Glumsø og Omegns Lokalråd skifter hjemmeside lay out se her de første udkast.

Borgermøde på Glumsø Kro

Tirsdag 16. august 2016 kl 19:00

 

Program:

Status på projekt Borgernært Politi. Indlæg ved Axel Ahm fra Lolland-Falster og Sydsjællands politi.

Implementering af ny affaldsordning i Næstved kommune. Indlæg ved Lene Andersen fra Miljø og Natur / NK (NK=Næstved Kommune).

Pause

Glumsø sø som badesø? NK-Spildvands tiltag i Glumsø for mindre tilførsel af fækalier fra overløb til Glumsø sø ifm. ekstreme nedbørsmængder. Indlæg ved Dan Soltau / NK.

Information/debat omkring Glumsø og omegns trafikveje. Indlæg ved Anders Gedde / NK

Status på Rødby-Femern projektet herunder tidsplan for aktiviteter omkring Åsø og Glumsø station. Indlæg ved Poul Eriksen.

I pausen vil der være gratis øl/vand.

Mvh. Glumsø og Omegns Lokalråd


SANERING AF SPÅNPLADEGRUNDEN. PÅ Lokalrådets generalforsamling Torsdag aften kunne denne gode meddelelse meldes ud: Vores sidste melding om saneringen er, at entreprenør er valgt den 10 marts og at godkendes på byrådsmøde den 26 april. Arbejdet kan starte den 1 maj og forventes færdigt senest ved udgangen af september 2016.

I fortsættelse af NK sanering er der på FB opstået en gruppe, der vil arbejde for at udnytte mulighederne for offentlig brug af området efter saneringen. Gruppen sigter mod værested og event for områdets ungdom. Lokalrådet har modtaget referater fra deres møder og har lovet at støtte op, hvis de har ønsker om hjælp.

Har du en ide, som du synes vi skal høre om, så skriv den til glumsoelokalraad@gmail.com
eller kom til Glumsø & Omegns Lokalråds møder og fortæl om ideen.
Møderne er offentlige, og du er meget velkommen. kommende møder:

 

tor. 16. jun. 2016


Glumsø Lokalråds formål er på vegne af borgerne i Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Glumsø og Bavelse Sogne at varetage fælles interesser og anliggender. Lokalrådets formål er, at virke for områdets særlige interesser og som bindeled mellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

Glumsø Lokalråd
arbejder udelukkende med sager, som har betydning for lokalområdet eller som Næstved kommune ønsker behandlet/vurderet. Glumsø Lokalråd er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

Medlemskab af Glumsø Lokalråd
Lokalrådet er upolitisk, og alle borgere over 15 år, der bor i Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Glumsø og Bavelse Sogne er automatisk medlemmer af lokalrådet.

NYHED!
 

 Arrangementkalender

Her prøves en ny ide med et Årshjul for arrangementer i Glumsø og omegn.


Er du forening, privat person eller gruppe der har et arrangement som skal på årshjulet så skriv det ind   på Årshjulet så alle kan se det og undgå at lave et tilsvarende arrangement


Årshjulet er for alle foreniger, privatpersoner og grupper der  laver arrangementer i Glumsø og omegn.

 


Kontakt:
Glumsø Lokalråd
glumsoelokalraad@gmail.com

Formand: Jens N. Knudsen, 2010
Mail: jensnknudsen@gmail.com

Kasserer: Karen Henriksen, 2011

Sekretær: Alice Døessing 2016
Mail: alice.doessing@gmail.com

Otto Høst, 2015

​Poul B. Eriksen, 2009
pbe@cirkelnet.dk

Thor Temte, 2009

Jette Wengberg, 2012

Arne Larsen, 2012

Visti Christoffersen, 2013

Martin Laustrup 2016

Kim Larsen 2016

   

Suppleanter:

Arne Cederholm, 2014

 

Møder i lokalrådet:
Møderne holdes på Glumsø Kro og Aktivitetshus, kl. 19


tor. 16. jun. 2016