Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Hjertesti » Hjertestien historik
Hjertestien - nyheder - historik
Kim Larsen skriver 18-6-2022

Indvielse 18-6-2022 af folden ved Glumsø sø og Anlæg.
Karen Henriksen bød på vegne af Glumsø og Omegns Lokalråd velkommen til denne lille sammenkomst.
Kvægavler Carsten Sørensen fortalte bla. om , at det var ældre damer(køer) som går på stedet, de skal lærer de unge at æde det forskellige græs, brændenæller m.m.
Kørerne der er på stedet er 6 og 10 år, og passer godt på kalvene og der er masser at æde nede ved søen.
Kvægavleren har lukket 250 kvæg ud på hele Sjælland, og har været i gang med dette gennem godt 20 år.
Han berettede ligeledes om, hvad de spiser først af de forskellige plantearter, og hvad de spiser efterfølgende.
Der kom spørgsmål vedr. strøm i hegnet, kvægavler og Lokalrådet lovede yderlig afmærkning af det opsatte hegn.
Kvægavleren fortalte om hvordan de indfanges, han kom bare med en lille spand foder, så følger de efter ham hen til den trailer de transporteres væk i, fortalte ligeledes at der var opsyn med kvæget.
Så kom i god tid til Badesøen, der kan være lange køer dernede.


Lørdag 7.8.2021 var så dagen hvor Glumsø og Omegns Lokalråd, se mere tekst og foto her
Det var formand for Kultur- og Demokratiudvalget Linda Frederiksen (S), der klippede den røde snor ved den nye badebro ved Danmarks korteste strand i Glumsø. Lørdag den 4. januar 2020,  klokken 10 ved Glumsø Sø. N
https://www.e-pages.dk/glumsoeugeblad/508/
Af Mia Than West
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

 


Referat 21.11.2019
8.3. Etableringen af badebroen begynder i uge 49 og vil være færdigt inden Jul. Jens B har omdelt et brev til beboerne på Skolevej med information om arbejdet og den ekstra trafik mm, som det vil medføre. Der er indvielse af badebroen den 4. januar og programmet samt sponsorer er næsten helt på plads. Linda Frederiksen klipper snoren, Vaniljestangen og Brugsen støtter med bidrag til forplejningen. Jens B har ansøgt NK om tilladelse til at opsætte et skilt, der fortæller, hvem der har sponsoreret badebroen. Og samtidig har Jens B ansøgt om at få fjernet det rustne skilt med ”Isen er usikker”, samt at få opsat en pæn skraldespand ved borde/bænke pladsen.

Referat 9.5.2019
  • Udskiftning af bænke ved Hjertestien (Jens K): Jens K har ansøgt om midler til udskiftning af dårlige bænke med gode bænke på hjertestien. Ansøgningen er sendt til handicaprådet der administrere en mindre pulje til handicapforanstaltninger. TU har anbefalet projektet. Lokalrådet har bemyndiget Jens til at søge pengene.

 
Naturvejleder Marie Roland besøgt fredag den 24. august 2018  Smørhullet i Glumsø Statsskov. Læs mere her
11. april 2018 kørte 11 cykelpiloter med beboere fra plejecentrene i Næstved på den ujævne hjertesti rundt om Glumsø Sø. 3 cykler kunne på skift køre ud og nyde synet fra Fugleskjulet. Se video
7. februar 2018 blev der placeret et toilet nær Smørhullet. Naturvejleder Helen Holm har i samarbejde med lokalrådet sørget for div. ansøgninger, bestilling af materiale og håndværker. Så nu er toilettet klar til brug. Det er placeret i den nye skov, med udsigt til børneinstitutionen Haletudsen og Glumsø Kirke.  

21. oktober 2017 var der mange fremmødt til indvielsen af fugleskjulet. Se hvad tv-midtsjælland skrev:
 

Efteråret havde iført sig det fineste festtøj, og solen gjorde, hvad den kunne for at bryde morgendisen, da det flotte fugleskjul blev indviet ved Glumsø Sø lørdag formiddag.

Derved kunne formand for Glumsø og Omegns Lokalråd, Visti Christoffersen, ændre på sin tale, der oprindeligt startede med ”Jeg beklager det dårlige vejr”.


