H.A.T.Klubben
Herlufmagle - Aversi - Tybjerg
H A T klubben er primært for borgere på 60 år og derover samt førtidspensionister

Torsdag er fast mødedag hver anden uge kl. 14.00 til 16.30 på Birkevang
Kaffepris 35 kr.