Glumsø Lokalråd » Glumsø Naturcenter

 

Glumsø Naturcenter.

Udgangspunktet er de tidligere spånplade- og savværksgrunde på Fabriksvej i Glumsø.

Når der ikke sker så meget i området, vokser træerne alligevel. På området mellem "Spånnen" og stien om søen på Naturstyrelsens areal er der kommet en lille skov. Der er kommet et vildnis af væltede træer og anden vegetation. Her trives en mængde dyr, lige fra små insekter til rådyr. Fuglene synger lystigt. I området mod Glumsø by ligger en lille enklave af parcelhuse samt en fredet slette, Tornskadesletten. På den vestlige side af Nyvej er Glumsø skov under kraftig udvikling. Hundeskoven er uhyre velbesøgt.

Forslaget går på at udbygge et rekreativt/aktivt miljø. Hensigten er at skabe et "grønt" bånd fra søen, gen-nem Glumsø skov, forbi motorbanen, gennem Vesterskov til Næsbycentret og Næsbyholm Storskov.

I spredt ustruktureret orden:

Fabriksvej gennem området fjernes, ny vej til garageanlæg og søen etableres i den sydlige ende. In-gen biler gennem området.

• - Beplantet støjvold til Nyvej.

- Udvidet parkeringsplads over for hundeskoven, hvor den nuværende plads ikke er tilstrækkelig. Fra den nye parkeringspladsen er der allerede en sti til søen.

• Legeplads i stort format.

- Motions- og træningsbane

• "Lommer" med plads til grillen

• - Shelters til overnatning for vandere.

• - Græsplæne med muligheder for optræden på scene, cirkus

• Spændende beplantning af blomster og buske.

• - Fårefold i skoven til bekæmpelse af bjørneklo.

-Cykel- og gangsti til byen

Hvordan kommer vi så i gang?

Lav en grov beplantningsplan og kom så i gang med at plante og så.

Mens planterne gror, går vi langsomt i gang med ønskerne.

Om alt går vel er vi færdige om 5-10 år og kan så starte forfra med den tids ideer. Hele tiden må vi have for øje: Pas på naturen, vi har den kun én gang, så endda til låns.

Glumsø den 13. oktober 2017

Bent Nielsen, Møllegården 4, 4171 Glumsø, bent@bentnielsen.com