 Danmarks korteste badestrand indviet i Glumsø
26. august 2017
​Danmarks korteste badestrand indviet af Glumsø og Omegns Lokalråd samt borgmester Carsten Rasmussen.http://tv-midtsjaelland.dk/?poditemid=43798

 

22. august 2017

Så er montagen af Fugleskjul ved Hjertestien gået i gang.
I denne uge nedhamres pæle til at bære gangbro og selve den overdækkede platform i vandkanten.
Fugleskjulet er kommet i stand ved et samarbejde med en gruppe nærmeste naboer til Hjertestien i Glumsø Søs sydende, Næstved Kommune og Lokalrådet.
Projektet finasieres af flere fonde.
Der forventes indvielse sidst i oktober.

 


Lørdag 24.6.2017 mødte 70 personer frem til den nye handicapsti. Der var 1 elkørestol, 4 el scotere, 7 rickshawcykler med passagerer.

Tom L Jørgensen fortalte om, hvordan Carl Anton kom med ideen om en handicap sti. Og nu kunne Carl Anton klippe den røde snor og blive bragt op til udsigtspunktet, hvor Poul fra Lokalrådet bød velkommen.

Anders Walther, repræsentant for skoven, fortalte om skoven, som blev påbegyndt som en folkeplantning på Stendyssevej oktober 2005 . De sidste planter kom i jorden foråret 2007.

Der blev budt på pølser, øl og vand.

Mette Madsen, fra museum SydøstDanmark fortalte begejstret om de fund, som museet gjorde i efteråret. Fundene er fra de tidligste bosætninger i Danmark for 3600 år siden.
Poul var i hundeskoven og omkring kl. 14.30 var det tid til at bage snobrød og pandekager.

Naturvejleder Helen Holm har lovet at arbejde på at skaffe et toilet nær Smørhullet i Glumsø Statsskov. En frivillig har lovet at tjekke om der er pænt og rent. 

Cykel karavanen prøver lastvognbanen til de nye kloakker og får lidt at vide om udgravning og tingsted, inden de fortsætter til den røde tråd til den nye handicapsti.
Den 24. juni 2017

7 rickshaw med passagerer, 4 elscootere samt en kørestol venter på at få lov at benytte den nye handicapsti til Tornskadesletten, Glumsø
Cykelpilot Tom L Jørgensen og Carl Anton samt 6 rickshawcykler bag 
Poul B Eriksen og Anders Walter klar ved den røde snor til den nye handicapsti i Glumsø Statsskov.
Poul B Eriksen, Lokalrådet, fortæller om dagens program
Anders Walther repræsentant for Glumsø Statsskov
Mange samlet på udsigtspunktet på Tornskadesletten, Glumsø
Mette Madsen fra museerne giver en kort intro, inden hun går ned til Glumsø Tingsted
Lokalrådsformand Visti Christoffersen, Naturvejleder Helen Holm, Ole Christiansen samt Claus Meyer fra spejderne besigtiger handicapstien
Mette Madsen fra museerne fortalte begejstret om de fund, museumsfolkene fandt på sletten i efteråret. Lokalrådet vil få besked fra museet, så der kan komme en infotavle op ved Glumsø Tingsted
Naturvejleder Helen Holm klipper den røde snor til det nye brændeskur i Bålhytten Smørhullet, Glumsø
hygge med snobrød og pandekager i bålhytten 24. juni 2017

7. juni 2017 Blev stenbunken fra kloakeringen flyttet. 2 dygtige arbejdere fra Brdr. K Hansen var meget tjenstvillige og interesseret i at lave et flot Tingsted til os i Glumsø. Over 30 sten blev båret rundt og omhyggeligt placeret i 2 cirkler af den store gravemaskine. Imponerende finjustering af sådan nogle store sten.

Lørdag den 24. juni 2017, kl. 11 til 16 var der indvielse af Tingstedet, handicapstien og hundeskoven og skovens 10 års fødselsdag fejret.

Kl. 11 kom 8 cykelpiloter med deres passagerere og var med til at åbne handicapstien. Naturvejleder Helen Holm deltog med lokal zoologisk have. Der blev tændt bål og budt på pølser, snobrød og pandekager. 


 6. juni 2017 gik etableringen af handicapsti til Smørhullet igang. Stien starter fra P-plads ved Rundkørsel på Nyvej, den fører op gennem skoven og rundt om bålhytten Smørhullet. Der er fin udsigt over Glumsø Sø, der er borde og bænke samt grill steder.

