PAPIRKURV » Glumsø Udvikling
MARTS 2021

LOKALPLAN 104
Boligbebyggelse, naturkvaliteter og nye fællesskaber er blandt de vigtigste
parametre for udviklingen af et nyt boligområde ved Glumsø Sø
og danner rammen for den nyelokalplan.  SE HELE LOKALPLANEN HER
:

LÆS HELE LOKALPLANEN FOR SPÅNDPLADEGRUNDEN I GLUMSØ (8.0 Mb)

November 2020 Se forslag til nye boliger
Referat generalforsamling 3.9.2020
Spånpladegrunden. På sidste generalforsamling i marts 2019 lovede Carsten Rasmussen at ”hvis alt gik efter planen kan byggeriet af 150 – 200 boliger på den tidligere spånpladegrund ved Nyvej begynde om et års tid” – det vil sige foråret 2020. Det gjorde det så ikke. Forsinkelsen kan primært henføres til manglende ressourcer omkring vurdering af forureningsprøverne taget på grunden og arbejdet med selve udformning af lokalplanen. Der er nu indkøbt eksterne konsulenter til at udfærdige og gennemføre lokalplanen, og vi har så sent som sidste uge fået en opdateret plan, som jeg tror holder. Nedslagspunkter er at der holdes borgermøde om lokalplanen allerede her i uge 38/39 og efter godkendelse i byrådet i december lægges den til 8 ugers høring og der forventes endelig vedtagelse foråret 2021.
Referat af 15.11.2018     Boligudvikling i Glumsø – Spånen. Der er aftalt et møde (datoen er endnu ikke fastlagt) med Carsten Rasmussen m.fl. vedr. processen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området.  (Visti)
Fra referatet 19.8.2018: 2.: Projektgruppen ”Boligudvikling i Glumsø – spånen” har været på inspirationstur til bofælleskabet Munksøgård ved Roskilde. Det gav en rigtig god baggrund for det videre arbejde i gruppen.

Boligudvikling i Glumsø Spånpladegrunden
Glumsø by har en størrelse/indbyggerantal der rent faktisk ikke nødvendigvis berettiger at vi har station hvor vi med timedrift er i København på 50 minutter, 4 sporet skole med overbygning til 9. kl, lægehus,  bibliotek, biograf, restaurant og et enormt rigt forretningsliv som ud over gængse forretninger bl.a. tæller slagter, tøjforretning, blomsterforretning, apotek, bager og op til flere dagligvareforretninger.

 

En af måderne at sikre disse ting på for fremtiden er at byen får en befolkningstilvækst. Dels er det jo altid sjovt at lære nye mennesker at kende, men dels er det simpelthen en af de ting som er en nødvendighed for at byen forstsat kan eksistere på det niveau vi har i dag!

Med udgangspunkt i Kommuneplan 2017, og her primært med udgangspunkt i Spånpladegrunden, vil en arbejdsgruppe under Lokalrådet, med repræsentanter fra byens borgere, arbejde for at sikre planer for hvor, hvordan og hvorledes byens udbygning kan og skal foregå.

Tovholder:
Visti S. Christoffersen
Elmevej 45, 4171 Glumsø
ervichr@gmail.com
Tlf.: 41 23 26 12

 2017
Send dit forslag og vær med til at bestemme udviklingen af det fremtidige boligbyggeri i Glumsø, det er nu!
Glumsø og Omegns Lokalråd lægger nu op til en spændende sensommer-debat omkring den fremtidige boligudvikling i Glumsø.
Fra Lokalrådet er man meget opmærksom på, at en af faktorerne for at bibeholde de faciliteter som byen i dag tilbyder, som eksempelvis 4 sporet skole med overbygning, Station der indenfor 50 minutter bringer os til hovedstaden, rigt forretnings- og foreningsliv, og en masse frivillige aktiviteter, er at vi får øget tilflytning til byen.

Som det fremgår af nye kommunalplan 2017 (bl.a. fremlagt på borgermødet på Glumsø Kro 15. juni) er en del arealer – nye såvel som gamle – udlagt til nye boliger.

