Glumsø Station
Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Glumsø Stationsbygnings fremtid


Anvendelse af den tidligere stationsbygning


I forbindelse med etablering af det nye stationsområde, står den prægtige, gamle stationsbygning nu tom.
Dels for at bevare bygningen
dels for at kunne tilbyde mindre firmaer og/eller private mulighed for lokaler til kontorarbejde, 
arbejder Lokalrådet på at oprette et kontorfællesskab inklusive fællesfaciliteter (køkken, møderum, etc.).
I tilknytning hertil er ide om opholdsrum/venterum, hvor man også kan mødes over en kop kaffe og/eller kortvarigt læse/arbejde.


Referat fra Lokalrådet 21.4.2022
Vedr. Glumsø Station:

8.4.1 Mads har ikke fået fat i Mogens Hechman fra Banedanmark for at få et bud på, hvad de løbende omkostninger (el, varme mm) er for stationsbygningen, samt for at få et møde med Voxeværket. Mads prøver fortsat. Hvis ikke Mogens H vender tilbage, vil Mads selv aftale et møde med Voxeværket.
8.4.2 Visti afventer svar fra NK (Alex DA) om, hvem der skal vedligeholde hvilke arealer ved stationen.
8.4.3 Køreplan 2021-50: Visti, Poul BE, Mads og Jens BN har sendt et svar til Transportminister m.fl. med opfordring til enkelte, hurtigere tog i myldretiden

Lokalrådets referat 24.2.2022
1.1 Stationen:
1.1.1 Den 25. januar blev der afholdt et møde med Morten Hechman fra DSB Ejendomme. Morten H syntes det er nogle spændende ideer arbejdsgruppen har om udnyttelsen af den gamle stationsbygning. Morten H tager kontakt til Voxeværket og 7Eleven. Morten H vil også kigge på mulige foranstaltninger for at undgå hærværk på perronerne.
1.1.2 Ifølge den nye køreplan bliver rejsetiden til Kbh.H 5 minutter længere end tidligere, og det er stik imod det, der var udmeldt før omlægningen af jernbanestrækningen. Visti skriver på vegne af Lokalrådet til DSB for at gøre opmærksom på de forlængede rejsetider. Samtidig anmoder Lokalrådet om, at de reducerede rejsetider, der var stillet i udsigt, senest indføres i forbindelse med den næste køreplan.
1.1.3 Visti har fået kontakt til den medarbejder i NK, som skal hjælpe med at afklare ejerforholdene på stationens arealer (DSB/BaneDanmark/NK). Visti afventer en tilbagemelding.

Glumsø Station blev genindviet den 16-8-2021, kl. 15 til 16.30 af
minister Benny EngelbrechtKl. 15.00 Transportministeren modtog gæster ved Glumsø Station.
kl. 15.15 Den lokale strikkeklub holdt indvielsesbåndet ud på hver side af trappen til broen over skinnerne, og ministeren klippede båndet over.
kl. 15.20 BaneDanmarks byggeleder, Svend Skodborg Jørgensen viste gæsterne rundt på stationen og fortalte om procesen med at flytte en station og renovere en strækning. 
kl. 15.30 Der var gratis is til alle samt mulighed for at opleve det lokale museums udstilling af cykler. 
kl. 16.30 Tak for i dagSe punkt 7.4. fra Lokalrådets referat 15.4.2021
Vedrørende brug af stationsbygningen

Glumsø Station august 2009
DSB har overdraget brugsretten til underetagen i Stationsbygningen til den gruppe, som arbejder på at udnytte lokalerne til erhverv og kontorer.
DSB er interesseret i at få gang i projektet, og de vil rydde lokalerne, ​herunder fjerne disken i det gamle billetsalg.
Indtil videre er der 1 erhvervsdrivende, som gerne vil lave forretning i et af lokalerne.

Kontor fællesskab i Glumsø Stations Bygning

Vi er lige ved at kunne udleje stations bygningen
Kontakt mig hvis det har din interesse 

Poul Glumsø og Omegns Lokalråd
Pbe@cirkelnet.dk

Glumsø Station blev indviet i 1924 og styrkede i høj grad stationsbykarakteren. Efter en nedgangsperiode i slutningen af 1900-årene er det atter stationen, der får folk til at flytte til byen, som er blevet udvidet ganske markant mod nordvest. 
𝘓𝘶𝘧𝘵𝘧o𝘵𝘰 𝘢𝘧 𝘢𝘳𝘦𝘢𝘭𝘦𝘵 𝘰𝘮𝘬𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘦𝘯 𝘰𝘱𝘳𝘪𝘯𝘥𝘦𝘭𝘪𝘨𝘦 𝘎𝘭𝘶𝘮𝘴ø 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘮 𝘣𝘭𝘦𝘷 𝘣𝘺𝘨𝘨𝘦𝘵 𝘪 1922, 𝘮𝘦𝘥 𝘢̊𝘣𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘪 1923.
𝘋𝘦𝘳 𝘦𝘳 𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘭𝘪𝘥𝘵 𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯 - 𝘩𝘷𝘦𝘮 𝘬𝘢𝘯 𝘦𝘬𝘴𝘦𝘮𝘱𝘦𝘭𝘷𝘪𝘴 𝘩𝘶𝘴𝘬𝘦 𝘥𝘦𝘵 𝘩𝘷𝘪𝘥𝘦 𝘩𝘶𝘴, 𝘴𝘰𝘮 𝘭𝘢̊ 𝘥𝘦𝘳 𝘩𝘷𝘰𝘳 𝘷𝘪 𝘯𝘶 𝘩𝘢𝘳 𝘱𝘢𝘳𝘬𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨𝘴𝘱𝘭𝘢𝘥𝘴 𝘧𝘰𝘳𝘢𝘯 𝘩𝘰𝘷𝘦𝘥𝘣𝘺𝘨𝘯𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯.
𝘓𝘶𝘧𝘵𝘧𝘰𝘵𝘰. 𝘈̊𝘳: 1936-1938. 𝘖𝘱𝘩𝘢𝘷: 𝘚𝘺𝘭𝘷𝘦𝘴𝘵 𝘑𝘦𝘯𝘴𝘦𝘯,
GamleGlumsø Station
𝘍𝘰𝘵𝘰: 𝘋𝘦𝘵 𝘒𝘰𝘯𝘨𝘦𝘭𝘪𝘨𝘦 𝘉𝘪𝘣𝘭𝘪𝘰𝘵𝘦𝘬