Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » En ny hal - Hal 2

En ny hal – Hal 2 
Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø  Tlf. 4123 2612 ervichr@gmail.com

Jette Wengberg, Mejsevej 35, 4171 Glumsø. Tlf 25774599 / mejsevej@privat.dk


Fra lokalrådsmødet 21. januar 2016
7 F.Ny hal 2 i Glumsø --à Tovholder Visti.
Der er udført et omfattende renoveringsarbejde af Hallens tidligere cafeteria. Mange frivillige har deltaget i arbejdet og har en officiel indvielse den  7 februar.
Renoveringsbudget er ca 70.000 kr og ca halvdelen er bevilget af NK-Kulturudvalg.
Visti har igen promoveret tiltag i Lokalrådets navn i medier under overskriften: Til glæde for ungdommen.
Godt gået af hal-gruppen og andre frivillige. Ros - ikke mindst – til andre lokale, der har spyttet i kassen til budgettet.

En ny hal – Hal 2

Dels med baggrund i den stigende søgning til udøvelse af idræt i Glumsø hallen dels for at få mere moderne facilitet satte en del af idrætsforeningerne sig i Glumsø området i 2012 bag ansøgning til kommunen om en Ny Hal2 Glumsø, som skulle ligge i forbindelse med den eksisterende hal. Der blev fra kommunen set med positive øjne på projektet men dels denne og en fornyet ansøgning i 2013 måtte afvises grundet manglende midler.
 
For det videre arbejde omkring projektet Ny Hal2 Glumsø blev sidste år (2013) nedsat en projektgruppe, der nu arbejde videre mod en mere detaljeret beskrivelse af projektet (forprojekt).
 
Hvis du er interesseret i at hørte mere om dette i detaljer, eller ønsker du at deltage i arbejdet hen imod en Ny Hal 2 i Glumsø, er du meget velkommen til at henvende dig til nedenstående medlem af Styregruppen.

 Februar 2015
 Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø  Tlf. 4123 2612 ervichr@gmail.com

Jette Wengberg, Mejsevej 35, 4171 Glumsø. Tlf 25774599 / mejsevej@privat.dk