Glumsø Net Avis » Diverse2
Tilbage til forsiden
Vi fjerner broerne over Sandbyvej og Holmager

Når banen lukker for trafik mellem Ringsted og Næstved lørdag den 28. marts, går Banedanmarks entreprenører umiddelbart i gang med at fjerne sporet, og efter få dage river de broerne, der bærer banen over Sandbyvej og Holmager, ned.

Hele sporet og dermed også broerne bliver bygget op igen ca. 8 meter øst for den placering det har i dag. Sporet bliver bygget sammen med de nye spor nord og syd for byen, og dermed bliver sporet rettet ud, så togene kan køre med højere hastighed. Nord for Glumsø ligger det nye jernbanetracé ca. 200 meter vestligere end det spor, som vi nu fjerner. På by-siden af sporet anbringer vi desuden en støjskærm.


Nyt stationsområde

Selve Glumsø Station får en helt ny udformning med forplads med afsætningsplads, bussluse og cykelparkering. Derfor skal vi nedbryde det nuværende stationsområde med skinner og perroner, ligesom den øverste del af jernbanen bliver fjernet. Der kommer nye perroner og en ny gangbro, som bliver bygget op ca. 100 meter længere mod syd end den nuværende.


Bortgravning af bløde aflejringer i nordenden af Østerskov

I nordenden af Østerskov er der et tykt lag med bløde aflejringer, som giver udfordringer for togtrafikken. Det graver vi væk og bygger en ny jernbanedæmning op med materialer, som ikke giver sætninger under de nye jernbanespor. I forbindelse med det arbejde bliver der udført en del gravearbejde, transport og endelig opfyldning og opbygning af en ny jernbanedæmning.


Gener fra arbejdet

Der vil være nogen støj fra arbejdet, som foregår i døgndrift, indtil entreprenørerne helt har fjernet spor, broer og bløde aflejringer.
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.
Derefter vil de forsøge at koncentrere arbejdet til dagtimerne, men i perioder vil det blive nødvendigt at arbejde i nat- og weekendtimer også, blandt andet når de bygger nye materialer ind i jernbanedæmningen.
Der vil desuden være tung trafik i området, mens materialer fra nedrivning og opbygning af spor, broer, støjskærm m.v. bliver transporteret til og fra.
Det vil ikke være muligt at komme på tværs af banen på Sandbyvej og Holmager. Vi har derfor anlagt en midlertidig sti for bløde trafikanter over banen inde på stationsområdet. Vi forventer at kunne åbne Sandbyvej og Holmager for almindelig vejtrafik igen omkring begyndelsen af juni måned.

Yderligere kontakt og information

Hvis du har spørgsmål til arbejdet på Ringsted-Femern Banen, kan du kontakte os på:

- femern@bane.dk
- Telefon 9139 9866

Du kan tilmelde dig nyt om projektet på www.banedanmark.dk/abonnement. Du kan også følge Ringsted-Femern Banen på Facebook.
På dsb.dk/trafikinformation/sydbanen kan du se mere om togtrafikken og de muligheder for erstatning, der er for pendlere. Se også rejseplanen.dk
Vi beklager de gener, arbejdet medfører.

Med venlig hilsen
Udførelseskoordinator