Glumsø Station
Se oversigt
deltagerne fra Bane Danmark, Ekspropriationskommissionen og lodsejere ved starten af besigtigelsen ved Boelhaveskov og dagen efter ved Åsø de. 2016

Se oversigt