Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Glumsø Stations fremtid

Glumsø Stations fremtid
 

Glumsø station er i disse år udsat for en række forandringer, som følge af udviklingen og Femerbælt byggeriet. De hermed afledte udfordringer har lokalrådet taget op og nedsat en undergruppe ”Stationens venner” som også de næste år vil fortsætte arbejdet med dels at sikre stationens fremtid, dels sikre at stationen med dens opbygning og faciliteter i form af adgangsforhold, parkeringspladspladser m.m. vil være attraktiv for kunderne at benytte.

Ligeledes skal der arbejdes med at det planlagte støjværn langs med banen, gennem byen kommer til at skæmme så lidt som muligt.

Gruppen skal også søge at minimer ulemperne ved uundgåelige, midlertidige lukninger af spor og broer.

For at sikre ovenstående skal gruppen holde en løbende kontakt til myndighederne BaneDanmark, DSB og Næstved Kommunen.


Vil du høre mere, så kontakt:

Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø / ervichr@gmail.com / mobil 4123 2612
Poul B. Eriksen, Sorøvej 29, 4171 Glumsø / pbe@cirkelnet.dk / mobil 2211 6722


Udfordringerne er:

  • Midlertidige lukninger pga ombygninger af broer.

  • Støjgrænser som hæves pga øget godstransport.

  • Udnyttelse af den gamle banegårs bygning så en større anvendelse grad er mulig.

  • Tilgængelighed fra stisystemet Østergade.

 

 

 


 

Referat fra Lokalrådet 15.12.2018   5.3 Poul orienterede lidt om erhvervslivet i Glumsø & omegn. Der er bl.a. planer om at indrette kontorfællesskab i den gamle stationsbygning. Man er i dialog med DSB om at måtte benytte underetagen i bygningen.
Glumsø 16-12-2017
 
 
Aflåst cykelparkering på Glumsø Station
 
Der er nu etableret mulighed for at få sin cykel opbevaret i aflåst del af cykelparkeringen. P.t. er der plads til 30-40 cykler. Syntes der behov for flere pladser, vil området senere blive udvidet.
 
Nøglekort købes normalt hos 7-Eleven på DSB stationer for 225 kr. og er gældende i perioden 1. november til 31. oktober. Nugældende kort har fået udvidet perioden, da DSB er ved at indføre et nyt låsesystem, og vil gælde til 2. juli 2018.
 
Lokalrådet har fået ca. 30 kort, der sælges efter princippet ”først til mølle” for 25 kr.
 
Du køber et kort ved at skrive en SMS til 4064 2416 og anføre dit navn og adresse. Hvis der stadig er kort, vil du blive bedt om at indbetale 25 kr. på MobilePay. Kortet vil så blive leveret på din adresse indenfor 3 dage.
 
Oplysning om DSB cykelparkering kan findes på DSB hjemmeside https://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/aflast-cykelparkering/
For eventuel yderligere info: Skriv til mortenschmidtpedersen@sol.dk