Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Glumsø Stations fremtid

Se mere om Glumsø Station her

Referat 21.11.2019
8. Status på projekter / opgaver:
8.1. Da der skal opsættes et arbejdshegn i forbindelse med sporarbejdet på Glumsø station udsættes ibrugtagningen af stationsbygningen. Hegnet vil lukke stationsbygningen inde i det halve år, sporarbejdet tager, derfor vil det ikke være muligt at tage bygningen i brug. DSB har godkendt vedtægterne for den forening, som skal styre udlejningen af kontorlokaler mm. Nu skal der søges fondsmidler til ombygning af lokalerne. Thor vil gerne hjælpe med projektet
Referat 8.8.2019
7.2. Poul E orienterede om status: Der er pt. to, som vil leje sig ind i kontorfællesskabet. Der afholdes møde med alle interesserede mandag den 12. august. Lokalrådet er ikke økonomisk involveret. Der skal vælges en bestyrelse, som består at lejere og lokalrådsmedlemmer. Bestyrelsen skal styre økonomien, plan for rengøring samt plan for, hvem der åbner/lukker ventesalen. Der mangler fortsat en juridisk afklaring af, hvordan bestyrelsen skal fungere, før man konkret kan gå i gang med projektet.
Referat 9.5.2019
  • Stationsbygningen: Visti og Poul B orienterede om, at forhandlingerne med DSB, om leje af underetagen til kontorfællesskaber etc. at lokalrådet kan leje underetagen. Der er flere firmaer der har vist seriøs interesse for at leje. Forhandlingerne indeholder også Lokalrådet arbejder videre med ideen om at bibeholde ventesal og toilettet.

Glumsø Stations fremtid
 

Glumsø station er i disse år udsat for en række forandringer, som følge af udviklingen og Femerbælt byggeriet. De hermed afledte udfordringer har lokalrådet taget op og nedsat en undergruppe ”Stationens venner” som også de næste år vil fortsætte arbejdet med dels at sikre stationens fremtid, dels sikre at stationen med dens opbygning og faciliteter i form af adgangsforhold, parkeringspladspladser m.m. vil være attraktiv for kunderne at benytte.

Ligeledes skal der arbejdes med at det planlagte støjværn langs med banen, gennem byen kommer til at skæmme så lidt som muligt.

Gruppen skal også søge at minimer ulemperne ved uundgåelige, midlertidige lukninger af spor og broer.

For at sikre ovenstående skal gruppen holde en løbende kontakt til myndighederne BaneDanmark, DSB og Næstved Kommunen.


Vil du høre mere, så kontakt:

Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø / ervichr@gmail.com / mobil 4123 2612
Poul B. Eriksen, Sorøvej 29, 4171 Glumsø / pbe@cirkelnet.dk / mobil 2211 6722


Udfordringerne er:

  • Midlertidige lukninger pga ombygninger af broer.

  • Støjgrænser som hæves pga øget godstransport.

  • Udnyttelse af den gamle banegårs bygning så en større anvendelse grad er mulig.

  • Tilgængelighed fra stisystemet Østergade.

 

 

 


 

Ref. 9.5.2019: 
6.1.1 Stationsbygningen: Visti og Poul B orienterede om, at forhandlingerne med DSB, om leje af underetagen til kontorfællesskaber etc. at lokalrådet kan leje underetagen. Der er flere firmaer der har vist seriøs interesse for at leje. Forhandlingerne indeholder også Lokalrådet arbejder videre med  ideen om at bibeholde ventesal og toilettet.
Referat fra Lokalrådet 15.12.2018   5.3 Poul orienterede lidt om erhvervslivet i Glumsø & omegn. Der er bl.a. planer om at indrette kontorfællesskab i den gamle stationsbygning. Man er i dialog med DSB om at måtte benytte underetagen i bygningen.
Glumsø 16-12-2017
 
 
Aflåst cykelparkering på Glumsø Station
 
Der er nu etableret mulighed for at få sin cykel opbevaret i aflåst del af cykelparkeringen. P.t. er der plads til 30-40 cykler. Syntes der behov for flere pladser, vil området senere blive udvidet.
 
Nøglekort købes normalt hos 7-Eleven på DSB stationer for 225 kr. og er gældende i perioden 1. november til 31. oktober. Nugældende kort har fået udvidet perioden, da DSB er ved at indføre et nyt låsesystem, og vil gælde til 2. juli 2018.
 
Lokalrådet har fået ca. 30 kort, der sælges efter princippet ”først til mølle” for 25 kr.
 
Du køber et kort ved at skrive en SMS til 4064 2416 og anføre dit navn og adresse. Hvis der stadig er kort, vil du blive bedt om at indbetale 25 kr. på MobilePay. Kortet vil så blive leveret på din adresse indenfor 3 dage.
 
Oplysning om DSB cykelparkering kan findes på DSB hjemmeside https://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/aflast-cykelparkering/
For eventuel yderligere info: Skriv til mortenschmidtpedersen@sol.dk
Heine Skjernings Tragthjul

Skulptur ved Glumsø Station. Tragtskulpturens form gentager bevægelsen af folk spredt i oplandet, som samles et sted, på stationen, for derefter at spredes igen i alle retninger. Skulpturen peger på stationen som et værdifuldt infrastrukturelt element i Glumsø.

En hilsen til Aagaard Andersens skulpturer ved Fredericia Station. Tragten er samtidig en hilsen til DSBs oprindelige vartegn, et bevinget hjul, som fx pryder Hotel Astoria ved Københavns Hovedbanegård

Otto og Birte Høst deltog 1.7.2008
Rasmus Nielsen og tidligere borgmester Poul Erik Sørensen 1.7.2008
Poul E Sørensen
Kunst i det offentlige rum af Heine Skjerning

Ved Glumsø Station på Midtsjælland placeret decentreret i forhold til jernbane og station ligger Skjernings store skulptur Tragthjul. Det er en menneskehøj åben konstruktion af ribber, der samles i en tragtform og holdes på plads af en flere meter i diameter stor ring. Skulpturen var egentlig tænkt i en større kontekst, idet der var tale om et fælles projekt med landskabsarkitekten Jeppe Aagaard Andersen. Tanken var, at skulptur og det rangérområde skulpturen er placeret i skulle omdannes til et slags ørken landskab med særlige planter. Skjerning fandt hos Jeppe Aagaard Andersen beslægtede visioner om fremelskning af biotopiske miljøer. Denne kontekstuelle dimension er desværre ikke blevet realiseret. Men denne tværæstetiske arbejdsform får forhåbentlig mulighed for at blive afprøvet i virkeligheden ud i fremtiden.
Tragthjulset