Glumsø Net Avis » Dansk Røde Kors Suså
Røde Kors Suså har følgende grupper:
 
Besøgstjenesten, hvor der også er Siddedans hver tirsdag kl. 14 til 15.30 på Glumsø Kro

 
Vågekoner og Nørkler.
Henvendelse kan ske til Formand Inge-Lise Madsen tlf. 31778174

 
 

Suså Røde Kors afholder bankospil 3 søndage i oktober måned
 

VED DU DET?

Et medlemskab i Røde Kors SUSÅ bliver brugt til lokale aktiviteter.

Det er for eks. siddedans i Medborgerhuset. Dans styrker både hjerne og hjerte, og er en glad og fornøjelig motionsform, selv om man ikke danser rundt på gulvet. Det giver også god motion, selv om man sidder ned, og er hyggeligt samvær med andre danseglade. Tirsdage kl. 14 til 15.30 på Kroen i store sal.


VED DU DET?
Et medlemskab i Røde Kors SUSÅ bruges lokalt.

For eksempel i vågetjenesten. Mange dør alene uden familie eller venner. Frivillige i vågetjenesten er til stede hos døende i den sidste tid, og kan give medmenneskeligt nærvær, ro og tryghed ved at lytte, berolige, vise omsorg og være nærværende. Vågetjenesten aflaster også pårørende i den sidste svære tid.
Støt den lokale vågetjeneste og meld dig ind i Røde Kors SUSÅ. Kun 175 kr. for enkeltmedlem eller 260 kr. for husstand om året. Send en mail til kasserer Anni Olsen på ao@turbopost.dk eller ring 28 72 39 47.

Støt op og meld dig ind i
Røde Kors SUSÅ – lokalafd. 393.
Det koster kun 175 kr. for enkeltmedlem
og 260 kr. for husstand om året.

Send en mail til kasserer Anni Olsen på ao@turbopost.dk eller ring 28 72 39 47.

 
Dansk Røde Kors, Suså, holdt 21.2.2019 Generalforsamling.
Røde Kors Suså havde Torsdag 15-2-2018 generalforsamling , som blev afholdt på Glumsø kro. Inge-lise Madsen bød velkommen , derefter blev der 1 min stilhed for afdøde HKH. Prins Henrik. HKH. Prins Henrik var i øvrigt projektor for Røde Kors. Efterfølgende blev Vagn Jacobsen valgt til dirigent. Gennemgik dagsordnen, og videre gav ordet til formanden Inge-Lise Madsen som aflagde årsberetningen, som bla. omhandlede besøg af Øzlem Cekic, deltagelse i KOKS, landsindsamlingen som gav kr 24.788. Besøgstjenesten fejrede 35 år, tur til Gavnø, hyggeeftermiddage på Cafe Rejseladen i Glumsø. Alle der var på valg blev genvalgt, hvilket var Karin Søgård, Marianne Madsen og Anni Olsen. Røde Kors Suså havde også på aftenen fornemt besøg, nemlig Regionkonsulent Bo Hansen fra Røde Kors, han berettede om hvad der rører på sig i Røde Kors. Efterfølgende var der kaffe og kage.