Glumsø Net Avis » FORENINGER » Glumsø Erhverv før Byens børn
Referat fra mødet 6/1 2020
 
 1. Jan Wengberg blev enstemmigt valgt til referent og ordstyrer.
 2. Der har været i alt 4 arrangementer i 2019, hvor Byens Børn har stået for de 3. Det første var fastelavn. Det var Superbrugsen der stod for det, og da det kun var Helle der havde deltaget med børnene, var det svært at evaluere. Jeg har efterfølgende talt med Palle fra Superbrugsen, som oplyser at det blev afholdt i gården bag Superbrugsen, da Rejseladen var optaget. Alt i alt et glimrende arrangement med god opbakning.
        
  Det næste arrangement i rækken, var City-Night den 4. juni. Vejret var godt, der var knapt 100 løbere til glumsøløbet. Dog manglede der nogle Amerikanerbiler hvilken vi også har modtaget en undskyldning for. Det unge håbefulde band STENGANG afsluttede aftenen på festlig vis.
   
  KOKS afholdes af KOKS udvalget, i 2019 prøvede man at holde festen over 2 dage. Fredag aften for de unge og den sædvanlige fest med kræmmere og musik. Der var omdelt en flot brochure som man vil gøre endnu bedre for annoncørerne i 2020, hvor det også bliver over 2 dage. Der blev nævnt at der manglede højtaler/lyd i den østlige ende af Storegade. (fra bageren og ned imod Rejseladen).
   
  Julemanden kom også til Glumsø den sidste lørdag i november. Sammen med 14-16 ryttere fra rideskolen. Og sluttede af med dans om træet på kroen, hvor Rejseladen solgte æbleskiver.
   
 3. Regnskabet 
   
 4. Det blev besluttet at kontingentet igen skulle være 500,- pr. år. Man kan benytte MobilPay nr. 54590 eller overføre til vores konto 2520-0718351502. Husk at oplyse hvor betalingen kommer fra. Kontingentet bedes indbetalt senest 28/2 2020.
  Alle virksomheder i Glumsø området er velkomne.
   
 5. Superbrugsen tager sig af fastelavn, som bliver lørdag d. 22/2 2020. Loftværket vil gerne deltage med at hjælpe med kostumer op til fastelavn.
   
 6. City-Night bliver torsdag d.4/6 2020. Der blev nedsat et udvalg med Visti, Camilla og
  Helle som tovholder. Benedicte nævnte at Rejseladen holder længe åbent denne aften.
   
 7. KOKS afholdes i år fredag og lørdag d. 28-29/8
   
 8. Jul i Glumsø bliver i år lørdag d. 28/11. Udvalget består af Rejseladen ved Hanne Lis, Helle og Jan. Der var et ønske om en minimesse. Vi taler stadig om ny julebelysning i Storegade.
   Poul vil lave et forslag
   
 9. Visti orienterede på vegne af lokalrådet, om byggeriet på jernbanen og hvilke gener dette medfører, Viadukten på Nyvej/Sandbyvej og Holmager bliver lukket i en periode. Hold jer orienteret på nettet. Han orienterede ligeledes om Spånplade grunden.
   
  Man blev enige om at ændre vores navn, Byens Børn til Glumsø Erhverv. Hvilket siger mere
  om hvad vi laver.


 

Glumsø Erhverv tidliger Byens børn 
Beskrivelse:
 
Glumsø Erhverv er en fleksibel arbejdsgruppe under Lokalrådets paraply. Vi er "bøjelige" i forhold til den opgave, der skal udføres.

Indvielse af Hjertestien var en kæmpeudfordring, som krævede mange hænder! Fastelavn er blevet rutine, der kan klares af to m/k.
 
Glumsø Erhverv arrangerer også "City night" med aften-åbning af alle butikker. Der er masser af liv i Storegade og som regel et stort motionsløb rundt om søen.
 
Glumsø Erhverv er bagmænd/-kvinder for jule-eventen, som altid lægges i 1. lørdag i advent.
 Arrangementet rummer store muligheder for at aktivere mange folk i alle aldersgrupper.