Fra Lokalrådets møde 18. maj 2017

6.5             Hjertestien/Fugleskjul ---> Tovholder: Jens.

Tegner til at ansøgte fonde giver tilsagn. Der mangler dog stadig kr 30.000,- som forventes at blive sponsorete fra Nordea. Endelig bevilling vil dog ikke foreligge før de andre fonde har givet formel tilsagn. Disse endelige tilsagn forventes givet indenfor den næste måned. Det blev i Lokalrådet aftalt at man på næste møde (22 juni) ser status på ansøgninger og ud fra dette beslutter om man vil starte projektet uden den formelle godkendelse fra Nordea.

Hvis man beslutter ikke at starte vil projektet blive udskudt til bygning næste år.

Jens informerede også om at der i forudsætninger for tildeling fra Grøn Plan midler står anført ”Det er ansøger f.eks. lokalråd, bylaug og lignende foreninger, som er ansvarlige for den fremtidige vedligeholdelse af de faciliteter, der etableres for Grøn Plan-midler” Det har tidlige være oppe på vores møder at vedligeholdelse må være en kommunal opgave. Det blev aftalt at Visti tager dette anliggende op på Landdistriktsmøde 7 juni
 


Referat 16. februar 2017
8.3  Hjertestien —> Tovholder: Jens.

8.3.1        NK godkendelsesprocedure for Fugleskjuls projektet:

Klagen fra en beboer i området er blevet afvist af Natur- og Miljøklagenævnet.
Således er alle godkendelser til projektets gennemførelse på plads og tidligere tidsplan gældende.
Der er modtaget byggetilladelse fra Næstved Kommune til projektet.

8.3.2       Midler til Fugleskjuls projektet:
Der er modtaget tilsagn om bevilling fra Friluftsrådet på 131.000 kr.
Desuden er der søgt om penge i Nordes fonden om 30.000kr.
Gruppen søger videre

Referat 19. januar 2017
8.5  Hjertestien —> Tovholder: Jens.
 
8.5.1        NK godkendelsesprocedure for Fugleskjuls projektet:
Der er kommet en klage fra en beboer i området over landzonetilladelsen. Klagen er indgivet til Natur- og Miljøklagenævnet og har opsættende virkning, med mindre klagenævnet beslutter noget andet.
Det vil sige, at landzonetilladelsen ikke kan udnyttes før klagenævnet har truffet en afgørelse i klagesagen og den så i øvrigt falder ud til projektets fordel. Altså at tilladelsen stadfæstes. Sagsbehandlingstiden i klagenævnet forventes at tage et halvt år.
Projektet ligger stille så længe.
Der er intet vedligehold på fugleskjulet, da det er under publikums beskyttelse.
 
8.5.2     Midler til Fugleskjuls projektet:
 
Ansøgninger til projekts budget er sendt ud til fonde og kommunens Grøn plan Midler.
 
Ansøgninger af midler pågår uanset klagesagen.

 

Referat 17.november 2016
9.5  Hjertestien —> Tovholder: Jens.
9.5.1      NK godkendelsesprocedure for Fugleskjuls projektet:
Alle godkendelsesprocedurer og dispensationer er givet til at projektet kan gennemføres. Nu skal tiden for klagefrister bare passeres.
9.5.2     Midler til Fugleskjuls projektet:
Budget for Fugleskjulet er 390.000 kr. Ansøgninger til fonde pågår.

Referat 20. Oktober 2016
 
9.5  Hjertestien —> Tovholder: Jens.
9.5.1      NK godkendelsesprocedure for Fugleskjuls projektet:
– Projektet er godkendt af fredningsmyndighederne.
– Kommunen ønsker for god ordens skyld, at udsende i høring igen af den ellers fremsendte dispensation i naturbeskyttelse §3. Der er nogen rettelser i datoer, projektgruppen har bedt om, som nu i den nye udgave er rettet. Risiko for forsinkelse af projektet kan forekomme, hvis der indgives klager. Den første udsendelse udløste ikke klager. Hvis denne omgang udløser projektforsinkelse betragtes som ”ny situation”. Projektgruppen arbejder videre uden at tage forbehold for eventuelle forsinkelser grundet godkendelsesprocedurer.
9.5.2     Midler til Fugleskjuls projektet:
– Der indsendes fondsansøgning til Friluftsrådet med ansøgningsfrist 1. november. Ansøgning behandles på Friluftsrådets bestyrelsesmøde medio januar 2017.
– Planlagte ansøgning hos Naturstyren er ikke mere aktuelt. Offentlig beskrivelse om puljen og ansøgnings kriterier, var meget professionelt skrevet og der har ikke været den mindste anledning til mistanke om ”lusk”, men det må desværre erkendes, at oplysninger var et falsum.
Der skal nu findes alternativ til denne fond, der ellers synes at matche projektet i beskrivelsen for målgruppe for ansøgning.
– Der er indsat ønske om 130.000 kr på NK ønskeliste for bevilling af såkaldte Grøn Plan Midler til projektet i 2017. Det vurderes p.t. om Teknisk Udvalg kan give et kvalificeret bud på, om denne bevilling størrelse kan indgå i budget og bestemmelse for størrelse af beløb, der søges om i eksterne fonde.
9.5.3     Fugleskjulets projekt aktiviteter inden fondsansøgninger:
– Projektets budget er ca 350.000 kr. Der mangler eksakte tilbudspriser på Skiltestander, skilte, forfatter honorar for skilte o.a.
– Oplæg til tavle i Fugleskjulets indhold, så forfatter kan give pris på sit arbejde med denne opgave. Resterende skilte på Hjertestiens ændringer synes mere tilgængelige at prisfastsætte arbejdet.
9.5.4     Hjerteforeningen har leveret et nyt oplag foldere til Hjertestiens folderkasser.

