Glumsø Lokalråd » Aktiviteter og Interessegrupper » Byens børn

Byens Børn 
fleksibel arbejdsgruppe under Lokalrådets paraply
Kontaktperson(er):

Jens Lyhne Mobil 2614 5014
 

Byens børn 
Beskrivelse:
 
Byens Børn er en fleksibel arbejdsgruppe under Lokalrådets paraply. Vi er "bøjelige" i forhold til den opgave, der skal udføres.

Indvielse af Hjertestien var en kæmpeudfordring, som krævede mange hænder! Fastelavn er blevet rutine, der kan klares af to m/k.
 
Byens Børn arrangerer også "City night" med aften-åbning af alle butikker. Der er masser af liv i Storegade og som regel et stort motionsløb rundt om søen.
 
Byens Børn er bagmænd/-kvinder for jule-eventen, som altid lægges i 1. lørdag i advent.
 Arrangementet rummer store muligheder for at aktivere mange folk i alle aldersgrupper.
  
Status februar 2017:
 
Det gælder for alle 3 beskrevne events, at der er fuld opbakning fra erhvervslivet. Der er ingen problemer i at bede om sponsorgaver/præmier.
 
Byens Børn har sin egen økonomi. Lokalrådet må ikke opkræve kontingent. Derfor betaler alle kr. 500 til en "cigarkasse", som Form & Frisør administrerer.
 
 

Fra Glumsø Lokalråds møde 19.november 2015:

 8.3  Byens Børn ---> Tovholder: Poul.
 
Juleudvalget i år består af Helle fra Unique by Helle og Rikke fra Shell, samt Jan Wengberg. Jan vil genoptage tidligere tradition med placering af et meget stort juletræ foran plejehjemmet. Jan ønsker Lokalrådet giver en økonomisk hjælp til lysmontering. Jan fremsender et budget m.v.