Glumsø Lokalråd
SE DENNE FANTASTISKE NYE VIDEO OM GLUMSØ, LAVET AF ADAM GRØNNE


Glumsø Lokalråds formål er på vegne af borgerne i Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Glumsø og Bavelse Sogne at varetage fælles interesser og anliggender. Lokalrådets formål er, at virke for områdets særlige interesser og som bindeled mellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

Glumsø Lokalråd
arbejder udelukkende med sager, som har betydning for lokalområdet eller som Næstved kommune ønsker behandlet/vurderet. Glumsø Lokalråd er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

Medlemskab af Glumsø Lokalråd
Lokalrådet er upolitisk, og alle borgere over 15 år, der bor i Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Glumsø og Bavelse Sogne er automatisk medlemmer af lokalrådet.
Har du en ide, som du synes vi skal høre om, så skriv den til glumsoelokalraad@gmail.com
eller kom til Glumsø & Omegns Lokalråds møder og fortæl om ideen.
Møderne er offentlige, og du er meget velkommen. kommende møder:

 


Kontakt:
Glumsø Lokalråd
glumsoelokalraad@gmail.com

Formand: Jens N. Knudsen, 2010
Mail: jensnknudsen@gmail.com

Kasserer: Karen Henriksen, 2011

Sekretær: Alice Døessing 2016
Mail: alice.doessing@gmail.com

Otto Høst, 2015

​Poul B. Eriksen, 2009
pbe@cirkelnet.dk

Thor Temte, 2009

Jette Wengberg, 2012

Arne Larsen, 2012

Visti Christoffersen, 2013

Martin Laustrup 2016

Kim Larsen 2016

   

Suppleanter:

Arne Cederholm, 2014

 

Møder i lokalrådet:
Møderne holdes på Glumsø Kro og Aktivitetshus, kl. 19


Torsdag 13. Oktober 2016
Torsdag 10. November 2016
Torsdag 12. Januar 2017