Referat 15. september 2016
Hjertestien med et forbrug af 1000 foldere pr år vidner om mange besøgende på stien. Nye projekt ved Hjertestien er et fugleskjul som gerne kan stå færdigt i 2017. 

Referat 11. august 2016
6.5  Hjertestien —> Tovholder: Jens.
6.5.1     Der er endnu ikke fremdrift fra NK anmodning fra fredningsmyndigheder om sagsbehandlingen om dispensation for opstilling af Fugleskjul i sydenden af Glumsø Sø. Afventer
6.5.2     Hjerteforeningen er blevet bedt om at få trykt et nyt oplag foldere til Hjertestiens folderkasser. Lokalrådets oplag ifm fondsbevillinger til projektet, er nu brugt op. Der er brugt ca 1000 stk pr år siden indvielsen af Hjertestien i 2013. Det vidner om, at der er mange besøgende udefra på Hjertestien omkring Glumsø Sø. En dejlig tanke om, at dette projekt virker efter hensigten. Har ikke hørt noget, Jens rykker.

Referat fra Generalforsamling Glumsø Lokalråd den 17 marts 2016.
  • Hjertestien: Jens fortalte om den nye udsigtskile som allerede er lavet og om planerne for fugleskjul i søens nordende. Hvis alt går vel skulle fugleskjulet kunne være på plads 2017. Der har også været besigtigelse af de områder af stien hvor vand, sand og mudder løber over stien fra den nærliggende mark. Det var bkevet aftalt at Kommunen vil forsøge at komme dette livs dels ved at appellere til landmanden om at lægge sprøjte spor på den anden led af marken, dels at hæve stien en smule.
Fra lokalrådsmødet 21. januar 2016
7 E. Hjertestien  Tovholder Jens.
Der er kommet afslag fra NK til ønsket om etablering af grøft på privat mark for at hindre overskylning og skader på Hjertestien fra stejle skrænter forårsaget ved ekstreme vejrsituationer. Ejer af mark stiller velvilligt areal til rådighed på en længde af ca 340 meter langs stien på østsiden af søen. Projektets økonomi er ca 25.0000 kr til etablering af grøft m.v. og en årlig driftsudgift på ca 5.000.
Visti har udfærdiget klagebrev over afslagets ordlyd og dårlige begrundelser. Klagebrevet stiles til Teknisk Udvalgs formand Søren Revsbæk.

Se handicapsti under Smørhullet


 
19. december 2015 Jens N Knudsen søger fondsmidler til en sti beregnet for elkøretøjer og richshaws for ældre, så de kan komme til et lokalt udkigssted med bålplads og naturbasen Smørhullet.

7. december 2015 Projektoplæg til befæstet stil til udsigtpunkt og picnicpladsen ved Naturbasen Smørhullet.

Stiens udformning. Sten anlægges med en bredde på 1,40 m. Over tid vil der ske indgroning af græs fra siderne. Ved at anlægge stien med en bredde på 1,40 m sikres det, at der vil gå længere tid inden indgroningen breder sig ind til stiens centrale del, og samtidig vil stien have en bredde, så f.eks. to kørestole kan passere hinanden på stien. 
Slidlaget (stiens overflade) udføres med slotsgrus eller stenmel, som kan udføres med en hård og kørefast overfalde, som er egnet til rickshaw og kørestol m.v.

5. november 2015 Møde vedrørende forbedret sti system til Naturbasen Smørhullet og picnicplads med udsigt over Glumsø Sø.