Fra Lokalrådet har vi i den forbindelse stærk fokus på Spånpladegrunden som jo nu også er blevet disponibel for boligbyggeri m.m.
På den baggrund indbyder vi alle til at komme med deres mening/indstilling/ideer til hvorledes ikke mindst Spånpladegrunden kan udnyttes.

ALLE forslag og ideer vil blive videregivet til kommunen, men Lokalrådet forbeholder sig ret til, primært at støtte planer som i udstrakt grad medvirker til at bringe nye borgere til byen.

Indsendte planer og ideer vil blive præsenteret på Glumsø og Omegns borgermøde på
Glumsø Aktivitets- og Medborgerhuset  torsdag 17. august kl 19:00 og endvidere være med til at danne grundlag for det videre samarbejde med kommunen omkring boligbyggeri/bosætning i Glumsø.

 

SÅDAN KOMMER DU IGANG

ALLE forslag og ideer vil blive videregivet til kommunen men Lokalrådet forbeholder sig ret til, primært at støtte planer som i udstrakt grad medvirker til at bringe nye borgere til byen.

Forslagene skal være med udgangspunkt i eksisterende loklaplan for området
Er der elementer i lokalplanen som ikke harmonerer med dine ideer skal dette anføres i dit ideoplæg.

Der er fra Lokalarådet nedsat en arbejdsgruppe omkring boligbyggeri/udnyttelse af Spånpladegrunden.

Er du i tvivl om noget er du meget velkommen til at kontakte gruppen. Gruppen består af:
Visti Christoffersen / ervichr@gmail.com / mobil 41232612
Poul Eriksen / pbe@cirkelnet.dk / mobil 22116722
Thor Temte / thor.temte@gmail.com / mobil 25450563
Elisabeth Tramm / tramm210@gmail.com / mobil 30296566

Du kan også kontakte os ved at skrive i bloggen her til højre.  

Sådan gør du:

Nedfæld dine ideer i skrift, skitser og billeder max 25 MB.

Følgende formater kan anvendes . doc/docx -  xml/xmls - PDF - PNG - JPG - Word   

Send dine dokummenter til : pbe@cirkelnet.dk 

Du vil hurtigst mulig få en bekræftigelse på at vi har modtaget dine dokumenter.

 

Indkomne forslag:
KLIK på de forskellige forslag og se det indsendte: .........enlightened
FORSLAG

Klik på oplæg/forslag fra Lokal Rådet (6.9 Mb)

Klik på oplæg omkring ungdoms/lejeboliger af Jannie (0.4 Mb)
________________________________________________________
Klik på ideer og forslag af Inge- Lise Wriedt (16.7 Kb)

 


 

Klik på Forslag af Bent Nielsen og Elisabeth Tramm (1.0 Mb)

Glumsø Lokalråd hørings svar på komuneplan 2017 (3.0 Mb)CHAT forum. Her kan du skrive spørgsmål og indlæg omkring boligbyggeri i Glumsø.

Spørgsmålene og indlæg vil blive synlige hvis de har almen interesse.
Email (vil ikke blive vist)
Kontaktperson: *
E-mail: *
Besked *
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
Forslag til bedre infrastruktur. Bedre trafiksikkerhed for cyklister og motionister: Anlæg af cykelsti eller 2 minus 1 vej på Åsøvej ml. Tyvelse og Glumsø. Det vil give god mening da der mange skoleelever i området omkring Tyvelse og vejen er kategoriseret som farlig skolevej. Anlæg af en mere sikker vej vil gavne både skolebørn og motionister!
Har det ikke før været planen at der skulle laves 2 minus 1 vej på denne strækning? Hvad blev der egentlig af det?
Mvh Anders

Kontaktperson: Lone Laursen

Besked:
Vi magler et hospice i Næstved kommune. Det ville være en super beliggenhed i forbindelse med boliger, skabe lokale arbejdspladser, besøgende/pårørende ville nemt kunne komme hertil med tog og bus.......