Boliger Fabriksvej og Søpark Alle
Glumsø Lokalråd » Boliger Fabriksvej og Søpark Alle 1
Grønne Glumsø
Læs her de sidste nyheder vedr. bolig byggeri i Glumsø
Læs om lokalplaner for Fabriksvej her
Hør borgermødet april 2021, tryk her og spol 3 minutter frem


Marts 2021

Lokalplan 104
 for den tidliger spånpladegrund på Fabriksvej i Glumsø

§1. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er:
1.1 at muliggøre etablering af et boligområde med boliger af typen tæt/lav, åben/lav og etageboligbebyggelse,
1.2 at sikre etablering af et større fælles grønt opholdsareal uden boligbebyggelse samt mindre fællesarealer ved de enkelte boligklynger
1.3 at muliggøre landskabelig bearbejdning samt etablering af beplantning i det større fælles grønne opholdsareal
1.4 at sikre offentlig adgang til de fælles grønne opholdsarealer indenfor lokalplanområdet
1.5 at muliggøre etablering af private tekniske anlæg til lokal håndtering af regnvand
1.6 at sikre en hensigtsmæssig vejbetjening af området og et internt stisystem med direkte forbindelse mellem de interne stier og de eksterne stier udenfor lokalplanområdet
1.7 at sikre etablering af grundejerforeninger/ejerforeninger


Læs hele lokalplanen på https://maerkglumsoe.dk/lokalraadet/referater-glumsoe/

 Se Bent Nielsens høringssvar