1. november 2015 Tom L Jørgensen skriver til Helge A Møller vedr. sti system til Picnicplads med udsigt over Glumsø Sø.

Oktober 2015 Tom L Jørgensen pilot på richshaws cykel med ældre beboere fra Aktivitetscentret Søvang, søger om forbedret adgangsforhold til Naturbasen Smørhullet og picnicplads med udsigt over Glumsø Sø. 

Nyt på Hjertestien omkring Glumsø Sø.

 

November 2015
I øjeblikket er entreprenør i gang med at forbedre udsigtsforholdene i søens sydende. Træer i en kile ud for bænk 3 på stien bliver fældet. Fældede træer bliver fjernet og udsigten til at iagttage fuglelivet i denne ende af søen er nu en mulighed.

Et kig fra bænk 3 på Hjertestien.

På billedets markering ses et kig til udløbet fra søen til starten af Telemarksgrøften. Den hvide plet, der anes på billedet, er en fiskehejre.

 

Forbedring af udsigtsforholdene er en del af de ønsker til Næstved Kommune, der har været indlagt på kommunens hjemmesides ønskeseddel for tiltag til forbedringer i kommunen ifm budgetforhandlinger for næste års budget. Lokalrådet har haft ønsket indlagt flere gange og nu er tiltag i gang.

 

Kommunen har imødekommet ønsket, fordi en Nabogruppe boende på Nødholmvej nær kilen har lovet, at vedligeholde udsigten efterfølgende, ved hvert år at fjerne al nyvækst i kilen.

Kun ved at denne aftale er indgået, har kommunen efterkommet ønsket.

Vi bør alle sende disse mennesker en venlig tanke for deres indstilling til at gøre en indsats til alles bedste for brugere af Hjertestien.


Skraldespande ved stien er opsat og har også været gennem samme proces på kommunens ønskeseddel. Systemet må vel siges, at være en succes. Skraldespande bliver benyttet og det er sjældent ens øjne støder på affald langs stien. Tømmeordning foretages af kommunens Vej og Park afdeling.
Der er ingen lokale frivillige involveret med vedligehold i denne forbedring af Hjertestien.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Indvielsen af hjertestien omkring Glumsø Sø.

 
Søndag den 30. september 2012  blev Hjertestien indviet med et tilløbstykke af en folkefest. Dagen var valgt af Hjerteforeningen, da datoen også er “World Heart Day”.
Mere end 250 mennesker fandt vej til søbredden og deltog i festlighederne og turen rundt på den renoverede sti.
 
Siden indvielsen er der sket flere positive ting:

  • Mængden af brugere af stien omkring søen er steget støt. Det ses på, at Hjerteforeningens  folderkasser stadig skal efterfyldes, og faktisk er der altid brugere på stien i dagtimerne uanset vejrlig.

  • Den oprindelige målsætning var, at stien skulle kunne benyttes det meste af året . Nu kan sætningen ændres tilhele året.

  • De mange brugere hele året gør, at der slides mere på stien, og da den første topbelægning bestod af af  en fed, lerholdig grusblanding, blev stien sumpet i vinterens fugtige perioder.

  •  

Næstved Kommune vil i efteråret 2013 lægge en ny topbelægning på udsatte dele af stien. Man vil bruge en grusblanding, der går under handelsnavnet “Slotsgrus”. Denne blanding indeholder bl.a. stenmel og skulle kunne imødegå vinterentidens væde, uden at stien blivet sumpet at benytte.

 

 Se billeder fra dagen set gennem Bent Nielsens kamera.

 
Indvielse af Hjertesti – Glumsø sø
Glumsø Lokalråd, Næstved Kommune og Hjerteforeningens Lokalkomité i Næstved har i samarbejde fået renoveret stien omkring Glumsø sø, og nu bliver den officielt indviet som en Hjertesti. 
      Søndag den 30. september 2012 kl. 9.30
P-pladsen ved naturinstitutionen Haletudsen, Nyvej 11, 4171 Glumsø
Stien indvies af borgmester Carsten Rasmussen, og herefter er der fællestur søen rundt. Tilbage i Anlægget nedenfor Plejecenteret Søvang byder vi på lidt at drikke og sunde snacks. Der vil være musikalsk underholdning af Glumsø Pensionistkor. Alle deltager samtidig i et lotteri med fine præmier.
Arrangementet forventes at slutte ca. kl. 11.45. Det hele foregår stående, så du kan evt. selv medbringe en campingstol, tæppe eller andet efter behov.
 
