Glumsø Net Avis » Diverse 3
Glumsø Station får nye perroner og ny stationsforplads.
Gangbroen bliver flyttet ca. 100 meter mod syd, og der kommer støjskærme på begge sider af stationen.


 
Skullerupvej
Den sporbærende bro fra 1947 bevares, men der foretages brorenoveringsarbejder.
Dette omfatter etablering af ny fugtisolering samt etablering af undvigeplatform for medarbejdere ved banen samt mindre betonreperationer på undersiden af broen.

Holmager
Den eksisterende bro fra 1991 nedrives og erstattes af en ny sporbærende bro.
Placeringen af den nye sporbærende bro sideforskydes ca. 7-8 m mod øst i forhold til den eksistrende bro. Vejen udrettes nordøst for banen

Ravnstrupvej
Vejbærende bro fra 1991. Broen bliver bevaret, mens sporene under bliver sænket, så der bliver plads til elektrificering og højere hastighed.