyde at færdes i både i byen og omkring søen.
En af de første opgaver bliver dog at få sat skuret, som man har fået overdraget kvit og frit, istand så det kan bruges til mødested og opbevaring af værktøj og materialer. Dette arbejde håber man, afhængig af vejret kunne få på plads over vinteren. 
En løbende udfordring for by-pedel arbejdet er også at skaffe penge til materialer og værktøj til den løbende vedligeholdelse. Der håber man på kommunens velvillighed og eventuel donationer fra firmaer, foreninger m.fl..
 

 
Mødedatoer:

1 november kl 10.30 
 
Skurvogn for frivillige hjælpere til vedligehold af vores fællesfaciliteter.

Lokalrådet for Glumsø og omegn
har taget initiativ til at
etablere værksted og opholdsrum i den gamle skurvogn bagved Brugsen i Glumsø.


Er du interesseret i at være med og høre nærmere og præge det nye tiltag i byen, er du meget velkommen til at

kontakte mig på tlf. 7220 2533 eller skrive til vagnholk@gmail.com