På gensyn den 30. september – husk gode travesko og varmt tøj.
Placering af naturbase i Glumsø i Glumsø Skov
Enighed om placering af naturbase ved mellem Glunnsø sø og Nyvej i Glumsø i Glumsø Skov
Sti til naturbase i Glumsø i Glumsø Skov
Håndværkerne igang ved naturbase i Glumsø i Glumsø Skov
Fin placering af naturbase i Glumsø i Glumsø Skov med udsigt over søen og til Glumsø Kirke
Næsten færdig naturbase i Glumsø i Glumsø Skov 2011
Glumsø Statsskov, Hjertesti og Smørhul
       
07. juni  2004 Suså Kommune overdrager 44 ha til skov til Miljøminister
sept. 2004 Arbejdsgruppe nedsættes udarbejde planforslag
15.febr. 2005 Tegn din skov  
maj 2005 Planforslag til byråd, Skov-og Naturstyrelsen  
7.maj 2006 Folkeplantning kastanje, valnød m.m. kastanjeskov
    Anlægsperiode 2006-2007  
dec. 2006 Hundeskov indhegnet  
30. april 2007 Ses de små grønne skovplanter  Tornskadesletten
19. maj 2010 Borgermøde og nedsættelse af arbejdsgruppe til etabering af bålhytte
17. sept. 2010 Landdistrikternes Fællesråd på besigtigelse  
01. apr. 2011 Håndværkere i gang med at bygge bålhytten  
16. juni 2011 Åbning med sang og musik Bålhytten Lokalrådet Claus Meyer
15. jan. 2012 Lysfest og troldehistorier Bålhytten
15. april 2012 Snobrød og guf Bålhytten
30. sept. 2012 Hjertestien indviet af 250 personer Borgmester Carsten Ras.
30. dec. 2012 Vintersjov og julerester Bålhytten
februar  2013 Standere med kunst og info om naturen Kunstnere og Helen Holm/H Wejdling
23. febr. 2013 Bålhygge og plancher sættes op Bålhytten
10. aug. 2013 Redekasser, fiske og Vestergårds Mose Naturvejleder Marie Roland
03. maj 2014 Sommerfugle, Vestergårdsmose og Stendyssen Naturvejleder Helen Holm
02. juli 2015 Planlægningsmøde  Lokalrådets undergruppe
august 2015 2 nye bænke og renovering af bålhytten  
13. sept. 2015 Buske og urtesnapse i regnvejr Naturvejleder Helen Holm
Oktober 2015 Ønske om handicapsti, Carl Anton Cykelpilot Tom L Jørgensen
nov 2015 Udsigtskile og skraldespande  
07. dec. 2015 Projektoplæg til handicapsti til picnicplads Anders Walther Hansen, Skov og N.
januar 2016 Skraldespand og trillebør ved Bålhytten Lokalrådet Visti K
21. jan. 2016 Ansøger om fondsmidler til handicapsti Lokalrådsformand Jens N K
11. aug. 2016 Projekt Fugleskjul Lokalrådsformand Jens N K
15. sept. 2016 Forbrug af foldere 1000 stk. på 4 år Hjerteforeningen
20. okt. 2016 Søger stadig fondsmidler til handicapsti Lokalrådsformand Jens N K
10. nov. 2016 Fund fra udgravning, spørgsmål besvares Museum SydøstDanmark
16. febr. 2017 Byggetilladelse til Fugleskjul Næstved Kommune
marts 2017 Påbegynder arbejdet med brændeskur Bålhytten
03. mar. 2017 Badestrand opmåles og planes Otto Høst og hjælpere
07. juni 2017 Handicapsti til udsigtspunkt og Smørhul Entreprenør arbejde i gang
08. juni 2017 Tingstedet bliver etableret af overskudssten Entreprenør arbejde i gang
24. juni 2017 Glumsø Event, skov og Tingsted, 70 pers Anders W, Mette M
26. aug 2017 Badestrand indvies Borgmester Carsten Ras.
21. okt 2017 Fugleskjulet indvies Linda Frederiksen
07. feb. 2018 Toilet klar nær Smørhullet Søren Rabølle og Helen Holm 
24. aug 2018 Smørhullet Skovens dag Marie Roland og Christian Hansen
04. jan 2020 Badebro Linda Frederiksen
07. aug 2021 Skoven fejrer 15 år, Smørhullet 10 år, mindeplade til Tingstedet Sognepræst Annette Kruhøffer, Klovnen Kikka, Naturv. Christian Hansen