Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Hjertesti » Glumsø Badestrand

DANMARKS KORTESTE BADESTRAND ligger ved Glumsø Sø

Det er blevet populært at bade både sommer og vinter i Glumsø Sø, tryk på billedet og se mere. 

Foto Mira M Twietmeyer


Det kolde gys

Det kolde gys er sundhedsfremmende 

I følge forskellige eksperter og uafhængige videnskabelige undersøgelser er der i hvert fald 4 positive effekter af at vinterbade. 

1) Når man hopper ned i vandet trækker de små blodkar i ens distale lemmer, fx i arme og fødder, sig sammen. Når man stiger op af vandet udviddes de igen og det er derfor man føler sig varm lige efter en kold dukkert. Dette er motion for blodkarrene og dette kan sænke risikoen for åreforkalkning og blodprop.​

2) Ved at hoppe i meget koldt vand udsætter man sit immunforsvar for et kort, men kraftfuldt stimulus. Dette kan forstærke immunforsvaret og det er vist, at hyppigheden af forkølelse, halsbetændelse og bihulebetændelse var 40 % mindre hos vinterbadere. Samtidig kan vinterbadning måske sænke risikoen for diabetes type 2, da vinterbadning kan sænke insulinniveauet.​

3) Man fryser mindre. Dette skyldes at man får en anden fornemmelse for kulde og samtidig bliver ens krop bedre til at varmeregulere, da den trænes i temperaturskift.

4) Når man vinterbader udskilles der mange signalstoffer i hjernen. Bl.a endofinet dopamin som giver følelsen af at være høj og det er derfor at man bliver i godt humør efter vinterbadning.

Se indvielse af badebro 4. januar 2020


4. januar i år havde vi indvielse af badebroen ved søen. TV Øst var på banen og hele kanalens dækningsområde kunne i nyhedsudsendelserne om aftenen se den lokale byrådspolitikker Linda Frederiksen klippe snoren, se ca. 100 mennesker være med til åbningen, se 20 – 25 vinterbadere hoppe i vandet og efterfølgende tage en tur i den til dagen opsatte mobile sauna. At vi nåede dertil kan vi bl.a. takke et formidabelt samarbejde med Glumsø Vinterbadeklub og Næstved Kommune. Badebroen er blevet en megasucces.

Referat 8.8.2019
Til orientering så har NK givet tilladelse til, at der den 12. oktober 2019 i nogle timer opsættes en mobil sauna ved badestranden. Saunaen lejes i Sorø.

Referat 20.6.19
6.3. 
Jens BN: Næstved Kommune har givet grønt lys/byggetilladelse til at badebroen opføres med det viklede sidestykke, som var en del af den oprindelige ansøgning. Jens arbejder nu på at sende ansøgninger til div. fonde for at skaffe penge til opførelsen.

Referat 9.5.2019
  • 6.3 Badestranden (Jens B): Næstved kommune har sendt udkast til ny dispensation, hvor lokalrådets ønske til udformning efterkommes. Denne er sendt i høring. Jens B arbejder videre med finansieringen.
1. marts 2018
I dag var vi 7
vinterbadere der indviede de nye borde/bænke, og ellers gik i vandet der var 2,8 gr. og lufttemperaturen var - 8,0 en rigtig frisk morgen.

Vinterbadere i Glumsø stifter forening

Se Sjællandskes artikel
​Januar 2018 Friske vinterbadere nyder Glumsø Badestrand hver tirsdag kl. 8.45 og torsdag kl. 8.30

 
22. april samledes en flok hjælpere for at rydde arealet nedenfor Aktivitetscentret Søvang. 2 kratryddere var i gang, folk rev og samlede det afklippede sammen og græsset blev slået. Nu mangler der sand og vedligeholdelse, når kommunen klipper det øvrige græs i Anlægget ud for Søvang.
Bade/soppesø i Glumsø 11. april 2017

Nu nærmer sommeren sig, engarealet ved søen skal gøres klar til ”Danmarks korteste strand”.

Du kan være med til at forberede arealet, engen mellem Hjertestien og Glumsø Sø. Det engareal skal klippes/slåes er et stykke der svarer til den store græsplænes bredde.

Det der er brug for en nogle personer møder op med buskrydder evt. hækkeklipper. Det skal være med benzinmotor for der er ikke strøm. Så skal der være nogle med river og trillebør, så det der bliver slået kan køres væk (ud til en af siderne).

Vi mener at 3-4 maskiner, og tilsvarende river kan klare det i løbet af ca.3 timer.

Og det skal være LØRDAG D. 22. APRIL FRA KL. 10.00, SuperBrugsen, Glumsø er sponsor, for at væskebalancen holdes ved lige.

Vil du være med til at lave ”Danmarks korteste Strand” så ring og meld dig til hos
Otto Høst tlf. 2129 0946 evt. mail otto@glumsoe.dk

Der vil også den dag være mulighed for at få nærmere forklaring på hele projektet.

Stranden skal blive et nyt hyggested for byens borgere og gæster.

Glumsø får Danmarks korteste badestrand 3. marts 2017


http://www.tveast.dk/artikel/glumsoe-faar-danmarks-korteste-badestrand
Badestrand m.m. i Anlægget
ONSDAG den 18. JANUAR 2017 blev afholdt indledende møde om at få lavet ”Costa del Glumsø” d.v.s. få lavet et 
søbad i Glumsø.
Der mødte 12 personer frem som var meget positive.
Der var specielt nogle, som var meget interesseret i VINTERBADNING, det kan der nok også blive, men der vil sikkert gå et par år.
Det er er muligt bade lige neden for plænen i anlægget som en lille opstart.
Der er sandbund, der er græs, hvis man slår det høje ukrudt.
Det blev lørdag afmærket med 4 pæle, hvor det er planen, at den første strand skal være.
Der vil blive indkaldt til et ”Stor”-møde, hvor der blive søgt efter aktive personer, som vil hjælpe med tilladelser over for lodsejer m.m. Samt folk der vil være med til at rydde arealet ved stranden for affald ukrudt m.m.

Med venlig hilsen
Otto, kontakt person f. Lokalrådet tlf. 21290946 eller email:  otto@glumsoe.dk

28. februar 2017
Jeg har  idag haft denne positive samtale med Margrethe Petersen, team Vand og Natur, Næstved Kommune. Margrethe er kontaktperson vedr. badevandskvalitets målinger og er talerør for NK, der hidtil har frarådet badning i Glumsø Sø, grundet eksistensen af tilledninger, der ved større nedbørsmænger sender regnvand blandet med fækalier ud i Glumsø Sø.
 
Margrethe fortæller, at efter etablering af NK-Forsynings samlebassin og andre tiltag er tiden nær til at NK tager nej-hatten af. Margrethe mangler for at nå dette tidspunkt, at NK-Forsyning svarer med en acceptabel sansynlighed for meget lidt mulighed for udledning fra det tidligere renseanlæg. Desuden skal NK-Forsyning jo melde, at deres tiltag nu er klar til brug og tiltag er udført i henhold til lovede brug vedr. sandsynlighed for udløb i Glumsø Sø.
 
Margrethe er efter dette tidspunkt ikke mere involveret i projekt Søbad, bortset fra årlige meldinger om målinger i relation til badevands kvalitet
 
Så - altså. Vi er nær målet om, at kunne melde ud til lokale borgere, at det nu er officielt, at der kan bades i Glumsø Sø. 
Jeg skønner tidspunktet er om en måned.
 
Hilsen Jens